Avskrifter av Edshults ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Edshult kyrkböcker i Excel. Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan. Hittills är jag klar t.o.m. 1870. Jag kommer att lägga ut mera allteftersom jag blir klar. Men just nu har jag övergått till Hult socken.
Tyvärr saknas de flesta böckerna i Edshult för tiden mellan 1710 och 1763, så uppgifter från denna tid måste man leta upp på annat sätt, t.ex. från senare husförhörslängder, mantal och skattelängder, bouppteckningar mm.

Till avskrifterna för Bellö, Ingatorp, Hult, Hässleby, Höreda, Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Edshult fb 1669-1721 Edshult vb 1669-1720 Edshult db 1669-1710
Edshult fb 1764-1779 Edshult vb 1764-1799 Edshult db 1764-1799
Edshult fb 1780-1799 Edshult vb 1800-1824 Edshult db 1800-1824
Edshult fb 1800-1819 Edshult vb 1825-1844 Edshult db 1825-1844
Edshult fb 1820-1839 Edshult vb 1845-1860 Edshult db 1845-1860
Edshult fb 1840-1860 Edshult vb 1861-1870 Edshult fb 1861-1870
Edshult fb 1861-1870

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.

Nu kan man lättare söka i tabellerna med avskrifter. Läs här om hur man använder filterfunktionen.

Jag har infört en 'id-tag' på varje rad i tabellerna så nu kan man länka direkt till en händelse på detta sätt:
http://edshult.eu/Kyrkbok/Edshultfb3.htm#17801117 för att komma till Peter Svallanders son Johannes (det är alltid födelsedatum - eller dopdatum om födelsedag saknas -, vigseldatum eller dödsdatum som kan användas.)

Förvirrad över konstiga namn på sjukdomar? Hans Högman har en lista på äldre namn på sjukdomar. Och på rötter diskuterar man vidare.

För mera information om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2020-05-10   Gästbok