Avskrifter av Hässleby ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Hässleby kyrkböcker i Excel. Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken, vigselboken och dödboken från 1724-1769 och 1801-1829. Dessutom har jag använt kyrkoräkenskaperna för att återskapa födelselängden, vigsellängden och dödboken mellan 1770 och 1800 då ministerialböckerna är förkomna.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Höreda, Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Hässleby fb 1724-1747 Hässleby vb 1724-1769 Hässleby db 1724-1769
Hässleby fb 1748-1769 Hässleby vkr 1770-1800 Hässleby dkr 1770-1801
Hässleby fkr 1770-1800 Hässleby vb 1801-1822 Hässleby db 1801-1829

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

Sökbara tabeller. Ni kan lätt söka i tabellerna med avskrifter. Här skriver jag mera om hur man använder filterfunktionen.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.

Förvirrad över konstiga namn på sjukdomar? Hans Högman har en lista på äldre namn på sjukdomar. Och på rötter diskuterar man vidare.

För mera information om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2020-05-10 Gästbok