Avskrifter av Höreda ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Höreda kyrkböcker i Excel.
Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken mellan 1702 och 1810, vigselboken 1686 till 1811 och dödsboken från 1703 t.o.m. 1810.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Hässleby, Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Höreda fb 1702-1719 Höreda vb 1686-1712 Höreda db 1703-1718
Höreda fb 1720-1735 Höreda vb 1712-1735 Höreda db 1719-1735
Höreda fb 1736-1750 Höreda vb 1736-1762 Höreda db 1736-1746
Höreda fb 1750-1762 Höreda vb 1763-1811 Höreda db 1747-1762
Höreda fb 1763-1780 n/a Höreda db 1763-1773
Höreda fb 1780-1796 n/a Höreda db 1774-1789
Höreda fb 1796-1810 n/a Höreda db 1790-1799
n/a n/a Höreda db 1800-1810

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

Nytt! Sökbara tabeller. Nu kan man lättare söka i tabellerna med avskrifter. Här skriver jag mera om hur man använder filterfunktionen.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.

Förvirrad över konstiga namn på sjukdomar? Hans Högman har en lista på äldre namn på sjukdomar. Och på rötter diskuterar man vidare.

För mera information om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2020-05-10   Gästbok