Lagfartsbevis

Södra Vedbo Häradsrätt

gör veterligt att lagfart blifvit denna dag jämlikt Kungl. förordningen angående lagfart å fång till fast egendom den 16 juni 1875, meddelad å ett halft mantal frälse Sjöarp i Edshults socken, hvilken fastighet Karl August Samuelsson Rydén och Ernst Viktor Samuelsson enligt salubref den 14 mars 1907 och köpekontrakt den 6 november 1906 för trettontusen kronor och andra villkor köpt af Gustaf Pettersson och hans hustru Katarina Janzon.

Eksjö tingsrätt den 18 januari 1915

På häradsrättens vägnar

Vittnen: Gustav Pettersson och Elin Sandkvist

Utdrag ur lagfartsboken för Södra Vedbo Härad.

Sjöarp, ett halft mantal förmedladt mantal frälse i Edshults socken.

Sökandes namn:

Karl August Samuelsson Rydén och Ernst Viktor Samuelsson. Köpekontrakt den 6 november 1906 och salubref den 14 mars 1907.

Fångesmans namn

Gustaf Pettersson och h.h. Lisa Catharina (Karin) Janzon. Fastebref den 18 januari och den 20 september 1870 hvardera å 1/4 mtl.

Dag då lagfart blifvit sökt.

1915 den 18 januari.