Edshult - socknen mellan sjöarna

Press here for information in english

Edshult ligger i östra delarna av Eksjö kommun mellan de två sjöarna Solgen och Mycklaflon.

På dessa sidor har jag 'web-anpassat' material, som tidigare framställts av entusiaster inom Edshults samhällsförening. För en bakgrund till hur dessa sidor kommit till se denna inledning.

1. Edshult i gången tid I och II (utgåva 1), Gustav Nilsson och Tore Sandh, 1975.
2. Edshult i gången tid III, Gustav Nilsson, 1976.
3. Då en kyrka vandaliseras, Andreas Lindblom, 1913.
4. Karta över Edshult i googlemaps, och för hela Södra Vedbo härad.
5. Backspegeln I, II och III. Berättelser om Edshult skrivna av Tore Sandh.
6. Några gårdar i Edshult: Sjöarp - min hemgård, och Näs - gården i Edshult min släkt kom till.
7. Listor med emigranter från Edshult, Höreda och Mellby socknar.
8. Avskrifter av Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Hässleby, Höreda, Kråkshult och blandade avskrifter av kyrkböcker
9. Avskrifter av Mantal 1767 för socknar i Södra Vedbo härad
10. Kortare berättelser och artiklar ur gamla tidningar om Edshult. Bl.a. Sven-Olof Nilsson berättar om sin barndoms julfirande i Vickenstorp.
11. Edshultskontakten - Nyhetsbladet för Edshults samhällsförening finns att ladda ned här!
12. Länkar till ställen på internet med anknytning till Edshult.
13. En sida som beskriver förändringar på dessa sidor

 

Karl-Henrik Rydén Gästbok Sidan senast uppdaterad 2024-03-09