Avskrifter av Ingatorp ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Ingatorps kyrkböcker i Excel.
Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken till 1844, vigselboken till 1853 och dödsboken t.o.m. 1846.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Hult, Hässleby, Höreda, Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Ingatorp fb 1691-1709 Ingatorp vb 1691-1724 Ingatorp db 1660/2, 1691-1724
Ingatorp fb 1710-1724 Ingatorp vb 1725-1744 Ingatorp db 1725-1744
Ingatorp fb 1725-1744 Ingatorp vb 1745-1779 Ingatorp db 1745-1779
Ingatorp fb 1745-1759 Ingatorp vb 1780-1803 Ingatorp db 1780-1803
Ingatorp fb 1760-1769 Ingatorp vb 1804-1853 Ingatorp db 1804-1825
Ingatorp fb 1770-1779 Ingatorp db 1826-1846
Ingatorp fb 1780-1791
Ingatorp fb 1792-1803
Ingatorp fb 1804-1814
Ingatorp fb 1815-1825
Ingatorp fb 1826-1836
Ingatorp fb 1837-1844

Det finns två olika numreringar av Ingatorps ministerialböcker, ett äldre som används av Genline/Ancestry och ett nyare som används av SVAR/ArkivDigital. Jag har valt att använda de nya beteckningarna. Här kommer en omvandlingstabell:
gamla ->> nya
C:1 --> C:1
B:1 --> C:2
B:2 --> C:3
C:2 --> C:4
C:3 --> C:5
osv...

För mera information om närliggande Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2024-03-08   Gästbok