Fullmakt för A. P. Faust i Sjöarp att vid bouppteckningen i Ekelund efter Christina Jonsdotter föra min talan och bevaka min rätt och godkänner jag härmed vad ombudet å mina vägnar gör och låter

Löckeberg Eksjö den 17 mars 1907.C.A. Ring - Lyckeberg, Eksjö

 

 

Wittne

Vittnen: Gustav Pettersson och Elin Sandkvist