Avskrifter av Bellö ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Bellö kyrkböcker i Excel.
Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken till 1850, vigselboken t.o.m. 1851 och dödsboken t.o.m. 1851.

Till avskrifterna för Edshult, Ingatorp, Hult, Hässleby, Höreda, Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Bellö fb 1665-1694 Bellö vb 1691-1723 Bellö db 1660-1724
Bellö fb 1691-1724 Bellö vb 1725-1771 Bellö db 1725-1772
Bellö fb 1725-1771 Bellö vb 1771-1851 Bellö db 1771-1828
Bellö fb 1772-1799 Bellö db 1829-1851
Bellö fb 1800-1828
Bellö fb 1829-1850
För mera information om närliggande Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2022-02-04   Gästbok