Avskrifter av Hässleby ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av innehållet i Hässleby kyrkböcker i Excel. Detta har jag omvandlat till tabeller för hemsidan.
Hittills är jag klar med födelseboken, vigselboken och dödboken från 1724-1769 och 1801-1829. Dessutom har jag använt kyrkoräkenskaperna för att återskapa födelselängden, vigsellängden och dödboken mellan 1770 och 1800 då ministerialböckerna är förkomna.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Höreda, Kråkshult eller blandade avskrifter.

Födelseböcker

Vigselböcker
Dödböcker
Hässleby fb 1724-1747 Hässleby vb 1724-1769 Hässleby db 1724-1769
Hässleby fb 1748-1769 Hässleby vkr 1770-1800 Hässleby dkr 1770-1801
Hässleby fkr 1770-1800 Hässleby vb 1801-1822 Hässleby db 1801-1829
Hässleby fb 1801-1815
Hässleby fb 1816-1820

För mera information om närliggande Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2021-10-12 Gästbok