Avskrifter av Bellö Födelsebok C:1 mellan 1665 och 1694

Snabbsök/Quick Find:      Rensa/Clear Filter(s)
 
Åter till meny/back to menu

FödelsedatumDopdatumBarnets förnamnFaderns förnamnFaderns efternamnFaderns titelFaderns födelseModerns förnamnModerns flicknamnModerns titelModerns ålder/födelseBostadAnteckningarKällaDopvittne1Titel1Bostad1Dopvittne2Titel2Bostad2Dopvittne3Titel3Bostad3Dopvittne4Titel4Bostad4Dopvittne5Titel5Bostad5Dopvittne6Titel6Bostad6
1665-02-12Joha?IsakBranthällasonBellö C:1 p2
1665-02-19KerstinGrels?HässlebergdotterBellö C:1 p2
1665-05-12ChristinSamuelLångsjögledotterBellö C:1 p2
1665-08-13SaraPerLarssonSjöhultdotterBellö C:1 p2
1665-09-03NilsHansPerssonBellesnässonBellö C:1 p2
1666-01-07ElinAmundAnderssonIngeborgMånsdotterHässlebergdotterBellö C:1 p2
1666-01-14GertrudJonPerssonGynnesnäsdotterBellö C:1 p2
1666-02-18KarinDanielHaraldssonIngridDanielsdotterLångsjögledotterBellö C:1 p2
1666-03-18MariaIsakOrmanäsdotterBellö C:1 p2
1666-03-25ChristrinMarkusPerssonMarhultdotterBellö C:1 p2
1666-05-13IngierdPerHaraldsson?LångsjögledotterBellö C:1 p2
1666-06-17MariaPer?OrmanäsdotterBellö C:1 p2
1666-10-28HåkanOlofHåkanssonElinOlofsdotterOrmanässonBellö C:1 p2
1666-11-11GudmundOlofBranthällasonBellö C:1 p2
1667-01-13Per?BörjeMarhultsonBellö C:1 p2
1667-02-10ChristinJonasPerssonGynnesnäsdotterBellö C:1 p2
'1667-02-17SvenOlofErikssonkorpralBorstrullasonBellö C:1 p2
1667-03-10KarinMånsÅsendotterBellö C:1 p2
'1667-04-14ChristinAndersMarhultdotterBellö C:1 p2
1667-04-08ChristinPerMånssonIngridHässlebergdotterBellö C:1 p2
'1667-04-19KarinBoPerssonMaritStaffansdotterGynnesnäsdotterBellö C:1 p2
'1667-05-12ChristinPerBoarpdotterBellö C:1 p2
1667-06-09AnnaBörjePerssonSjöhultdotterBellö C:1 p2
1668-03-27OlofOlofLångsjöglesonBellö C:1 p3
1668-06-07ErikAnthonyHögsjöglesonBellö C:1 p3
1668-07-25GertrudLarsIsakssonAnnaJonsdotterOrmanäsdotterBellö C:1 p3
1668-09-13ChristinIsakBorstrulladotterBellö C:1 p3
1668-09-27HaraldDanielHaraldssonIngridDanielsdotterLångsjöglesonBellö C:1 p3
1668-09-29NilsErikBorstrullasonBellö C:1 p3
1668-10-11ElinPerOrmanäsdotterBellö C:1 p3
1668-10-22IngridJonsoldatSågstugandotterBellö C:1 p3
1669-02-21LarsOlofIsakssonHässlebergsonBellö C:1 p3
1669-02-14ElinPerJönssonMarhultdotterBellö C:1 p3
1669-03-14HansBörjeMarhultsonBellö C:1 p3
1669-07MargaretaLarsBranthälladotterBellö C:1 p3
1669-08-01ChristinTrulsÅsen?dotterBellö C:1 p3
1669-08-08IngeborgAmundAnderssonIngeborgMånsdotterHässlebergdotterBellö C:1 p3
1669-08-22ElisabetJonBorstrulladotterBellö C:1 p3
1669-11-07PederJonPerssonNNMarkusdotterGynnesnässonBellö C:1 p3
1669-11-14IngridHansPerssonBellesnäsdotterBellö C:1 p3
1669-11-24JonMarkusPerssonMarhultsonBellö C:1 p3
1669-12-19NilsMånsÅsensonBellö C:1 p3
1669-12-26PerLarsIsakssonAnnaJonsdotterOrmanässonBellö C:1 p3
1670-02-04NilsJonPerssonMarhultsonBellö C:1 p3
1664-11-06BritaCarlBellesnäsdotterBellö C:1 p3
1665-12-03ChristinMåns (ev. Markus)SjöhultdotterBellö C:1 p3
1666-11-25ElisabetPerPerssonSjöhultdotterBellö C:1 p4
1669-03-15ElisabetLarsHåkanssonBorstrulladotterBellö C:1 p4
1670-01-19PerSvenBellesnässonBellö C:1 p4
1670-02-05OlofErikssonkorpralHögsjögledotterBellö C:1 p4
1670-02-26NilsJohanMarhultsonBellö C:1 p4
1670-07-12ElinBoPerssonMaritStaffansdotterGynnesnäsdotterBellö C:1 p4
1670-07-28IngridSamuelLångsjögledotterBellö C:1 p4
1670-08-02OlofPerMånssonIngridHässlebergsonBellö C:1 p4
1670-09-27MarkusHåkanBorstrullasonBellö C:1 p4
1670-12-26LarsÅsendotterBellö C:1 p4
1671-01-06Gunil?NilsOlofssonHässlebergdotterBellö C:1 p4
1671-01-09AndersPerOrmanässonBellö C:1 p4
1671-01-29KarinJönsSjöhultdotterBellö C:1 p4
1671-05-08KerstinNilsBellesnäsdotterBellö C:1 p4
1671-07-26KerstinJönsMarhultdotterBellö C:1 p4
1671-09-09KarinJönsSågendotterBellö C:1 p4
1671-09-12AndersAmundAnderssonIngeborgMånsdotterHässlebergsonBellö C:1 p4
1671-09-19JonMånsJonsson??SjöhultsonBellö C:1 p4
1671-09-29TrulsÅsen?sonBellö C:1 p4
1671-11-18ChristinPerGynnesnässonBellö C:1 p4
1671-06-26IngierdDanielHaraldssonIngridDanielsdotterLångsjögledotterBellö C:1 p4
1671-02-01NilsAndersBranthällasonBellö C:1 p4
1673-02-07NilsOlofden yngreBoarpsonBellö C:1 p4
1673-02-28HåkanPerJönssonMarhultsonBellö C:1 p4
1673-08-12LarsLarssalig Isaksson?AnnaJonsdotterOrmanässonBellö C:1 p4
1673-11-19BörjeMarkusPerssonMarhultsonBellö C:1 p4
1673-11-29IngredSamuelLångsjögledotterBellö C:1 p4
1674-02-01MariaNilsOlofssonHässlebergdotterBellö C:1 p4
1674-02-20BritaAmundAnderssonIngeborgMånsdotterHässlebergdotterBellö C:1 p5
1674-02-28MariaJonJonssonHässlebergdotterBellö C:1 p5
1674-03-15IngredPerOrmanäsdotterBellö C:1 p5
1674-04-20PerJohanMarhultsonBellö C:1 p5
1691-01-25KarinDanielNilssonIngiärdNilsdotterSjöhultBellö C:1 p7Sven DanielssonBoarpNils MånssonSjöhultJon MånssonSjöhultElin BörjesdotterhustruSjöhultKerstin SvensdotterhustruBoarpKarin JonsdotterSjöhult
1691-02-15ElinJönsPerssonIngridPersdotterBorstrullaBellö C:1 p7Olof ErikssonkorpralBorstrullaIsak OlofssonBorstrullaJon LarssonBorstrullaCathaina NhustruBorstrullaRangel NBorstrullaMaria OlofsdotterBorstrulla
1691-04-13GertrudIsakOlofssonBritaOlofsdotterBorstrullaBellö C:1 p7JonasHa?Sven DanielssonBoarpJon LarssonLindås Kråkshult (F)SarahustruHögsjögleCatharinahustruBorstrullaKerstinBorstrulla
1691-04-13GertrudBörjeMarkussonKerstinGudmundsdotterSkuruBellö C:1 p7Olof ErikssonkorpralBorstrullaJonHässlebergOlof LarssonLindås Kråkshult (F)GertrudhustruHässlebergBengtaMon??KarinHässleberg
1691-07-02BörjeJonMårtenssonKarinBörjesdotterSjöhultBellö C:1 p7SamuelSjöhultNils MånssonSjöhultNilsBoarpKerstin SvensdotterhustruBoarpKerstinhustruSjöhultMariaSjöhult
1691-07-05JonHåkanHåkanssonKerstinNilsdotterAntesbobror till Olof Håkansson i Sjöarp?Bellö C:1 p7Christman PerssonSvenstorp Kråkshult (F)NilsÅsenNilsdrängÅsenKerstin MånsdotterhustruSjöarp Edshult (F)SarahustruÅsenSisilia?hustruÅsen
1691-10-04PäderHaraldPerssonSaraSvensdotterBranthällaPeter BelzeliusBellö C:1 p8DanielLångsjögleArvidBranthällaHarald DanielssonLångsjögleAnnahustruBranthällaKerstin PersdotterLångsjögleAnna EriksdotterpigaBranthälla
1691-10-04PerSvenRavelssonsoldatKerstinWassholmBellö C:1 p8
1691-10-04LisbethSvenRavelssonsoldatKerstinWassholmBellö C:1 p8
1691-10-18PerJonAnderssonBritaArvidsdotterMarhultBellö C:1 p8PerRysserydPer PerssonMarhultHans BörjessonMarhultKarin DanielsdotterhustruUgglarpKerstinMarhultLuciaÖdhult
1691-11-15HansOlofSvenssonsoldatElinBellesnästorpetBellö C:1 p8
1692-01-21LarsPerLarssonHilla?ArvidsdotterRysserydBellö C:1 p8
1692-02-20KarinJonMånssonCeciliaEriksdotterÅsenBellö C:1 p8
1692-04-24IngridJonHanssonKerstinBörjesdotterGynnesnäsBellö C:1 p8Bo PerssonGynnesnäsNilsVittsjögleMånsGynnesnäsAnnika HåkansdotterhustruBolstraIngerhustruBellesnäsIngiärdhustruGynnesnästorpet
1692-05-29MalinMagnusAngelmantrumpetareSaraHögsjögleBellö C:1 p8Olof ErikssonkorpralBorstrullaNils MånssonÅsenBrita OlofsdotterhustruBorstrullaGertrudhustruHässlebergIngeborHässleberg
1692-06-05SvenAndersPerssonKerstinPersdotterBoarpBellö C:1 p9Per PerssonSjöhultNils PerssonÅsenNilsskräddareBoarpKerstinhustruBoarpBritahustruBoarpKarin JonsdotterBoarp
1692-06-19PerPerIsakssonKerstinGöransdotterOrmanäsBellö C:1 p9BörjeOrmanäsPer AnderssonOrmanäsIngemar PerssonOrmanäsMargaretahustruÅlarp Kråkshult (F)KerstinhustruOrmanäsIngridpigaOrmanäs
1692-06-19KarinJonasMarkussonKarinDanielsdotterUgglarpBellö C:1 p9JonMarhultSven PerssonRysserydMåns PerssonGynnesnötMariahustruLönåsSarahustruIdekullaIngeborpigaUgglarp
1692-07-17SusannaPerJönssonBritaCarlsdotterBellesnäsBellö C:1 p9
1692-11-20IngridSvenIsakssonKerstinMårtensdotterBellesnäsBellö C:1 p9
1692-11-20KerstinOlofErgislessonKerstinAndersdotterMarhultBellö C:1 p9Börje PerssonMarhultJonas MarkussonUgglarpHåkan PerssondrängMarhultElin PersdotterhustruMarhultIngeborpigaMarhultIngar Persdotter
1692-12-21MånsAmundAnderssonIngeborHässlebergBellö C:1 p10
1692-12-24KarinSvenPerssonIngridDanielsdotterhustruRysserydBellö C:1 p10
1693-01-08MariaDanielNilssonIngridNilsdotterhustruSjöhultBellö C:1 p10Per PerssonSjöhultJon SvenssonBoarpNils OlofssonSjöhultKerstinhustruFörnäs Edshult (F)Kerstin EriksdotterhustruSjöhultMaria BörjesdotterpigaSjöhult
1693-01-11 ?SvenJonMårtenssonKarinBörjesdotterhustruSjöhultBellö C:1 p10Per PerssonSjöhultSven DanielssonBoarpNils ErikssonsoldatSjöhultKerstin SvensdotterhustruIngrid BdotterBolstraKarin JonsdotterSjöhult
1693-02-02JönsOlofSvenssonIngridhustruGynnesnöts soldattorpBellö C:1 p10Erik PerssonrustmästareBranthällaPer SvenssonBranthällaMåns JonssonGynnesnötIngiär HansdotterhustruGynnesnötElinpigaHolmenKerstinpigaSkuru
1693-02-12ZackrisSvenRavelssonKerstinhustruWassholmBellö C:1 p11Nils DanielssonLångsjögleDaniel NilssonSjöhultHaraldskräddareAnnika PersdotterhustruBranthällaSara SvensdotterhustruBranthällaIngridpigaLångsjögle
1693-02-17SvenNilsMånssonGunnelMånsdotterhustruSjöhultEdshult C:1 p105Bellö C:1 p11
1693-02-17IngeborgNilsMånssonGunnelMånsdotterhustruSjöhultEdshult C:1 p105Bellö C:1 p11
1693-03-05OlofNilsOlofssonKarinJonsdotterhustruSjöhultBellö C:1 p11AndersBoarpNilsSjöhultJon MånssonSjöhultElin BörjesdotterhustruSjöhultIngrid JonsdotterhustruSjöhultMaria BörjesdotterpigaSjöhult
1693-03_??OlofNilsJonssonsoldatSaraOlofsdotterhustruÅsenBellö C:1 p11Nils OlofssonHässlebergNilsÅsenPer PerssonSkultarpAnna PersdotterhustruBranthällaGertrudhustruSvenstorp
1693-03-221693-03-26MariaPerSvenssonAnnikaEriksdotterhustruBranthällaBellö C:1 p11Daniel HaraldssonLångsjögleOlof LarssonBranthällaMatsdrängBranthällaAnnika HåkansdotterhustruBolstraSara SvensdotterhustruBranthällaIngridpigaLångsjögle
1693-03-251693-04-02MargaretaArvidIsakssonsaligKerstinEbbesdotterhustruBorstrullaBellö C:1 p12Olof ErikssonBorstrullaPer IsakssonOrmanäsOlofMoarydMariahustruLönåsBritahustruBorstrullaMariapigaBorstrulla
1693-04-021693-04-09KarinSvenNilssonIngridJohansdotterhustruBellesnäsBellö C:1 p12Carl PerssonBellesnäsNils DanielssonLångsjögleIngemar PerssondrängOrmanäsAnnika HåkansdotterhustruBolstraKerstinhustruDjuvanäsKarin PersdotterpigaLångsjögle
1693-04-101693-04-23IngridLarsOlofssonKerstinPersdotterhustruHässlebergBellö C:1 p12Olof Larsson-HåkanssonOrmanäsPer IsakssonOrmanäsGummel OlofssondrängBörseboGertrudhustruHässlebergKerstinhustruOrmanäsGertrudpigaOrmanäs
1693-04-151693-04-23SvenJonSvenssonBritaOlofsdotterhustruBoarpBellö C:1 p12Sven DanielssonBoarpJon MårtenssonSjöhultLarsdrängBranthällaKerstinhustruBoarpKarinhustruSjöhultMaria BörjesdotterpigaSjöhult
1693-04-221693-04-15KarinLagoMånssonKarinSvensdotterhustruHässlebergBellö C:1 p12Olof Larsson-HåkanssonOrmanäsJonHässlebergNils OlofssonHässlebergBrita MånsdotterhustruLönås Ingatorp (F)KerstinhustruHässlebergMaria HansdotterpigaLönås Ingatorp (F)
1693-05-051693-05-07KarinCarlAnderssonKerstinSvensdotterhustruBellöBellö C:1 p13Carl PerssonBellesnäsSven NilssonBellesnäsAndersdrängOrmanäsAnnika HåkansdotterhustruBolstraIngridhustruSvenshultKarin PersdotterpigaLångsjögle
1693-05-121693-05-14KarinJonMånssonCeciliaEriksdotterhustruÅsenBellö C:1 p13Christman PerssonSvenstorp Kråkshult (F)Grels JonssonHässlebergLarsSvenstorpJohanna PersdotterhustruÅsenSarahustruÅsenLisbetpigaSvenstorp Kråkshult (F)
1693-08-051693-08-06AbrahamMånsPerssonIngeborMånsdotterhustruGynnesnäsBellö C:1 p13Bo PerssonGynnesnäsOlof GudmundssonMoarydAnders AmundssondrängBörseboKarin DanielsdotterhustruUgglarpIngeborg LarsdotterhustruGynnesnäsEliana BosdotterpigaGynnesnäs
1693-08-081693-08-13AmundHåkanHåkanssonKerstinNilsdotterhustruAntesbobror till Olof Håkansson i Sjöarp?Bellö C:1 p13Jon MånssonÅsenLarsSvenstorpOlofSvenstorpMariahustruHögsjögleJohannahustruÅsenNpigaHögsjögle
1693-08-201693-08-27AnnikaHaraldPerssonSaraSvensdotterhustruBranthällaBellö C:1 p13NilsÖrtorp, Alseda (F)Nils DanielssonLångsjöglePer SvenssonBranthällaIngebor SvensdotterhustruGrönkullaBrita PersdotterpigaLångsjögleIngrid SamuelsdotterpigaLångsjögle
1693-09-041693-09-10MånsMånsDiursson??MariaPersdotterhustruBranthällaBellö C:1 p14Erik PerssonrustmästareBranthällaJöns Bärlund?trumpetareHögsjögleOlof LarssonBranthällaAnnika PersdotterhustruBranthällaBrita PersdotterpigaLångsjögleKarin EriksdotterpigaBranthälla
1693-09-261693-10-22MarkusBörjeMarkussonKerstinGudmundsdotterhustruSkuruBellö C:1 p14Olof JonssonFunghultGrels JonssonHässlebergMarkus MarkussonHamra Rumskulla (F)Anna SvensdotterhustruBorstrullaIngeborg SvensdotterhustruHamra Rumskulla (F)Kerstin NilsdotterGynnesnöt?
1693-11-281693-12-03IngeborNilsDanielssonKerstinPersdotterhustruLångsjögleBellö C:1 p14Erik PerssonrustmästareBranthällaNils BengtssonIdekullaHarald DanielssonskräddareLångsjögleKarin DanielsdotterhustruUgglarpSara SvensdotterhustruBranthällaIngrid SamuelsdotterpigaLångsjögle
1693-12-181693-12-21ElsaPerLarssonHella?ArvidsdotterhustruRysserydBellö C:1 p14MårtenIdekullaJon AnderssonMarhultHaraldskräddareElinhustruMarhultIngridhustruRysserydBengta JönsdotterpigaHornsved
1693-12-301693-12-31IngridJonAnderssonBritaArvidsdotterhustruMarhultBellö C:1 p14Börje PerssonMarhultPetrus MazelingHåkan PerssonMarhultKerstin AndersdotterhustruElin PersdotterhustruMarhultKerstinpigaUgglarp
1694-01-131694-01-21HansAndersPerssonKerstinPersdotterhustruBoarpBellö C:1 p15Jon SvenssonBoarpErik Kråka?Salomon PerssondrängBoarpJohanna PersdotterhustruÅsenKarin JonsdotterhustruSjöhultIngeborg Börgesdotter (Bengtsdotter)pigaÅsentorpet
1694-02-201694-02-25JohanPerJönssonKerstin BritaCarlsdotterhustruBorstrullaBellö C:1 p15Sven DanielssonBoarpAnders TörnessonPamparp Edshult (F)Jon LarssondrängLindås Kråkshult (F)Annika SvensdotterhustruBorstrullaKerstinhustruBorstrullaKerstinpigaBorstrulla
 
Åter till meny/back to menu


Karl-Henrik Rydén     2012-05-20