Beskrivning av det jag vet om backstugan Ekelund på Sjöarps ägor i Edshult

Torpet låg högst upp i en slänt bakom det som idag är Sjöarps norrgårds ladugård (se kartan). Det var en envånings stuga med 3 rum, som beskrivs väl i brandstodsförsäkringen. Den var 20x9 alnar (12x5.5 meter) och 5 alnar (3 meter) högt, hade sticktak och var rödfärgat.

Första frågan man ställer sig är när backstugan Ekelund byggts. Den finns inte med på kartan från 1825, och nämns första gången 1877 i ett testamente som skrevs av Samuel Johan Jonsson (född i Edshult i Juni 1817) och hans hustru Anna Karin Magnusdotter. Deras måg Karl Anders Karlsson (gift med dottern Karolina Sofia) står som ägare till halva Sjöarp (1/4 mantal) vid försäljningen 1866. Kort därefter utvandrar Karolina och Karl till Nordamerika med en son. Även Karolinas syster Johanna Charlotta utvandrar samtidigt. Alla slår sig ned i Boone County, Iowa.

I emigransjournalen står att både Karl Anders och Karolina var födda i Solberga (1839 resp 1841). Däremot var Johanna född i Edshult 1853. Man kan då gissa att familjen Samuelsson kommit till Sjöarp någon gång mellan 1841 och 1853, troligen till Sjöarp. Om Samuel Johan Jonsson någonsin ägde Sjöarp vet jag inte, men Karl Anders kan knappast ha ägt gården förrän han blev myndig.

Hur blev då Ekelund till? Ja, antingen så byggdes det för att hysa familjen som brukade ena halvan av Sjöarp. Mot detta talar att det fanns ytterligare en byggnad, Lilla-Sjöarp - numera kyrkvärdens, som torde ha uppförts i mitten av artonhundratalet. Lilla-Sjöarp låg bättre till för en brukare av gården. En annan, kanske troligare, möjlighet är att Ekelund uppfördes i samband med försäljningen och emigrationen, som undantag för Samuel Johan Jonsson och hans familj, i så fall kring 1866.

1878 dog Anna Karin Magnusdotter hustru till Samuel Johan Jonsson. Enligt testamentet så övergick hela Ekekull till Samuel Johan Jonsson. Strax därefter, i april 1880, utvandrar även sonen Jonas* Magnus Samuelsson. Men han återvänder hem, utan vitsord, i oktober 1886. Den 9/6 1888 gifte sig Jonas Magnus med Kristina Sofia Jonasdotter född 10/12 1848 i Skede. Strax därefter 1892, så köpte han, Johan Magnus Samuelsson, Ekelund av sin far för 150 kr. 1894 ansökte Johan om brandstodsförsäkring. Där står att snickarverkstaden, som omtalas i köpebrevet, var uppförd 1890, 14x6 alnar (7x3.5 meter) och 2 meter hög.

*I kyrkböckerna skrivs han som Jonas Magnus, med min far alltid kallade honom "Johan i Ekelund". Han verkar även själv skriva sig som Johan.

Samuel Johan Jonsson dog den 30.e januari 1903. I hans bouppteckning syns att han nu bodde på Lilla Sjöarp. Han flyttade dit i slutet av 1880-talet (i samband med Jonas bröllop?) och försålde Ekelund till sonen 1892. Bouppteckningen ger en inblick i vad som fanns i en undantagsstuga. Bland annat fiskeredskap, som tyder på att han fiskade på Sjöarps vatten i Solgen. Hos Samuel bodde en kvinna Matilda Jonsson, kanske var hon hushållerska, eller syster.

Jag vet inte när Johan Samuelsson i Ekelund gifte sig, men 1903 skriver han ett testamente till sin maka Kristin Jonsson. Kristina hade kanske dålig hälsa, för redan 1907 så hade hon avlidit och bouppteckning hållits. Då utsågs Gustav Pettersson till god man, som skulle tillvarata intressena för Kristins syskon, som bodde i Amerika. När Gustav Pettersson dött så utsågs min farfar 1925, Karl Rydén, till ny god man. Vid denna tid levde Johan alltså fortfarande. Ekelund brukades enskilt tills 1929 enligt Torpkalendern.

Min far, Harald Rydén, har berättat att han som barn tyckte mycket om ´Johan i Ekelund´. Han brukade bjuda på russin som han kallade ´rossiner´. Johan skaffade också en trattgrammofon och lördagsnöjet bland ungdomarna i bygden var att besöka Johan och lyssna på hans skivor. Harald fick inte följa med på det nöjet, det tillät inte föräldrarna, då sådant ansågs syndigt. Karl och Naémi Rydén var ju aktiva inom missionsförbundet.

Omkring år 1930 försåldes huset i Ekelund och plockades ned för att återuppbyggas i Möckelåkra, Edshult. Där finns det fortfarande kvar. Efter flytten till Möckelåkra finns inte mycket kvar av Ekelund. Det är dock fortfarande en glänta. Man ser lämningar av källare och murstock. Annars har en stor ask så länge jag minns stått mitt i husgrunden. På våren blommar gamla dubbelblommiga påskliljor utanför husetgrunden, säkert en lämning från någon rabatt som funnits där.

/Karl-Henrik Ryden (senast uppdaterad 27/9 2000)