Bouppteckning

År 1925 den 20 Augusti förrättades bouppteckning efter Samuel Johan Samuelsson i Sjöakull, Sjöarp i Edshults socken, hvilken derstödes aflidit den 11 mars 1925 och som sterbhusdelegarna, änkan Stina Greta Samuelsson född Johansdotter.

myndiga dottern Augusta Olivia Samuelsson
myndige sonen Karl August Rydén född Samuelsson
myndige sonen Ernst Viktor Samuelsson
och myndiga dottern Emma Kristina Svensson född Samuelsson gift Axel Svensson
samtliga barnen enligt ovan närvarande.

Boet uppgafe under edlig förbindelse af änkan och dottern Augusta samt antecknades och värderades enligt följande ordning.

 

Tillgångar
   
fastighet
Kr
Öre
En stugubyggnad kallad Sjöakull på ofri grund
150
00
Koppar
   
En kittel och tre pannor
5
00
Ett krus, ett dito s:a 6.00, En kaffekokare 2.00
8
00
En bunke
3
00
Möbler
   
En chiffonier
30
00
Två sängar och en matskänk
3
00
köksstolar, en kommod, en byrå
5
00
Sängkläder
6
00
Linne
5
00
Gångkläder
10
00
Diverse
8
00
Utestående säkra fordringar
å sparkassebok å Svenska Banken
742
02
Kontanta pängar
65
00
Summa tillgångar
1040
02
 
Skulder
Begravningskostnader
225
00
Boets behållning alltså
815
00

Sålunda enligt uppgift antecknat och värderat, betyga som ofvan

Bouppteckningsmän

Att allt är rätt uppgifvet och intet med vett och vilja doldt eller utlemnat, intygar under edlig föbindelse