Avskrifter av Hults ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag håller på att skriva av innehållet i Hult kyrkböcker.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, , Hässleby, Höreda Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Hult fb 1669-1688 Hult vb 1670-1711 Hult db 1669-1699
Hult fb 1688-1698 Hult vb 1711-43,1761-62,1764 Hult db 1700-02,1731-37,1762-64
Hult fb 1714-1722 Hult vb 1765-1809 Hult db 1764-1789
Hult fb 1723-1730 Hult vb 1810-1846 Hult db 1790-1819
Hult fb 1731-1747 Hult db 1820-1846
Hult fb 1748-1756
Hult fb 1757-1764
Hult fb 1765-1776
Hult fb 1777-1792
Hult fb 1793-1807
Hult fb 1808-1822
Hult fb 1823-1833
Hult fb 1834-1842
Hult fb 1843-1846

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.

Nu kan man lättare söka i tabellerna med avskrifter. Läs här om hur man använder filterfunktionen.

Förvirrad över konstiga namn på sjukdomar? Hans Högman har en lista på äldre namn på sjukdomar. Och på rötter diskuterar man vidare.

För mera om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2020-05-10   Gästbok