Sjöarp - En gård vid Solgen

Sjöarp är en liten gård som ligger på Solgens nordöstra strand i Edshults socken, utanför Eksjö i norra Småland. Gården är delad i två hemman, och på det västra, Sjöarp 1:5, är jag född och uppvuxen.

När jag inventerade vår gamla byrå hemma, så hittade jag en massa papper och kontrakt som är från tiden då min farfar, Karl August Rydén, och hans bror, Ernst Viktor Samuelsson, förvärvade gården. En del dokument var ännu äldre. Eftersom en del namn, som även nämns i berättelserna om Edshult, finns med, så tänkte jag att det kan vara intressant att lägga ut dessa dokument som ger en viss inblick i hur det gick till på en mindre gård i norra Småland för drygt 100 år sedan.

Vad jag förstår är de flesta av dessa dokument avskrifter av olika offentiliga handlingar som min farfar skaffade fram i samband med köpet av fastigheten 1906.

1. En förteckning över alla som bott i Sjöarp fram till 1920.

2. Avskrift av köpekontrakt och köpebrev vid försäljning av Sjöarp 1869/70, samt köpekontrakt för Sjöarp 1906/07. Köpebrev Elin Jonsson och Naemi Karlsson 1914, Lagfartsbevis 1915 och Uppdelning av gården 1917.

3. Handlingar som berör familjen Jonsson/Samuelsson i LillaSjöarp och Ekelund under Sjöarp:
Testamente för Samuel Johan Janssons och Anna Karin Magnusdotter 1878, Förmyndarskap 1883, Överlåtande av hus och verkstad till Johan Samuelsson 1892, Utmätning hos Johan i Ekelund 1895, Johan Magnus Samuelsson och Kristin Jonsson 1903, Bouppteckning 1903. Förmyndare för Christina Samuelsson 1907. Fullmakt för C.A. Ring vid bouppteckning 1907. Ny God man 1925.

4. Gravitationbevis för Sjöarp 1907 och 1935, bouppteckning i Sjöakull 1925.

5. Tillstånd att använda väg över Tingstad, Försäljning av skog 1907.

6. Personbevis för tidigare ägare av Sjöarp, utfärdat 1935.

7. Arrendekontrakt och syn av Skrikebo 1903.

8. Karta över Sjöarp från 1826 (denna bild är gigantisk, en mindre kopia kan ses genom att klicka på kartikonen till höger).

9. Bilder från Sjöarp (kommer).

 

 

Karl-Henrik Rydén

 

 

Fotografiet i bakgrunden är ett flygfoto från omkring 1950

Senast uppdaterat 2000-04-02