Bouppteckning

Den 24 februari 1903 infunno sig undertecknade i Lilla Sjöarp Edshult socken för att förrätta bouppteckning efter därstädes den 30 januari d. å. aflidna undantagsmannen Samuel Johan Jonsson, hvilken efterlämnade följande all myndiga barn;

Dottern Karolina gift med C.A. Carlsson / bosatt i N. Amerika/, sonen Joh. Magnus i Ekelund samt dottern Johanna gift med John A. Carlsson /bosatt i Nord. Amerika/, hvilka döttrar enl. närlagda handling afsagt sig arf efter fadern till förmån för J.M.Samuelsson i Ekelund. Hos den döde bosatta Matilda Jonsson tillsades, att under edlig förbindelse uppgifva boet sådant det vid dödstillfället befans, hvarefter bouppteckning företogs som följer:

Boets tillgångar
Kronor Öre
Kontanta penningar inneliggande 7 60
Att fordra på undantaget af G. Pettersson Sjöarp 13 10
Dito af Faust i Sjöarp 26 kappor råg á12 kr tunnan 9 75
Silfver: 1 fickur 1 50
Koppar och kokkärl mm.    
1 kopparkrus 1.25, 1 kaffekokare 75 öre, gryta och klamp, 1 t. Porslin o fat 1 kr., knifvar o skedar 25 öre, 1 flaska 25 öre 1 50
Betsman, hammare, tång 1 kr. div. verktyg 5 kr. 6 00
Tebill 50 öre, saxar 50 öre 1 00
Möbler mm.    
1 väggur 1 kr., 4 bord 5 kr., 5 stolar 4 kr., 1 soffa 50 öre 10 50
1 skänk 3 kr., 1 byrå 4 kr., 1 spegel 50 öre, 2 sängar 3.50 11 00
skodon 25 öre, 2 lampor 25 öre, 2 taflor 25 öre, 1 båt 1 kr. 1 75
Fiskredskap 2 kr., Bakbord å tråg 50 öre, 2 skyfflar 25 öre 2 75
Den aflidnes gång och sängkläder mm.    
Gångkläder 10 kr., 3 sticktäcken 1 kr., 1 fäll 1 kr., 1 madrass 2 kr. 14 00
3 dynor 1.50, 5 st. skjortor 2 kr., 1 duk 3 kr., 5 ficknäsdukar 50 öre 7 00
Böcker .50, 1 käpp 50 öre, 1 hyfvelbänk 1 kr. 3 00
Summa
83 45
     
Boets gäld
   
Till J. M. Samuelsson, Ekelund enl. räkningar 47 80
Matilda Jonsson, Lilla Sjöarp 4 00
Bouppteckningsarfode m.m. 6 00
Behållning 25 65
Summa
83 45

Sålunda undertecknat och värderat som ofvan

Att allt är rätt uppgifvet och intet med vett och vilja doldt intygar

Närvarande

No 6. År 1903 vid första allmänna sammanträdet under höstetinget med Södra Wedbo härad i Eksjö blev denna bouppteckning inregistrerad betygar.

På häradsrättens vägnar: