Avskrifter av Kråkshults ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Kråkshult kyrkböcker i Excel.
Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken mellan 1714 och 1786, vigselboken 1714 till 1800 och dödsboken från 1714 t.o.m. 1792.
För avskrifter 1714 till 1724 har jag även haft hjälp av Alf Nordström, som initierade dessa avskrifter.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Hässleby, Höreda eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Kråkshult fb 1714-1735 Kråkshult vb 1714-1764 Kråkshult db 1714-1735
Kråkshult fb 1736-1759 Kråkshult vb 1765-1792 Kråkshult db 1736-1759
Kråkshult fb 1760-1775 Kråkshult vb 1793-1808... Kråkshult db 1760-1792
Kråkshult fb 1776-1786

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

Sökbara tabeller. Nu kan man lättare söka i tabellerna med avskrifter. Här skriver jag mera om hur man använder filterfunktionen.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.
Nyligen har jag börjat lägga in uppgifter som bara blir synliga om man för muspekare över texten i tabellerna. Se även markering med en *. Dessa uppgifter kan tyvärr inte ses med utrustning som ej understöjer muspekare såsom läsplattor och mobiltelefoner.

Läs mera:
Förvirrad över konstiga namn på sjukdomar? Hans Högman har en lista på äldre namn på sjukdomar. Och på rötter diskuterar man vidare.

För mera information om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2020-05-21   Gästbok