Jag undertecknad försäljer denna dag min stugobyggnad jemte Snikare värkstasbyggnad på min förbehållna undantagsjord så kallade Ekelund på Sjöarp egor i Edshults socken, till min Son Johan Magnus Samuelsson i Ekelund för en dänna dag öfverenskommen köpesumma stor Etthundrafemtio /150/ kronor som denna dag är till fullo betalta och varder här i genom quitterade, och får denna dag tillträdas i dät stånd dät nu beffinas;

Sålunda afhandlat som skett uti Sjöarp den 1 Maj 1892