Avskrifter av Kråkshults ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Kråkshult kyrkböcker i Excel.
Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken mellan 1714 och 1792, vigselboken 1714 till 1816 och dödsboken från 1714 t.o.m. 1794.
För avskrifter 1714 till 1724 har jag även haft hjälp av Alf Nordström, som initierade dessa avskrifter.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Hässleby, Höreda eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Kråkshult fb 1714-1735 Kråkshult vb 1714-1764 Kråkshult db 1714-1735
Kråkshult fb 1736-1759 Kråkshult vb 1765-1792 Kråkshult db 1736-1759
Kråkshult fb 1760-1775 Kråkshult vb 1793-1816... Kråkshult db 1760-1792
Kråkshult fb 1776-1786 Kråkshult db 1793-1815
Kråkshult fb 1787-1792
För mera information om närliggande Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2023-07-01   Gästbok