Avskrifter av Hults födelsebok C:1 mellan 1669 och 1688

Snabbsök/Quick Find:      Rensa/Clear Filter(s)
 
Åter till meny/back to menu

FödelsedatumDopdatumBarnets förnamnFaderns förnamnFaderns efternamnFaderns titelFaderns födelseModerns förnamnModerns flicknamnModerns titelModerns ålder/födelseBostadAnteckningarKällaDopvittne1Titel1Bostad1Dopvittne2Titel2Bostad2Dopvittne3Titel3Bostad3Dopvittne4Titel4Bostad4Dopvittne5Titel5Bostad5Dopvittne6Titel6Bostad6
1669-051669-05-16IsakNilsPärssonBogårdHult C:1 p54Johannes TörningkomministernMargareta Lilliebergfru doktorinna som barÖstraby
1669-061669-06-06NilsSvenskräddareÄgersgölstorpetHult C:1 p54Christinhustru som barSpinkarp
1669-061669-06-06BritaPerJönssonBjärsbyHult C:1 p54prästmodern barBjärsbyMargareta Nilsdotterhustru matrona
1669-06-111669-06MariaJohannesTörningpastorisChristinaLoftandradotterHult C:1 p54Margareta Lilliebergfru doktorinna som barÖstraby
1669-061669-06-19JahanKongserydoäkta barnHult C:1 p54Kerstin JonsdotterJons hustru barKongseryd
1669-061669-06-27KarinJahanSchäwe?Havikoäkta barnHult C:1 p54Jon Nilssons hustru barKringelen?
1669-081669-08-15ChristinGermundÄgersgöldotterHult C:1 p54Kerstin JonsdotterJons hustru barKongseryd
1669-091669-09-12ChristinPärKållarpdotterHult C:1 p54Christinaänka som barKållarp
1669-091669-09-26ErikBeriedSkrikebosonHult C:1 p54Berieds hustru barWärhult
1669-101669-10-03BritaJönsEbbarpdotterHult C:1 p54Cecilia EriksdotterbarEbbarp
1669-121669-12-19JönsMånsPerssonChristinaJönsdotterÅrsåssonHult C:1 p54KarinJöns hustru barNarebo Eksjö (F)
1669-121669-12-19BritaMånsÄgersgöldotterHult C:1 p54bars av en hustruBellö (F)
1669-121669-12-21MariedLarsAnderssonHavikdotterHult C:1 p54
1669-121669-12-26ElisabethLarsJönssonBothelKungsdotter??FagerskogdotterHult C:1 p54Christin Isaksdotterhustru som barBjörnshult, Höreda (F)
1669-121669-12-28LövshultbarnHult C:1 p54
1669-121669-12-28hustruKulla norrgårdtvillingar som dogHult C:1 p54
1670-011670-01-02IngeborgNilsOlofssonAnnaBroddsdotterBoaryddotterHult C:1 p55Berieds hustru barBjörka, Höreda (F)
1670-011670-01-23Ingiäld?SvenIngiäldssonAnnaJonsdotterBjörnstorpsonHult C:1 p55Kerstin JonsdotterJorns hustru barKongseryd
1670-011670-01-23BritaDanielOlofstorpdotterHult C:1 p55Margareta Andersdotterhustru, barLinneryd Edshult (F)
1670-011670-01-30ErikLarsEkebergbarnHult C:1 p55Pers hustru barBjörnstorp
1670-021670-02-20MargretaErikBossonIngeborgSvensdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p55Christina Loftandrakomm. hustru som bar
1670-021670-02-24BengtStaffanHaviksonHult C:1 p55
1670-021670-02-24GunnelAndersMånssonOlofstorpdotterHult C:1 p55
1670-031670-03-06HansKållarpdotterHult C:1 p55Christinahustru, barSvinhult?
1670-031670-03-13IngridPerHareryddotterHult C:1 p55Britahustru, barRussnäs, Höreda (F)
1670-041670-04-17AndersMånsSkälsnäs torpbarnHult C:1 p55Brita Kartils?hustru bar
1670-051670-05-23ErikBeriedAnderssonElinArvidsdotterFläsåssonHult C:1 p55Olofs hustru barFläsås
1670-071670-07-11AmundHåkanAmundssonGunillaBengtsdotterBoarydsonHult C:1 p55
1670-091670-10-02KarinJonasVästrabybarnHult C:1 p56Ingrid Randg?hustruSkälsnäs
1670-101670-10-16JoanSkäljarydbarnHult C:1 p56Pers hustru barSkäljaryd
1670-101670-10-21JornJönssonNödjehultoäkta barnHult C:1 p56Jons hustru barNödjehult
1670-111670-11-06ChristinBengtLarssonKongseryddotterHult C:1 p56Kerstin JonsdotterJons hustru barKongseryd
1670-111670-11-20SvenPärssonMårtens dräng i EbbarpHavikoäkta barnHult C:1 p56
1670-121670-12-11IsakEkebergbarn 4e barn, sonHult C:1 p56? hustru bar
1670-121670-12-26ElisabethLarsKerstinPersdotterKullabarnHult C:1 p56Svens hustru barKulla
1671-011671-01-11dödföddBengtAnderssonhäradslänsmanHässleåsdött barnHult C:1 p56
1671-011671-01-22BritaChristianVästrabydotterHult C:1 p56IngridJöns Knutssons hustru barJohansdahl
1671-011671-01-22HåkanJacobOlofstorpHult C:1 p56Olofs hustru barFläsås
1671-021671-02-19IngridHåkanHällhultdotterHult C:1 p56Anna SvensdotterSunes hustru barSlättefall
1671-031671-03-05AndersHåkanSvenssonKarinEldskogsonHult C:1 p56Margareta Lilliebergfru doktorinna som barÖstraby
1671-031671-03-12SvenHåkanSwenssonSigridBosdotterMålenbarnHult C:1 p56gamla kyrkoherdemodern barBjärsby
1671-03-081671-03-08EremetiaJohannesTörningkomministerChristinaLoftandratvillingHult C:1 p56Christina Dryseniaprostens moder barEksjö (F)
1671-03-081671-03-08CatharinaJohannesTörningkomministerChristinaLoftandratvillingHult C:1 p56Karin DryseniahustruSvenås
1671-031671-03-26SigridPerBengtssonKarinBogårddotterHult C:1 p57Jahans hustru barBogård
1671-041671-04-02LarsEkebergbarnHult C:1 p57Bengtahustru barBinlbo? Skrikebo? Fläsås?
1671-041671-04-16SvenHansBogårdsonHult C:1 p57Bryngels hustru barBogård
1671-051671-05-14korpral?Sandvikbarn, tvillingHult C:1 p57? hustru
1671-051671-05-21KarinErikSkrikeboHult C:1 p57Berieds hustru barSundstorp
1671-06-25dödföddPerDoctoretorpetdödfött barnHult C:1 p57
1671-071671-07-16OlofSvenIngiäldssonAnnaJonsdotterBjörnstorpbarnHult C:1 p57
1671-071671-07-16ElinJornBengtssonMålebodotterHult C:1 p57
1671-071671-07-23IngiärdAndersMånssonOlofstorpdotterHult C:1 p57Gudmunds hustru barDammen
1671-081671-08-13DanielNilssonSandshultsonHult C:1 p57Christin Loomanhustru?
1671-081671-08-20JahanLarsAnderssonHavikbarnHult C:1 p57Jons hustru barKringelhemmet
1671-111671-11-19IsakGabrielIsaksson HulteniussonHult C:1 p57Margareta Lilliebergdoktorinnan bar
1671-111671-11-19JönsJonJönssonKerstinJonsdotterKongserydHult C:1 p57Bengts hustru barHässleås
1671-111671-11-19LuciaGudmundVästrabydotterHult C:1 p57Christians hustru barVästraby
1671-111671-11-19ElinPerStaffanssonHästbergetdotterHult C:1 p57Jons hustru barStuveryd
1671-111671-11-26AbrahamOlofNilssonVästrabysonHult C:1 p57Christina Loftandrakomm. hustru bar
1671-111671-11-26ElisabethHansLarssonIngeborgSvensdotterKulladotterHult C:1 p57Catharina Reinholdsdotterkomm. systerdotter bar
1671-111671-11-26ReginaMatthiasKållarpsstugandotterHult C:1 p57Christinsal Gl. Jöns hustru bar
1671-121671-12-03KarinStaffanHavikbarnHult C:1 p57Bengts hustru barHässleås
1672-011672-01-07BråddNilsOlofssonAnnaBroddsdotterBoarydsonHult C:1 p58Christina Loftandrakomm. hustru bar
1672-011672-01-07GustafJahanMoväntasonHult C:1 p58Margareta AndersdotterAnders hustru barLinneryd Edshult (F)
1672-011672-01-21PärSvenskräddareÄgersgölstorpetbarnHult C:1 p58Sara BeriedsdotterBengts hustru barKongseryd
1672-011672-01-28AnnaMånsPäderssonChristinaJönsdotterÅrsåsdotterHult C:1 p58Christina Loftandrakomm. hustru bar
1672-011672-01-28JönsLarsJönssonBothelKungsdotter??FagerskogsonHult C:1 p58Morf. Gabriels hustru barBjärsby
1672-021672-02-18ChristinErikBossonIngeborgSvensdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p58Maria BosdotterEriks syster barIngatorp (F)
1672-03-17dödföddSvenPerssonson till Per MånssontjänstepigaHavikoäkta barnHult C:1 p58
1672-031672-03-24MargretaZackrisVästrabyhemmadöpt, svagtHult C:1 p58
1672-051672-05-19PerLarsEkebergsonHult C:1 p58Jonssons? änka barBjörnstorp
1672-051672-05-19IngredBeriedAnderssonElinArvidsdotterFläsåsdotterHult C:1 p58Ingeborg SvensdotterHans hustru barKulla
1672-071672-07-07JosephPärHarerydsonHult C:1 p58? änka barFållingen
1672-091672-09-29HansSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgöltvillingHult C:1 p58Elisabet PersdotterPer smeds hustru bar
1672-091672-09-29BoSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgöltvillingHult C:1 p58Märta MårtensdotterNils Pärssons hustru barBogård
1672-121672-12-21SaraPerLarssonklockareHult C:1 p58IngridJöns Knutssons hustru bar
1672-121673-01-01PåwelNilsKullaHult C:1 p59Ingeborg SvensdotterHans hustru barKulla
1673-011673-01-05IngridBrynialBogårdHult C:1 p59Jons hustru barSkäljaryd
1673-01-06NilsFjällson som dog genastHult C:1 p59
1673-011673-01-07BengtGabrielHultheniusHult C:1 p59befallningsman Loomans hustru bar
1673-01-15dödföddAndersMånssonOlofstorpdött barnHult C:1 p59
1673-011673-01-26GertrudOlofHåkansson/JohanssonJohannaArvidsdotterSkrikebodotterHult C:1 p59Elin BengtsdotterBerieds hustru barVärhult
1673-031673-03-09IngiärdMånsSandvikdotterHult C:1 p59Kerstin JönsdotterMåns hustru barÅrsås
1673-031673-03-16MargretaHansUbbessonHässleåsHult C:1 p59Jons hustru barStuveryd
1673-041673-04-20KarinNilsHällhultdotterHult C:1 p59Anna SvensdotterSvens hustu barSlättefall
MargarethaJohannesTörningsjunde dotternHult C:1 p59
1673-041673-04-25MarkusBritafrån Larstad, Blackstad (H)löskonaSkäljarydoäkta barnHult C:1 p59Jonas hustru barSkiljaryd
1673-051673-05-04JönsOlofNilssonVästrabyHult C:1 p59Sigrid BosdotterHåkans hustru barMålen
1673-051673-05-20AndersBengtLarssonKongserydHult C:1 p59Kerstin JönsdotterMåns hustru barÅrsås
1673-061673-06-08SaraJönsPerssonkorpralSandvikHult C:1 p59Hillebrandsergeantens hustru barNödjehult
1673-071673-07-18SaraPerNäbbFagerskogHult C:1 p59Kerstin JönsdotterMåns hustru barÅrsås
1673-081673-08-03MariaPerDoctoretorpetdotterHult C:1 p60Christin Dryseniajungfru, barÖstraby
1673-081673-08-24HansLarsEbbarpsonHult C:1 p60frun barNödjehult
1673-101673-10-05ArvidSvenArvidssonCeciliaJönsdotterSkäljarydsonHult C:1 p60Pers hustru barSkiljaryd
1673-101673-10-05PerJohanIngridNilsdotterFållingesonHult C:1 p60en hustru barMellby (F)
1673-111673-11-02KarinOlofElisabethÖsterhultdotterHult C:1 p60Carls hustru barGummarp Edshult (F)
1673-111673-11-23KarinJonPersson?/Eriksson?SkrikebodotterHult C:1 p60Olofs hustru barFläsås
1673-121673-12-28DanielHåkanAmundssonGunillaBengtsdotterBoarydsonHult C:1 p60Håkans hustru barSvinhult
1673-031673-03-02BritaJonNilssonIngridPersdotterBjärsbybarnHult C:1 p60Christina Loftandrakomm. hustru bar
1673-031673-03-23KarinLarsJonssonFjälldotterHult C:1 p60Eriks hustru bar
1673-031673-03NilsKullabarn, döpt i Edshult (F)Hult C:1 p60
1674-011674-01-11ErikLarsKerstinPersdotterKullasonHult C:1 p60Olofs hustru barFläsås
1674-011674-01-25AnnaZachariasVästrabydotterHult C:1 p60Christina Loftandrakomm. hustru bar
1674-011674-01-25MarieBeriedAnderssonElinArvidsdotterFläsåsdotterHult C:1 p60Berieds hustru barSundstorp
1674-011674-02-01MarieDanielOlofstorpdotterHult C:1 p60Måns hustru barOlofstorp
1674-021674-02-08StaffanHaviksonHult C:1 p60Anna SvensdotterSvens hustru barSlättefall
1674-021674-03-01LarsLarsAnderssonsaligHaviksonHult C:1 p60Eriks hustru bar
AndersMånssonOlofstorpbarnHult C:1 p60
1674-011674-01ErikBossonIngeborgSvensdotterSkeppsåsnöddöpt pilt, dogHult C:1 p61
1674-031674-03-08PärIsakBörjessonMariaJönsdotterSvinhultHult C:1 p61Christina Loftandrakomm. hustru bar
1674-031674-03-15MargarethaSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgölHult C:1 p61Germunds hustru barKlinten
1674-031674-03-20IngredMånsIngiäldssonKerstinPersdotterPasslemålenHult C:1 p61(Karin)Jöns hustru barNarebo, Eksjö (F)
1674-031674-03-08KarinlöskonaHavikoäkta piltebarn, mördatHult C:1 p61
1674-041674-04-20MariaHåkanSvenssonSigridBosdotterMålendotterHult C:1 p61IngridJöns Knutssons hustru barJohannesdahl
1674-051674-05-10HåkanHåkanSvenssonsaligBogårdsonHult C:1 p61Christina Loftandrakomm. hustru bar
1674-081674-08-30KristinAndersSamuelssonAnnaJonsdotterBjörnstorpdotterHult C:1 p61Christin Dryseniajungfru, barÖstraby
1674-081674-08-30KarinStaffanSandvikdotter, nyinflyttade från Eksjö (F)Hult C:1 p61korpralens Jöns Persson hustru barSandvik
1674-091674-09-23Maria ChristinaHillebardsergeantNödjehultHult C:1 p61HillebrandHillebrands syster bar, jungfruHässleby
1674-091674-09-26IsakOlofMårtenssonElisabethJohansdotterEbbarpsonHult C:1 p61Märta MårtensdotterNils hustru, Olofs syster, barBogård
1674-101674-10-26JoenNilsKullatvillingHult C:1 p61Ingeborg SvensdotterHans hustru barKulla
1674-101674-10-26ElsaNilsKullatvillingHult C:1 p61ClaraEriks hustru barKulla
1674-11-201674-11-21JohannesJohannesTörningkomministerChristinaLoftandra"våra tvillingar"Hult C:1 p61
1674-11-201674-11-21ElisabethJohannesTörningkomministerChristinaLoftandra"våra tvillingar"Hult C:1 p61
1675-011675-01-10PäderJonasSkrikeboHult C:1 p62Ingeborg SvensdotterHans hustru barKulla
1675-011675-01-17NilsMånsPäderssonChristinaJönsdotterÅrsåsHult C:1 p62Ingeborg Svensdotterhustru som barSkeppsås
1675-011675-01-17SaraOlofNilssonVästrabyHult C:1 p62Olofs syster barMellby (F)
1675-021675-02-02NilsHansUbbessonHässleås torpHult C:1 p62Christina Loftandrakomm. hustru bar
1675-021675-02-28BengtPerBengtssonKarinBogårdHult C:1 p62Christina Loftandrakomm. hustru bar
1675-031675-03-14JonNilssonElinNilsdotterKringelhultaHult C:1 p62Anna Svensdotterhustru som barSlättefall
1675-031675-03-12JahartHansherrBjärsbyHult C:1 p62Christina Loftandrakomm. hustru bar
1675-041675-04-03JohannesErikförstfött barnHult C:1 p62Margareta Nilsdotterh-moder? som barBjärsby
1675-041675-04-07IngredJohanMårtenssonIngridMånsdotterEbbarpdotterHult C:1 p62Christina Loftandrakomm. hustru bar
1675-041675-04-07KarinIsakBörjessonMariaJönsdotterSvinhultdotterHult C:1 p62Kerstin JönsdotterMåns hustru son barÅrsås
1675-041675-04-11SvenErikKållarpsonHult C:1 p62Sarahustru som barKållarp
1675-061675-06-06IngridErikBossonIngeborgSvensdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p62Christina Loftandrakomm. hustru bar
1675-081675-08-15ElisabethPerStaffanssonHästberget?dotterHult C:1 p62Per Svenssons hustru barNödjehult
1675-091675-09-05KarinBengtLarssonIngiärdSvensdotterBogårddotterHult C:1 p62Christina Loftandrakomm. hustru bar
1675-101675-10-03SvenNilsOlofssonAnnaBroddsdotterBoarydbarnHult C:1 p62Gunilla BengtsdotterHåkans hustru barBoaryd
1675-111675-11-07SvenTorMoväntaHult C:1 p62änka, Tors syster, barUstorp, Mellby (F)
1675-111675-11-12SvenHåkanSvenssonKarinEldskogsvagt barnHult C:1 p62Ingeborg Svensdotterhustru som barSkeppsås
1675-111675-11-14IngiälderMånsIngiäldssonKerstinPersdotterPasslemålensonHult C:1 p62Maried JonsdotterMåns Brorhustru barStensgöl Eksjö (F)
1675-111675-11-28OlofLarsOlofstorpsonHult C:1 p63Måns hustru barOlofstorp
1675-121675-12-04MånsHansLarssonIngeborgSvensdotterKullasonHult C:1 p63IngridJöns Knutssons hustru barJohansdahl
1676-011676-01-16IngridJoanNilssonIngrid??PersdotterBjärsbybarnHult C:1 p63insp. Gabriel Hultenij hustru barBjärsby
1676-031676-03-12JoenJonPersson?/Eriksson?SkrikebobarnHult C:1 p63Elin BengtsdotterBerieds hustru barVärhult
1676-031676-03-19JahanMatthiasKållarpstorpetbarnHult C:1 p63Elin Pädersdotteränka som barKållarp
1676-041676-04-09BritaJornKarin?en kona?PasslemålenHult C:1 p63Christina Loftandrakomm. hustru bar
1676-041676-04-16PäderStaffanHaviksonHult C:1 p63gamle Eriks hustru bar
1676-041676-04-30Karinhalfnebonde nyss kommen från Höreda snKållarpdotterHult C:1 p63Elin Pädersdotteränka som barKållarp
1676-051676-05-25KarinDanielNilssonSandshultdotterHult C:1 p63Sigrid BosdotterHåkans hustru barMålen
1676-051676-05ChristinAndershalfnabondeFagerskogbarn till Nyaby, Flisby snHult C:1 p63LisbethaFältväbelns hustru barMålen
1676-091676-09-03MånsSvenHavikbarnHult C:1 p64Ingeborg SvensdotterHans hustru barKulla
1676-091676-09-03KarinPäderHarerydbarnHult C:1 p64Korpralskan Jöns Persson barSandvik
1676-091676-09-10PäderPaulPaulssonSaraBeriedsdotterKongserydsonHult C:1 p64Christina Loftandrakomm. hustru bar
1676-091676-10-01HelenaNilsLarsson Hörling?uppbördsmanKarin?Nilsdotter?Björnstorpdotter, hemdöpt av ErikHult C:1 p64Margareta Lilliebergdoktorinnan barÖstraby
1676-091676-09-17Per??SvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgölbarnHult C:1 p64Per Svenssons hustru barNödjehult
1676-091676-09-17JonasPäderBrynilssonBogårdbarnHult C:1 p64Christina Loftandrakomm. hustru bar
1676-111676-11-03Johan FredrikGabrielHultheniusBjärsbysonHult C:1 p64dygd. prästmodern barBjärsby
1676-111676-11-13BritaHillebardlöjtnantNödjehultdotterHult C:1 p64
1676-111676-11-19IngiälderAndersMånssonOlofstorpsonHult C:1 p64Måns hustru barOlofstorp
1676-111676-11-26JornBeriedSkrikebosonHult C:1 p64Olofs hustru barFläsås
1676-121676-12-06AndersPerLarssonklockaresonHult C:1 p64Christina Loftandrakomm. hustru bar
1676-121676-12-18PetterErik NicolausWettermankomministerChristinaLoomanHult C:1 p64M. Olofs hustru barHöreda (F)
1676-121676-12-31MargretaAndersJönssonMariaSvensdotterSlättefalldotterHult C:1 p64Ingeborg SvensdotterHans hustru barKulla
1677-011677-01-14GustafErikBossonHult C:1 p65Elisabeth Stråhlejungfru som barVästraby
1677-01-091677-01-09OlofOlofssonsmedKarinSt?son som dog staxHult C:1 p65
1677-021677-02-18IngeborgSuneNödjehultdotterHult C:1 p65Sunes syster, Jöns Knutssons hustru barJohansdahl
1677-031677-03-04SvenOlofSvenssonIngeborgJohansdotterVästrabybarn se vigda EdshultHult C:1 p65Olofs hustrus syster barEksjö (F)
1677-031677-03-11KerstinBengtLarssonIngiärdSvensdotterBogårdbarnHult C:1 p65Märta MårtensdotterNils Perssons hustru barBogård
1677-021677-02-10AndersMåns?andra sonHult C:1 p65Aded? Joenssobs hustruTorstad, Kärsta sn?
1677-031677-03-18MånsHåkanAmundssonGunillaBengtsdotterBoarydsonHult C:1 p65Elisabethfändrikens? hustru barFagerskog
1677-031677-03-25MånsLarsPerssonGunillahemmetbarnHult C:1 p65halvnabonden Pers hustruSkälsnäs
1677-031677-03PerNilssonÖstrabybarn sonHult C:1 p65
1677-031677-04-01DordieOlofMårtenssonElisabethJohansdotterHällhultbarnHult C:1 p65Karin MårtensdotterOlofs syster, Carls änka barBoaryd
1677-041677-04-08KarinBeriedAnderssonElinArvidsdotterFläsåsdotterHult C:1 p65Mariaryttaren hustru barSkrikebo södergård
1677-061677-06-06JahanJohanMårtenssonIngridMånsdotterEbbarpsonHult C:1 p65Karin Mårtensdottersal. Carls änka barBoaryd
1677-101677-10-14SvenTorMoväntasonHult C:1 p65Elisabet PersdotterPäder smeds hustru bar
1677-091677-09-16JönsIsakBörjessonMariaJönsdotterSvinhultbarnHult C:1 p66
1677-111677-11-18ChristinPäderBengtssonKarinBogårddotterHult C:1 p66Märta MårtensdotterNis Päderssons hustru barBogård
1677-111677-11-25JonasNilsKållarpsonHult C:1 p66Elisabethfändrikska som barFagerskog
1677-111677-11-30ElisabethHåkanSvenssonSigridBosdotterMålendotterHult C:1 p66Elisabeth Stråhlejungfru som barVästraby
1677-121677-12-02AnnaTrulsSandvikHult C:1 p66Korpralskan Jöns Persson barSandvik
1677-111677-11-28DavidSamuelFougmanhäradshövdingVästrabyHult C:1 p66Margareta Lilliebergfru doktorinnan bar själv
1677-121677-12-09MariaLarsPersson?Margreta?Johansdotter?BogårdsvagHult C:1 p66Christina Loftandrakomm. hustru bar
1678-031678-03-10ElisabethOlofOlofssonsmedKarindotterHult C:1 p66Christina Loftandrakomm. hustru bar
1678-031678-03-10OlofDanielNilssonSandshultbarnHult C:1 p66Pers hustru barHässleåstorpet
1678-031678-03-10HåkanPäderStaffanssonHästbergetbarnHult C:1 p66Ingeborg JonsdotterSvens hustru barLöfshult
1678-041678-04-12ElinJoenskomakaredotterHult C:1 p66Ingeborg SvensdotterErik Bossons hustru barSkeppsås
1678-041678-04-14AndersHillebardlöjtnantNödjehultsonHult C:1 p66Christina Bergmaninspektorskan barNorrsunda Edshult (F)
1678-051678-05-05CarlNilsOlofssonAnnaBroddsdotterBoarydsonHult C:1 p67Nils svägerska, sal. Carls änka barGummarp
1678-051678-05-12SissiliaPerFagerskogtvillingHult C:1 p67Anders hustru barKållarp
1678-051678-05-12MariaPerFagerskogtvillingHult C:1 p67Elisabeth PersdotterWidmunds Knutsson hustru barÅrsås
1678-061678-06-02JahanGabrielHaviksonHult C:1 p67Elisabeth BurdonfruSkälsnäs
1678-061678-06-30PäderGöranPålack MichaelssonElinPärsdotterHult C:1 p67Elisabet PersdotterPer smeds hustru bar
1678-061678-06-30ChristinErikWettermanherrChristinaLoomanHult C:1 p67Christina Loftandrakomm. hustru bar
1678-081678-09-01PäderMånsMathiasson??ElinJönsdotterKnuthemmetsonHult C:1 p67Anna BroddsdotterNils hustu barBoaryd
1678-081678-09-01ChristinHåkanDjurssonIngridPersdotterOlofstorpdotterHult C:1 p67Madrit?hustru som barBjärsby
1678-091678-09-15SamuelHåkanSvenson BergMarit?Svensdotter?BjärsbyHult C:1 p67Elisabeth Stråhlejungfru som barVästraby
1678-101678-10-11IngiärdHåkanSvenssonKarinEldskogdotterHult C:1 p67Christina Loftandrakomm. hustru bar
1678-101678-10-20(Karin?)PäderBroddssonMariaNilsdotterSkrikebobarnHult C:1 p67
1678-111678-11-17JahanSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgölbarnHult C:1 p67Tors hustru barMovänta
1678-121678-12-08AndersMånsIngiäldssonKerstinPersdotterPasslemålensonHult C:1 p67Kerstin Ingiäldsdotterutsocknes hustu barBråddemålen, Eksjö (F)
1679-011679-01-12OlofJoanMårtensson?Ingrid?Månsdotter?KullasonHult C:1 p67Elisabet NilsdotterHans Larssons hustru barKulla
1679-011679-01-25OlofPäderBengtssonSisselaWastesdotterBrunefalloäkta barnHult C:1 p67Märta MårtensdotterNils Perssons hustru barBogård
1679-011679-01-19Maria?StaffanHavikbarnHult C:1 p68Maria Svensdottersal. Anders Jönsson änkaSlättefall
1679-021679-02-09JahanPädermjölnareNorrsunda kvarnbarnHult C:1 p68Mariahustru som bar
1679-021679-02-13HindrichMåns?Måns? 11e bar 3.e sonHult C:1 p68Margaretha Lilliebergdoktorinnan barÖstraby
1679-031679-03-16BeriedAnderssonElinArvidsdotterFläsåsbarnHult C:1 p68Maria NilsdotterPer Brodssons hutru barSkrikebo
1679-041679-04-21JoenJönsJönssonAnnaOlofsdotterNödjehultsonHult C:1 p68Märta MårtensdotterNils Perssons hustru barBogård
1679-051679-06-01BritaPaulPaulssonSaraBeriedsdotterKongseryddotterHult C:1 p68Kerstin JonsdotterJons hustru barKongseryd
1679-061679-06-15IngeborgBeriedSkrikebodotterHult C:1 p68Eriks hustru barVärhult
1679-061679-06-15KarinTrulsSandvikdotterHult C:1 p68Tyska fältmästerskan??Fållingen
1679-06dödföddJonNilssonKerstinAndersdotterSandshultdödfödd pigaHult C:1 p68
1679-071679-07-20IngeborgNilsBjärsbydotterHult C:1 p68Christina Loftandrakomm. hustru bar
1679-081679-08-12BritaJonEriksson??Bjärsbyhemmadöpt tvillingHult C:1 p68
1679-081679-08-12MarindJonBjärsbyhemmadöpt tvillingHult C:1 p68
1679-081679-08-17MargretaBengtLarssonIngiärdSvensdotterBogårdbarnHult C:1 p68Johan Perssons? hustru barBogård
1679-081679-08-26AndersJahan GustafStråhlelöjtnantskaptenElisabethBurdonSkälsnäsförstfödd sonHult C:1 p68Elisabeth Stråhlejungfru som barVästraby
1679-091679-09-10KarinJonNilssonryttare som tjänt på Edshult säteriBritaKnutsdotterpiga på Edshults säteritorp under Skällsnäsoäkta barnHult C:1 p68Britahustru som barMåhlebo
1679-091679-09-21JahanIsakNilssonskrivare för salpeterskjuderiHult C:1 p68Christin HaraldsdotterIsak Mårtenssons hustru barEbbarp
1679-091679-09-21IngälderAndersEbbarp?sonHult C:1 p68Maria JonsdotterNils Ingiäldssons hustru barStensgöl, Eksjö (F)
1679-081679-09-28ErikNilsMånssonMargaretaBörjesdotterVärhultsonHult C:1 p69Christina Loftandrakomm. hustru bar
1679-111679-11-02JahanLarsPerssonMargretaJohansdotterSkäljarydsonHult C:1 p69Elisabet PersdotterPer smeds hustru bar
1679-111679-11-16IngridOlofMårtenssonElisabethJohansdotterHällhultdotterHult C:1 p69Christin HaraldsdotterIsaks hustu barEbbarp
1679-111679-11-16KarinMarkusOlofsson?ÄgersgöldotterHult C:1 p69Svens hustru barÄgersgöl
1679-121679-12-28PäderNilsLarsson Hörling?uppbördsmanKarin?Nilsdotter?BjörnstorpHult C:1 p69Christina Loftandrakomm. hustru bar
1679-12-201679-12-20ErikSamuelFougmanhäradshövdingHult C:1 p69Christina Loftandrakomm. hustru bar
1680-011680-01-04KarinIsakBörjessonMariaJönsdotterSvinhultdotterHult C:1 p69Christina Loftandrakomm. hustru bar
1680-011680-01-11MariaErikWettermanherrChristinaLoomanHult C:1 p69Anna LoomanEriks svägerska bar
1680-041680-04-04IngeborgHansLarssonElisabetNilsdotterKulladotterHult C:1 p69Christina Loftandrakomm. hustru barJohanna Törningkomm. älsta dotter
1680-041680-04-25KarinAndersJonssonKållarpdotterHult C:1 p69Christina Loftandrakomm. hustru bar
1680-04-25dödföddTorMoväntadödföddHult C:1 p69
1680-061680-06-27NilsJonNilssonKerstinAndersdotterSandshultHult C:1 p69Anna Loomanjungfru som bar
1680-061680-06-27JahanPädermjölnareHult C:1 p69Maria Svensdotterhustru som barSlättefall
1680-06-282 sönerZackrisHanssonElinNilsdotterhustruKringelenfödda dagen efter att modern dogHult C:1 p69
1680-091680-09-05JahanIsakMårtenssonChristinHaraldsdottersvagt barnHult C:1 p69
1680-091680-09-12PäderHåkanSvenssonKarinEldskogsonHult C:1 p70Håkans svägerska, Kerstin barBorrta?
1680-091680-09-26AnnaJahanIngridNilsdotterFållingedotterHult C:1 p70Håkans hustru barSvinhult
1680-101680-10-17AnderssoldatFagerskogdotterHult C:1 p70En grenadiärshustru barNorra Solberga (F)
1680-10-181680-10-19ReginaJahan GustafStråhlelöjtnantElisabethBurdonSkälsnäsdotter, hemmadöptHult C:1 p70Margareta Lilliebergfru doktorinna som barÖstraby
1680-121680-12-31Samuelmitt? dvs Johannes?Törning?Christina?Loftandra?12e barnet 4e sonenHult C:1 p70
1681-011681-01-02ElisabethOlofSvenssonIngeborgJohansdotterVästrabydotterHult C:1 p70Elisabeth Stråhlejungfru som barVästraby
1681-011681-01-15JahanHåkanDjurssonIngridPersdotterEbbarptvillingHult C:1 p70Anders hustru barKållarp
1681-011681-01-15KarinHåkanDjurssonIngridPersdotterEbbarptvillingHult C:1 p70Swen stenkäggares hustru bar
1681-021681-02-06ErikSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgölsonHult C:1 p70Margareta JahansdotterLars hustru barSkäljaryd
1681-021681-02-20AnnaErikWettermanherrChristinaLoomanHult C:1 p70Maria Hansdotterkomm. syster, sal Reinholds änkaVästervik (H)
1681-021681-02-20SamuelLarsEbbarpsonHult C:1 p70Elisabeth PersdotterVidmunds Knutsson hustru barÅrsås
1681-021681-02-27BritaOlofOlofssonsmedKarinHult C:1 p71komm. hustru bar
1681-031681-03-06NilsJoanIngrid??BjärsbysonHult C:1 p71Elisabeth Stråhlejungfru som barVästraby
1681-031681-03-06ChristinDanielNilssonSandshultdotterHult C:1 p71Anna Loomanjungfru som barNorrby
1681-031681-03-20IngiärdNilsOlofssonAnnaBroddsdotterBoaryddotterHult C:1 p71Elisabet BroddsdotterOlofs hustru barÖsterhult
1681-041681-04-04ChristinAndersNilssonIngridPädersdotterHögmondotterHult C:1 p71Christina Loftandrakomm. hustru bar
1681-041681-04-13ArvidBeriedAnderssonElinArvidsdotterFläsåsson, modern dog till Börsebo, Ingatorp F)Hult C:1 p71fänrikens hustru barSundstorp
1681-041681-04-17JonHåkanAmundssonGunillaBengtsdotterBoarydsonHult C:1 p71Elisabeth PersdotterVidmunds Knutsson hustru barÅrsåsmajor Clerkens hustruHunnerstad Höreda (F)
1681-041681-05-01PäderHansUbbesson?Hult C:1 p71Johanna Törningkomm. älsta dotter bar
1681-041681-05-01MariaBoErikssoni SkeppsåsKarinBeriedsdotterpigaSkrikebooäkta barnHult C:1 p71Elisabet NilsdotterHans hustru barKulla
1681-051681-05-06JoenLarsBeriedssonAnnaJönsdotterSundstorpson v1678 EdshultHult C:1 p71Christina Loftandrakomm. hustru bar
1681-061681-06-26PärOlofssonBogårds mellangårdbarnHult C:1 p71Kerstin Mårtensdotteruppb. Nils Larssons hustru barBjörnstorp
1681-081681-08-17KarinJonOlofssonIngeborgSvensdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p71KarinHåkans hustru höllEldskog
1681-081681-08-19BritaSvenElinSkrikebobarnHult C:1 p71sal. Jon Pärssons änka barHavik
1681-091681-09-20NilsPerVästrabysonHult C:1 p72Håkans hustu höllVästraby
1681-081681-08-13CatharinaNilsLarsson?VästrabydotterHult C:1 p72Elisabeth Stråhlejungfru som bar
1681-101681-10-16SvenJönsJönssonAnnaOlofsdotterNödjehultsonHult C:1 p72Christina Loftandrakomm. hustru bar
1681-101681-10-23JonMånsIngiäldssonKerstinPersdotterPasslemålensonHult C:1 p72en utsocknes hustru
1681-101681-10-30SvenBengtLarssonIngiärdSvensdotterBogårdbarnHult C:1 p72Elisabet PersdotterPer smeds hustru bar
1681-101681-10-30IngiälderMånsIngiäldssonKerstinPersdotterPasslemålenbarn, tvilling?Hult C:1 p72Måns svägerska barLökanäs, Hässleby (F)
1681-111681-11-07SvenHåkanDjurssonIngridPersdotternyfödd son, klenHult C:1 p72Christinhustru som barSpinkarp
1681-121681-12-12AndersHåkanSvenson BergMarit?Svensdotter?BjärsbytvillingHult C:1 p72
1681-121681-12-12ChristinHåkanSvenson BergMarit?Svensdotter?BjärsbytvillingHult C:1 p72
1681-121681-12-28MichelGöranPålack MichaelssonElinPädersdotterHavikHult C:1 p72Christina Loftandrakomm. hustru bar
1681-121681-12-28IsakPäderStaffanssonHästbergetHult C:1 p72Olofs hustru barLråtryd??
1681-12-29JohannesNilsLarsson Hörling?uppbördsmanKarin?Nilsdotter?BjörnstorphemmadöptHult C:1 p72KarinhustruBjörnstorp
1682-011682-01-08MånsHansLarssonElisabetNilsdotterKullasonHult C:1 p73H. Erik Wettermans hustru barVärhult
1682-021682-02-19NilsJahanIngridNilsdotterFållingesonHult C:1 p73Johanna Törningkomm. älsta dotter bar
1682-041682-04-15IngridPerLarssonklockareJahansdaldotterHult C:1 p73Nils Danielssons hustru barJuthemmet
1682-041682-04-19SvenLarsPerssonMargretaJahansdotterSkäljarydsonHult C:1 p73Johanna Törningkomm. dotter bar
1682-041682-04-29AnnaJoanskomakaretvillingdöttrarHult C:1 p73Elisabeth Dryseniajungfru barVästraby
1682-041682-04-29IngiärdJoanskomakaretvillingdöttrarHult C:1 p73Johanna Törningkomm. älsta dotter bar
1682-071682-07-15PäderIsakBörjessonMariaJönsdotterSvinhultHult C:1 p73Johanna Törningkomm. dotter bar
1682-081682-08-08AndersCarlStålhammarlöjtnantElisabethStråhlesonHult C:1 p73Överstinnan barHultsvik
1682-081682-08-12CatharinaGustafStråhlelöjtnantElisabethBurdondotterHult C:1 p73änka höllSkiverstad, Eksjö (F)
1682-081682-08-13ElinBeriedAnderssonGunnelHansdotterFläsåsdotterHult C:1 p73Olof klockares hustru barHavik
1682-091682-09-03MariaJönsBengtssonKarinMårtensdotterHässleåsdotterHult C:1 p73Christina Loftandrakomm. hustru bar
1682-091682-09-03NilsAndersNilssonIngridPädersdotterHögmonsonHult C:1 p73Kerstin PersdotterMåns hustru barPassemålen
1682-091682-09PäderAndersMånssonChristinJönsdotterOlofstorpbarnHult C:1 p73Margareta Andersdotterkorpralens Fridsberg hustru barLinneryd, Edshult (F)
1682-091682-09-24MariaMånsMathiasson?ElinJönsdotterKnuthemmetHult C:1 p73Kerstin JonsdotterJons hustru höllKongseryd
1682-101682-10-29JahanLarsJonssonFjällsonHult C:1 p73Christina Loftandrakomm. hustru bar
1682-111682-11-20PäderIsakMårtensson FalckChristinHaraldsdotterEbbarpsonHult C:1 p73Pers hustru höllHällhult
1682-121682-12-03ZackrisStaffanOlofstorpsonHult C:1 p74Margareta Andersdotterkorpralens Fridsberg hustru barLinneryd, Edshult (F)
1682-121682-12-17SamuelOlofSvenssonIngeborgJohansdotterVästrabysonHult C:1 p74Christina Loftandrakomm. hustru bar
1683-011683-01-07NilsDanielNilssonSandshultsonHult C:1 p74Christina Loftandrakomm. hustru bar
1683-011683-01-09JahanNilsGamalielssonElsaJohansdotterEbbarpbarnHult C:1 p74Christin HaraldsdotterIsaks hustru barEbbarp
1683-011683-01-14MariaSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgöldotterHult C:1 p74Märta MårtensdotterNils Perssons hustru barBogård
1683-01-21dödföddOlofOlofssonsmedKarindödföddHult C:1 p74
1683-021683-02-21NilsErikWettermanHerrChristinaLoomanHult C:1 p74Stråhlefru?Västraby
1683-031683-03-18IsraelSvenIsraelssonKarin?Nilsdotter?BjörnstorpsonHult C:1 p74Kerstin Mårtensdotteruppbördsm. Nils Larssons hustruBjörnstorp
1683-031683-03dödföddIsakJohanssonChristinaJönsdotterÅrsåsdödföddHult C:1 p74
1683-041683-04-23PäderSvenPerssonOlofstorpsonHult C:1 p74Stefens hustru barOlofstorp
1683-041683-04AndersBeriedAnderssonKarinJoansdotterVärhulthemmadöptHult C:1 p74H. Erik Wettermans hustru bar
1683-051683-05-09PäderBeriedSkrikebosonHult C:1 p74fänrikens hustru barSundstorp
1683-07-011683-07-01JahanJonJonssonIngrid?Bengtsdotter?Nödjehultbarn, dog straxHult C:1 p74
1683-07-011683-07-01JonSvenssonKarinHansdotterBogårdnöddöptHult C:1 p74
1683-061683-07-01KarinGunmundÅrsåsdotterHult C:1 p74fänrikens hustru barSundstorp
1683-081683-08-10Carl LennartCarlStålhammarlöjtnantElisabethStråhleVästrabyHult C:1 p74Elisabeth BurdonbarSkälsnäs
1683-081683-08-16PerNilssonBjärsbydotterHult C:1 p74Elisabeth Dryseniajungfru bar
1683-081683-08-19ThomasJahanIngridNilsdotterFållingesonHult C:1 p74CatharinaJahans syster, hustruMellby (F)
1683-101683-10-21KarinAndersMånssonChristinJönsdotterOlofstorpdotterHult C:1 p75Johanna Törningkomm. dotter bar
1683-101683-10-27SamuelNilsLarsson Hörling?Karin?Nilsdotter?BjörnstorpsonHult C:1 p75Stråhlefrun barVästraby
1683-111683-11-09PäderJonNilssonBjörnstorpsonHult C:1 p75Måns hustru barKnuthemmet
1683-111683-11-18MärtaPärBengtssonKarinBogårddotterHult C:1 p75Elisabet PersdotterPer smeds hustru bar
1683-12-291683-12-29JahanJohan GustafStråhlelöjtnantElisabethBurdonnöddöpt, dogHult C:1 p75
1683-121683-12-30JonHåkanPerssonVästraby torpHult C:1 p75Nils hustru barVästrabytorpet
1684-011684-01-20ChristinNilsOlofssonAnnaBroddsdotterBoaryddotterHult C:1 p75Maria NilsdotterPers Broddsson hustru barSkrikebo
1684-011684-01-26ElinKiällJonssonIngridEdmundsdotterÖstrabytorpetdotterHult C:1 p75
1684-021684-02-10DanielJonNilssonIngridPersdotterVästrabysonHult C:1 p75Margaretha Enhörningjungfru som bar
1684-021684-02-17HåkanBengtLarssonIngiärdSvensdotterBogårdsonHult C:1 p75Sara BeriedsdotterPauls hustru barKongseryd
1684-031684-03-06IngridDanielJonssontjänst? dräng i BogårdChristinNilsdotterSkälsnäsoäkta barnHult C:1 p75
1684-031684-03-31ChristinNilsSpinkarpdotterHult C:1 p75Johanna Törningkomm. dotter bar
1684-041684-04-02SvenJonsockenskomakareHult C:1 p75Karin DryseniaAssessorn Torpadius hustru barÖstraby
1684-031684-03MånsIngiäldssonKerstinPersdotterPasslemålenbarnHult C:1 p75
1684-02-25JonNilssonKerstinAndersdotterSandshultdödföddHult C:1 p76
1684-031684-03-28JönsJönssonAnnaOlofsdotterNödjehultnöddöpt, svagtHult C:1 p76
1684-041684-04-13IsakPärJonsson?HällhultsonHult C:1 p76BritaPers svägerskaBjörka, Höreda (F)
1684-041684-04-20MariaGabrielPäderssonMargretaBroddsdotterSkäljaryddotterHult C:1 p76Elisabet BroddsdotterOlofs hustru barÖsterhult
1684-051684-05-24MariaIsakMårtensson FalckChristinHaraldsdotterEbbarphemmadöptHult C:1 p76
1684-051684-06-01DanielBengtNilssonKarinDanielsdotterStenläggarhemmetbarnHult C:1 p76Nils Danielssons hustru barJuthemmet
1684-07-09PaulPaulssonSaraBeriedsdotterKongseryddödföddHult C:1 p76
1684-071684-07-27ElisabethJonOlofssonIngeborgSvensdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p76Anders hustru barKållarp
1684-091684-09-07IngridJonIngiäldssonChristinLarsdotterBogårds mellangårddotterHult C:1 p76Djurs hustru barBråddmålen Eksjö (F)
1684-091684-09-13PäderDanielJonssonKarinPersdotterVästraby torpsonHult C:1 p76Christinhustru som barSpinkarp
1684-101684-10-19BengtJonJonssonIngrid?Bengtsdotter?NödjehultsonHult C:1 p76Christina Loftandrakomm. hustru bar
1684-111684-11-30AnnaJonSvenssonKarinHansdotterBogårddotterHult C:1 p76Johanna Törningkomm. dotter bar
1685-021685-02-07PäderCarlStålhammarryttmästareElisabethStråhleHult C:1 p76Elisabeth Burdonfru som barSkälsnäs
1685-021685-02-15PärSvenÖstraby torpsonHult C:1 p76Elisabeth Dryseniajungfru bar
1685-021685-02-15ElisabethHåkanPerssonIngerwaldstorpet u VästrabydotterHult C:1 p76Johanna Törningkomm. dotter bar
1685-011685-01MatthiasNilsLarsson HörlingChristinMårtensdotterEbbarpsonHult C:1 p76
1685-021685-03-02ZackrisHåkanSvensson BergÖstraby Bjärsby?sonHult C:1 p76Margareta Dryseniasal M. Olofs Dahlman änka barHöreda (F)
1685-031685-03-08CatharinaLarsPerssonMargretaJahansdotterSkäljaryddotterHult C:1 p76Margareta BroddsdotterGabriels hustru barSkäljaryd
1685-031685-03-27JahanKiällJonssonIngridEdmundsdotterÖsterby torpsonHult C:1 p77Elisabethhustru barBjärsby
1685-021685-02-22DeboraErichWettermanChristinaLomanHult C:1 p77Margareta Dryseniasal M. Olofs Dahlman änka barHöreda (F)
1685-031685-03PäderNilsPeterssonChristinToresdotterBjörnstorpson, nöddöptHult C:1 p77Tors hustru, Nils svärmoder nöddöpteMovänta
1685-041685-04-20GertrudSvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgöldotterHult C:1 p77
1685-041685-04-20SvenHanssonKristinJohansdotterÄgersgöldödföddHult C:1 p77Johanna Törningkomm. dotter bar
1685-051685-05-10MargretaJahanIngridNilsdotterFållingedotterHult C:1 p77Jons hustru barRäveberg, Höreda (F)
1685-051685-05-12MargretaJonNilssonKerstinAndersdotterSandshultdotterHult C:1 p77Håkan Nilssons hustru barHunnerstad Höreda (F)
1685-051685-05-14MånsIsakBörjessonMariaJönsdotterSvinhultsonHult C:1 p77
1685-051685-05-24MariaHansLarssonElisabetNilsdotterKulladotterHult C:1 p77Elisabet BroddsdotterOlofs hustru barÖstrahult
1685-051685-05-24JönsAndersNilssonIngridPädersdotterHögmonsonHult C:1 p77Sara BeriedsdotterPauls hustru barKongseryd
1685-061685-06-14JahanMånsBeriedssonChristinCarlsdotterKongserydsonHult C:1 p77H. Erik Wettermans hustru bar
1685-061685-06-17IngeborgBoErikssonKarinPersdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p77Elisabeth PersdotterVidmund Knutssons hustru barÅrsås
1685-061685-06-24JönsBengtNilssonKarinDanielsdotterStenläggarhemmetsonHult C:1 p77H. Erik Wettermans hustru bar
1685-081685-08-28MariaPerHåkanssonMariaHaraldsdotter PalmBjärsbydotterHult C:1 p77Håkans hustru barBjärsby
1685-081685-08-28SaraNilsLarsson?VästrabydotterHult C:1 p77Jons hustruVästraby
1685-091685-09-03DanielNilsDanielssonKarinJonsdotterVästraby torpsonHult C:1 p77Brita Bariels?hustru bar
1685-091685-09-19GabrielSvenPerssonOlofstorpsonHult C:1 p77Kerstin AndersdotterAnders Månssons hustru barOlofstorp
1685-101685-10-18GertrudJahanSvenssonsoldatSaraJonsdotterKlintendotterHult C:1 p77Johanna Törningpast. dotter bar
1685-111685-11-08JahanPaulPaulssonSaraBeriedsdotterKongserydsonHult C:1 p77Ingiärd SvensdotterBengts hustru barSandvik
1685-111685-11-17JonPärFarskogsonHult C:1 p77
1685-11död barnNilsSkäljarydHult C:1 p78
1686-011686-01-17HansBeriedmjölnareBruzasonHult C:1 p78hammarsmedens hustru bar
1686-011686-01-17ZackrisDavidMånssonKerstinSvensdotterVärhultsonHult C:1 p78
1686-021686-02-21LarsDanielNilssonSandshultsonHult C:1 p78Håkan Nilssons hustru barHunnerstad Höreda (F)
1686-031686-03-14ElisabethPär(Broddsson)MariaNilsdotterSkrikebodotterHult C:1 p78Anna BroddsdotterNils hustruBoaryd
1686-051686-05-09SamuelNilsLarsson HörlinguppbördsmanChristinMårtensdotterEbbarpsonHult C:1 p78Catharina Stråhlejungfru bar
1686-051686-05-26MariaJonIngiäldssonChristinLarsdotterBogårddotterHult C:1 p78Märta MårtensdotterNils Perssons hustru barBogård
1686-051686-06-02JahanCarlStålhammarryttmästareElisabethStråhleVästrabysonHult C:1 p78Elisabeth Burdonfru höll
1686-081686-08-28CeciliaSvenHanssonsaligKristinJohansdotterÄgersgöldotterHult C:1 p78Sara BeriedsdotterPauls hustru höllKongseryd
1686-091686-09-12ArvidBengtLarssonIngiärdSvensdotterSandviksonHult C:1 p78Kerstin JonsdotterJons hustru barKongseryd
1686-091686-09-12BengtIsakBengtssonSaraPersdotterHässleåssonHult C:1 p78Kerstin MårtensdotterNils Larssons hustru barEbbarp
1686-091686-09-12KarinNilsPeterssonChristinToresdotterBjörnstorpdotterHult C:1 p78Jahans hustru höllBjörnstorp
1686-101686-10-23ChristinIsakMårtenssonChristinHaraldsdotterEbbarpdotterHult C:1 p78Christina Loftandrapast. hustru bar
1686-101686-10-31SvenMånsErikssonSaraNilsdotterSkrikebobarnHult C:1 p78Maria NilsdotterPers Broddsson hustru barSkrikebo
1686-121686-12-26KarinErikSkäljaryddotterHult C:1 p78Johanna Törningpast. dotter bar
1686-121686-12-26AndersDanielJonssonKarinPersdotterVästraby torpsonHult C:1 p78Anders Jonssons hustruKållarp
1686-121686-12-28SamuelErikÄgersgölsonHult C:1 p78Christin LarsdotterJon Ingiäldsons hustru barBogård
1686-121686-12-29SvenJonSvenssonKarinHansdotterBogårdsonHult C:1 p78Christin LarsdotterJon Ingiäldsons hustru barBogård
1687-021687-02-06MariaPärAronssonsoldatKarinÖsterhultdotterHult C:1 p79Sara NilsdotterBerieds hustru barFläsås
1687-021687-02-13EliasJahanIngridNilsdotterFållingesonHult C:1 p79Håkans hustru barSvinhult
1687-021687-02-27AnnaJönsJönssonAnnaOlofsdotterNödjehultdotterHult C:1 p79Ingrid BengtsdotterJons hustru barNödjehult
1687-031687-03-20BritaMånsBeriedssonChristinCarlsdotterKongseryddotterHult C:1 p79Sara BeriedsdotterPauls hustru barKongseryd
1687-041687-05-01AnnaLarsJönssonBothelKungsdotter??FagerskogdotterHult C:1 p79frun barVästraby
1687-051687-05-22ChristinJohanSvenssonsoldatSaraJonsdotterKlintendotterHult C:1 p79Sara JonsdotterJahans hustru barKongseryd kvarn
1687-061687-06-12PäderJahanPärssonSaraJonsdotterKongserydsonHult C:1 p79Christina Loftandrapast. hustru bar
1687-061687-06-12ChristinJönsBengtssonKarinMårtensdotterHässleåsdotterHult C:1 p79Ingeborg JonsdotterSvens hustru höllLövsjöhult
1687-071687-07-31JönsAndersMånssonChristinJönsdotterOlofstorpsonHult C:1 p79Anna SvensdotterSvens hustru barSlättefall
1687-091687-09-23MargaretaBoErikssonKarinPersdotterSkeppsåsdotterHult C:1 p79KarinHåkan Svenssons hustru höllEldskog
1687-091687-09-29ErikIsakAnderssonCeciliaEriksdotterEkebergsonHult C:1 p79Christina Loftandrapast. hustru bar
1687-101687-10-08GustafPärBjärsbysonHult C:1 p79Nils hustru höllVästraby
1687-121687-12-06CasparCarlStålhammarryttmästareElisabethStråhleHult C:1 p79Margaretha Lilliebergfru doctor höllÖstraby
1687-12-21dödföddJonBogårddött barnHult C:1 p79
1688-011688-01-08KarinPerPerssonMariaSvensdotterSlättefalldotterHult C:1 p79Elisabet NilsdotterHans hustru barKulla
1688-011688-01-15KarinJonNilssonKerstinAndersdotterSandshultdotterHult C:1 p79H. Erik Wettermans hustru bar
1688-031688-03-05MargretaElinVästraby torpoäkta barnHult C:1 p79Brita Bertilsdotterhustru som bar
1688-031688-03-11IngeborgNilsDanielssonKarinJonsdotterVästraby torpdotterHult C:1 p79ChristinHåkans hustru barSkälsnäs
 
Åter till meny/back to menu


Karl-Henrik Rydén     2016-03-27