Blandare avskrifter av ministerialböcker (Kyrkböcker).

Jag har skrivit av en del blandade kyrkböcker för min forskning. Till att börja med några vigselböcker.

Till avskrifterna för Edshult, Bellö, Ingatorp, Hult, Höreda, Höreda, Hässleby eller Kråkshult.

Karlstorp

Rumskulla
Alseda/Ökna/Skede
Karlstorp vb 1708-1776 Rumskulla vb 1697-1723 Alseda vb 1691-1755*
Karlstorp vb 1776-1806 Rumskulla vb 1724-1770 Skede vb 1763-1821
Rumskulla vb 1771-1800

*Ett stort tack till Göran Sollin med uttydning och korrigering av Alseda vigselbok.

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

Sökbara tabeller. Ni kan lätt söka i tabellerna med avskrifter. Här skriver jag mera om hur man använder filterfunktionen.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.

För mera information om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2020-05-26 Gästbok