Avskrifter av Edshults födelsebok C:1 mellan 1669 och 1710

Snabbsök/Quick Find:      Rensa/Clear Filter(s)
 
Åter till meny/back to menu

FödelsedatumDopdatumBarnets förnamnFaderns förnamnFaderns efternamnFaderns titelModerns förnamnModerns flicknamnModerns titelModerns ålder/födelseBostadAnteckningarKällaDopvittne1Titel1Bostad1Dopvittne2Titel2Bostad2Dopvittne3Titel3Bostad3Dopvittne4Titel4Bostad4Dopvittne5Titel5Bostad5Dopvittne6Titel6Bostad6
1669-06-24HåkanHemmingsson/Jonsson?KolstorpdotterEdshult C:1 p81LarsBre? Bredagård?Olof JonssonKopparp
1669-07-25AnnaDanielGummarpEdshult C:1 p81Lars SunessonGummarpPer SunessonGummarp
1669-08-08JahanMånsLarssonomgift med Cecilia?BrunnstorpEdshult C:1 p81LarsHögarp, Mellby (F)IngeborghustruHögarp, Mellby (F)
1669-08-08GunillaAndersSjöarpEdshult C:1 p81LarsRamnaklevPer MånssonRamnaklev
1669-10-03KarinOlofPerssonKidanäsdöd 1734 i SkiröEdshult C:1 p81LarsKöttstorpSvens hustruKöttstorp
1669-12-26SaraJönsNorrsundaEdshult C:1 p81Lars PederssonNorrsundainspektorskanNorrsunda
1670-03-06JohanDanielOlofssonMargaretaMöckelåkraEdshult C:1 p82LarsNäs?Jöns hustruNäs
1670-03-19ErlandOlofErlandssonElisabetBroddsdotterGummarpEdshult C:1 p82AndersGummarpAnders hustruGummarp
1670-03-20SvenCarlBörjesson??KarinBroddsdotterGummarpEdshult C:1 p82Nils OlofsonBoaryd, Hult (F)Anna BroddsdotterNils hustruBoaryd, Hult (F)
1670-04-17IngeborgMånsElfssonträdgårdsmästareBritaNilsdotterEdshultEdshult C:1 p82
1670-07-30JahanÖverinspektorEdshult C:1 p82Överinspektorns styvmoder
1671-01-29SvenAndersson?Anna?Gummarpev död 1729 i Höreda (F)Edshult C:1 p83
1671-02-05BeriedIngialdOlofsson FogelElisabetCarlsdotterPlommarpEdshult C:1 p83Olof J.s hustruKopparp
1671-02-19BritaKnutBörjessonPlommarpEdshult C:1 p83Olof J.s hustruKopparp
1671-03-12CeciliaBengtNilssonAnnaMattisdotterSkäljarpEdshult C:1 p83Måns hustruBrunnstorpLars hustruBrunnstorp
1671-03-26MatthiasPerWastessonBritaÄrnabergEdshult C:1 p83Håkans hustruKolstorp
1671-04-26GunmundPerNilssonKlockareKarinCarlsdotterNorrsundaEdshult C:1 p83Inspektorska
1671-04-30SigridOlofHemmingssonKerstinHåkansdotterKolstorpEdshult C:1 p83Olof J.s hustruKopparp
1671-06-04PerÅsabarnEdshult C:1 p83
1671-07-09KnutJornKidanäsEdshult C:1 p83Gudmunds hustruDammen
1671-07-16ElinOlofSjöarpEdshult C:1 p83Olof Jonssons hustruKopparp
1671-10-01HansJoanHåkarpEdshult C:1 p83Elin CarlsdotterhustruSkogäng Mellby (F)
1671-10-08JonNorrsundaEdshult C:1 p83Överinspektorns hustruNorrsunda
1671-10-09AndersGummarphemmadöpt svagtEdshult C:1 p83
1671-10-22ElisabethDanielCarlssonKerstinNilsdotterOmbergEdshult C:1 p83Kerstin LoomanhustruOmberg
1671-10-22NilsHansHanssonNäsEdshult C:1 p83Margareta Loomanhustru
1671-11-05KerstinLarsSkäljarpEdshult C:1 p83Cecilia MånsdotterNils hustruKulla
1671-11-12BritaMånsLarssonomgift med Cecilia?BrunnstorpEdshult C:1 p83Jöns Knutssons hustruJohansdahl Hult (F)
1672-01-06JoanOlofssonKarinPedersdotterMöckelåkraJoans barnEdshult C:1 p84
1672-02-04JohanGudmundDammenEdshult C:1 p84min prästens hustru
1672-02-04MariaHåkanPlommarpEdshult C:1 p84befal?. hustruKopparp
1672-02-04CeciliaNilsKarinEdmundsdotterÅsahemmadöptEdshult C:1 p84
1672-02-24MånsPerMånssonGertrudMarkusdotterJonstorpEdshult C:1 p84Törnes hustruPamparp
1672-03-15CarlBörjesson??Gummarphemmadöpt dotterEdshult C:1 p84Daniels hustruGummarp
1672-03-24BritaOlofPersson??ElsaPersdotterPrästtorpEdshult C:1 p84Dona Lewenhauptfröken
1672-03-25KerstinMånsElfssonTrädgårdsmästareBritaNilsdotterEdshult C:1 p84Dona Lewenhauptfröken
1672-05-27IngridPerPerssonungPrästtorpEdshult C:1 p84försjudaren? HustruSundstorp
1672-07-21JoenHåkanHemmingsson/Jonsson?KolstorpEdshult C:1 p84Pers hustruRamnaklev
1672-09IngeFörnäsdödföddEdshult C:1 p84
1672-10-09ElinNilsNilssonCeciliaMånsdotterKullaEdshult C:1 p84Karin EdmundsdotterNils hustruÅsa
1672-10-10AnnaNilsFlintenstenInspektorNorrsundaEdshult C:1 p84
1672-10-13IngeborgLarsBredagårdEdshult C:1 p84Svens hustruGummarp
1672-10-27ElisabethDanielGummarpEdshult C:1 p84Carls hustruGummarp
1672-10-28IngeborgAndersHåkanssonLisbethOlofsdotterMöckelåkraEdshult C:1 p84Herr Eriks hustru
1672-12-29BritaDanielOlofssonMargaretaMöckelåkraEdshult C:1 p84Herr Eriks hustru
1672-12-29PerKidanäsdotterEdshult C:1 p84CeciliahustruKidanäs
1673-01-06ElsaOlofJonssonbefallningsmanKopparpEdshult C:1 p85Majorens fruFagerhult, Kråkshult (F)
1673-01-06OlofKöttstorpdotterEdshult C:1 p85
1673-01-19AndersBrunnstorpbarn sonEdshult C:1 p85Anders hustrus systerMellby (F)?
1673-02-16JohanAndersSjöarpEdshult C:1 p85Olofs hustruKopparp
1673-03-31VidmundKnutBörjessonPlommarpEdshult C:1 p85Brita NilsdotterMåns Trädgårdsmästares hustruEdshult
1673-04-02JönsBroarpdotterEdshult C:1 p85Jöns StyvmoderBroarp
1673-07-27SvenPerWastessonBritaÄrnabergEdshult C:1 p85Håkan hustruKolstorp
1673-08-31HåkanHansMattissonKerstinNilsdotterFagrabjörkEdshult C:1 p85Anna MattisdotterBengts hustruSkäljarp
1673-11-09SvenErikSigfridssonMariaPersdotterStallarpEdshult C:1 p85Befallningsmannens hustruKopparp
1673LarsöverinspektorEdshult C:1 p85Per Bengtssons hustruEksjö (F)
1674-01-01DanielDanielCarlssonKerstinNilsdotterOmbergEdshult C:1 p86NN DanielsdotterNils hustrus systerHåkarp
1674-01-25KerstinSvenAndersson?Anna?Gummarpev död 1729 i Höreda (F)Edshult C:1 p86Anders hustruGummarp
1674-02-02ZackrisCarlVickenstorptvillingEdshult C:1 p86Brita DanielsdotterNils hustruHåkarp
1674-02-02ElinCarlVickenstorptvillingEdshult C:1 p86Håkans hustruKolstorp
1674-03-08KerstinJonCarlssonKarinPedersdotterOmbergEdshult C:1 p86Isaks hustruHåkarp
1674-03-15SigridZackrisEdshultEdshult C:1 p86Cecilia MånsdotteränkaKulla
1674-03-29MånsPerEdshultdöd 1700 i StohagenEdshult C:1 p86Måns Trädgårdsmästares hustruEdshult
1674-03-29MargarethaHansHanssonNäsEdshult C:1 p86Maria NilsdotterBerids hustruNäs
1674-04-05MargarethaGudmundJönssonKarinMathiesdotterNäsEdshult C:1 p86Anna MattisdotterBengts hustruSkäljarp
1674-04-12AnnaBengthustru 1KidanäsEdshult C:1 p86CeciliahustruKidanäs
1674-05-10JonIngeFörnäsEdshult C:1 p86Olofs hustruKopparp
1674-05-31MatthiasOlofFagrabjörkEdshult C:1 p86Botil MånsdotterNils hustruTingstad
1674-07-12IngridJönsSkatarpEdshult C:1 p86Carls hustruVickenstorp
1674-07-19NilsNilsKarinEdmundsdotterÅsaEdshult C:1 p86Zackris hustruKulla
1674-07-26ZackrisAndersSjöarpEdshult C:1 p86Zackris hustruEdshult
1674-10-04PäderMånsBengtssonFörnäsEdshult C:1 p86Måns Svenssons hustruFörnäs
1674-10-04AndersTomas Pålaksson?Pila?änka?Bolstra ägorEdshult C:1 p86AnnahustruBolstra
1674-10-30SvenPerPerssonungIngiärdCarlsdotterPrästtorpEdshult C:1 p86
1675-01-04NilsMånsElfssonTrädgårdsmästareBritaNilsdotterGrfmarp?Edshult C:1 p87GertrudhustruDammen
1675-01-24LarsNilsFlintenstenInspektornNorrsundaEdshult C:1 p87prästens hustru
1675-01-31MånsMånsMånssonIngiärdMånsdotterBredagårdEdshult C:1 p87prästens hustru
1675-03-28KarinLarsJönssonKerstinSvensdotterÄspenäsEdshult C:1 p87Måns Larssons? HustruSundstorp?
1675-04IngiäldOlofsson FogelElisabetCarlsdotterPlommarphemmadöpt barnEdshult C:1 p87en hustru
1675-02-14JahanJornLarssonNorrsundatorpetEdshult C:1 p87Jöns hustruNäs
1675-05-13SvenZackrisSjöarpEdshult C:1 p87Anders hustruSjöarp
1675-06-20BritaAndersHåkanssonLisbethOlofsdotterKidanäsEdshult C:1 p87CeciliaIngemars änkaKidanäs
1675-06-27DanielHansBengtsson Bellin?EdshultEdshult C:1 p87prästens hustru
1675-08-22NilsPerNilssonGunnelNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p87Pers hustruRamnaklev
1675-11-03CarlLarsIngiäldsson?HåkarpEdshult C:1 p87Gunnel NilsdotterPers hustruHåkarp
1675-11-07JonPerMånssonGertrudMarkusdotterJoanstorpdöpt i Bellö kyrkaEdshult C:1 p87Måns Jönssons hustruFörnäs
1676-01-02ChristinHansHanssonbefallningsmanEbbaAlexandersdotterKopparp
infoFöräldrarna vigda 1675-06-22 i Höreda
Edshult C:1 p88
1676-01-16JönsHåkanJönssonKolstorpEdshult C:1 p88Håkan Hemmingssons hustruKolstorp
1676-02-13BeriedJoanNilssonKerstinJohansdotterFörnäsEdshult C:1 p88Måns Sunessons änkaFörnäs
1676-06-18Margareta??HemmingNilssonCeciliaMånsdotterKullabarnEdshult C:1 p88
1676-08-20ChirstinIngeOlofssonPrästtorpEdshult C:1 p88Pers hustruPrästtorp
1676-10-01SvenAndersson?Anna?GummarpbarnEdshult C:1 p88
1676-10-15KarinHansMatssonKerstinNilsdotterVickenstorpEdshult C:1 p88Berieds hustruNäs?
1676-10-29KarinJonCarlssonKarinPetersdotterOmbergEdshult C:1 p88
1676-11-19JönsMöckelåkrabarnEdshult C:1 p88
1677-03-18MargretaJonLarssonNorrsundatorpetEdshult C:1 p89Svens hustruGummarp
1677-04-08AndersBengtLisbethKidanäsEdshult C:1 p89Lisbet OlofsdotterAnders hustruKidanäs
1677-05-13KerstinMånsBengtssonFörnäsDöpt av Herr Jon i BellöEdshult C:1 p89
1677-05-13MariaAbrahamPersson??dräng i Johanstorptjänar hos MånsRamnaklevoäktaEdshult C:1 p89
1677-05-24FagrabjörkbarnEdshult C:1 p89
1677-05-27IngiärdMånsMånssonIngiärdMånsdotterBredagårdEdshult C:1 p89H?en Erikssons? HustruSundstorp
1677-06-10LarsBredagårdson, tvillingEdshult C:1 p89
1677-06-10LarsBredagårddotter?, tvillingEdshult C:1 p89
1677-07-02NilsKarinEdmundsdotterÅsa
barnhemmadöpt av Herr Erik
Edshult C:1 p89
1677-07-02IngiäldOlofsson FogelElisabetCarlsdotterPlommarp
barnhemmadöpt av Herr Erik
Edshult C:1 p89
1677-07-29AnnaNilsFlintenstenöverinspektorChristinaBergmanNorrsundaEdshult C:1 p89
1677-10-21HåkanAndersBrunnstorpEdshult C:1 p89Ingrid JonsdotterCarl Erikssons hustruGyamåsa, Mellby (F
1677-10-21HåkanHemmingsson/Jonsson?KolstorpEdshult C:1 p89
1677-10-21JönsSkäljarpEdshult C:1 p89
1677-10-28KerstinPerNilssonPlommarpEdshult C:1 p89Ebba AlexandersdotterhustruKopparp
1678-01-01HansBengtsson Bellin?Edshult C:1 p90
1678-05-05AndersBerinCarlsson?Karin?GummarpEdshult C:1 p90Inspektorns hustruNorrsunda
1678-06-30KerstinErikHerrEdshult C:1 p90
1678-07-28KarinOlofKöttstorpEdshult C:1 p90Pers änkaKöttstorp
1678-12-12CatharinaHansHanssonEbbaAlexandersdotterKopparp
infoFöräldrarna vigda 1675-06-22 i Höreda (F)
Edshult C:1 p90Unga frunFagerhult Kråkshult (F)
1678-12-12PerPerssonunge?IngiärdCarlsdotterPrästtorpEdshult C:1 p90Bos hustruGummarp
1678-12-12LisbethaDanielSigfridssonBengtaSvensdotterSvallarptvillingEdshult C:1 p90Anders hustruStallarp
1678-12-12AnnaDanielSigfridssonBengtaSvensdotterSvallarptvillingEdshult C:1 p90Pers änkaKolstorp
1679-02-02SvenGudmundSvenssonGunnelMånsdotterSvallarp?Edshult C:1 p91Pers änkaKöttstorp
1679-05-11KerstinJonDanielssonIngeborJonsdotterNäsEdshult C:1 p91prästens hustru
1679-07-06PerPerssonSkultarpEdshult C:1 p91
1679-08-24PerWastessonBritaÄrnabergdotterEdshult C:1 p91Anna MattisdotterBengts hustruSkäljarp
1679-08-24JonCarlssonIngiärdSvensdotterGummarpEdshult C:1 p91Karin ErlandsdotterBerins? HustruGummarp
1679-10-121679-10-12ArvidNilsFlintenstenöverinspektorChristinaBergmanNorrsundaEdshult C:1 p91?Östraby
1680-03-28BritaLarsJönssonKerstinSvensdotterÄspenäsEdshult C:1 p92Anna Svensdotter från BergOlof Edmundssons hustru, barnets mosterBolstra
1680-05-02ArvidJonLarssonNorrsunda ägorEdshult C:1 p92Jons hustruGummarp
1680-09-21HåkanOlofHåkanssonGertrudIOlofsdotterFörnäsEdshult C:1 p92barnets moster, en ny? Änka
1680-10-03ElisabethLarsPersson EkmanbefallningsmanCatharinaJohansdotter BrannKopparpEdshult C:1 p92rådmannens Bengt Olofssons hustruEksjö (F)
1680-10-24JohanHögwed på Tingstad ägordotterEdshult C:1 p92Olofs hustruBolstra
1680-11-24GunnilGudmundSvenssonGunnelMånsdotterSvallarpEdshult C:1 p92barnets moster, Anders Sig hustru
1680-11-24SvenAndersson?Anna?GummarpdotterEdshult C:1 p92
1681-01-10Per -->?PlommarphemmadöptEdshult C:1 p93Brita HåkansdotterhustruKolstorp
1681-01-23KarinDanielOlofssonMargaretaMöckelåkraEdshult C:1 p93Anna Lomanhustru?
1680-12-24Elsa??BeriedCarlsson?Karin?GummarpEdshult C:1 p93
1680-12-24OlofJonCarlssonIngiärdSvensdotterGummarpEdshult C:1 p93Svens hustruGummarp
1680-12Gummarpson som dogEdshult C:1 p93
1681-03-13KerstinJohanJönssonLisbethNilsdotterBroarpEdshult C:1 p93moder?Hult (F)
1681-03-13BritaDanielSigfridssonBengtaSvensdotterSvallarpEdshult C:1 p93Catharina Johansdotter Brannbefallningsmannens hustruKopparp
1681-03-20KerstinJonFörnäsEdshult C:1 p93ElinhustruBellö (F)
1681-04-04KerstinOlofHåkanssonKerstinMånsdotterSjöarpEdshult C:1 p93Catharina Johansdotter Brannbefallningsmannens hustruKopparp
1681-04-06DanielPerWastessonBritaÄrnabergEdshult C:1 p93Hans hustruVickenstorp
1681-05-23JacobJönsAbrahamssonBritaJacobsdotterStallarpEdshult C:1 p93IngridhustruBroarp
1681-06-01MariaNilsFlintenstenöverinspektorChristinaBergmanNorrsundaEdshult C:1 p93Mariabarnets kusin
1681-07-24ElinLarsJönssonKerstinSvensdotterÄspenäsEdshult C:1 p93Herr Eriks hustru
1681-07-25PerDanielPerssonKarinNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p93Ingeborg NilsdotterCarls hustruHåkarp
1681-08-07MånsSvenDjursson?SutarpEdshult C:1 p93Måns hustruBrunnstorp
1681-09-10ErikMånsElfssonTrädgårdsmästareBritaNilsdotterStostuganbarn och modern svagaEdshult C:1 p94
1681-11-11KarinNilsGummarpEdshult C:1 p94Svens hustruGummarp
1681-11-13SaraJohansoldat för TingstadElisabethSunesdotteroäktaEdshult C:1 p94KarinhustruRamnaklev
1681-11-16BengtaGudmundPerssonElisabethBengtsdotterFörnäsEdshult C:1 p94BritahustruFörnäs
1681-12-16IngeborPerMånssonGertrudMarkusdotterJonstorphemmadöptEdshult C:1 p94Ingrid Persdotterpiga syster?Jonstorp
1681-12-18IsakNilsKarinEdmundsdotterÅsaEdshult C:1 p94Mariadbarnets fasterKulla
1681-12-26Waste? MattiasHåkanWastessonRamnaklevEdshult C:1 p94Anna MattisdotterBengts hustruSkäljarp
1682-01-29OlofPerNilssonGunnelNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p95Ingeborg CarlsdotterCarls hustruHåkarp
1682-02-02LisbethaBroarpoäktaEdshult C:1 p95Lars hustruBredagård
1682-02-15AndersHåkanFridsbergkorpralMargaretaJonssonLinnerydEdshult C:1 p95Margaretha Stefansdotter ev Törnes hustruhustruPamparp
1682-02-16PerJonCarlsson?Karin?Petersdotter?OmbergEdshult C:1 p95KarinänkaOmberg
1682-02-29KerstinAndersNilssonElinHemmingsdotterTingstadEdshult C:1 p95Hans moder
1682-05-07ZackrisMånsMånssonIngiärdMånsdotterBredagårdEdshult C:1 p95Pers änkaRamnaklev
1682-05-07AnnaMånsLarsson/NilssonCeciliaMånsdotterBrunnstorpEdshult C:1 p95Lars Jönssons hustruÄspenäs
1682-07-07IngeJoanNilssonKerstinJohansdotterFörnäshemmadöptEdshult C:1 p95Olof Håkanssons hustruFörnäs
1682-08-20MariaLarsPersson EkmanbefallningsmanCatharinaJohansdotter BrannKopparpEdshult C:1 p95Kerstin Persdotter??Lars svärmoder
1682-08-26MariaCarlNilsson?Näsdöpt i Hults kyrkaEdshult C:1 p95Carls hustruMålen, Hult (F)
1682-09-03AnnaHansMatssonKerstinNilsdotterVickenstorpEdshult C:1 p95Cecilia MånsdotterhustruBrunnstorp
1682-10-04SvenAndersSvenssonBritaGudmundsdotterBroarpEdshult C:1 p95änkaBroarp
1682-10-11OlofDanielPerssonKarinNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p95Gunnel NilsdotterPers hustruHåkarp
1682-04HemmingHåkanssonBritaSvensdotterKolstorpdödföddEdshult C:1 p95
1682-05HåkanJonssonKolstorpdödföddEdshult C:1 p95
1682-10-23SvenDanielSigfridssonBengtaSvensdotterSvallarpEdshult C:1 p96Gunnel MånsdotterGudmunds hustruSvallarp
1682-11-05MariaPerNilssonPlommarpEdshult C:1 p96Brita SvensdotterHemmings hustruKolstorp
1682-11-19JohanPerWastessonBritaÄrnabergEdshult C:1 p96AnnahustruBolstra
1682-12-10OlofJonasFörnäsEdshult C:1 p96KerstinHans svägerska?, hustr
1682-12-26ElisabethOlofHåkanssonKerstinMånsdotterSjöarpEdshult C:1 p96BritahustruKolstorp
1683-01-28IngridHansHanssonNäsEdshult C:1 p96Sven Börjessons? sonen Berieds HustruDammen
1683-03-05BritaMånsElfssonträdgårdsmästareKerstinSvensdotterStohagenEdshult C:1 p96Berieds hustruDammen
1683-03-11GertrudOlofHåkanssonGertrudIOlofsdotterFörnäsEdshult C:1 p96Olofs hustru
1683-04-29BeriedZackrisHanssonKarinBroddsdotterNäsEdshult C:1 p96Elisabeth Loomanhustru
1683-05-03OlofPerPerssonSkultarpEdshult C:1 p96
1683-05-17ChristinOlofPerssonElsa?Persdotter?PrästtorpEdshult C:1 p96Ingiärd CarlsdotterhustruPrästtorp
1683-06-03BritaGudmundSvenssonGunnelMånsdotterSvallarpEdshult C:1 p96Bengta DanielsdotterhustruSvallarp
1683-06-24SvenPerPerssonIngiärdCarlsdotterPrästtorpEdshult C:1 p96Jon Larssons hustruNorrsundatorpet
1683-07-29TörneEskilJonssonMärtaTörnesdotterPamparpEdshult C:1 p96Hans svägerska
1683-08-05JönsKnutBörjessonKidanäsEdshult C:1 p97Johans hustruBroarp
1683-10-31SvenJonCarlssonIngiärdSvensdotterGummarpEdshult C:1 p97Karin ErlandsdotterBeried Loomans? HustruGummarp
1683-11-05JonLarsJönssonKerstinSvensdotterÄspenäsEdshult C:1 p97Olof fam? Edmundssons HustruBolstra
1683-11-18JonNilsJohanssonGunnilJonsdotterSlättamo under NorrsundaEdshult C:1 p97Märta TörnesdotterhustruPamparp
1683-11-18KarinPerMånssonGertrudMarkusdotterJonstorpEdshult C:1 p97Pers hustruSkultarp
1683-12-02BeriedDanielPerssonKarinNilsdotterHåkarp
infofaderns namn från db 1684
Edshult C:1 p97Kerstin PersdotterHåkans hustruRamnaklev
1683-12-09NilsHemmingHåkanssonBritaSvensdotterKolstorpEdshult C:1 p97IngiärdJons hustruGummarp
1683-12-09CarlNilsson?NäsbarnEdshult C:1 p97
1684-01-06NilsDanielNilssonHåkarpEdshult C:1 p97Gunnel NilsdotterPers broder hustruHåkarp
1684-01-09UlrikaNilsFlintensteninspektorChristinaBergmanNorrsundaEdshult C:1 p97
1684-02-18MånsSuneDanielssonMariaHåkansdotterGummarpEdshult C:1 p97Karin PersdotterhustruGummarp
1684-02-25AnnaHåkanFridsbergkorpralMargaretaJonssonLinnerydEdshult C:1 p97inspektorns hustru
1684-03-02LarsLarsIngiäldssonPlommarpEdshult C:1 p97Catharina Johansdotter Brannbefallningsmannens hustruKopparp
1684-03-05AnderssaltpetersjudareElisabethJacobsdottersalig Jacobs yngsta dotterStallarpoäktaEdshult C:1 p97Måns hustruBredagård
1684-03-16ElisabethMånsKidanäsEdshult C:1 p97Catharina Loman
1684-04-02AnnaJohanJönssonsoldatLisbethNilsdotterBroarpEdshult C:1 p97
1684-04-27IngeborgErikIngessonKerstinArvidsdotterFörnäsEdshult C:1 p97Jon Eskilssons hustruFörnäs
1684-05HåkanJönssonKolstorpdödföddEdshult C:1 p97
1684-05NäsbarnEdshult C:1 p97
1684-05-25BritaAndersSvenssonBritaGudmundsdotterBroarpEdshult C:1 p98Anna SvensdotterOlofs hustruBolstra
1684-06-22LarsBeriedKnutsson?HåkarpEdshult C:1 p98Catharina Johansdotter Brannbefalln. Lars P:s hustruKopparp
1684-06-24AnnaGudmundPerssonElisabethBengtsdotterFörnäsEdshult C:1 p98
1684-07-02KerstinJonNilssonKerstinJohansdotterFörnäsEdshult C:1 p98Måns hustruNorrsunda
1684-07-06JohanBeried?Widmundsson?FagrabjörkEdshult C:1 p98Ingrid Eriksdotter??hustruBroarp
1684-07-20BritaAndersJacobsson?Maried?Jönsdotter?StallarpEdshult C:1 p98AnnahustruStallarp
1684-08-03MargarethaBeriedCarlsson?Karin?GummarpEdshult C:1 p98barnets moster
1684-08-10DavidHansHanssonNäsEdshult C:1 p98Johan Svenssons hustruKulla, Hult (F)
1684-08-24PerHåkanWastessonKerstinPersdotterRamnaklevEdshult C:1 p98KerstinHans hustruVickenstorp
1684-09-07KerstinIsakPerssonKerstinJonsdotterFörnäsEdshult C:1 p98Märta TörnesdotterEskils hustruPamparp
1684-09-09JohanZackrisHanssonKarinBroddsdotterNäsEdshult C:1 p98Karin OlofsdotterhustruNäs
1684-09-29JohanDanielPerssonKarinNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p98Carls dotterKopparp
1684-10-19ZackrisPerMånssonElisabethNilsdotterRamnaklevEdshult C:1 p98bef. Loomans dotter
1684-11-18AnnaMånsMånssonIngiärdMånsdotterBredagårdEdshult C:1 p98Lars hustruBredagård
1685-01-04AnnaMånsElfssonträdgårdsmästareBritaNilsdotterEdshult C:1 p98Svens hustru??kulla, Skede (F)
1685-01-25KerstinOlofHåkanssonGertrudIOlofsdotterFörnäs
infokanske gift med Anders Olofsson Hake?
Edshult C:1 p98Pers hustruJonstorp
1685-03-08JahanJonEskilssonBritaIngesdotterFörnäsEdshult C:1 p99KarinänkaGummarp
1685-03-14ElsaJonCarlsson?Karin?Petersdotter?OmbergEdshult C:1 p99KarinänkaOmberg
1685-03-29BeriedDanielNilssonHåkarpEdshult C:1 p99Karin NilsdotterDaniel Perssons hustruHåkarp
1685-03-29BritaLarsPersson EkmanbefallningsmanCatharinaJohansdotter BrannKopparpEdshult C:1 p99utsocknes adlig jungfru
1685-04-17KarinMånsKidanäsEdshult C:1 p99Anna MattisdotterBengts hustruSkäljarp
1685-05-17CarlPerPerssonIngiärdCarlsdotterPrästtorpEdshult C:1 p99Fänrikens? HustruSundstorp
1685-06-10KarinPersoldatSvallarpstorpetEdshult C:1 p99Olofs hustruKöttstorp
1685-08-24IngiärdAndersNilssonElinHemmingsdotterTingstadEdshult C:1 p99Måns hustruBrunnstorp
1685-08-28HåkanJönssonNäs
dödföddför 4e gången
Edshult C:1 p99
1685-10-05ErikDanielSigfridssonBengtaSvensdotterSvallarpEdshult C:1 p99Gudmunds hustruSvallarp
1685-10-11PäderSvenAndersson?Anna?GummarpEdshult C:1 p99Ingiärd PerssonhustruPrästtorp
1685-10-28NilsDanielPerssonKarinNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p99BritahustruKolstorp
1685-10HansOlofssonsoldatKerstinMånsdotterBränna RamnaklevbarnEdshult C:1 p99
1685-11-29MånsPerWastessonKerstinSvensdotterÄrnabergEdshult C:1 p99änkaBolstra
1685-11-29IngridJonNilssonKerstinJohansdotterFörnäsEdshult C:1 p99Olofs hustruBoda, Bellö (F)
1685-11JonOlofHåkanssonKerstinMånsdotterSjöarpsvagt barnEdshult C:1 p99
1685-12-20LarsJönssonKerstinSvensdotterÄspenäsbarnEdshult C:1 p99
1686-01-10KarinCarlNilsson?NäsEdshult C:1 p100Håk? HustruNäs
1686-01-13ElisabethLarsPerssonAnnaJacobsdotterStallarpEdshult C:1 p100MariedhustruStallarp
1686-01-31KerstinHemmingHåkanssonBritaSvensdotterKolstorpEdshult C:1 p100Sunes hustru?Kolstorp
1686-02-07IngeErikIngessonKerstinArvidsdotterFörnäsEdshult C:1 p100hustruLångsjögle Bellö (F)
1686-02-15JahanHåkanFridsbergkorpralMargaretaJonsdotterLinnerydEdshult C:1 p100Margaretha Stefansdotter?änkaPamparp
1686-03-03KerstinEskilJonssonMärtaTörnesdotterFörnäsEdshult C:1 p100ElisabethhustruFörnäs
1686-03-07AnderssoldatPrästtorpEdshult C:1 p100ryttaren Håkans hustruPrästtorp
1686-03-07JonasHansPrästtorpEdshult C:1 p100hustruns syster
1686-03-21PäderSvenKidanäsEdshult C:1 p100Anna MattisdotterBengts hustruSkäljarp
1686-05-09CarlinspektorEdshult C:1 p100KarinhustruGummarp
1686-05-16JahanHansMatssonKerstinNilsdotterVickenstorpEdshult C:1 p100ElisabethhustruBroarp
1686-06-20SvenCarlNilssonKarinJönsdotterKidanäsEdshult C:1 p100Lars Jönssons hustruEdshult
1686-08-29KarinKnutFagrabjörkEdshult C:1 p100Anders hustruStallarp
1686-09-09SvenMånsElfssonträdgårdsmästareKerstinSvensdotterStohagensvag och harmyntEdshult C:1 p100BritahustruSandshults husartorp?
1686-09-19CarlJonCarlssonIngiärdSvensdotterGummarpEdshult C:1 p100BritaHemmings hustruKolstorp
1686-10-03MargretaBeriedLinnerydEdshult C:1 p100Gertrud MarkusdotterPers Månsson hustruJonstorp
1686-11-05GerhardPetterBellinbefallningsmanKarinNilsdotter BjörnEdshult C:1 p100pastorns hustru? något om Ryssebo
1686-12-26ZackrisGudmundSvenssonGunnelMånsdotterSvallarpEdshult C:1 p100AnnaOlof finne??? ÄnkaSkuru?
1687-0?CarlGudmundPerssonElisabethBengtsdotterFörnäsEdshult C:1 p101MärtahustruFörnäs
1687-06-02SvenLarsIngiäldssonKolstorpEdshult C:1 p101hustruKolstorp
1687-06-02ElisabethBeriedKnutsson??HåkarpstorpetEdshult C:1 p101Ingeborg Nilsdotterhustru, barnets mosterVärhult Marhult
1687-01-23KarinNilsKopparpEdshult C:1 p101AnnaSvens hustruKopparp
1688-01-08AnnaPerMånssonElisabethNilsdotterRamnaklevEdshult C:1 p102Karin Nilsdotter Björnbef. Petter Bellins hustruEdshult
1688-01-08KerstinsoldatGummarpEdshult C:1 p102Karin PersdotteränkaGummarp
1688-02-12IngridLarsJönssonKerstinSvensdotterEdshult C:1 p102Cecilia MånsdotterhustruBrunnstorp
1688-02-26SvenZackrisHanssonKarinBroddsdotterNäsEdshult C:1 p102Elisabeth BroddsdotterOlofs hustruÖstrahult
1688-03-18JonPerWastessonKerstinSvensdotterÄrnabergEdshult C:1 p102Hans Torsson?
Lars Ingiäldsson

Kolstorp
Jon?
Per Persson
soldatKolstorp
Bolstra
Håkan HåkanssondrängKolstorpKerstin
Cecilia Bengtsdotter
Hans hustru bar
hustru
Vickenstorp
Skäljarp

Sigrid Håkansdotter
Håkans hustru
hustru
Ramnaklev
Kolstorp
MariaHemmings? PigaKolstorp
1688-03-21PäderOlofHåkanssonGertrudIOlofsdotterFörnässvagtEdshult C:1 p102
1688-04-01KerstinOlofCarlssonIngeborgLarsdotterNäs
infoAf. Jönk. EVIIAAAC:74 p17
Edshult C:1 p102Petter BellinbefallningsmanSture? Och Jahan CarlsönerSolshester, Skede (F)JahanNäsBengts hustru barSkäljarpAnnaoch soldatens hustru i NäsIngeborgpigaKulla
1688-04-021688-04-08JahanHåkanJönssonNäsEdshult C:1 p102Petter Bellin
Olof Bagge
befallningsman
kammartjänare för herr Grefen
Håkan NilssonNäsOlof Håkansson?SjöarpElin Carlsdotterhustru som barSkogäng, Mellby (F)Karin OlofsdotterJohans hustruNäsIngrid Gudmundsdotter
Cecilia Persdotter
pigaKlockarstugan
Edshult
1688-04AndersSigfridssonMånsdotterStallarpdödföddEdshult C:1 p102
1688-04-29KerstinOlofHåkanssonKerstinMånsdotterSjöarpEdshult C:1 p102Per Månsson
Lars
Ramnaklev
Tingstad
Måns
Håkan Håkansson
Bredagård
Kolstorp
JonBergKerstin Persdotterhustru som barRamnaklevElin HemmingsdotterhustruTingstadSara
Kerstin
piga
piga
Ramnaklev
Sjöarp
1688-04-29ElisabethGabrielPersson GäddasoldatIngridSunesdotterKidanäs knethatorp?tvillingar hemmadöptaEdshult C:1 p102
1688-04-29KerstinGabrielPersson GäddasoldatIngridSunesdotterKidanäs knethatorp?tvillingar hemmadöptaEdshult C:1 p102
1688-04-301688-05-06AnnaGudmundSvenssonGunnelMånsdotterSvallarpEdshult C:1 p102Håkan Jonsson
David Månsson
Kråkefall, Kråkshult (F)
Värhult Hult (F)
Måns
Per

soldat
Bredagård
Perstorp
Svens hustru barSolberga, Skede (F)BengtahustruSvallarpBrita
Elisabeth Olofsdotter
pigaSolberga, Skede (F)
Köttstorp
1688-05-281688-05-30MariaPetterBellinbefallningsmanKarinNilsdotter BjörnEdshult C:1 p102Måns Björn
Daniel Olofsson
komministerMörlunda (H)
Möckelåkra??
Nils Larsson HörlingHaqvin Flintstudioso drängÖverinspektorns käresta
Byggmästarens hustru
Norrsunda
Åsa
Christina Bergman
Elisabeth Larsdotter
hustru
kyrkoherdens dotter

Flisby (F)
Maria Törningpastoris dotter
piga

Ryssebo, Judith Looman
1688-07-111688-07-17MarkusPerMarkussonKerstinSamuelsdoterKopparpEdshult C:1 p102Håkan Hemmingsson
Håkan Carlsson
Kolstorp
Skatarp
Per NilssonPlommarpHarald PerssonKerstinGustafs hustru barKopparpMargareta PersdotterhustruKolstorpElisabeth Carlsdotter
Karin Markusdotter
pigaSutarp
1688-09-02NilsJonNilssonKerstinJohansdotterFörnäsEdshult C:1 p103Per Månsson
Nils Andersson
Johanstorp
Sjöhult, Bellö (F)
S??? DanielssonBroarpZackris MårtenssontjänstedrängNorrsundaBritaJon Eskilssons hustru barFörnäsKerstin ArvidsdotterFörnäsKerstin Bengtsdotter
Kerstin Månsdotter
piga
piga
Förnäs
Förnäs
1688-09-211688-09-23KarinJönsJacobssonsoldatKerstinPersdotterKulla hantatorpEdshult C:1 p103Nils PerssonskomakareBjörnstorp Hult (F)Nils PerssonBjörnstorp Hult (F)PersoldatNäsKarin EdmundsdotterNils hustruÅsaMargaretaänkaKullaElisabet Nilsdotter
Ingeborg
piga
piga
Åsa
Kulla
1688-10-071688-10-14PerGummarpEdshult C:1 p103Olof ErlandssonÖstrahult Hult (F)Sune CarlssonGummarpErland AnderssondrängGummarpMariahustruSkrikebo Hult (F)Pers hustruSkrikebo Hult (F)Kerstin JonsdotterhustruGummarp
1688-12trädgårdsmästarenEdshultdödföddEdshult C:1 p103
1688-12-121688-12-21GunillaJohanKidanäsEdshult C:1 p103Måns ErikssonSkrikebo Hult (F)Carl NilssonKidanäsGabriel PerssonsoldatKnekttorpet KidanäsAnna MattisdotterBengts hustru barSkäljarpAnnaänka efter LarsSkäljarpIngiärd Gudmundsdotter
Sara Sunesdotter
piga
tjänstepiga hos Byggmästaren
Klockarstugen
1689-01-091689-01-13JohanSvenPrästtorp
lejd till soldatsonen eller fadern?
Edshult C:1 p104Daniel Olofsson
Lars

soldat
Möckelåkra
Prästtorps torp
Olof PerssonPrästtorpErik LarssondrängBredagårdElisabeth Börelman?byggmästaren Petter Rising HustruGertrudhustruKlockarstuganIngrid Jonsdotter
Elin Andersdotter
pigaMöckelåkra
Gummarp
1689-01-221689-02-03GustafAnderssonKerstinKopparpEdshult C:1 p104Per Nilsson
Per Månsson
Plommarp
Svallarp
Håkan Håkansson
Beried Ingelsson
Kolstorp
Plommarp
Kerstin SamuelsdotterhustruKopparpMarithustruSkatarpIngrid Carlsdotter
Sigrid Håkansdotter
pigaSkatarp
Kolstorp
1689-02-111689-02-17OlofKidanäsdotterEdshult C:1 p104Petter Bellin
Nils
befallningsman
Kidanäs
Olof Bagge
Bengt Nilsson
kammartjänare? Hos ?Edshult
Skäljarp
Germund SvenssonträdgårdsmästareEdshultElisabeth Börelmanbyggmästarens hustruCecilia MånsdotterhustruKullaElin Bengtsdotter
Sara Sunesdotter
piga
tjänstepiga hos Byggren?
Skäljarp
Edshult
1689-02-171689-02-21IngiärdJohanJönssonsoldatLisbethNilsdotterBroarp
döpt hemmadöpt av herr Erik
Edshult C:1 p104MånsRamnaklevBeried Widmundsson?FagrabjörkJon Månsson
Jon Jonsson
dräng
tjänstedräng
Brunnstorp
Bolstra
KerstinHans hustru barVickenstorpMarit Danielsdotter
Ingrid
hustruTingstad
Broarp
Brita MånsdotterpigaBrunnstorp
1689-02-201689-02-24DanielPerBeriedssonKopparpEdshult C:1 p104Carl Svensson
Per Nilsson
Skatarp
Plommarp
Håkan HåkanssonKolstorpHåkan CarlssonSkatarpElisabethhustru barKolstorpKerstin SamuelsdotterhustruKopparpKarin
Elisabeth Carlsdotter
pigaIdekulla, Ingatorp (F)
Skatarp
1689-03-111689-03-17MargretaEskilJonssonMärtaTörnesdotterFörnäsEdshult C:1 p104Per
Gudmund Persson
Jonstorp
Förnäs
Isak Olofsson EdbergtrumpetareBoarp, Bellö (F)AndersPamparpKerstin JonsdotterIsaks Persson hustruGummarpKerstinJon Nilssons hustruFörnäsElin Persdotter
Kerstin Bengtsdotter
pigaMarhult? Wärhult
1689-03-241689-03-26AnnaAndersStallarpEdshult C:1 p104AndersBroarpPer MånssonRamnaklevBeried Jönsson
Anders
drängBroarp
Kopparp
Elisabeth NilsdotterhustruBroarpKerstinhustruRamnaklevIngridpigaBroarp
1689-03-271689-03-28JonasIsakLindemanbefallningsmanAnnaHåkandotterBolstraEdshult C:1 p104Johan BergmankorpralPer PerssongårdsfogdeRyssebo Ingatorp (F)Lars JönssonChristina Rymoniaprostens dotter barhäradsskrivaren Lars Perssons änkaElisabeth Rymoniapiga, prostens minsta dotter
1689-03-291689-04-07MånsLarsSvenssonsoldatBritaMånsdotterKöttstorps torp
infosom vuxen soldaten Måns Larsson Höök i Broarp Rote 137 , Majorens kompani, Kalmar Regemente
Edshult C:1 p104Per Ingemarsson
Håkan Persson
Köttstorp
Håkarp
Beried Knutsson?
Gabriel Månsson
soldatHåkarps torp
Omberg
Ingiärd JonsdotterJons hustru barHåkarpElisabethGabriels? HustruHåkarpMarit
Anna
pigaKöttstorp
Omberg
1689-04-181689-04-21OlofHansOlofssonsoldatKerstinMånsdotterRamnaklevstorpet, BrännaEdshult C:1 p104Gudmund Svenssonkorpral och infanteristNorrlida, Skede (F)Per MånssonRamnaklevGabriel MånssondrängOmbergKerstin PersdotterHåkans Matsson hustru barRamnaklevKarin NilsdotterRyttaren Daniels Persson hustruHåkarpSara Månsdotter
Sara
piga
i tjänst
Åsa
Ramnaklev
1689-05-121689-05-15Per?Måns?kanssonEdshults torp
sondöd 1700 i Mellby (F)
Edshult C:1 p104Nils Nilsson
Jon
Åsa
Sandshult Hult (F)
Daniel OlofssonMöckelåkraLars DanielssonMöckelåkraRedryn?
Maria

hustru
på Edshult
Edshult
soldathustruStekarp, Höreda (F)Elisabeth Nilsdotter
Ingeborg Nilsdotter
pigaÅsa
Kulla
1689-05-311689-06-02JahanJonJonssonBergEdshult C:1 p104Lars Jönsson
Anders
Äspenäs
Broarp
Lars NilssonTingstadJon MånssondrängBrunnstorpCecilia MånsdotterMåns Larsson hustru barBrunnstorpElin HemmingsdotterAnders hustruTingstadBrita Månsdotter
Kerstin
piga
Eriks? Dotter
Brunnstorp
Skäljarp
1689-06-281689-06-30OlofCarlssonSkäljarpdotterEdshult C:1 p104Bengt NilssonSkäljarpBeried Widmundsson?FagrabjörkJon SvenssondrängBrunnstorpCecilia Månsdotter
Kerstin Larsdotter
Måns Larsson hustru barBrunnstorp
Skäljarp
Elisabeth
Elisabeth Larsdotter
Jons hustruSkäljarp
Fagrabjörk
Brita MånsdotterpigaBrunnstorp
1689-07-171689-07-21SuneGabrielPersson GäddaIngridSunesdotterKidanäs torpEdshult C:1 p104NilsKidanäsPer NilssonsonKidanäsIsak PederssonGummarpKarin
Anna Nilsdotter
Eriks? Hustru barGummarp
Kulla
Karin Carlsdotter
Kerstin
Per Klockares? Hustru
liten hos ? Per

Edshult
Anna DanielsdotterpigaGummarp
1689-07-241689-07-28CarlHåkanNilssonsoldatGummarps torpEdshult C:1 p104Per MånssonJonstorpSune DanielssonGummarpSune CarlssonGummarpKerstin Jonsdotter
Kerstin Bengtsdotter
Isaks hustruGummarp
Förnäs
Elisabethden andra soldathustrunGummarpAnnapiga hos soldaten
1689-07-311689-08-04BeriedLarsIngieldssonKolstorpEdshult C:1 p104Gustaf Andersson
Per Persson
Kopparp
Hulu?, Kråkshult (F)
Per NilssonPlommarpJons Persson
Beried Ingelsson
dräng
dräng
Hög, Kråkshult (F)
Plommarp
Brita SvensdotterHåkans hustru som barKolstorpKerstin SvensdotterPers hustruÄrnabergElisabeth Carlsdotter
Brita Davidsdotter
piga
tjänstepiga
Skatarp
Kolstorp
1689-08-051689-08-11AnnaAndersBeriedssonsoldatPlommarpEdshult C:1 p105Håkan Håkansson/Hemmingsson/Jonsson?KolstorpHåkan CarlssonSkatarpBeried IngelssondrängPlommarpGunnel NilsdotterhustruPlommarpKerstin SamuelsdotterhustruKopparpSigrid Håkansdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
till tjänst
Kolstorp
Åsa?
1689-08-261689-09-01BritaLarsAnderssonsoldatElinJacobsdotterPrästtorpEdshult C:1 p105Daniel Olofsson
Isak Persson
Möckelåkra
Dammen
PersoldatNäsJohan BeriedssontjänstedrängEdshultRediar?bar
Jons hustru
Edshult
Prästtorp
MariahustruIngrid Persdotter
Sigrid Håkansdotter
pigaMöckelåkra
Näs
1689-09-031689-09-08BeriedBeriedKnutsson??salig soldatHåkarps torpEdshult C:1 p105Carl Svensson
Carl Nilsson
Skatarp
Värhult Hult (F)
Daniel Persson
Gabriel Sunesson
ryttareHåkarp
Håkarp
Ingiärd JonsdotterJons hustru barHåkarpBritasoldatens hustruKnutstorps torp?Elisabeth Carlsdotter
Elisabeth Larsdotter
piga
till tjänst för Beried
Skatarp
Fagrabjörk
1689-09-081689-09-15JahanDanielPerssonryttareKarinNilsdotterHåkarpEdshult C:1 p105Jon Carlsson
Lars Andersson

ryttare
Håkarp
Gummarp
Håkan PerssonHåkarpNils MånssondrängRamnaklevIngeborg Carlsdotterhustru som barVärhult Hult (F)Kerstin MånsdotterHans hustruBrännaMarit Nilsdotter
Brita Persdotter
piga
till tjänst
Köttstorps torp
Wärhult
1689-09-141689-09-15IsakSuneDanielssonMariaHåkansdotterGummarpEdshult C:1 p105Håkan Nilsson
Erik Ingesson
soldatGummarp
Förnäs
Nils JahanssonSlättamoMånstjänstedrängTingstadKarin ErlandsdotterBerieds hustru barGummarpKerstin JonsdotterIsaks hustruGummarpBrita Svensdotter
Ingrid Carlsdotter
piga
Gummarp
1689-09-251689-0926EvaNilsFlintenstenöverinspektorChristinaBergmanNorrsundaEdshult C:1 p105Stahl StålhammarryttmästareVästraby Hult (F)grevinnan barEdshultElisabeth Dyseniajungfru
1689-10-041689-10-13MånsLarsNilssonMariedDanielsdotterTingstadEdshult C:1 p105Nils Larsson Flint
Isak Svensson
överinspektorNorrsunda
Fagrabjörk
Anders Nilsson
Lars Danielsson
Tingstad
Möckelåkra
Ragnilhustru barFagrabjörkElisabeth NilsdotterhustruBroarpBrita Månsdotter
Kerstin Larsdotter
piga
tjänstepiga
Brunnstorp
Tingstad
1689-10-301689-11-03KerstinHåkanPerssonHåkarpEdshult C:1 p105Gudmund SvenssonVickenstorpJon CarlssonHåkarpLars Svensson
Sven Månsson
soldat
dräng
Köttstorp
Förnäs
Britahustru barKolstorpKarin Danielsdotter
Kerstin M.dot
hustruHåkarp
Förnäs
Maried OlofsdotterpigaKöttstorp
1689-10-311689-11-03KarinErikIngessonKerstinArvidsdotterFörnäsEdshult C:1 p105Jon EskilssonFörnäsPer MånssonJonstorpJahan PerssonskrivareNorrsundaBrita Ingesdotter
Kerstin Danielsdotter
Jon Eskilssons hustruFörnäs
Gummarp
BritaSune Månssons hustruFörnäsKerstin BengtsdotterpigaFörnäs
1689-12-031689-12-08Abbelina AppolloniaLarsBarkudd??soldat
Barkudd?Skäljarps soldattorp
Edshult C:1 p105Lars JönssonÄspenäsSvensoldatTingstads topet, HögwedJahan
Måns Fiskare?
Brunnstorp
Edshults torp
Annaänka barSkäljarpAnna MatsdotterBengts hustruSkäljarpBrita Månsdotter
Ingiärd Jonsdotter
pigaBrunnstorp
Norrsunda
1689-12-101689-12-15JahanHåkanMatssonElisabethNilsdotterRamnaklevEdshult C:1 p105Gudmund SvenssonkorpralNorrsunda? torp Norrlida, Skede (F)?Per MånssonRamnaklevIsak Månsson
Nils Månsson
Ramnaklev
Ramnaklev
Kerstin Olofsdotterhustru barSjöarpIngridhustruBredagårdCecilia Bengtsdotter
Ingrid Persdotter
pigaSkäljarp
Broarp
1689-12-141689-12-22ElisabethGermundSvenssonträdgårdsmästareMargretaHenriksdotterEdshult C:1 p105Petter BellinbefallningsmanPetter Rising
Daniel Olofsson
byggmästare
Möckelåkra
Olof Bagge
Anders Öhrman
kammartjänare
stalldräng
Ståhl? Stenbock? g.m. Axel Lewenhaupt
Lisbet Olofsdotter
Grevinnan bar
Olofs hustru

Kidanäs
Maria Törning
Ingrid Persdotter
kammarpiga för Grevinnan
byggmästerska
Britakammarpiga
1689-12-191689-12-22JonasAndersTörnessonIngeborgJönsdotterPamparpEdshult C:1 p105Jon EskilssonFörnäsEskil Jonsson
Per Månsson
Förnäs
Jonstorp
Erland AnderssondrängGummarpMargareta Andersdotterkorpralens hustruLinneryd?Kerstin Hansdotter?hustruSjögle, Ingatorp (F)Kerstin Bengtsdotter
Karin Andersdotter
piga
tjänstepiga
Förnäs
Norrsunda
1690-02-101690-02-16PäderPerIngemarssonElisabethOlofsdotterKöttstorpEdshult C:1 p106Daniel SigfridssonSvallarpDaniel PerssonHåkarpLars Svensson
Erik Ingemarsson
soldat
dräng
KöttstorpBrita SvensdotterHåkans hustru barKolstorpGunnil Månsdotter
Marit
hustruSvallarp
Köttstorp
Brita DavidsdotterpigaKolstorp
1690-02-151690-02-23JohanLarsJönssonKerstinSvensdotterÄspenäsEdshult C:1 p106Isak LindmanbefallningsmanBolstraBengt Ekeboh?grevens paigeAnders Öhrman
Jon Jonsson
stalldräng
Berg
Maria Törning
Brita Månsdotter
grevinnans kammarpiga bar
Brunnstorp
Brita Gudmundsdotter
Elisabeth Nilsdotter
hustru
hustru
Broarp
Broarp
Kerstin MånsdotterpigaVickenstorp
1690-02-171690-02-23JohanPerMånssonElisabethNilsdotterRamnaklevEdshult C:1 p106Gudmund Svenssonkurestr? korpralStehnstugan Norrlida, Skede (F)?Jahan Jönsson
Beried Jönsson

dräng
Broarp
Broarp
Nils MånssondrängRamnaklevMarithustru barGäfleberg, Solberga (F)KerstinhustruVärhult Hult (F)Margareta Broddesdotter
Gunnel Andersdotter
pigaRöslida, Skede (F)
Fjäll
1690-03-04SuneCarlssonIngeborgAndersdotterGummarpdödföddEdshult C:1 p106
1690-03-06GabrielSunessonElisabethDanielsdotterHåkarpdödföddEdshult C:1 p106
1690-03-031690-03-09KarinCarlNilssonKarinN Jönsdotter?hustruEdshultEdshult C:1 p106Lars Jönsson
Bengt Esbosson?

pagier
ÄspenäsGermund Svensson
Olof Bagge
trädgårdsmästare
kammartjänare
EdshultPer NilssonKidanäsMaria Björkman
Brita Schomea
fa? Hustru bar
kokerska

Edshult
Måns hustru
Ingrid Persdotter
Skrikebo Hult (F)
1690-03-121690-03-16JahanAndersGustafssonElisabethJacobsdotterhustruKopparpEdshult C:1 p106Håkan Persson
Per

soldat
Kolstorp
Perstorp
Daniel Sigfridsson
Beried Ingiäldsson
Svallarp
Plommarp
Maria JönsdotterhustruStallarpKerstin SamuelsdotterPer Markussons hustruKopparpIngrid Carlsdotter
Sigrid Håkansdotter
pigaSkatarp
Kolstorp
1690-06-161690-06-22JahanMånsMånssonIngridMånsdotterhustruBredagårdEdshult C:1 p106Håkan Wastesson?
Jahan Jönsson?
Ramnaklev
Broarp
Gudmund SvenssonSvallarpBeried JönssondrängBroarpElisabeth NilsdotterPers Månsson hustruRamnaklevMargaretha BroddesdotterIsaks Månsson hustruRamnaklevMargaretha Larsdotter
Gunnil Andersdotter
piga
piga
Bredagård
Fjäll
1690-06-091690-06-22PäderGudmundPerssonElisabethBengtsdotterFörnäsEdshult C:1 p106Jahan
Jahan

skrivare
Söraby, Mellby (F)
Norrsunda
Eskil Jonsson
Per
Förnäs
Skultarp
Håkanavsk. RyttareNorrsundatorpetGertrud Markusdotter
Anna Danielsdotter
hustru som barJonstorp
Gummarp
Kerstin EriksdotterhustruFörnäsIngeborg MånsdotterpigaFörnäs
1690-07-081690-07-13AndersPerWastessonKerstinSvensdotterÄrnabergEdshult C:1 p106Gudmund Svensson
Olof Matsson
Vickenstorp
Fagerhult, Kråkshult (F)
Hans MatssonVickenstorpBrita Svensdotter?Håkans hustru barKolstorpLars Ingiäldsson hustruKolstorpBrita Davidsdotter
Elin Arvidsdotter
pigaKöttstorp
Kolstorps Knekttorp?
1690-08-151690-08-17MånsSuneMånssonBritaSvensdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p107Per Månsson
Nils Månsson
Jonstorp
Sjöhult Bellö (F)
Sune Danielsson
Johan Persson

skrivare
Gummarp
Norrsunda
Sven MånssontjänstedrängNorrsundaOlofs hustru barFörnäsGudmunds hustruFörnäsIngeboeg Månsdotter
Ingrid Persdotter
piga
till in....
Förnäs
Förnäs
1690-08-231690-08-31JohanGabrielMånssonElisabethNilsdotterhustruÅsaEdshult C:1 p107Nils Flint
Jon Månsson
överinspektor
sockenskräddare
NorrsundaMåns Larsson
Jahan Månsson
Brunnstorp
Näs
Anna Flint
Brita Månsdotter
jungfru som bar
hustru

Köttstorps knekttorp
Anna SvensdotterhustruBergIngeborg Nilsdotter
Sara Månsdotter
pigaÅsa
Ärnaberg
1690-08-231690-08-31ElinSuneAnderssonsoldatElisabethNilsdotterGummarpEdshult C:1 p107Beried
Isak Persson
Fläsås Hult (F)
Gummarp
Per Persson
Erland Andersson
Gummarp
Gummarp
Karin Erlandsdotter
Elin Andersdotter
Berieds hustru som barGummarp
Gummarp

Christin Danielsdotter
soldathustruKidanäs knekttorp
Gummarp
Bengta
Kerstin Månsdotter
piga
piga
Gummarp
Förnäs
1690-09-031690-09-07DanielIsakPerssonKerstinJonsdotterGummarpEdshult C:1 p107Lars Andersson Svart
Erland Andersson
Gummarp
Gummarp
Gabriel Persson
Daniel Jonsson
soldatKidanäsMärta Törnesdotter
Anna Danielsdotter
Eskils hustru barGummarp
Gummarp
IngeborgSune Carlssons hustruGummarp
1690-09-081690-09-14KerstinJonCarlssonIngiärdNHåkarpEdshult C:1 p107Gudmund Svensson
Sven Israelsson

soldat
Vickenstorp
Håkarp
Daniel Persson
Erland Andersson
Håkarp
Gummarp
Karin PetersdotteränkaOmbergIngeborg Börjesdotter
Elin Andersdotter
Zackris hustruHåkarp
Gummarp
Kerstin MårtensdotterpigaVickenstorp
1690-09-131690-09-21BritaIsakPerssonIngeborgNilsdotterDammenEdshult C:1 p107Nils NilssonÅsaLarssoldatPrästtorpLars DanielssonMöckelåkraMaria Börkmanfataburens? Hustru barEdshult
Kerstin Svensdotter

Måns hustru

Stohagen
Ingeborg Nilsdotter
Cecilia Bengtsdotter
pigaÅsa
Skäljarp
1690-10-041690-10-17MärtaLarsAnderssonsoldatElinJacobsdotterPrästtorpEdshult C:1 p107Håkan Jonsson
Anders

soldat
Näs
Sandshult Hult (F)
Lars Beriedsson
Lars Danielsson
Prästtorp
Möckelåkra
Maria Börkmanfataburens? Hustru barEdshultMargareta DanielsdotterhustruMöckelåkraSigrid Håkansdotter
Gunnil Hansdotter
piga
till in...
Näs
Prästtorp
1690-10-061690-10-17JohanPerMarkussonKerstinSamuelsdotterKopparpEdshult C:1 p107Gustaf Andersson
Beried Ingieldsson
Kopparp
Plommarp
Per Beriedsson
Jöns Persson

soldat
Kopparp
Kolstorp
Brita
Ingrid Samuelsdotter
Håk? hustru som barKolstorp
Långsjögle Bellö (F)
Elisabeth JacobsdotterAnders Gustafsson hustruKopparpSigrid Håkansdotter
Karin Gummundsdotter
piga
till tjänst för barnets fader?
Kolstorp
1690-10-14HansMatssonKerstinNilsdotterVickenstorpdödföddEdshult C:1 p107
1690-10-12JonLarsAndersson?ryttareKarinPersdotterGummarpEdshult C:1 p107Olof Håkansson
Sven Carlsson
Förnäs
Gummarp
Isak Persson
Erland Andersson
Gummarp
Gummarp
Anna Flintjungfru som barNorrsundaMarithustruGummarpMarit Månsson
Bengta Svensdotter
pigaNorrsunda
Gummarp
1690-11-041690-11-08GerhardIsakLindmanbefallningsmanAnnaHåkandotterBolstraEdshult C:1 p107Nils Flintinspektor
rustmästare
Norrsunda
Branthälla Bellö (F)
? Bruzelius
Petter Bellin
pastorIngatorp (F)
Börsebo Ingatorp (F)
pastoris hustru bartrumpetarens hustruHögsjögle Bellö (F)Anna Flint
Eremetia Törning
jungfru
1690-11-221690-11-30IngiärdAndersNilssonElinHenningsdotterhustruTingstadEdshult C:1 p107Nils Flint
Håkan Hemmingsson
överinspektorNorrsunda
Kolstorp
Jahan Persson
Måns Nilsson
skrivare
Brunnstorp
Bengt StaffanssondrängTingstadElisabethJahans hustruBroarpMarit DanielsdotterLars Nilsson hustruTingstadSigrid Håkansdotter
Kerstin Larsdotter
piga
tjänstepiga
Kolstorp
Tingstad
1690-111690-11OlofHåkanssonKerstinMånsdotterSjöarpnöddöpt och dog staxtEdshult C:1 p107MånsBredagård
1690-12-221690-12-28ElinIsraelMaritIsaksdotterFagrabjörkEdshult C:1 p108Måns Nilsson
Jon Jonsson
Brunnstorp
Berg
Jon Nilsson
Arvid Isaksson
Johan MånssondrängBrunnstorpKerstinLars Jönssons hustru?RagnilhustruFagrabjörkBrita Isaksdotter
Brita Månsdotter
piga
1690-12-241690-12-28AndersBeriedVidmundssonMariaNilsdotterNäsEdshult C:1 p108Germund Svensson
Jons Månsson
trädgårdsmästare
sockenskräddare
Edshult
Brunnstorp
Håkan Nilsson
Per

soldat
Näs
Näs
Maria Börlingfataburens hustru?EdshultElisabeth Nilsdotter
Cecilia Widmundsdotter
hustruÅsa
Boaryd, Mellby (F)
Cecilia Nilsdotter
Maria Håkansdotter
pigaÅsa
Näs
1691-01-161691-01-18SaraJonEskilssonBritaIngesdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p109Olof Håkansson
Per Persson

bonde
Förnäs
Skultarp
Anders TörnessonPamparpPer PerssondrängSkultarpKerstinEriks hustruFörnäsBritaJöns? HustruFörnäsKerstin Bengtsdotter
Kerstin Danielsdotter
piga
Gummarp
1691-02-081691-02-15JahanJönsJacobssonsoldatKerstinPersdotterhustruKulla knechtatorpEdshult C:1 p109Olof Bagge
Måns Fiskare?
kammartjänareEdshultNils Nilsson
Isak
Åsa
Kulla
Maria Björkman
Anna Zackrisdotter
Fataburs? HustruEdshult
Kulla
Cecilia Månsdotter
Ingeborg Nilsdotter
hustruKulla
Åsa
Ingrid Persdotterpiga, bryggerskaEdshult
1691-02-091691-02-15JonSvenN IsraelssonsoldatKarinNilsdotterhustru
Håkarps knektatorpkallat Lyckås
Edshult C:1 p109Olof
Zackris Persson
Köttstorp
Håkarp
Håkan Carlsson
Gabriel Sunesson
Skatarp
Håkarp
Ingiäl Jonsdotter?
Ingrid Carlsdotter
barHåkarp
Skatarp
ElisabethhustruKöttstorpMarit O:d OlofsdotterpigaKöttstorp
1691-02-151691-02-22JahanNilsJahanssontorpareGunnilJonsdotterhustruSlättamo, NorrsundaEdshult C:1 p109Per MånssonJohanstorpMånsNorrsundaSven Månsson
Måns Danielsson
drängNorrsundaMargareta Andersdotterkorpralens hustru som barLinnerydIngeborg JönsdotterAnders hustruPamparpAnna Danielsdotter
Marit Jonsdotter
piga, änkans dotterNorrsunda torp
1691-02-231691-03-01ZackrisDanielSigfridssonBengtaSvensdotterhustruSvallarpEdshult C:1 p109Anders Sigfridsson
Sune Månsson
Fjäll Hult (F)
Förnäs
Sven Svensson
Håkan Jonsson
Solberga, Skede (F)
Kråkefall, Kråkshult (F)
Gunnil MånsdotterGudmunds hustruSvallarpElisabethPers hustruKöttstorpGunnel Andersdotter
Kerstin Jacobsdotter
pigaFjäll Hult (F)
Solberga Skede (F)
1691-02-251691-03-01PerGabrielPersson GäddasoldatIngridSunesdotterhustruKidanäs knektatorpEdshult C:1 p109Olof Larsson, Jonsson eller Toresson?KidanäsPerGummarpErland Andersson
Måns Danielsson
dräng
dräng
Gummarp
Gummarp
Kerstin
Bengta Nilsdotter
Isaks hustruGummarps soldattorp
Gummarps soldattorp

Gunnel Hansdotter
Sunes hustruGummarp
Kidanäs
Elin AndersdotterpigaGummarp
1691-03-161691-03-22AnnaIsakMånssonMargaretaBroddesdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p109Håkan Mattiasson
Lars Broddesson
Ramnaklev
Linneryd
Olof Håkansson
Erik Larsson
Sjöarp
Bredagård
GunillaGudmunds hustruSvallarpElisabethPers hustruRamnaklevGunnel Carlsdotter
Gunnel Carlsdotter
piga
till tjänst
Gyamåla, Mellby (F)
Ramnaklev
1691-06-151691-06-21IngridGudmundOlofssontorpareKarinJonsdotterStohagen
infoföräldrarna från Västra Ryd 1689
Edshult C:1 p109Anders Sigfridsson
Jons Danielsson
Fjäll Hult (F)
Möckelåkra
Jon
Ubbe Persson
Sandshult Hult (F)
Sandshult Hult (F)
Maria Björkman
Ingrid Persdotter
Fataburens hustru bar
Bryggerskan
Edshult
Edshult

Gunilla Andersdotter
Måns hustruStohagen
Fjäll Hult (F)
Kerstin
Brita Krobl?
piga
frökens piga

Edshult
1691-06-261691-07-02JonAndersHanssonsoldatIngridJonsdotterhustruSandshults knekttorpEdshult C:1 p109Daniel Olofsson
Sven Hansson

soldat
Möckelåkra
Boaryd?
Johan Månsson
Germund Svensson

trädgårdsmästare
Näs
Edshult
LarssoldatPrästtorpCatharina Törning
Sigrid Håkansdotter
bar
Näs
Maria NilsdotterBerieds hustruNäsElin Hansdotter
Botilla Jonsdotter
piga
till tjänst
Prästtorp, Mellby (F)
Eldskog Hult (F)
1691-071691-07-12ChristinGabrielSunessonElisabethDanielsdotterhustruHåkarpEdshult C:1 p109Per Nilsson
Zackris Persson
Plommarp
Håkarp
Jon Carlsson
Lars Svensson

soldat
Håkarp
Köttstorp
Ingeborg NilsdotterCarls hustru barVärhult Hult (F)Karin NilsdotterDaniels hustruOlofstorp, Hult (F)Sara Månsdotter
Margareta Jonsdotter
piga
till tjänst
Ärnaberg
Värhult Hult (F)
1691-09-221691-09-27DanielLarsSvenssonsoldatBritaMånsdotterKöttstorps knekttorpEdshult C:1 p110Olof
Gabriel Sunesson
Köttstorp
Håkarp
Hans?RamnaklevPer Svenssontill tjänst hos Jons änkaÄrnabergKarin OlofsdotterJohans hustru barNäsElisabethPers hustruKöttstorpSara Månsdotter
Maried Olofsdotter
pigaÄrnaberg
Köttstorp
1691-10-301691-11-01ElisabethJonNilssonKerstinJohansdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p110Måns Jönsson
Daniel Jonsson

ryttare
Förnäs
Förnäs
Erik Ingesson
Daniel Nilsson
Förnäs
Sjöhult, Bellö (F)
Märta Jonsdotter TörnesdotterEskils hustru barFörnäsBrita SvensdotterSunes hustruFörnäsKarin JonsdotterpigaSjöhult Bellö (F)
1691-11-151691-11-22RagnilSuneAnderssonsoldatElisabethNilsdotterhustruGummarps knekttorpEdshult C:1 p110Beried LarssonGummarpSune DanielssonGummarpGabriel PerssonsoldatKidanäsIngiärd CarlsdotterPers hustru barGummarpIngeborg MånsdottersoldathustruMaria Danisldotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga
1691-12-051691-12-13DanielHansOlofssonsoldatKerstinMånsdotterhustruBränna under RamnaklevEdshult C:1 p110Håkan Mattiasson
Lars Svensson

soldat
Ramnaklev
Köttstorp
Isak Månsson
Johan Månsson
Ramnaklev
Näs
Nils SvenssonTjänstedrängRamnaklevKerstin SvensdotterLars Jönssons hustruÄspenäsElisabethGabriels hustruKvill?Anna Månsdotter
Kerstin
piga
tjänstepiga
Omberg
Ramnaklev
1691-11-081691-11-09KarinSuneCarlssonIngeborgAndersdotterhustruGummarpEdshult C:1 p110Per Broddsson
Erland Andersson
Skrikebo Hult (F)
Gummarp
Nils OlofssonBoaryd Hult (F)Sven Carlsson
Olof Nilsson
dräng
dräng

Boaryd Hult (F)
Elisabeth BroddsdotterOlofs hustru barÖsterhult Hult (F)Elin SvensdotterSvens hustruGummarpElin Andersdotter
Gunnil Carlsdotter
piga
piga
1691-12-211691-12-27LarsJahanLarssonElisabethLarsdotterhustruFagrabjörkEdshult C:1 p110Lars Andersson
Bengt Nilsson
Fagrabjörk
Skäljarp
Jon NilssonSkäljarpSven LarssondrängSjöarpRagnil NilsdotterBerieds hustru barFagrabjörkElin Hemmingsdotterhustru
änkans dotter
Tingstad
Skäljarp
Kerstin Gudmundsdotter
Kerstin Larsdotter
piga till tjänst hos Beried
till tjänst i Fagrabjörk
Fagrabjörk
Tingstad
1692-02-061692-02-07SamuelAndersTörnessonIngeborgJönsdotterhustruPamparpEdshult C:1 p111Håkan Fridsberg
Jahan Persson
korpral
skrivare
Linneryd
Norrsunda
Sune Carlsson
Måns Persson
Gummarp
Jonstorp
Karin ErlandsdotterBerieds hustru barGummarpGunillaNils hustruSlättamoMaried Jahansdotter
Kerstin Ebbesdotter
tjänstepiga
piga
Pamparp
Björkeberg, Hässleby (F)
1692-02-041692-02-14AnnaJönsOlofssonIngridJönsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p111Jon Olofsson
Jon Jonsson
Skeppsås Hult (F)
Berg
Anders SvenssonBroarpBeried JönssondrängBroarpElisabeth NilsdotterJahans hustru barBroarpMaria JönsdotterAnders hustruStallarpSara Jönsdotter
Maried
piga
tjänstepiga hos Gudmund

Vickenstorp
1692-02-231692-02-28KarinJahanLarssonsoldatChristinNilsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p111Lars Jönsson
Anders Svensson
Äspenäs
Broarp
Jöns OlofssonryttareBroarpElisabet NilsdotterJahans hustru barBroarpSara NilsdotterMåns hustruSkrikebo Hult (F)Sara Jönsdotter
Sara Jonsdotter
piga
till tjänst

Vickenstorp
1692-02-261692-03-06ZackariasMånsMånssonIngridMånsdotterhustruBredagårdEdshult C:1 p111Lars Beriedsson
Isak Månsson
Prästtorp
Ramnaklev
Per MånssonRamnaklevNils Svenssondräng till tjänst hos HåkanRamnaklevKerstin MånssonAnders hustru barFjäll Hult (F)Kerstin SvensdotterDavids hustruVärhult Hult (F)Gunilla Carlsdotter
Ingeborg Larsdotter
piga till tjänstRamnaklev
Bredagård
1692-03-081692-03-13JahanOlofHåkanssonKerstinMånsdotterhustruSjöarpEdshult C:1 p111Måns Månsson
Anders Svensson

soldat
BredagårdHåkan HåkanssonAntesboda, Bellö (F)Sven LarssondrängElisabet WandeliaJohan Togelii hustru barAmmen???Elin HemmingsdotterAnders hustruTingstadSigrid Håkansdotter
Kerstin Eriksdotter
piga
piga till tjänst
Kolstorp
Sjöarp
1692-04-221692-04-24NilsLarsNilssonMaritDanielsdotterhustruTingstadEdshult C:1 p111Beried Hansson
Måns
Fagrabjörk
Brunnstorp
Jahan Jönsson
Jon Danielsson
Broarp
Möckelåkra
Jahan Perssontill tjänst hos Håkan NilssonNäsElin HemmingsdotterAnders Nilsson hustru barTingstadGunilla AndersdotterLars hustruNäsKerstin Larsdotter
Kerstin
piga till tjänst hos Nils
piga till tjänst hos Beried
Tingstad
Fagrabjörk
1692-04-291692-05-01ChierstinNilsIngessonIngeborgIngiäldsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p111Måns JönssonEskil JonssonNils PerssonElin Larsdotterhustru som barNorrsundaElisabethGudmunds hustruFörnäsChirstin Månsdotter
Ingeborg Persdotter
piga
piga till tjänst hos Måns
Förnäs
Norrsunda
1692-05-081692-05-10BritaErikIngessonKerstinArvidsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p111Daniel Haraldsson?Långsjögle, Bellö (F)Eskil JonssonFörnäsMåns PerssondrängJonstorpKerstin Arvidsdotterhustru som barLångsjögle Bellö (F)Elisabet BengtsdotterGudmunds hustruFörnäsIngrid Persdotter
Ingeborg Månsdotter
piga
piga
Skultarp
Förnäs
1692-06-13OlofSuneDanielssonMariedHåkansdotterhustruFörnäs
mycket svaghemmadöpt, dog strax
Edshult C:1 p111
1692-07-251692-07-31JahanPerIngemarssonElisabethOlofsdotterhustruKöttstorpEdshult C:1 p111Gudmund Svensson
Olof

soldat
Svallarp
Solberga Skede (F)
PerPerstorpPer Davidssontill tjänstPrästgårdenBengtaDaniels hustru bar
Måns hustru
Svallarp
Dammen
Brita Månsdottersoldatens hustruknekttorpet i KöttstorpSigrid Håkansdotter
Sara Månsdotter
piga
piga
Kolstorp
Ärnaberg
1692-08-081692-08-12AnnaHåkanMatssonKerstinPersdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p112Hans Matsson
Olof Håkansson
Vickenstorp
Sjöarp
Måns MånssonBredagårdNils Svenssondräng till tjänstRamnaklevElisabeth NilsdotterPers hustru barRamnaklevMargareta Broddsdotter
Kerstin Hansdotter
Isaks hustru
piga
RamnaklevGunilla Carlsdotter
Kerstin Eriksdotter
piga
piga

Gefleberg, Skede (F)
1692-08-191692-08-28MargarethaJahanJönssonsoldatElisabethNilsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p112Gudmund Svensson
Hans Matsson
Vickenstorp
Vickenstorp
Beried HanssonFagrabjörkHåkan HanssondrängVickenstorpMarit DanielsdotterLars Nilsson hustru barTingstadIngrid Jönsdotterryttaren Jöns hustruBroarpSara Jönsdotter
Botilla
piga
piga
Broarp
Broarp
1692-08-281692-09-04PerLarsIngieldssonMargretaPersdotterhustruKolstorpEdshult C:1 p112Håkan Håkansson/Hemmingsson/Jonsson?
Carl Svensson
Kolstorp
Skatarp
BengtsoldatKolstorps knekttorpBeried IngieldssondrängPlommarpAnna PersdotterAnders hustru barHusnäs, Karlstorp (F)Karin PersdotterJohans hustruNodanskog?Anna Danielsdotter
Sigrid Håkansdotter
piga
piga
Plommarp
Kolstorp
1692-09-091692-09-11JahanDanielJonssonIngeborgMånsdotterpigaFörnäsoäktaEdshult C:1 p112Måns PerssonNorrsundaHåkan PerssonSandvikstorpetNils Perssondräng till tjänst hos OlofFörnäsChirstin NNErik Ingiäldssonss hustru barFörnäsGermunds hustruFörnäsMaria Persdotter
Ingeborg Persdotter
piga
piga till tjänst för Måns

Norrsunda
1692-09-101692-09-11ElisabethIsakLindmanAnnaHåkansdotterhustruBolstraEdshult C:1 p112Gerhart von Schaar
Bengt Svensson

Ryssebo Ingatorp (F)
Bengt RymoniusstudiosiAxel von Schaars hustru barKarin Nilsdotter BjörnPetter Bellins hustruCatharina Törning
Kerstin Danielsdotter
piga pastorns hustru
piga

Eksjö (F)
1692-09-071692-09-18JonasMånsOlofssonMargretaJonsdotterhustruKidanäs
infoFrån Studstorp i Västra Ryd 1692
Edshult C:1 p112Nils Larsson Hörling
Germund NN Svensson
befallningsman
trädgårdsmästare
Ebbarp, Hult (F)
Edshult
Per Olofsson
Per Månsson
graf....tjänare
Bona, Svinhult (E)
Anna Maria Lewenhaupt
Ingrid Amundsdotter
fröken , bar
Nils hustru
Edshult
Kidanäs
Helena BuroonJungfruHelena Nilsdotter HörlingpigaEbbarp, Hult (F)
1692-09-111692-09-18MariaErlandAnderssonKerstinMårtensdotterhustruGummarpEdshult C:1 p112Gudmund Svensson
Håkan Mårtensson
Vickenstorp
Vrånghult?, Alseda (F)
Olof ErlandssonÖstrahult Hult (F)Erland OlofssondrängÖstrahult Hult (F)Anna Flintjungfru, barNorrsundaIngeborg Andersdotter
Maria Månsdotter
Sunes Carlsson hustru
piga till tjänst hus Gudmund
Gummarp
Vickenstorp
Ingrid Carlsdotter
Elin Andersdotter
piga
piga till tjänst hos Olof
Skatarp
Österhult Hult (F)
1692-09-291692-10-02IngeborgSuneMånssonBritaSvensdotterhustruGummarpEdshult C:1 p112Sven Svensson
Sven Beriedsson
Solberga Skede (F)
Näs
Gudmund SvenssonSvallarpPer PerssondrängSkultarpKerstin JonsdotterIsaks hustru, barGummarpElin DanielsdotterSven Månssons hustruGummarpIngrid Persdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga
Skultarp
Gummarp
1692-09-231692-10-02KerstinMichaelJonssonBritaLarsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p112Germund Svensson
Jons Månsson
trädgårdsmästare
rättare
Edshult
Edshult
Måns OlofssonKidanäsBrita Jonsdotterhustru, barBona, Svinhult (E)Anna JönsdotterLars hustruPrästtorpKerstin Larsdotter
Anna Zackrisdotter
piga
piga
Skäljarp
Kulla
1692-10-111692-11-16ArvidHåkanPerssonryttare för NorrsundaSigridMånsdotterhustruNorrsundatorpet, Sandrödstugan?Edshult C:1 p113Laurentius Flint
Sven Månsson
dräng studiosi
Gummarp
Gunmund PerssonFörnäsPer SunessontjänstedrängNorrsundaAnna Flint
Gunilla
jungfru, bar
hustru
Norrsunda
Slättamo
Elin LarsdotterMåns hustruNorrsundaBrita NN
Ingeborg Persdotter
piga till tjänst
piga inhyses hos Håkan Persson
Norrsunda
Sandwukastug?
1692-11-241692-11-27SvenAndersBeriedssonsoldatElisabethPersdotterPlommarps knekttorpEdshult C:1 p113Beried Ingelsson
Sven

Rösa, Skede (F)
JonSkatarpPerdrängSkatarpMargretahustru, barKolstorpElisabethhustruKolstorpAnna Danielsdotter
Ingrid Carlsdotter
piga
piga
Plommarp
Skatarp
1692-11-231692-11-30AxelGermundSvenssonträdgårdsmästareMargretaHinrichsdotterhustruEdshultEdshult C:1 p113Nils Larsson Hörling
Olof Olofsson
befallningsman
Kidanäs
Jon Månsson
Per Nilsson
rättare
klockare
Maria Börkman?
Ingrid Jonsdotter
fataburens hustru bar
hustru
Edshult
Pruta? Prästgården?
MargetaMåns hustruKidanäsHelena Nilsdotter Hörling
Elin Hansdotter
piga
piga

Prästtorp, Mellby (F)
1692-12-131692-12-18NilsIsakPerssonIngeborgNilsdotterhustruKullaEdshult C:1 p113Måns Nilsson
Jon Månsson

rättare
Brunnstorp
Edshult
Arvid Nilsson
Olof Persson
Kulla
Ärnaberg
Jöns ZackrissonKullaAnna MatsdotterBengts hustruSkäljarpKerstin Persdottersoldatens hustruKullatorpetAnna Zackrisdotter
Sissela Nilsdotter
piga
piga
Kulla
Åsa
1692-12-181692-12-26KerstinGabrielSunessonElisabethDanielsdotterhustruHåkarpEdshult C:1 p113Gunmund Svensson
Carl Nilsson
Vickenstorp
Värhult Hult (F)
Daniel PerssonOlofstorp, Hult (F)PerdrängOmbergIngeborg BörjesdotterZackris hustru, barHåkarpBrita Månsdotter
Anna Månsdotter
soldatens hustru
piga
Köttstorps knekttorp
Omberg
Ingrid Andersdotter
Marit Månsdotter
piga
piga till tjänst
Österås, Kråkshult (F)
Vickenstorp
1692-12-231692-12-28OlofOlofTorssonIngeborgNN OlofsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p113Jon Nilsson
Lars Beriedsson
Skäljarp
Prästtorp
Knut Börjesson
Per Nilsson

klockare
KidanäsMånsdrängEdshultMaria Börkman?hustru, barIngrid AmundsdotterNils hustruKidanäsGunilla Carlsdotter
Brita Jonsdotter
piga
piga
1692-12-301693-01-06ChirstinLarsDanielssonGunillaAndersdotterhustruNäsEdshult C:1 p113Daniel NilssonSandshult Hult (F)Jahan Månsson
Jahan Persson

till tjänst
Näs
Näs
Ubbe Persson
Zackris Andersson
tjänstedrängNorrsunda
Fjäll Hult (F)
Catharina Törning
Marit Danielsdotter
pastorns dotter bar
hustru

Tingstad
AnnahustruSandshult Hult (F)Brita Danielsdotter
Elin Persdotter
piga
piga till tjänst hos Jon
Sandshult Hult (F)
Lövshult, Hult (F)
1693-01-301693-02-05IngeborgPerMånssonElisabethNilsdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p114Måns Månsson
Lars Nilsson
Bredagård
Solshester, Skede (F)
Isak MånssonRamnaklevErik Larsson
Nils Svensson
drängBredagård
Sjöarp
Gunilla MånsdotterGudmunds hustru, barSvallarpKerstin PersdotterHåkans hustruRamnaklevMargreta Larsdotter
Kerstin Gudmundsdotter
piga
piga till tjänst
Bredagård
Ramnaklev
1693-02-141693-02-19LarsLarsJönssonKerstinSvensdotterhustruÄspenäsEdshult C:1 p114Hans Matsson
Hans Olofsson

soldat
Vickenstorp
Bränna
Jahan Jönsson
Jon Jonsson
Broarp
Berg
Beried Jönsson
Knut Jonsson

sockenskomakare
BrunnstorpAnna Håkansdotter
Ingrid Jonsdotter
befallningsmannens hustru, bar
hustru
Bolstra
Broarp
Maria VidmundsdotterHåkans hustruVickenstorpIngrid
Sara Jönsdotter
piga till tjänst
piga
Bolstra
Broarp
1693-02-23AndersSigfridssonStallarpdödföddEdshult C:1 p114
1693-03-101693-03-19ElisabethOlofHåkanssonGertrudOlofsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p114Sune Danielsson
Jahan Persson

handskrivare
Gummarp
Norrsunda
Lorentz Flint
Jon Persson
Monsieur
Jonstorp
Kerstin Carlsdotter
Ingeborg Andersdotter
Svens hustru, bar
Sune Carlssons hustru
Boarp
Gummarp
Kerstin ArvidsdotterEriks hustruFörnäsIngeborg Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
piga till tjänst
piga Per Broddsosns styvdotter
Värhult Hult (F)
Edshult
1693-03-171693-03-18IngeborgMattiesSvenssontorpareSaraSvensdotterhustruLinneryd
hemmadöptav herr Jahan Togelin
Edshult C:1 p114Olof
Gabriel Sunesson
Bråteryd?
Håkarp
Per M?narJahan PerssondrängFuseMargareta Andersdotterkorpralens hustru barLinnerydGunilla DanielsdotterNils hustruSlättamoIngeborg Nilsdotter
Marit Persdotter
piga
piga
Åsa
Fuse
1693-03-221693-03-26JonSvenssonElisabethCarlsdotterhustruSkatarpEdshult C:1 p114Gustaf Andersson
Olof Bengtsson??
Kopparp
Gefleberg, Skede (F)
Gunmund SvenssonVickenstorpPerdräng till tjänstSkatarpMarit Vidmundsdotter ev vid namnHåkans hustru barVickenstorpIngeborg CarlsdotterhustruKopparpIngrid Carlsdotter
Sara Gustafsdotter
piga
piga
Skatarp
Kopparp
1693-03-291693-04-02ElisabethGabrielPerssonsoldatIngridNN SunesdotterhustruKidanäs knekttorpEdshult C:1 p114Lars Bengtsson?
Jahan Beriedsson
Fagrabjörk
Kidanäs
Per NilssonklockareVidmund Knutsson
Måns Olofsson
dräng
dräng

Kidanäs
Ingrid AmundsdotterNils Sven?ssons hustru, barKidanäs?Brita LarsdotterMichaels hustruKidanäs?Margreta Hansdotterpiga till tjänstFag??
1693-03-311693-04-05ElinJahan Beried?Beriedsson VidmundssonMariaNilsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p114Germund Svensson
Per Nilsson
trädgårdsmästare
klockare

Edshult
Jon Månsson
Erik Beriedsson
rättare
Soehu?, Hult (F)
Gabriel PerssonsoldatKidanäsMaria NilsdotterPers hustru barEdshultIngeborg OlofsdotterOlofs hustruKidanäsIngeborg Jonsdotter
Kerstin Jonsdotter
piga
piga
Edshult
Skuru, Bellö (F)
1693-04-021693-04-09BengtLarsAnderssonsoldatElinJacobsdotterhustruPrästtorps knekttorpEdshult C:1 p114Daniel Olofsson
Sven Månsson

torpare
Möckelåkra
under Norrsunda
Olof Persson
Jon Månsson

rättare
Prästtorp
Edshult
Jon DanielssondrängMöckelåkraMaria Börckmanfataburens hustru barEdshultAnna JönsdotterLars hustruPrästtorpIngrid Olofsdotter
Brita Olofsdotter
piga till tjänst
piga till tjänst
Edshult
Edshult
1693-04-051693-04-09JönsBeriedJönssonBritaMånsdotterhustruBergEdshult C:1 p115Anders Svensson
Lars Nilsson
Broarp
Tingstad
Olof Håkansson
Jon Månsson

rättare
Sjöarp
Edshult
Anna Flint
Ingrid Jönsdotter
jungfru, bar
Jöns hustru
Norrsunda
Broarp
Elisabeth NilsdotterJahan hustruBroarpSara Jönsdotter
Gunilla Carlsdotter
piga
piga
Broarp
Brunnstorp
1693-04-021693-04-09IngeJonEskilssonBritaIngesdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p115PerJonstorpAnders TörnessonPamparpIsak OlofssonFörnäs Tromp.Kerstin Ingesdotter Johansdotter?Jons hustru barFörnäs södergårdSigrid Månsdotteradelsryttaren Håkan Perssons hustruIngeborg Persdotter
Anna Olofsdotter
piga
piga, Pers styvdotter
Skultarp
Skultarp
1693-04-081693-04-17JahanEskilJonssonMärtaTörnesdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p115Tideman KrutmejerMonsieurLars Flint
Jon Persson
Monsieur
Jonstorp
Per Persson
Sven Månsson
dräng
dräng
Stallarp
Förnäs
Ingeborg JönsdotterAnders hustru barPamparpIngrid PersdotterDaniel Joanssons hustruGummarpIngeborg Eriksdotter
Marit Persdotter
tjänstepiga
tjänstepiga
1693-05-011693-05-07Lars SaktmodigSvenMånssontorpareElinSvensdotterNorrsundaEdshult C:1 p115Jahan Persson
Nils Johansson
handskrivareNorrsunda
Slättamo
Måns PerssonNorrsundaSven MånssondrängFörnäsAnna Flintjungfru, barNorrsundaSigrid MånsdotterHåkans Persson hustruSandstuganMaried Månsdotter
Maried Jonsdotter
piga
piga
1693-05-041693-05-09WidmundBeriedVidmundssonMariaNilsdotterhustruNäsEdshult C:1 p115Per Broddsson
Sven Beriedsson
Edshult
Näs
Jahan Månsson
Gabriel Månsson
Näs
Ärnaberg
Jahan PerssontjänstedrängNäs
Gunilla Andersdotter
befallningsmannen Nils Larssons hustru bar
Lars Danielsson hustru
Ebbarp Hult (F)
Näs
Helena Nilsdotter
Ingeborg Nilsdotter
befallningsmannen Nils Larssons dotter
piga
Ebbarp Hult (F)
Åsa
Kerstin Jonsdotter
Sissela Larsdotter
piga
piga
Edshult
Wälteryd
1693-06-121693-06-18HansIsakOlofsson EdbergtrumpetareBritaOlofsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p115Jöns Nilsson
Jahan Persson
trumpetare
skrivare
Högsjögle, Bellö (F)
Norrsunda
Laurenti Flint
Olof Håkansson
Maj?Norrsunda
Förnäs
PerJonstorpAnna Flint
Märta Törnesdotter
jungfru, bar
Eskil Jonssons hustru
NorrsundaKerstin CarlsdotterhustruBroarpMargareta Jonsdotter
Sara Eriksdotter
piga till tjänst
piga till tjänst för Olof
Värhult Hult (F)
Boarp Bellö (F)
1693-07-16JohanNilsIngessonIngeborgIngesdotterhustruFörnässvagt hemmadöptEdshult C:1 p115Isak Olofsson
Erik Ingesson
trumpetareFörnäs
Förnäs
Olof Håkansson
Sven Månsson
Förnäs
Förnäs
Brita Ingesdotter
Märta Törnesdotter
Jon Eskilssons hustru bar
Eskil Jonssons hustru
Förnäs
Förnäs
Sara Eriksdotterpiga till tjänst för OlofBoarp, Bellö (F)
1693-09-171693-09-21ElinAndersHaraldsson?, Hansson?soldatIngridJonsdotterhustruSandshults torpEdshult C:1 p115Daniel Nilsson
Lars

ryttare
Sandshult Hult (F)
Fagrabjörk
JonSandshult Hult (F)Jon Danielsson
Carl
dräng
dräng
Möckelåkra
Mellby (F)
Margreta Henrichsdotterträdgårdsmästarens hustu barEdshultKarin Olofsdotter
Ingeborg Jonsdotter
Jahans hustru
piga
NäsElin Persdotter
Elin Danielsdotter
piga till tjänst
dotter
Möckelåkra
Möckelåkra
1693-10-041693-10-08OlofLarsNilssonMariaDanielsdotterhustruTingstadEdshult C:1 p115Håkan NilssonNäsOlof HåkanssonSjöarpJahan Månsson
Håkan Hansson
Brunnstorp
Vickenstorp
Elisabeth NilsdotterJahans hustru barBroarpBrita MånsdotterBerieds hustruNäsElin Persdotter
Elin Danielsdotter
piga
piga

Möckelåkra
1693-10-081693-10-15HenrikPerMatthissonKerstinNN SvensdotterhustruÄrnabergEdshult C:1 p115Håkan PerssonKolstorpHåkan CarlssonVickenstorpHåkan HanssondrängVickenstorpKerstin PersdotterHåkans hustru barRamnaklevIngeborg NilsdotterIsaks hustruKullaMaria
Sigrid Håkansdotter
piga till tjänst hos Gudmund
piga
Vickenstorp
Kolstorp
1693-10-081693-10-15BritaNilsPerssonKerstinHansdotterhustruFagrabjörkstorpetEdshult C:1 p116LarsryttareFagrabjörkAnders NilssonTingstadErik LarssonBredagårdRangel NilsdotterBerieds hustru barBredagårdElisabeth LarsdotterJahans hustruBredagårdKerstin Larsdotter
Margareta Larsdotter
piga
piga

Bredagård
1693-10-241693-10-28BritaSvenBeriedssonSisselaSvensdotterhustruNäsEdshult C:1 p116Daniel Olofsson
Beried Vidmundsson
Möckelåkra
Näs
Sune Månsson
Jon Månsson

ryttare
Gummarp
Edshult
Jahan Perssondräng till tjänst hos HåkanNäsElisabeth Törning
Gunilla Andersdotter
pastorns dotter bar
hustru
Karin OlofsdotterhustruNäsSissela Larsdotter
Elin Danielsdotter
piga
piga
Wälterryd Hult (F)
Möckelåkra
1693-10-251693-11-01OlofSuneDanielssonMariaHåkansdotterhustruGummarpEdshult C:1 p116Nils Larsson Flint
Olof Håkansson
överinspektorNorrsunda
Förnäs
Isak Olofsson
Beried Carl?sson
trumpetareFörnäs
Gummarp
Måns DanielssondrängEdshultBrita SvensdotterSunes hustru barGummarpKerstin MårtensdotterErlands hustruGummarpElin Andersdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga
1693-11-061693-11-12MånsBeriedIngeldssonKerstinJonsdotterhustruPlommarpEdshult C:1 p116Gustaf Andersson
Måns Ingeldsson
Kopparp
Ugglekärr, Karlstorp (F)
Per NilssonPlommarpPer OlofssontränstedrängSkatarpBrita OlofsdotterHåkans hustru barKolstorpMargareta Persdotter
Brita Jonsdotter
Lars hustru
piga
KolstorpAnna Danielsdotter
Kerstin Persdotter
piga
piga
1693-12-081693-12-17IngridDanielSigfridssonBengtaSvensdotterhustruSvallarpEdshult C:1 p116Gudmund Svensson
Per Månsson

soldat
Vickenstorp
Porsarp?, Svallarps knekttorp
Anders JacobssonStallarpZackris AnderssondrängFjäll Hult (F)Sara SvensdotterHåkans hustru barKråkefall, Kråkshult (F)Gunilla MånsdotterGudmunds hustruSvallarpKerstin Persdotter
Maria Olofsdotter
piga
piga
Solberga
Köttstorp
1693-12-131693-12-17PetterIsakPerssonKerstinJonsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p116Eskil Jonsson
Jahan Persson
ryttareFörnäs
Gummarp
Sune MånssonGummarpMåns DanielssondrängEdshultIngrid PersdotterDaniels hustru barGummarpIngiärd Sune?sdottersoldatens hustruKidanäs knekttorpElin Andersdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga till tjänst för trumpetaren
Gummarp
Förnäs
1693-111693-11-26KerstinJohanLarssonsoldatBroarps kneckttorp
döpt hemmaav Jahan Linnander, schola collega Eksjö
Edshult C:1 p116befallningsmannens hustru barBolstra
1693-12-211693-12-13IngeErikIngessonKerstinArvidsdotterhustruFörnäsdöpt hemmaEdshult C:1 p116Olof Håkansson
Nils
Förnäs
Kättarp?, Mellby (F)
Jon Nilsson
Harald Danielsson
Förnäs
Långsjögle, Bellö (F)
JondrängPerstorp?Brita Olofsdotterhustru barFörnäsMargaretahustruFörnäsElisabeth Danielsdotter
Ingeborg Pedersdotter
piga
piga till tjänst
Förnäs
Norrsunda
1694-01-091694-01-14IngeborgHåkanNilssonsoldatIngeborgMånsdotterhustruGummarps knekttorpEdshult C:1 p117Daniel JonssonGummarpSune AnderssonsoldatGummarpErland Olofsson
Per Persson
dräng
dräng till tjänst
Östrahult Hult (F)
Norrsunda
Brita SvensdotterSune Månssons hustru barGummarpIngeborg Andersdotter
Elin Andersdotter
Sune Carlssons hustru
piga
Gummarp
Gummarp
Kerstin Danielsdotter
Maria Ebbesdotter
piga
piga till tjänst
Gummarp
Östrahult Hult (F)
1694-03-141694-03-18ErlandAndersTörnessonIngeborgJönsdotterhustruPamparpEdshult C:1 p117Johannes Fogalig
Ingemar Jönsson
komminister
Sjögle, Ingatorp (F)
Beried Carl?ssonGummarpErland Olofsson
Jon Jonsson
dräng
dräng
Östrahult Hult (F)
Ingatorp (F)
Elisabeth Broddsdotterhustru barÖstrahult Hult (F)Ingeborg CarlsdotterhustruKopparpMaria Håkansdotter
Elin Andersdotter
piga
piga
Eksjö (F)
Gummarp
1694-03-191694-03-25JönsJönsOlofssonIngridJönsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p117Jon Olofsson
Per Månsson
Skeppsås, Hult (F)
Ramnaklev
Johan JönssonBroarpHåkan HanssondrängVickenstorpMaria JönsdotterAnders hustru barStallarpBrita Månsdotter
Sara
Berieds hustru
Piga
Berg
Vickenstorp
Maria
Sara Jönsdotter
piga
piga
Vickenstorp
Broarp
1694-03-211694-03-25GabrielJonEskilssonBritaIngesdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p117Per Persson
Gunmund Persson
den äldreSkultarp
Förnäs
Anders Törnesson
Jon Nilsson
Pamparp
Förnäs
Brita Olofsdottertrumpetaren Isaks Edman hustru barFörnäsMargareta JonsdotterSvens hustruFörnäsBengta Persdotter
Kerstin Jonsdotter
piga
piga inhyses
Skultarp
Pamparp
1694-03-221694-04-01KerstinJahanPerssonSaraJonsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p117Isak Persson
Erland Andersson
Olofstorp Hult (F)
Gummarp
Zackris Persson
Olof Jonsson
Håkarp
Kongseryd Hult (F)
Jahan PerssondrängKongseryd Hult (F)Karin ErlandsdotterBerieds hustru barGummarpMaria HåkansdotterSune Danielssons hustruElin Andersdotter
Kerstin Danielsdotter
piga
piga
Gummarp
Gummarp
1694-04-221694-04-24SaraJonSvenssonElisabethCarlsdotterhustruSkatarpEdshult C:1 p117Nils Svensson
Lars Ingiäldsson
Torp, Skede (F)
Kolstorp
Håkan CarlssonVickenstorpPer Svensson
Mattias
dräng
dräng
Fagerhult
Kopparp
Kerstinhustru barTrullhäbo?Kerstin Jonsdotter
Maria
hustru
piga
Plommarp
Vickenstorp
Sigrid Håkansdotter
Brita
piga
piga till tjänst för Jon
Kolstorp
Skatarp
1694-04-261694-05-01KerstinZackrisSunessonIngiärdAndersdotterhustruSvallarps knekttorp, PerstorpEdshult C:1 p117Gudmund Svensson
Anders Jacobsson
Svallarp
Stallarp
Olof
Per Andersson
Köttstorp
Näs
Bengta Danielsdotter
Kerstin
hustru barSvallarp
Österåhs
ElisabethGabriels hustruHåkarpMaria Olofsdotter
Sara
piga
piga
Köttstorp
Ärnaberg
1694-03-311694-04-29OlofHåkanssonKerstinMånsdotterSjöarphemmadöptEdshult C:1 p117Beried JönssonBergErik Larsson
Måns
dräng
dräng
Bredagård
Bredagård
Anna SvensdotterJons hustru barBergen hustruAntesbo, Bellö (F)Ingeborg
Maried
piga till tjänst
piga till tjänst
Sjöarp
Tingstad
1694-05-081694-05-13KarinGabrielMånssonElisabethNilsdotterhustruÄrnabergEdshult C:1 p117Gudmund Svensson
Lars Svart? Svensson

soldat
Vickenstorp
Köttstorp
Hans Olofsson
Beried Vidmundsson
soldatBränna
Näs
Håkan HanssondrängVickenstorpKarin Olofsdotter
Anna Månsdotter
Jahans hustru bar
Pers hustru
Näs
Fiskarstorpet? Under Edshult
Elisabeth Danielsdotter
Kerstin Jonsdotter
Gabriels hustru
piga till tjänst för änkan
Näs
Ärnaberg
Sissela NilsdotterpigaÅsa
1694-022 död piltebarnMånsfiskare
Edshults torpkallat Skarhemmet?
Edshult C:1 p117
1694-04dött piltebarnAndersNilssonElinHenningsdotterTingstadEdshult C:1 p117
1694-05-161694-05-20AndersErlandAnderssonKerstinMårtensdotterGummarpEdshult C:1 p118Nils Larsson Flint
Isak? Persson
överinspektorNorrsunda
Gummarp
Anders Törnesson
Sven Carlsson
Pamparp
Gummarp
Jon Danielsson
Zackris Mårtensson
drängMöckelåkra
vid ?kvarnen?, Eksjö (F)
Brita PersdotterhustruRosshult?, Alseda (F)Brita SvensdotterSune Månssons hustruGummarpElin Danielsdotter
Karin Andersdotter
piga
piga
Möckelåkra
Gummarp
1694-04-201694-06-03IsraelbefallningsmanBolstraEdshult C:1 p118
1694-06-091694-06-10IsakGudmundPerssonElisabethBengtsdotterFörnäsEdshult C:1 p118Daniel JonssonFörnäsSven MånssonFörnäsKerstinhustruFörnäsKari TrulsdotterhustruFörnäsBengta Persdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga i tjänst hos trumpetaren
Skultarp
Förnäs
1694-07-121694-07-15PerJönsJacobssonKerstinPersdotterKullaEdshult C:1 p118Nils Persson
Per
skräddare?Björnstorp Hult (F)
Melbäck?
OlofKullaJon Danielsson
Anders Olofsson
dräng
dräng
Möckelåkra
Kulla
Margaretha Henriksdotterträdgårdsmästarens hustruEdshultIngeborg NilsdotterhustruKullaElin Danielsdotter
Maria Zackrisdotter
piga
piga
Möckelåkra
Kulla
1694-07-09KarinAndersGustafssonElisabethJacobsdotterStallarpEdshult C:1 p118Gudmund SvenssonVickenstorpMariahustru
1694-08-181694-08-26KerstinGudmundOlofssonKarinJonsdotterGudmundstorpfrån Västra Ryd 1689Edshult C:1 p118Daniel Nilsson
Lars Jahansson
Sandshult Hult (F)
Dammen
Jon MånssonrättareEdshultJahan DanielssondrängSandshult Hult (F)Margaretha Henriksdotterträdgårdsmästarens hustruEdshultAnnaJon Nilssons hustruSandshult Hult (F)Brita Danielsdotter
Kerstin Larsdotter
piga
piga
Sandshult Hult (F)
Edshult
1694-10-03SvenLinnerydoäkta barnEdshult C:1 p118
1694-10-011694-10-07KarinIsakMånssonsnickareMargarethaBroddsdotterRamnaklevEdshult C:1 p118Per Månsson
Gudmund Svensson
Ramnaklev
Svallarp
Måns Månsson
Per Broddsson
Bredagård
Röslida, Skede (F)
Anna Maria Läg???hufor
Kerstin Persdotter
högwälboren jungfru
hustru

Ramnaklev
Helena Broddera
Kerstin
Jungfru
hustru
Edshult
Sjöarp
Karin Gudmundsdotter
Kerstin Broddsdotter
piga
piga
Gefvleberg, Skede (F)
Röslida, Skede (F)
1694-10-011694-10-07KerstinNilsJohanssonGunnilJonsdotterSlättamoEdshult C:1 p119Måns JonssonNorrsundatorpetEskil JönssonPamparpJona LarssondrängOlofstorp Hult (F)Ingeborg JönsdotterhustruPamparpElin SvensdotterhustruNorrsundatorpetElisabeth Danielsdotter
Karin Jahansdotter
piga
piga
Förnäs
Slättamo
1694-10-141694-10-14MånsGabrielPersson GäddasoldatIngielSunesdotterKidanäsEdshult C:1 p119Isak PerssonGummarpJöns SunessonLarstorp, Ingatorp (F)Jon ZackrissondrängKidanäsBrita PersdotterhustruKållstorp, Ingatorp (F)Ingrid Sunesdotter
Kerstin Larsdotter
hustru
piga
Holmen, Ingatorp (F)
Skäljarp
Anna Zackrisdotter
Cecilia Bengtsdotter
piga
piga
Kidanäs
Skäljarp
1694-08-311694-11-04JonSvenMånsson?MargaretaJonsdotterFörnäsEdshult C:1 p119Isak Olofsson
Erik Ingesson
trumpetareFörnäs
Förnäs
Olof Håkansson
Eskil Jonsson
Förnäs
Pamparp
Carl Nilsson
Jon Persson

dräng
Värhult Hult (F)
Jonstorp
Kerstin
Brita Ingesdotter
hustru
hustru
Hällhult Hult (F)
Förnäs

Kerstin

piga

Värhult Hult (F)
Ingrid
Brita Nilsdotter
piga
piga
Hällhult Hult (F)
Slättamo
1694-11-291694-12-02SvenPerSvenssonAnnaMånsdotterKärrtorpet?Edshult C:1 p119Olof Gudmundsson??
Gabriel Månsson

soldat
Kulla
Omberg
Lars Svensson
Jon Månsson

soldat
Köttstorp
Edshult
Lars Månssondräng i tjänstEdshultKarin JahnsdotterhustruNäsIngeborg IsaksdotterhustruKullaSara Månsdotter
Kerstin Jonsdotter
piga
piga
Omberg
Omberg
1695-01-161695-01-20MargetaSuneMånssonBritaSvensdotterGummarpEdshult C:1 p119Daniel Sigfridsson
Isak Persson
Svallarp
Gummarp
Olof Håkansson
Sune Carlsson
FörnäsJahan PerssonStohagenIngierdhustruSolberga, Höreda (F)MariahustruGummarpKerstin Danielsdotter
Elin Danielsdotter
piga
piga
Gummarp
1695-01-05SvenSuneCarlssonIngeborgAndersdotterGummarpEdshult C:1 p119Olof Erlandsson
Per Nilsson

klockare
Österhult Hult (F)Olof Håkansson
Sven Carlsson
Förnäs
Västraby Hult (F)
Erland OlofssondrängÖsterhult Hult (F)AnnahustruBoaryd Hult (F)Kerstin MånsdotterhustruGummarpKerstin
Ingeborg Nilsdotter
piga
piga
Edshult
Edshult
1695-03-03SvenBergeKnutssonAnnaNilsdotterKidanäsEdshult C:1 p120Anders Svensson?
Olof Persson
Kidanäs
Kidanäs
Jöns ZackrissonKidanäsSara NilsdotterhustruSkrikebo Hult (F)IngridhustruKidanäsAnna Zackrisdotter
Kerstin
piga
piga
Kidanäs
Skäljarp
1695-04-21DanielHåkanMatssonChristinaPersdotterRamnaklevEdshult C:1 p120Olof Matsson
Isak Månsson
Fagerhult, Kråkshult (F)
Ramnaklev
Per Månsson
Olof Persson
Ramnaklev
Ärnaberg
Håkan HanssonVickenstorpKerstin NilsdotterhustruÄrnabergKarin Nilsdotter
Apollonia Jonsdotter
hustru
piga
Olofstorp, Hult (F)Karin Gudmundsdotter
Margareta Larsdotter
piga
piga

Bredagård
1695-07-041695-07-07IngeborgSvenAnderssonsoldatElisabethNilsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p120Sune Danielsson
Håkan

ryttare
Gummarp
Gummarp
Sune Carlsson
Erik

skomakare
Gummarp
Fläsås Hult (F)
Maria HåkansdotterhustruGummarpKerstin MårtensdotterhustruGummarpElin Andersdotter
Ingrid Börjesdotter
piga
piga
Gummarp
Sundstorp
1695-07-071695-07-15JahanGudmundSvenssonGunillaMånsdotterhustruSvallarpEdshult C:1 p120Jöran?? Svensson
Isak Månsson
korpralPorsarp
Ramnaklev
Per Månsson
Måns Månsson
Ramnaklev
Bredagård
Sara SvensdotterhustruKråkefall, Kråkshult (F)Brita SvensdotterhustruGummarpKerstin Gummelsdotter
Marit Olofsdotter
piga i tjänst hos änkan
piga
Ramnaklev
Köttstorp
1695-07-131695-07-22PerHansOlofssonsoldatKerstinMånsdotterhustruBrännaEdshult C:1 p120Gudmund Svensson
Gabriel Månsson
korpralStehnstugan Norrlida, Skede (F)?
Ramnaklev
Lars Svensson
Jöns Zackrisson
soldatRamnaklev
Köttstorp
Håkan MånssonRamnaklevElisabeth Nilsdotter
Karin Gudmundsdotter
hustruRamnaklev
Gevleberg, Skede (F)
Margaretha Broddesdotter
Kerstin Jonsdotter
hustruRamnaklev
Omberg
1695-10-061691-10-13KarinAndersSvenssonKerstinAmundsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p120Jon Nilsson
Börje Svensson
Skäljarp
Fagrabjörk
Jon Månsson
Johan Börjesson
Brunnstorp
Fläsås Hult (F)
Anna
Kerstin Larsdotter
hustru
piga
Skäljarp
Skäljarp
Anna Nilsdotter
Anna Zackrisdotter
hustru
piga
Kidanäs
Kulla
Sisila Bengtsdotter
Ingrid Knutsdotter
piga
piga

Kidanäs
1695-04-041695-04-05Sidonia JulianaAxelLewenhauptgreveCharlottaStenbockgrevinnaEdshultEdshult C:1 p121Helena Burdon
Beata Mörnesdotter
jungfru bar
baronessa
Olstorp, Askeryd? (E)
Hunnestad, Höreda (F)
Margaretha CarlsdotterdoktorinnaÖstraby Hult (F)
1695-08-151695-08-18IngridLarsAnderssonsoldatElinJacobsdotterhustruPrästtorpEdshult C:1 p121Daniel Olofsson
Lars Börjesson
Möckelåkra
Prästtorp
Olof PerssonPrästtorpJahan Persson
Jon Nilsson
dräng
dräng
Stohagen
Möckelåkra
Karin KarlsdotterhustruDammenIngrid JonsdotterhustruPrästtorpStina Persdotter
Elin Danielsdotter
piga
piga
Möckelåkra
Möckelåkra
1695-09-011695-09-08LarsLarsIngieldssonBritaOlofsdotterhustruKolstorpEdshult C:1 p121Isak Olofsson Edberg
Per Olofsson
Kopparp
Kolstorp
Nils JönssonKopparpNils PerssondrängPlommarpKerstin JonsdotterhustruPlommarpMaria GustafsdotterhustruKopparpIngrid Carlsdotter
Kerstin Persdotter
piga
piga
Skatarp
Plommarp
1695-09-021695-09-08KarinLarsSvenssonsoldatBritaMånsdotterKöttstorpEdshult C:1 p121Jon Carlsson
Jöns Zackrisson
Håkarp
Kidanäs
Per Ingemarsson
Carl Persson
Köttstorp
Omberg
Kerstin MånsdotterhustruBergElisabeth EriksdotterhustruOmbergKerstin Jonsdotter
Marit Olofsdotter
piga
piga
Omberg
Köttstorp
1695-10-261695-11-03CarlPerOlofssonSigridHåkansdotterhustruKolstorpEdshult C:1 p121Isak Edberg Olofsson
Carl Olofsson
trumpetareKopparp
Bjälkerum, Kråkshult (F)
Bengt
Nils Håkansson
soldatKolstorp
Kolstorp
Håkan HåkanssonAntesbo, Bellö (F)
1695-10-271695-11-03OlofLarsDanielssonGunneldAndersdotterhustruNäsEdshult C:1 p121Håkan Nilsson
Lars Nilsson
Näs
Tingstad
Jon Nilsson
Anders

soldat
Sandshult Hult (F)
Prästtorp
Jon Danielsson
Nils N
dräng
dräng
Möckelåkra
Edshult
MariahustruEdshultKarin Månsdotter
Elin
hustru
piga
Näs
Möckelåkra
Ingrid Olofsdotter
Ingebor Nilsdotter
piga
piga
Näs
Edshult
1695-09-191695-11-17KerstinJahanPerssonJalnabonde?KerstinStaffansdotterhustruNorrsundaEdshult C:1 p122Lorentz FlintenstenstudentNorrsundaHans Helgessonpå GärdetPer Staffansson
Salomon Persson
dräng
dräng
Svinhult Hult (F)
Norrsunda
Elin LarsdotterhustruNorrsundaMargeta JonsdotterhustruFörnäsElin Persdotter
Brita Jonsdotter
piga
piga
Lillahemmet Hult (F)
Norrsunda
1695-10-191695-12-08KarinIsakSvenssonsmedIngeborNilsdotterhustruFuse kvarnEdshult C:1 p122Måns Nilsson
Jon Jonsson
Brunnstorp
Berg
Jon Månsson
Gabriel Månsson
sockenskräddareBrunnstorp
Ärnaberg
Margareta AndersdotterhustruLinnerydMarit NilsdotterhustruNäsSissla Nilsdotter
Sissla Bengtsdotter
piga
piga
Åsa
Skäljarp
1695-12-26DanielGabrielSunesson?KerstinPersdotterhustruHåkarpEdshult C:1 p122Jon Carlsson
Olof
Håkarp
Köttstorp
Zackris Persson
Per Ingemarsson
Håkarp
Köttstorp
Gabriel MånssonOmbergBrita MånsdotterhustruKöttstorpKerstinhustruKöttstorpKarin Olofsdotter
Kerstin Olofsdotter
piga
piga
Köttstorp
Omberg
1696-01-251696-01-26JahanSvenPerssonKerstinNilsdotterhustruStallarpEdshult C:1 p122Måns MånssonBredagårdAnders JacobssonStallarpErik Larsson
Måns Månsson
dräng
dräng
Bredagård
Bredagård
Ingeborg BörjesdotterhustruHåkarpIngrid HenriksdotterhustruStallarpstorpetSigrid Håkansdotter
Margeta Larsdotter
piga
piga
Stallarp
Bredagård
1696-03-021696-03-01 sic!MargaretaIsakPerssonIngeborNilsdotterhustruKullaEdshult C:1 p122Germund Svensson
Håkan Carlsson
trädgårdsmästareEdshult
Kulla
Nils Nilsson
Jöns N
nämndeman
soldat
Åsa
Kulla
Nils HemmingssondrängKullaKerstin NilsdotterhustruÄrnabergIngeborg NilsdotterhustruÅsaSissila Bengtsdotter
Kerstin Larsdotter
piga
piga
Skäljaryd Skäljarp?
Skäljarp
1696-02-011696-03-15JönsJahanJönssonElisabethNilsdotterBroarpEdshult C:1 p122Börje Svensson
Per Månsson
Fagrabjörk
Ramnaklev
Lars Nilsson
Börje Jönsson
Tingstad
Berg
Nils HanssondrängFagrabjörkCecilia MånsdotterhustruBrunnstorpElin Hemmingsdotter
Marit Månsdotter
hustru
piga
Tingstad
Vickenstorp
Sara Jonsdotter
Kerstin Nilsdotter
piga
piga
Vickenstorp
Ramnaklev
1696-02-181696-03-22DanielEskilJonssonMärtaTörnesdotterPamparpEdshult C:1 p122Håkan Fridsberg
Anders Törnesson
Linneryd
Pamparp
Lars Andersson
Knut Jonsson

skomakare
SlättamoBörje Jonssondräng, tjänar hos JahanSkrikebo Hult (F)Maria FlintenstenjungfruNorrsundaKerstinhustruGummarpAnna
Ingebor Persdotter
piga
piga
Pamparp
Jonstorp
1696-03-031696-04-13MargretaHåkanPerssonSigridMånsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p122Birger Carlsson
Sune Jonsson

soldat
Gummarp
Gummarp
Erland AnderssonGummarpSalomon PerssondrängMaria Flintensten
Margareta
jungfru
hustru
Norrsunda
Förnäs
MariahustruGummarpAnna Danielsdotter
Karin Andersdotter
piga
piga
Gummarp
Gummarp
1696-03-151696-04-19SamuelNilsJönssonIngeborgCarlsdotterhustruKopparpEdshult C:1 p122Isak Olofsson Edberg
Per Sunesson
trumpetareKopparp
Kopparp
Anders Törnesson
Jon Jönsson

sockenskomakare
Pamparp
Ingatorp (F)
Kerstin CarlsdotterhustruBoarp, Bellö (F)Sigrid HåkansdotterhustruKolstorpSara Gustafsdotter
Karin Persdotter
piga
piga i tjänst hos Nils
Kopparp
Kopparp
1696-04-281696-05-03SaraJahansoldatKerstinNilsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p123Lars Broskrudy?
Sven Knutsson
soldat
Skrikebo Hult (F)
SvensoldatHögvedNils HanssondrängFagrabjörkBritahustruBroarpIngrid JonsdotterhustruBroarpSara JönsdotterpigaBroarp
1696-05-201696-05-24ElinBergeIngieldssonKerstinJonsdotterhustruPlommarpEdshult C:1 p123Håkan Hemmingsson
Nils Persson
Kolstorp
Plommarp
Lars Ingiäldsson
Per Persson
Kolstorp
Husnäs?, Kråkshult (F)
Gunnil NilsdotterhustruPlommarpSigrid HåkansdotterhustruKolstorpKerstin Persdotter
Ingrid Carlsdotter
piga
piga
Kolstorp
Skatarp
1696-041696-05-24ElinOlofTorssonIngeborgOlofsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p123Knut Börjesson
Jöns Zackrisson
Kidanäs
Prästtorp
Lars Börjesson
Gabriel Persson

soldat
Prästtorp
Prästtorp
Elisabeth PersdotterhustruMöckelåkraMaria NilsdotterhustruKidanäsAnna Jahansdotter
Anna Jonsdotter
piga
piga
Möckelåkra
Kidanäs
1696-07-291696-08-02SamuelErlandAnderssonKarinMånsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p123Daniel Olofsson
Sune Danielsson
Möckelåkra
Gummarp
Olof Jonsson
Sune Andersson
Kongseryd, Hult (F)
Gummarp
Anders BörjessondrängGummarpIngierd MånsdotterhustruPamparpSigrid MånsdotterhustruGummarpMarit MånsdotterpigaVickenstorp
1696-08-291696-12-30MånsPerMånssonElisabetPersdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p123Jahan Jönsson
Olof Håkansson
Broarp
Sjöarp
Måns MånssonBredagårdMåns Månsson
Olof Larsson
dräng
dräng
Sjöarp
Ramnaklev
Kerstin Persdotter
Kerstin
hustru
hustru
Ramnaklev
Solshester, Skede (F)
Margareta BroddsdotterhustruRamnaklevKerstin Jahansdotter
Karin Germundsdotter?
piga
piga
Broarp
Ramnaklev
1696-10-091696-10-11KerstinAndersHanssonsoldatIngridJonsdotterhustruEdshult C:1 p123Sven Jonsson
Jon Danielsson
soldatKongsryd såg
Möckelåkra
Lars Danielsson
Isak Danielsson
Näs
Sandshult Hult (F)
MargetahustruMöckelåkraKarin CarlsdotterPer Klockares hustruGunnel Eriksdotter
Karin Danielsdotter
Jöns pigaSandshult Hult (F)
Möckelåkra
1696-09-141696-10-18ElisabethGermundSvenssonträdgårdsmästareMargarethaHenriksdotterhustruEdshulthemmadöptEdshult C:1 p123Per BroddssonEdshultOlof NilssonEdshultSven
Anders
dräng hos hans nåde?
Prästgården?
Anna
Brita Olofsdotter
amma?
piga

Edshult

Ingebor Jönsdotter

piga

Edshult
Kerstin
Ingebor Broddsdotter
piga
piga
Edshult
Edshult
1696-08-191696-10-18MargarethaHansHelgessonMariaJonsdotterhustruNorrsundaEdshult C:1 p123Måns PerssonNorrsundaLars AnderssonryttareSlättamoSven LarssondrängNorrsundaMärta TörnesdotterhustruPamparpKerstin StaffansdotterJahans hustruNorrsundaKarin Jonsdotter
Maria Persdotter
piga
piga i tjänst hos Jahan
Marhult, Bellö (F)
Skrikebo Hult (F)
1696-09-281696-11-08ZackariasJönsZackrissonSaraMånsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p124Börje Vidmundsson
Gabriel Persson

soldat
Näs
Kidanäs
Olof Larsson
Gabriel Månsson
Kidanäs
Omberg
Nils NilssondrängÅsaKarin JahansdotterhustruNäsKerstin MånsdotterhustruBrännaKerstin Larsdotter
Margaretha Zackrisdotter
piga
piga
Skäljarp
Kulla
1696-12-26SiciliaPerIngemarssonElisabethOlofsdotterhustruKöttstorpEdshult C:1 p124Georg Notstierna?
Jon Carlsson
korpralPorsarp
Håkarp
Gunmund Svensson
Gabriel Månsson
Svallarp
Omberg
Måns Nilsson
Per Davidsson
Påtarp, Skede (F)
Hussland?
Ingebor ZackrisdotterhustruHåkarpBrita MånsdottersoldathustruKöttstorpKarin Olofsdotter
Kerstin Jonsdotter
piga
piga
Köttstorp
Ömberg
1697-02-031697-01-24 sic!BengtNilsPerssonKerstinHansdotterhustruFagrabjörks knekttorpEdshult C:1 p124Jon Nilsson
Anders Larsson
Skäljarp
Bredagård
LarssoldatBjörkudden?Ingrid HansdotterhustruNäsKerstin BörjesdotterhustruBellesnäs, Bellö (F)Cecilia Bengtsdotter
Kerstin Larsdotter
piga
piga
Skäljarp
Skäljarp
1697-02-07KerstinErikLarssonGunillaCarlsdotterBredagård
hemmadöptav H. Togelius
Edshult C:1 p124
1697-02-101697-02-21KerstinOlofOlofssonIngeborLarsdotterhustruEdshults fiskartorpEdshult C:1 p124Lars Jönsson
Olof Nilsson
Äspenäs
Edshult
Nils NilssonnämndemanÅsaGöran Nilsson
Jon Månsson
dräng
sockenskomakare
Edshult
Brunnstorp
Maria NilsdotterPer Broddssons hustruEdshultIngebor Nilsdotter
Ingebor Jonsdotter
hustru
piga
Kulla
Edshult
Cecilia Nilsdotter
Sigrid Persdotter
Isak Perssons piga
piga
Åsa
Edshult
1697-01-071697-02-28SusannaAndersTörnessonIngeborJönsdotterhustruPamparphemmadöptEdshult C:1 p124Nils Nilsson
Jon Persson
nämndemanÅsa
Jonstorp
Olof Nilsson
Jon Jönsson
Edshult
Sjögle, Ingatorp (F)
Jon MånssonsockenskomakareBrunnstorpMaria NilsdotterPer Broddssons hustruEdshultKerstin Erlandsdotter
Elisabeth Håkansdotter
hustru
piga
Gummarp
Eksjö (F)
Kerstin Erik?sdotter
Karin Pers?dotter
piga hos Olof
piga
Edshult
Edshult
1697-031697-03-07HåkanBörjeVidmundssonMaritNilsdotterhustruKidanäshemmadöptEdshult C:1 p124Knut Börjesson
Olof Nilsson
Kidanäs
Edshult
Lars BörjessonPrästtorpNils Svensson
Nils Nilsson
dräng
dräng

Åsa
Maria Nilsdotter
Ingeborg
Per Broddssons hustru
Per Broddssons piga
Edshult
Edshult
Sara
Cecilia Nilsdotter
Jön Zackrissons hustru
piga
Kidanäs
Åsa
Annika Håkansdotter
Brita Olofsdotter
piga
piga
Linneryd
Prästtorp
1697-03-061697-03-14IngeborgSuneDanielssonMariaHåkansdotterhustruGummarpEdshult C:1 p124Nils Flintsten
Sune Månsson
inspektorNorrsunda
Gummarp
Håkan PerssonGummarpMåns Danielsson
Sven Larsson
dräng
dräng
Gummarp
Norrsunda
Maria Flintensten
Gertrud Olofsdotter
jungfru
hustru

Förnäs
Ulrika Flintensten
Gunnil Månsdotter
jungfru
hustru

Sjöhult, Bellö (F)
Elin Persdotter
Anna Danielsdotter
piga
piga
Lillahult
Gummarp
1697-02-091697-04-05KerstinLarsNilssonMariaDanielsdotterhustruTingstadEdshult C:1 p125Anders NilssonTingstadJohan JönssonBroarpJon Danielsson
Måns Månsson
dräng
dräng
Näs
Sjöarp
Cecilia MånsdotterhustruBrunnstorpGunilla Larsdotter
Ingebor Jonsdotter
hustru
piga
Näs
Edshult
Karin Danielsdotter
Kerstin Jahansdotter
piga
piga
Näs
Sjöarp
1697-02-241697-04-07KarinGabrielPersson GäddasoldatIngielSvensdotterhustruKidanäsbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p125Olof LarssonKidanäsLars AnderssonSlättamoMåns Danielsson
Jon Nilsson
dräng
dräng
Gummarp
Åsa
Maria NilsdotterhustruKidanäsIngrid SunesdotterhustruKidanäsCecilia Nilsdotter
Karin Persdotter
piga
piga
Åsa
Bolstra
1697-04-141697-05-02JahanSuneMånssonBritaSvensdotterhustruGummarpEdshult C:1 p125Gudmund Svensson
Nils Månsson
Svallarp
Sjöhult, Bellö (F)
Isak Persson
Håkan Persson
Gummarp
Gummarp
Måns DanielssondrängGummarpMarit HåkansdotterSune Danielssons hustruGummarpKerstin ErlandsdotterhustruGummarpAnna Danielsdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga

Svallarp
1697-05-041697-05-02 sic!JonOlof PerNilssonKerstinJonsdotterhustruEdshults säteriEdshult C:1 p125Lars DanielssonNäsSune Carlsson
Jon Månsson

grevinnans tjänare
Gummarp
Edshult
Sven
Brodd Nilsson
kammartjänare
dräng

Boaryd Hult (F)
Elisabeth OlofsdotterhustruÖsterhultIngebor JonsdotterhustruNäsIngebor Persdotter
Ingebor Nilsdotter
piga
piga
Edshult
Boaryd Hult (F)
1697-07-071697-08-22KerstinGabrielMånssonElisabethNilsdotterhustruOmbergEdshult C:1 p125Jahan Månsson
Isak Svensson
Omberg
Kulla
Hans Mattsson
Jöns Zackrisson
Vickenstorp
Kidanäs
Nils NilssondrängÅsaMarit BörjesdotterhustruKidanäsMaria HåkansdotterhustruVickenstorpCecilia Nilsdotter
Maria Olofsdotter
piga
piga
Åsa
Köttstorp
1697-08-221697-08-29KerstinSvenMånssonMargarethaJonsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p125Per Jonsson
Måns Persson

socken...
Hällhult, Hult (F)
Kulla
Håkan PerssonGummarpPer JonssondrängJonstorpIngebor CarlsdotterhustruVärhult, Hult (F)Kerstin Eriksdotter
Gertrud Olofsdotter
hustru
piga
Förnäs
Förnäs
Karin Jonsdotter
Elin Persdotter
piga
piga
Jonstorp
Norrsunda
1697-09-201697-09-26JonPerOlofssonSigridHåkansdotterhustruKolstorpEdshult C:1 p125Olof Håkansson
Jon Svensson
Sjöarp
Skatarp
Lars IngiäldssonKolstorpPer PerssondrängÄrnabergElin AndersdotterhustruTingstadKerstin Börjesdotter
Maria Svensdotter
hustru
piga
Plommarp
Kolstorp
Anna Jonsdotter
Karin Persdotter
piga
piga
Kolstorps soldattorp
Kolstorp
1697-07-251697-09-26AnnikaIsakSvenssonIngeborNilsdotterhustruKullabekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p125Lars Jonsson
Isak Persson sic!
Äspenäs
Kulla
Börje VidmundssonKidanäsNils Hemmingsson
Nils Nilsson
dräng
dräng
Kulla
Åsa
Cecilia MånsdotterhustruBrunnstorpIngebor AndersdotterhustruKullaAnna Månsdotter
Ingebor Persdotter
piga
piga

Edshult
1697-09-291697-10-03KerstinIsakMånssonMargarethaBroddsdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p125Håkan Mattsson
Jon Jonsson
Ramnaklev
Broarp
Olof HåkanssonSjöarpMåns Månsson
Daniel Persson
dräng
dräng
Sjöarp
Dimmö?, Skede (F)
Elisabeth Persdotter
Gunilla Matsdotter och Margareta Larsdotter
hustru
pigor
Ramnaklev
Bredagård
Elisabeth Lars?dotter
Gyrit?
hustru
Ingiäl soldats hustru
???, Skede (F)
Skede (F)
Kerstin Nilsdotter
Kerstin Johansdotter
piga
piga

Broarp
1697-09-131697-10-31IsakJonNilssonKerstinJohansdotterhustruFörnäsbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p126Sune Månsson
Anders Amundsson
Gummarp
Sjöhult, Bellö (F)
Daniel NilssonSjöhult, Bellö (F)Per PerssondrängJonstorpKerstin EriksdotterhustruFörnäsGunnel Nilsdotter
Ingebor Persdotter
hustru
piga
Förnäs torp
Jonstorp
Kerstin Jonsdotter
Bengta Persdotter
piga
piga
Förnäs
Skultarp
1697-11-091697-11-14GunillaGudmundSvenssonGunillaMånsdotterhustruSvallarpEdshult C:1 p126Per Månsson
Sven Svensson
Ramnaklev
Solberga, Skede (F)
Daniel SigfridssonSvallarpLars OlofssondrängRamnaklevMargareta IsaksdotterhustruRamnaklevElisabeth
Sara Håkansdotter
hustru
piga
Köttstorp
Solberga, Skede (F)
Kerstin Nilsdotter
Kerstin Håkansdotter
piga
piga

Solberga, Skede (F)
1697-12-011697-12-05MargaretaIsakPerssonKerstinOlofsdotter Jonsdotter?hustruGummarpEdshult C:1 p126Sune Danielsson
Gabriel Gädda Persson

soldat
Gummarp
Kidanäs
Daniel JonssonryttarePamparpBörje JonssondrängFörnäsBrita SvensdotterSune Månssons hustruGummarpIngeborgSune Carlssons hustruGummarpKerstin Jonsdotter
Anna Danielsdotter
piga
piga
Förnäs
Gummarp
1697-10-23KerstinJonTorssonAnnaJohansdotterMöckelåkrabekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p126Mattias Torsson
Per Torsson
Moväntan
Gåsarp, Mellby (F)
Per NilssonklockareEdshultHåkan PerssondrängMöckelåkraIngebor Carlsdotterhustru?Ingebor OlofsdotterhustruKidanäsKerstin
Elisabet Johansdotter
piga
piga
Värhult Hult (F)
Möckelåkra
1697-12-05MargarethaGudmundOlofssonKarinJonsdotterhustruSandstugan, Norrsundafrån Västra Ryd 1689Edshult C:1 p126MånsNorrsundaJahanCarl N Persson
Nils Jonsson
dräng
dräng
Norrsunda
Sandshult, Hult (F)
Maria Flintensten
Brita Svensdotter
jungfru
hustru
NorrsundaSigrid MånsdotterhustruGummarpAnna D.
Gunnil Nilsdotter
piga
piga i tjänst hos Jon
Gummarp
Sandshult Hult (F)
1697-12-261697-12-28KerstinNilsSvenssonKarinNilsdotterhustruFörnäs ryttaretorpEdshult C:1 p126Eskil JonssonFörnäsNils Jonsson
Per Persson
saltpetersjudareFörnäs
Skultarp
Perdräng hos OlofFörnäsGertrud OlofsdotterhustruFörnäsMargeta Svensdotter
Anna
hustru
piga
Förnäs
Skultarp
Kerstin Jonsdotter
Ingebor Persdotter
piga
piga
Förnäs
Skultarp
1698-01-021698-01-06AndersPerNilssonklockareKarinCarlsdotterhustruEdshultEdshult C:1 p126Per Broddsson
Jon Torsson
Edshult
Möckelåkra
Isak Svensson
Jacob Knagg

skrivare
Möckelåkra
Edshult
Jon PerssondrängEdshultMaria Björkmanfataburens hustruEdshultKerstin Olofsdotter
Sigrid Persdotter
hustru
piga
Edshult
Edshult
Ingebor Jonsdotter
Maria Nilsdotter
piga
piga
Edshult
Nödjehult ?
1698-01-011698-01-06KarinErikLarssonGunillaCarlsdotterBredagårdEdshult C:1 p126Håkan Mattisson
Sune Carlsson
Ramnaklev
Gummarp
Isak MånssonRamnaklevAnders LarssondrängBredagårdIngiel MånsdotterhustruBredagårdElisabeth Persdotter
Ingebor Larsdotter
hustru
piga
Bredagård
?
Gunilla Månsdotter
Karin Persdotter
piga
piga
Bredagård
Edshult
1698-03-301698-04-03JonJonDanielssonIngeborJonsdotterhustruNäs norrgårdEdshult C:1 p126Nils Jonsson
Jon Persson
Björnstorp Hult (F)
Edshult
Lars DanielssonNäsJohan Persson
Lars Jonsson
dräng till tjänst hos Håkan Nilsson
dräng till tjänst hos Daniel
Näs
Näs
Marith DanielsdotterLars hustruTingstadKerstin OlofssonhustruEdshultKarin Persdotter
Karin Danielsdotter
piga
piga
Edshult
Näs
1698-05-231698-05-29Elin JlinErikskomakareMargarethaNilsdotterNorrsunda ägorEdshult C:1 p126Anders Stålhammar
Johan Börjesson
välboren herr
soldat
Västraby Hult (F)
Havik Hult (F)
Per PerssonHavik Hult (F)Elisabeth StråhleryttmästerskaVästraby Hult (F)Sara BörjesdotterhustruFläsås Hult (F)Elisabeth Börjesdotter
Karin Jonsdotter
piga
piga
Fläsås Hult (F)
Bergby
1698-07-021698-07-10IngredGabrielPersson GäddasoldatIngielSunesdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p126Olof Nilsson
Sune Carlsson
Edshult
Gummarp
Börje Widmundsson
Sune Månsson
Kidanäs
Gummarp
Kerstin DanielssonhustruGummarpKarin Gudmundsdotter
Ingebor Jonsdotter
hustru
piga
Sandstugan under Norrsunda
Edshult
Anna Danielsdotter
Kerstin Svensdotter
piga
piga
Gummarp
Edshult
1698-06-121698-08-14OlofJönsOlofssonryttareKarin? IngridJönsdotterhustruBroarpbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p127Jon Olofsson
Börje Jönsson
Skogsås
Berg
Anders Svensson
Anders Jacobsson
Broarp
Stallarp
Göran PerssondrängBroarpElisabeth JohansdotterhustruBroarpKerstinJons hustruBrunnstorpKarin Jonsditter
Sara Svensdotter
pigaSkogås
Broarp
1698-08-311698-09-04JahanLarsSvenssonsoldatBritaMånsdotterhustruKöttstorps soldattorpEdshult C:1 p127Jahan Månsson
Gabriel Sunesson
Omberg
Håkarp
Zackris PerssonHåkarpOlof HåkanssondrängOmbergCatharinaryttarens hustruKöttstorpElisabeth GabrielsdotterhustruOmbergKarin Olofsdotter
Kerestin Jonsdotter
piga
piga
Köttstorp
Håkarp
1698-09-241698-09-28SalomonHåkanPerssonryttareSigridMånsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p127Samuel Palm
Sven Månsson
skrivareNorrsunda
Förnäs
Isak PerssonGummarpAnders BörjessondrängGummarpMaria FlintenstenjungfruNorrsundaBrita Svensdotter
Kerstin Erlandsdotter?
Sune Månssons hustru
hustru
Gummarp
Gummarp
Elin Persdotter
Kerstin Larsdotter
piga
piga
Lillahemmet, Hult (F)
Skäljarp
1698-11-021698-11-06NilsNilsPerssonSaraGustafsdotterhustruKopparpEdshult C:1 p127Lars Ingiäldsson
Per Svensson
Kolstorp
Fagerhult, Kråkshult (F)
Börje IngiäldssonPlommarpJohan Gustafsson
Nils Håkansson
dräng
dräng
Kopparp
Kolstorp
Ingeborg Carlsdotterhustru Carls hustru?Värhult Hult (F)Sigrid Persdotter
Kerstin Persdotter
hustru
piga
Kolstorp
Plommarp
Kerstin Hansdotter
Anna Jonsdotter
piga
piga
Värhult Hult (F)
Kopparp
1698-11-03IngridHansOlofssonKerstinMånsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p127Gabriel Månsson
Olof Jonsson
Omberg
Kidanäs
Börje Widmundsson
Jöns Zackrisson
Kidanäs
Kidanäs
Karin JohansdotterhustruOmbergIngiel Sunesdotter
Anna Jonsdotter
soldatens hustru
piga
Omberg
Skäljarp
Sissela Bengtsdotter
Anna Zackrisdotter
piga
piga
Skäljarp
Skäljarp
1698-11-031698-11-06AnnaBörjeJönssonBritaMånsdotterhustruBergEdshult C:1 p127Anders Nilsson
Anders Jacobsson
Tingstad
Stallarp
Jon JönssonBergJohan Månsson
Göran Persson
dräng
dräng
Brunnstorp
Broarp
Elisabeth NilsdotterhustruBroarpKerstinsockenskräddarens hustruBrunnstorpAnna Persdotter
Karin Månsdotter
piga
piga
Brunnstorp
Brunnstorp
1699-02-051699-02-12MargarethaSuneCarlssonIngeborgAndersdotterhustruGummarpEdshult C:1 p127Olof Jonsson
Erland Andersson
Kongseryd Hult (F)
Gummarp
Sven CarlssonEbbarp Hult (F)Erland Olofsson
Anders Börjesson
dräng
dräng
Östrahult Hult (F)
Gummarp
Karin Carlsdotter?Per Larsson? klockares hustruÖstrabyKerstin MånsdotterhustruGummarpKarin Persdotter
Elsa Börjesdotter
piga
piga
Edshult
Gummarp
1699-03-121699-03-19DanielPerMånssonElisabethNilsdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p127Isak Månsson
Anders Jacobsson
snickareRamnaklev
Stallarp
Jon Månsson
Jon Jönsson
Sjöarp
Berg
Mattias? JohanssondrängRamnaklevKerstin GudmundsdotterhustruSolshester, Skede (F)Kerstin Börjes?dotter
Brita Gudmundsdotter
hustru
piga
Norrlida, Skede (F)
Svallarp
Gunnel Månsdotter
Karin
piga
piga i tjänst hos Jon
Bredagård
Sjöarp
1699-01-241699-01-29StaffanJohanPerssonKerstinStaffansdotterhustruNorrsundaEdshult C:1 p128Nils Flintensten
Samuel Palm
överinspektor
skrivare
Norrsunda
Norrsunda
Sven MånssonFörnäsCarl PerssondrängNorrsundaUlrika FlintenstenjungfruNorrsundaKarin GudmundsdotterhustruSandstuganGertrud K?
Kerstin
piga
bryggerska
Norrsunda
Norrsunda
1699-04-111699-04-16ErikJonErikssoni tjänst hos herr Jahan i SkrikeboGunillaJahansdotterhustruKidanäs knekttorpEdshult C:1 p128Knut
Lars Jönsson
Kulla
Kidanäs
Gabriel Persson GäddaKidanästorpetJon LarssondrängDammenBengta DanielsdotterhustruSvallarpKerstin HansdotterhustruKidanäsGunnel Jonsdotter
Karin Persdotter
piga
piga
Skäljarp
Edshult
1699-04-101699-04-16JonHåkanMattssonKerstinPersdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p128Per Månsson
Anders Jacobsson
Ramnaklev
Stallarp
Johan
Zackris Sunesson

soldat
Broarp
Bränna
AnderssockenskräddareBredagårdMargetha Broddsdotter
Karin Persdotter
Isaks hustru
piga
Ramnaklev
Ärnaberg
Kerstin Jonsdotter
Ingrid Broddsdotter
hustru
piga
Sjöarp
Dimmö?, Skede (F)
Ingebor Larsdotter
Karin Bengtsdotter
piga
piga
Bredagård
Skäljarp
1699-05-021699-05-07ElisabethIngeNilssonryttareCatharinahustru, pastorns dotter i BjörköKöttstorpEdshult C:1 p128Daniel Sigfridsson
Gabriel Månsson
Svallarp
Omberg
Jahan Månsson
Zackris Persson
Omberg
Håkarp
Gabriel SunessonHåkarpHelena
Gunnil
jungfru
hustru
Prästgården, Björkö (F)
Svallarp
Brita
Elisabeth
jungfru
hustru
Prästgården, Björkö (F)
Svallarp
1699-06-261699-07-02ToreOlofTorssonIngeborgOlofsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p128Johan Svensson
Jöns Zackrisson
Möckelåkra
Kidanäs
Johan?KidanäsNils LarssondrängMöckelåkraKerstin
Elisabeth Johansdotter
Lars Jönssons hustruKidanäs
Kidanäs
Anna Jonsdotter
Brita Larsdotter
hustruMöckelåkra
Kidanäs
1699-07-051699-07-09NilsJönsZackrissonSaraMånsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p128Nils Nilsson
Johan Månsson
nämndemanÅsa
Omberg
Lars Jönsson
Lars Svensson

soldat
Kidanäs
Köttstorp
Nils NilssondrängÅsaMaria BörjesdotterhustruKidanäsElisabeth GabrielsdotterhustruOmbergAnnika Nilsdotter
Anna Zackrisdotter
piga
piga
Åsa
Kidanäs
1699-06-011699-07-09JonBörjeIngeldssonKerstinJönsdotterhustruPlommarpEdshult C:1 p128Lars Ingieldsson
Jon Svensson
Kolstorp
Skatarp
Per OlofssonKolstorpOlof PerssondrängPlommarpKerstinhustruKolstorpBrita JonsdotterhustruHulu, Kråkshult (F)Ingiäl Jönsdotter
Elisabeth Persdotter
piga
piga
Hulu, Kråkshult (F)
Plommarp
1699-07-251699-07-30KerstinLarsIngieldssonMargarethaPersdotterhustruKolstorpEdshult C:1 p128Håkan Håkansson/Hemmingsson/Jonsson?
Johan Carlsson
Kolstorp
Kvill, Kråkshult (F)
Per Nilsson
Börje Ingiäldsson
Plommarp
Plommarp
Olof PerssondrängÄrnabergKerstin OlofsdotterhustruKolstorpGertrudJon Perssons hustruHög, Kråkshult (F)Elisabeth Olofsdotter
Elisabeth Persdotter
piga
piga
Kolstorp
Plommarp
1699-07-271699-09-17AndersZackrisSvenssonsoldatIngielAndersdotterhustruRamnaklevEdshult C:1 p128Isak Månsson
Gudmund Svensson

korpral
Ramnaklev
Norrlida, Skede (F)
Håkan Matsson
Sven Andersson

soldat
Ramnaklev
Näs, Kråkshult (F)
Zackris Håkansson?HåkarpElisabeth ZackrisdotterhustruRamnaklevElisabeth JonsdotterhustruHåkarpBrita Nilsdotter
Brita Andersdotter
piga
piga
Lammåsa, Alseda (F)
Stallarp
1699-10-021699-10-08JonasIsakPerssonKerstinJonsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p129Lars Andersson
Gabriel Persson
ryttare
soldat
Slättamo
Kidanäs
Eskil JonssonryttarePamparpJon DanielssondrängGummarpBrita IngesdotterJon Eskilssons hustruFörnäsAnnaSune Månssons dotterGummarpKerstin Danielsdotter
Bengta Gudmundsdotter
piga
piga
Gummarp
Förnäs
1699-10-121699-10-15LarsMånsDanielssonKerstinLarsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p129Måns Carlsson
Johan Larsson
Gummarp
Fagrabjörk
Sune MånssonGummarpJon DanielssondrängGummarpIngeborhustruSkäljarpElisabeth NilsdotterhustruBranthälla, Bellö (F)Kerstin Danielsdotter
Cecilia Bengtsdotter
piga
piga
Gummarp
Skäljarp
1699-10-021699-11-20JahanIsakLindmanbefallningsmanAnnikaHåkansdotterBolstraEdshult C:1 p129Hans Bruzelius
Jahan Togelius
magister
herr
Ingatorp (F)
Skrikebo Hult (F)
Erik PerssonrustmästareBranthälla Bellö (F)Eremitia Törningpastoris hustruHult (F)Anna PersdotterhustruBellesnäs Bellö (F)Margareta JonsdotterpigaBörsebo Ingatorp (F)
1699-12-051699-12-10ElinErlandAnderssonKerstinMårtensdotterhustruGummarpEdshult C:1 p129Gudmund SvenssonVickenstorpDavid DanielssonGummarpErland OlofssondrängÖsterhult Hult (F)Ingebor AndersdotterSven Carlssons hustruGummarpKarin JonsdotterhustruKarin Danielsdotter
Elsa Börjesdotter
piga
piga
Näs
Gummarp
1699-10-13JönsGöranPerssonSaraPersdotter JönsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p129Anders Jacobsson
Jon Månsson
Stallarp
Sjöarp
Håkan Jonsson
Jon Jönsson
Skultarp
Berg
Elisabeth JohansdotterhustruBroarpIngrid JonsdotterhustruBroarpAnna Jonsdotter
Brita Andersdotter
piga
piga
Vickenstorp
Stallarp
1699-11-15SaraNilsNilssonBritaOlofsdotterhustruÅsatvillingEdshult C:1 p129
1699-11-15NilsNilsNilssonBritaOlofsdotterhustruÅsatvillingEdshult C:1 p129
1700-01-051700-01-07LarsPerJacobssonsoldatKarinLarsdotterhustruTingstadEdshult C:1 p129Håkan Skurman?
Sven Carlsson

ryttare
Ebbarp Hult (F)
Ebbarp Hult (F)
Per
Jahan

soldat
Hällhult Hult (F)
Havik Hult (F)
JohandrängHällhult Hult (F)Kerstinlänsman Nils Larssons hustruEbbarp Hult (F)Kerstin PalmIsaks hustruKarin Larsdotter
Ingiel
piga
piga hos Per
Språkarp, Skede (F)
Skole?
1699-12-111700-01-21AnnaJonMånssonskräddareKerstinJohansdotterhustruSjöarpEdshult C:1 p129Jöns
Per Månsson
ryttareBroarp
Ramnaklev
Anders Jacobsson
Isak Månsson

snickare
Stallarp
Ramnaklev
Johan Månsson
Nils Jonsson
dräng
dräng
Brunnstorp
Fagrabjörk
Rangel BörjesdotterhustruFagrabjörkMarit Danielsdotter
Anna Johansdotter
Lars hustru
piga
Tingstad
Broarp
Anna Månsdotter
Marit Larsdotter
piga
piga i tjänst hos skräddaren
Brunnstorp
Sjöarp
1700-01-21SvenAndersHansson?soldatIngridPru???Edshult C:1 p129Per Larsson
Nils Danielsson
klockareHult (F)
Sandshult Hult (F)
Lars JonssondrängPrästgårdenNils DanielssondrängSandshult Hult (F)Anna JonsdotterhustruGertrud
Ingrid
hustru
piga
Sågan
Fållingen Hult (F)
Karin Larsdotter
Bodl?
piga
piga
Sandshult Hult (F)
Hultsnäs?
1700-02-021700-02-04KerstinDanielJonssonryttareIngredPersdotterhustruPamparpEdshult C:1 p130Eskil JonssonryttarePamparpPer PerssonSkultarpPer Persson
Börje Jonsson
dräng
dräng
Jonstorp
Norrsunda
Karin PersdotterhustruSkultarpKerstin MånsdotterhustruGummarpBengta Persdotter
Kerstin
piga
piga
Skultarp
Skultarp
1700-03-031700-03-11AnnaOlofNilssonKerstinJonsdotterhustruEdshults säteriEdshult C:1 p130Olof Erlandsson
Gabriel Olofsson
Österhult Hult (F)
Prästtorp
Jon Danielsson
Johan Håkansson

ryttare
Näs
Edshult
Carl Nilssondräng i tjänstVästraby Hult (F)befallningsmannens hustru?Gunnel LarsdotterhustruNäsKarin Danielsdotter
Ingebor Nilsdotter
piga
piga
Näs
Boaryd, Hult (F)
1700-03-081700-03-11JohanJonSvenssonKerstinGudmundsdotterhustruSkatarpEdshult C:1 p130Olof
Jon
?? Gefleberg, Skede (F)?
Trällfälla?, Alseda (F)
Måns
Sune
Bölö, Skede (F)
Äspenäs
Andrs Persson
Nils Jonsson
dräng
dräng
Skatarp
Fagrabjörk
Rangel BörjesdotterhustruFagrabjörkSigrid HåkansdotterhustruKolstorpElisabeth Olofsdotter
Elin Svensdotter
piga
piga
Kolstorp
Äspenäs
1700-03-101700-03-18BritaJonTorssonAnnaJohansdotterMöckelåkraEdshult C:1 p130Carl Nilsson
Gabriel Olofsson
Värhult Hult (F)
Prästtorp
David Månsson
Olof Torsson
Värhult, Hult (F)
Kidanäs
Nils Persson
Nils Larsson
dräng
dräng i tjänst hons Johan
Edshult
Möckelåkra
Elin Torsdotter
Kerstin Nilsdotter
hustru
piga i tjänst hos Gabriel
Gåsarp, Mellby (F)
Prästtorp
Kerstin Persdotter
Elisabeth Johansdotter
hustru
piga
Söraby, Mellby (F)
Möckelåkra
Ingrid Salomonsdotter
Brita Nilsdotter
piga i tjänst hos David
piga
Värhult Hult (F)
Edshults klockarestuga
1700-03-191700-03-25KarinDanielPerssonryttareKarinNilsdotterhustru
Norrsuna torpLoppehall kallat
Edshult C:1 p130Carl Nilsson
Erik

skomakare
Värhult Hult (F)
Kärret
Håkan Mattisson
Hans Persson
Ramnaklev
Linneryd
Anders HåkanssondrängLinnerydMargetakorpralens hustruKerstinhustruOlofstorp Hult (F)Gunnel Andersdotter
Marit Jonsdotter
piga
piga

Olofstorp Hult (F)
1700-05-051700-05-06OlofJönsOlofssonryttareIngridJönsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p130Anders Svensson
Anders Jacobsson
Broarp
Stallarp
Johan Jönsson
Håkan Carlsson
Broarp
Skultarp??
DaviddrängSjöarpKerstin JonsdotterhustruSjöarpSara GöransdotterhustruKidanäs?Karin
Brita Andersdotter
piga i tjönst hos Jon
piga
Sjöarp
Svallarp
1700-05-211700-05-23JohanSvenMånssonMargarethaJonsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p130Daniel Jonsson
Per Månsson
ryttarePamparp
Förnäs
Nils Johansson
Jahan
saltpetersjudareFörnästorpet
Norrsunda
BritaJons hustruFörnäsKarinryttaren Nils hustruKerstin Jonsdotter
Elizabeth Persdotter
piga
piga
Förnäs
Plommarp
1700-08-16JohanLarssonsoldat Broarps torpIngridKnutsdotterhustruKullaoäktaEdshult C:1 p130
1700-08-191700-09-02AnnaErikLarssonGunnelCarlsdotterhustruBredagårdEdshult C:1 p130Sven CarlssonGummarpMånsBredagårdDaviddrängSjöarpKarin Carlsdotter?Per Larsson? klockares hustruÖstrabySigridryttarhustruSvallarpMargareta LarsdotterpigaGyamåsa, Mellby (F)
1700-11-11IngredhJohanPerssonElisabethNilsdotterhustruBroarpEdshult C:1 p131Isak Månsson
Anders Jacobsson
snickareRamnaklev
Stallarp
Börje Jonsson
Lars Nilsson
Berg
Tingstad
Olof Larsson
Zackris Per?sson
dräng
dräng
Ramnaklev
Ramnaklev
Ragnil Nilsdotter
Kerstin Andersdotter
Börjes hustruFagrabjörk
Tingstad
Ingred Jönsdotter
Elin Svensdotter
hustruBroarp
Äspenäs
Anna Månsdotter
Anna Hansdotter
pigaBrunnstorp
Vickenstorp
1700-11-021700-11-11KarinNilsNilssonnämndemanBritaOlofsdotterhustruÅsaEdshult C:1 p131Nils Flintensten
Börje Vidmundsson
överinspektorNorrsunda
Kidanäs
Gabriel OlofssonPrästtorpSven OlofssondrängPrästtorpEremitia Törningpastoris hustruKerstin OlofsdotterhustruEdshultElisabeth Persdotter
Kerstin Olofsdotter
piga
piga
Edshult
Prästtorp
1700-11-021700-12-09BotilLarsNilssonMaritDanielsdotterhustruTingstadEdshult C:1 p131Jahan Jönsson
Jon Danielsson
Broarp
Näs
Nils Persson
Zackris Persson
Björnstorp Hult (F)
Håkarp
Olof JoanssondrängSjöarpRangel
Kerstin Andersdotter
Börjes hustru
piga
Fagrabjörk
Tingstad
Kerstin
Karin Danielsdotter
Jons hustru
piga
Sjöarp
Näs
Anna Månsdotter
Anna Hansdotter
pigaBrunnstorp
Vickenstorp
1700-12-201700-12-26AnnaEskilJonssonryttareMärtaTörnesdotterhustruPamparpEdshult C:1 p131Håkan Fridsberg
Anders Törnesson
korpralLinneryd
Sjögle, Ingatorp (F)
Daniel JonssonryttarePamparpSamuel Palm
Per Persson
dräng
dräng
Norrsunda
Jonstorp
Ulrika Flintensten
Karin Persdotter
jungfru
piga
Norrsunda
Jonstorp
Anna
Karin Jonsdotter
wugabondens? hustru
piga
Linneryd
Förnäs
Brita Nilsdotter
Elisabeth Larsdotter
piga
piga
Klockarstugan
Pamparp
1701-01-091701-01-13JohanPerOlofssonSigridHåkansdotterhustruKolstorpEdshult C:1 p131Per Nilsson
Jon Svensson
Plommarp
Skatarp
Börje IngiäldssonPlommarpJohan OlofssondrängKolstorpKerstin
Elisabeth Persdotter
Olofs hustru
piga
Kolstorp
Plommarp
Ingrid? HustruSutarp?Anna Jonsdotter
Elisabeth Olofsdotter
piga
piga
Kolstorp
Kolstorp
1701-01-141701-01-20MariaMånsPerssonElinOlofsdotterhustruGummarpEdshult C:1 p131Börje? CarlssonGummarpDavid DanielssonGummarpJon DanielssondrängGummarpKerstin Mårtensdotter
Karin Andersotter
Erlands hustru
piga
Gummarp
Gummarp
ElinhustruSjöhult, Bellö (F)Ingrid Olofsdotter
Ingrid Persdotter
piga
piga
Kyrkoryd, Kråkshult (F)
Elskog, Hult (F)
1700-12-261701-02-03NilsJonDanielssonIngeborJonsdotterhustruNäsEdshult C:1 p132Jon
Jon
Sandshult Hult (F)
Slättefall Hult (F)
Lars NilssonTingstadNils Jonsson
Nils Persson
dräng
dräng
Sandshult Hult (F)
Edshult
Eremitia Törning
Karin Danielsdotter
pastoris hustru
piga

Sandshult Hult (F)
Elin Nilsdotter
Elisabeth Persdotter
hustru
piga
Björnstorp Hult (F)
Edshult
Karin Danielsdotter
Marit Olofsdotter
piga
piga
Näs
Edshult
1700-12-161701-02-10KarinIsakPerssonKerstinJonsdotterhustruGummarpbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p132Börje Carlsson
Gabriel Persson

soldat
Gummarp
Kidanäs
Daniel Jonsson
Börje
ryttare
ryttare
Pamparp
Förnäs
Jon GabrielssondrängGummarpElisabeth VendeliaJohan Togelii hustruSkrikebo Hult (F)BritaSune Månssons hustruGummarpBrita Nilsdotter
Kerstin Jonsdotter
piga
piga
Klockarstugan
Förnäs
1701-02-261701-03-10KerstinNilsPerssonMariaJönsdotterhustruNäsEdshult C:1 p132Lars Danielsson
Anders

soldat
Näs
Prustan?
Johan Persson
Jon

soldat
Näs
Dammen?
Nils PerssondrängEdshultMaria Nilsdotter
Anna Olofsdotter
Per Broddssons hustru
piga
Edshult
Edshult
Kerstin Jonsdotter
Karin Danielsdotter
Olof Nilssons hustru
piga
Edshult
Sandshult Hult (F)
Maria Olofsdotter
Kerstin Persdotter
piga
piga
Edshult
Näs
1701-03-241701-04-28HåkanHansPerssonAnnikaHåkansdotterhustruLinnerydEdshult C:1 p132Måns Jonsson
Jon Persson
Amundarp, Ingatorp (F)
Moaryd, Ingatorp (F)
Daniel Svensson
Lars
Boarp, Ingatorp (F)
Boarp, Ingatorp (F)
Daniel Jonsson
Anders Håkansson
ryttare
dräng
Pamparp
Linneryd
Eremitia Törning
Karin
pastoris hustru
ryttarens hustru

Slättamo
Marit Törnesdotter
Karin Börjesdotter
Eskils hustru
piga i tjänst hos Håkan
Pamparp
Linneryd
Karin Persdotter
Marit Jönsdotter
Kerstin Månsdotter
piga
piga
piga
Jonstorp
Olofstorp, Hult (F)
Amundarp, Ingatorp (F)
1701-04-181701-04-24ElisabethJonSvenssonKerstinGudmundsdotterhustruSkatarpEdshult C:1 p132Olof Håkansson
Börje Svensson
Kolstorp
Fagrabjörk
Nils Håkansson
Anders Bengtsson

soldat
Skatarp
Skatarp
Johan Olofsson
Johan Gustafsson
dräng
dräng
Kolstorp
Kopparp
Karin Börjesdotter
Marit Gudmundsdotter
Svens Olofsson hustru
piga
Äspenäs
Gefleberg, Skede (F)
SigridPers hustruKolstorpAnna Jonsdotter
Elin Svensdotter
piga
piga
Kopparp
Äspenäs
1701-04-281701-05-05ElisabethHansOlofssonKerstinMånsdotterhustruKidanäsEdshult C:1 p132Johan Månsson
Börje Vidmundsson
Kidanäs
Kidanäs
Göran PerssonKidanäsNils PerssondrängEdshultIngeborg OlofsdotterOlofs hustruKidanäsSara
Maria Olofsdotter
Jöns hustru
piga
Kärrtorpet?
Edshult
Elisabeth Persdotter
Anna Olofsdotter
piga
piga
Edshult
Kidanäs
1701-04-14AnnaJonSvenssonSigridPersdotterhustruSutarpbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p133Måns Nilsson
Jonas Börjesson
Brunnstorp
Berg
JohanFagrabjörkJohandrängEdshultElisabethSunes hustruFarstorp?, Kråkshult (F)Marit DanielsdotterLars hustruTingstadKerstin Andersdotter
Anna Månsdotter
piga
piga
Tingstad
Brunnstorp
1701-05-171701-06-23BroddZackrisHanssonKarinBroddsdotterhustruHögwedEdshult C:1 p133Per Broddsson
Olof Eskilsson
Edshult
Österhult Hult (F)
Börje Svensson
Per Månsson
Fagrabjörk
Bredagård
ElisabethJohans hustruBroarpGunnel CarlsdotterEriks hustruBredagårdGunnel Månsdotter
Kerstin Andersdotter
piga
piga
Bredagård
Tingstad
1701-08-091701-08-11MargetaSvenIsraelssonKerstinLarsdotterhustruHåkarps torpEdshult C:1 p133Börje Svensson
Gabriel Månsson
Fagrabjörk
Omberg
Johan
Nils Håkansson
Fagrabjörk
Skatarp
Anders BengtssondrängSkatarpMargeta Broddsdotter
Kerstin
Isaks hustru
piga hos Gabriel
Ramnaklev
Omberg
Kerstin GudmundsdotterJons Svensson hustruSkatarpIngrid
Kerstin
piga hos Zackris
piga hos soldaten
Håkarp?
Vickenstorp
1701-10-151701-10-20PerAndersPerssonsoldatKerstinHansdotterhustruBjörkuddenEdshult C:1 p133Jon Nilsson
Bengt Nilsson
Skäljarp
Skäljarp
Börje Svensson
Måns
Fagrabjörk
Brunnstorp
Johan
Nils Hansson
dräng
dräng i tjänst
Brunnstorp
Skälsnäs Hult (F)
Gunnel Hansdotter
Karin Jonsdotter
Jons Andersson? hustru
piga
Fläsås Hult (F)
Skäljarp
Ingebor
Anna Månsdotter
änka
piga
Skäljarp
Brunnstorp
Anna Bengtsdotter
Brita Persdotter
piga
piga
Skäljarp
Eksjö
1701-10-20EliasDanielJönssonPers styvdotter i SkultarpPamparpoäktaEdshult C:1 p133
1701-09-151701-10-20NilsZackrisAnderssonKerstinPersdotterhustruKöttstorp
född i Plommarpvid morbrodern Olof Perssons bröllop
Edshult C:1 p133Carl Nilsson
Daniel Nilsson
Värhult Hult (F)
Sjöhult, Bellö (F)
Gunmund Svensson
Jahan Andersson

tremänningssoldat
Vickenstorp
Fjäll Hult (F)
Eremitia Törning
Ingiel Jonsdotter
pastoris hustru bar
ung hustru brud dagen innan

Plommarp
Ingeborg CarlsdotterhustruVärhult Hult (F)Elisabeth PersdotterpigaPlommarp
1701-10-011701-11-17ElinBörjeJönssonBritaMånsdotterhustruBergEdshult C:1 p133Börje Hansson
Lars Nilsson
Fagrabjörk
Tingstad
Måns NilssonBrunnstorpMåns
Sven Andersson
dräng
dräng
Brunnstorp
Broarp
Anna SvensdotterhustruBergIngrid JönsdotterhustruBroarpAnna Månsdotter
Brita Andersdotter
piga
piga
Brunnstorp
Stallarp
1701-11-041701-12-22SaraJohanPerssonKerstinStaffansdotterhustruNorrsundaEdshult C:1 p134Lorentz Flintensten
Måns Persson
herr
Norrsunda
Samuel Palm
Jon Carlsson
skrivare
torpare
Norrsunda
Gärdet
Anders HåkanssondrängLinnerydMargaretha JonsdotterSvens hustruFörnäsMärtatorparens hustruSandstuganBengta Gudmundsdotter
Kalia? Jonsdotter
piga
piga
Förnäs
Gärdet
1702-02-02SvenIsakSvenssonIngeborgNilsdotterhustruÅsabekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p134Måns Nilsson
Börje Jönsson
Björnstorp Hult (F)
Berg
Börje VidmundssonKidanäsJohan Månsson
Johan Nilsson
drängBrunnstorp
Åsa
Anna JonsdotterhustruBergCecilia NilsdotterAmunds hustruBoaryd Hult (F)Anna Månsdotter
Anna Jönsdotter
piga
piga
Brunnstorp
Brunnstorp
1702-03-031702-03-09NilsBörjeJonssonryttareBritaNilsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p134Håkan
Per Månsson
adelsryttare?
ryttare
Stallarp
Förnäs
Sven Månsson
Per Nilsson

klockare
Förnäs
Edshult
Samuel Palm
Törne Eskilsson
skrivare
dräng
Norrsunda
Pamparp
Kerstin IsaksdotterhustruGummarpKerstin
Kerstin Jönsdotter
soldaten Jons hustru
piga

Förnäs
Mari Nilsdotter
Kerstin Olofsdotter
piga
piga
Klockarstugan
Förnäs
1702-03-031702-03-16KerstinLarsSvenssonsoldatBritaMånsdotterhustruKöttstorpEdshult C:1 p134Zackris Persson
Lars
Håkarp
Håkarp
Gabriel Sunesson
Gabriel Olofsson
Håkarp
Prästtorp
HansKidanäsMargetahustruOmbergKerstinhustruKöttstorpMaria
Ingrid
piga
piga
Edshult
Håkarp
1702-03-121702-03-16DanielIsakPerssonIngeborgNilsdotterhustruKullaEdshult C:1 p134Håkan MattssonÅsaJöns ZackrissonFisketorpetErik? Knuthsson?
Olof Persson
dräng
dräng
Kulla
Ärnaberg
Catharina
Ingebor Isaksdotter
ryttarens hustru
hustru
Kulla
Åsa
pastoris dotterBjörkö (F)Karin
Karin
piga
piga
Skäljarp
Ärnaberg
1702-01-241702-03-23MariaZackrisSvenssonsoldatIngielAndersdotterhustruBränna RamnaklevEdshult C:1 p134Abraham Persson
Per Andersson
gammal trumslagareRamnaklev
Lammåsa, Alseda (F)
Jon Persson
Gabriel Sunesson
Ramnaklev
Håkarp
Jon Jonsson
Nils Persson
dräng
dräng
Äspenäs
Edshult
Margeta Broddsdotter
Margaretha Larsdotter
Isak snickares hustru
hustru
Ramnaklev
Håkarp
Maria NilsdotterpigaKlockarstuganElisabeth Persdotter
Ingrid Carlsdotter
pigaEdshult
Håkarp
1702-03-231702-03-23DanielAbrahamPerssongammal trumslagareElinSvensdotterhustruRamnaklevvigda 1698 i Ingatorp (F)Edshult C:1 p135Anders Svensson
Johan Jönsson
Broarp
Broarp
Jon PerssonRamnaklevMargeta BroddsdotterIsak snickares hustruRamnaklevIngierd
Gunnel Månsdotter
soldaten Zackris hustruBränna
Bredagård
Karin Persdotter
Anna Johansdotter
pigaSjöarp
Broarp
1702-03-30IsakLindmanAnnaHåkandotterBolstraEdshult C:1 p135
1702-03-291702-04-07IngridLarsDanielssonGunnilAndersdotterhustruNäsEdshult C:1 p135Nils Andersson
Johan Persson
Näs
Näs
Nils Danielsson
Nils Persson
dräng
dräng
Näs
Edshult
Johan
Daniel
dräng
dräng
Sandshult Hult (F)
Djurefjäll Hult (F)
Margeta Broddsdotter
Elin Nilsdotter
Isak hustru
hustru
Ramnaklev
Björnstorp Hult (F)
Karin Danielsdotter
Elisabeth Persdotter
piga
piga
Näs
Edshult
Kerstin Danielsdotter
Karin Jonsdotter
pigaSandshult Hult (F)
Sandshult Hult (F)
1702-02-161702-04-07KarinJönsZackrissonSaraPersdotterhustruKidanäsbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p135Knut?
Isak Persson
Kulla
Kulla
Erik KnutssonfjärdingsryttareKullaCatharina
Kerstin Månsdotter
ryttarens hustru
Hans hustru
Kulla
Kidanäs
Elin Nilsdotter
Anna Månsdotter
piga
piga
Kopparp
Brunnstorp
Anna Maria NilsdotterpigaKlockarstugan
1702-04-071702-04-13AndersAndersBredman AnderssonsoldatIngeborLarsdotterhustruBredagårdEdshult C:1 p135Måns
Anders
Bredagård
Tingstad
Isak Månsson
Jon Olofsson

skräddare
RamnaklevRangel
Marit Danielsdotter
hustru
hustru
Fagrabjörk
Tingstad
Kerstin Andersdotter
Anna Månsdotter
piga
piga
Tingstad
Bredagård
1702-04-121702-04-20MånsPerMånssonfjärdingsryttareGertrudOlofsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p135Sven Danielsson
Carl?
Boarp
Förnäs
Nils Knutsson
Sven Månsson

Förnäs
Per MånssondrängHolmen, Ingatorp (F)Sara Nilsdotter
Brita
hustru
Börje ryttares hustru
Idekulla, Ingatorp (F)
Förnäs
Kerstin Månsdotter
Kerstin Olofsdotter
piga
piga
Idekulla Ingatorp (F)
Förnäs
Sara Erik?sdotter
Kerstin Jonsdotter
piga
piga
Boarp
Förnäs
1702-04-031702-04-07OlofOlofLarssonfjärdingsknekt i RamnaklevElinNorrsunda SandstugaoäktaEdshult C:1 p136JohanryttareNorrsundaSamuel PalmmonsieurNorrsundaAnders HåkanssondrängNorrsundaElinMåns Larssons hustruNorrsundaElsapiga kokerskaNorrsunda
1702-04-161702-04-20JahanErikLarssonGunnillCarlsdotterhustruBredagårdEdshult C:1 p136Måns
Sune Carlsson
Bredagård
Gummarp
PerklockareEdshultKarin JonsdotterhustruRamnaklevCecilia SvensdotterhustruStallarpMargaretha Larsdotter
Gunnil Månsdotter
piga
piga
Stallarp
Bredagård
1702-06-15MargethaGöranKattstierna?korpralMargrethaMånsdotterhustruSvallarpEdshult C:1 p136GudmundSvallarpGabriel MånssonOmbergHåkan HanssondrängVickenstorpBrita HåkansdotterhustruKöttstorpBengta DanielsdotterhustruSvallarpBrita Gudmundsdotter
Elisabeth Danielsdotter
piga
piga
Svallarp
Svallarp
1702-05-191702-06-15ElinJonMånssonKerstinJohansdotterhustruSjöarpbekräftelse av hemmadopEdshult C:1 p136Nils Flintensten
Anders Svensson
överinspektorNorrsunda
Broarp
Anders Nilsson
Jon Persson
Tingstad
Ramnaklev
Sven AnderssondrängBroarpUlrika Flintensten
Kerstin Andersdotter
jungfru
piga
Norrsunda
Tingstad
Brita Börjesdotter
Anna Johansdotter
hustru
piga
Berg
Broarp
Anna Månsdotter
Gunnel Månsdotter
piga
piga
Brunnstorp
Bredagård
1702-08-171702-08-17NilsSvenMånssonMargarethaJonsdotterhustruFörnäsEdshult C:1 p136Måns
Isak

skräddare
Norrsunda
Hällhult Hult (F)
Erik IngessonFörnäsOlofdrängVärhult Hult (F)IngeborgCarls hustruVärhult Hult (F)Britaryttarens hustruFörnästorpetElsa Nilsdotter
Kari n Andersdotter
piga hos ryttaren
piga
Förnästorpet det andra
Johanstorp
1702-09-191702-10-05ChristinPerLarssonIngridJonsdotterhustruNäsEdshult C:1 p136Jon Torsson
Nils Larsson
Möckelåkra
Saxemåla Mellby (F)
Jon Persson
Per Arvidsson
Näs
Mellby (F)
Nils Johansson
Måns Jönsson
dräng
dräng
Sandshult Hult (F)
Ödegärde Mellby (F)
Dorothea Holtzbefallningsmannens hustruVärneslätt, Mellby (F)Gunnel LarsdotterhustruNäsLisbeth Johansdotter
Kerstin Persdotter
piga
piga
Möckelåkra
Mellby (F)
1702-10-081702-10-19SvenJonTorssonAnnaJohansdotterhustruMöckelåkraEdshult C:1 p136Per Broddsson
Mattias Torsson
Edshult
Gåsarp, Mellby (F)
Olof Nilsson
Per Larsson
Edshult
Näs
Gabriel Olofsson/Månsson
Sven Persson

dräng
Prästtorp
Möckelåkra
Elisabeth Vendalia
Marit Nilsdotter

piga
Skrikebo Hult (F)
Klockarstugan
Karin
Kerstin Olofsdotter
Per Knutssons? Hustru
piga
Östraby Hult (F)
Prästtorp
Elisabeth Persdotter
Ingrid Danielsdotter
piga
piga
Edshult
Prästgården
1702-11-02IngeborPerPerssonMaritAndersdotterhustruSkultarpEdshult C:1 p136Nils
Börje Markusson?
Förnäs
Marhult Bellö (F)
Jonas Markusson
Isak
Ugglarp Bellö (F)
Marhult Bellö (F)
David Månsson?Ryssebo Ingatorp (F)IngridhustruPamparpAnnahustruMarhult Bellö (F)Ingeborg
Kerstin
pigaSkultarp
Förnäs
1708-06-011708-08-16JohanNilsPerssonIngrid ElisabetOlofsdotterMöckelåkraEdshult C:1 p67Lars Bengtsson
Per Larsson
Dammen
Näs
Jon TorssonEdshultOlof Danielsson
Sven Johansson
drängEdshult
Möckelåkra
Kerstin
Kerstin Håkansdotter
hustru
piga
Norrlida, Skede (F)
Möckelåkra
Karin Persdotter
Karin Johansdotter
hustru
piga
Ramnaklev
Möckelåkra
Ingrid Johansdotter
Kerstin Olofsdotter
piga
piga
Möckelåkra
Prästtorp
1708-06-251708-06-28NilsIsakNilssonAnnaHansdotterSkäljarpEdshult C:1 p67Johan Nilsson
Gabriel Månsson
Skäljarp
Prästtorp
Måns NilssonBrunnstorp?Per Håkansson
Lars Olofsson
dräng
dräng
Åsa
Skäljarp
Ingeborg Nilsdotter
Anna Johansdotter
hustru
piga
Åsa
Skäljarp
Annika Olofsdotter
Anna Månsdotter
hustru
piga
Kulla
Brunnstorp
Karin Bengtsdotter
Ingierd Johansdotter
piga
piga
Skäljarp
Fagrabjörk
1708-07-051708-07-12JonKnutJonssonElisabethHansdotter??SlättamoEdshult C:1 p67Carl Flintensten
Zackris Andersson
herr
Fagerhult Kråkshult (F)
Joan AnderssonFläsås Hult (F)Johan Månsson
Olof Andersson
dräng
dräng
Berg
Norrsunda
Maria
Sisilla Jonsdotter
hustru
piga
Olofstorp Hult (F)
Norrsunda torp
Anna DanielsdotterhustruNorrsunda torpGunnel Börjes?dotter
Ingrid Johansdotter
piga
piga
Olofstorp Hult (F)
Fläsås Hult (F)
1708-07-19PerHåkanPerssonAnnaDanielsdotterNorrsunda torpEdshult C:1 p68Samuel Persson Salomon?
Anders Håkansson
Branthälla, Bellö (F)
Linneryd
Sven MånssonFörnäs, Edshult (F)Törne Eskilsson
Daniel Persson
dräng
dräng
Pamparp
Pamparp
Elisabeth Danielsdotter
Cecilia Jonsdotter
hustru
piga
Branthälla, Bellö (F)
Norrsundatorpet
Elisabeth Persdotter
Karin Sunesdotter
hustru
piga
Slättamo, Edshult (F)
Gummarp
Britta Eriksdotter
Margaretha Eskilsdotter
piga
piga
Gummarp
Pamparp
1708-06-231708-06-28MariaNilsGudmundssonKerstinMånsdotterLinnerydEdshult C:1 p68Jon
Johan Persson
masmästareStuveryd Hult (F)
Fuse
PerTvadig?ryttareFörnäsAnders Eriksson
Per Olofsson
dräng
dräng
Gummarp
Förnäs
Britta Svensdotter
Britta Birekens?dotter
hustru
hustru
Löfshult Hult (F)
Kidanäs
IngeborghustruFuseBrita Jonsdotter
Maria Jonsdotter
piga
piga
Hällahult, Hult (F)
Holland
1708-05-041708-05-06IngridHaraldDanielssonGunnillaJonsdotterKöttstorpEdshult C:1 p68Nils Persson
Lars
Långsjögle, Bellö (F)
Håkarp
Zackris Persson
Per Nilsson

dräng
Håkarp
Ärnaberg
Daniel Jonsson
Zackris Bengtsson
dräng
dräng
Ugglarp, Bellö (F)
Köttstorp
Ingrid Danielsdotter
Karin Carlsdotter
hustru
piga
Rysseryd, Bellö (F)
Håkarp

Elsa Johansdotter
en ålderslig hustru
piga
Ingatorp (F)
Ärnaberg
Brita Gudmundsdotter
Karin Svensdotter
piga
piga
Svallarp
Rysseryd, Bellö (F)
1708-07-291708-08-02CeciliaBörjeJönssonBritaMånsdotterSjöarpEdshult C:1 p69Anders Nilsson
Isak Månsson
Tingstad
Ramnaklev
Anders SvenssonVickenstorpJohan Jonsson
Måns Larsson
dräng?
dräng
Berg
Tingstad
IngridhustruVickenstorpKarinhustruBredagårdAnna Isaksdotter
Maria Jonsdotter
piga
piga
Ramnaklev
Brunnstorp
1709-04-231709-05-03JohanJonTorssonAnnaJohansdotterEdshultEdshult C:1 p69Mattias Torsson
Daniel
Gåsarp, Mellby (F)
Malbäck?
Per LarssonNäs, Edshult (F)Nils
Olof
dräng
dräng
garvargården
Edshult
Dorothea HoltzhustruVärneslätt Mellby (F)Kerstin Persdotter
Ingrid
hustru
piga
Söraby, Mellby (F)
Möckelåkra
Karin och Anna
Karin
jungfruns pigor
piga
Herregården?
Kidanäs
1709-08-281709-08-30KerstinIsakPerssonKerstinJonsdotterGummarpEdshult C:1 p69Erik Persson
Lars
rustmästare
dräng
Gummarp
Norrgården
Erland Andersson
Per Persson

dräng
Gummarp
Pamparp
Måns Sunesson
Anders Eriksson
Carolus Helander
dräng
dräng
dräng
Gummarp
Gummarp
Brita Jonsdotter
Karin Andersdotter
hustru
piga
Förnäs
Gummarp
Brita Nilsdotter
Kerstin Jonsdotter
hustru
piga
Backen
Förnäs
Karin Eriksdotter
Karin Sunesdotter
piga
piga
Gummarp
Gummarp
1709-11-101709-12-13ElisabethErlandOlofssonKarinPersdotterJonstorpEdshult C:1 p70Per Månsson
Jon Markusson
Ramnaklev
Ugglarp, Bellö (F)
Per PerssonRösa, Skede (F)Per PerssondrängPamparpKarin Jonsdotter
Kerstin Samuelsdotter
hustru
hustru
Ramnaklev
Österhult
Karin
Kerstin Persdotter
unge Pers hustru
piga
Skultarp
Skultarp
Elisabeth Persdotter
Kerstin Eskilsdotter
piga
piga
Ramnaklev
Pamparp
1709-11-17PerMånssonGertrudOlofsdotterFörnäs ryttaretorpEdshult C:1 p70
1709-12-19KarinNilsSvenssonKarinDanielsdotterNäsEdshult C:1 p70Nils
Per Larsson
Björnstorp Hult (F)
Näs
JohanStohagenLars
Måns
dräng
dräng
Sandshult Hult (F)
Tingstad
Ingeborg
Karin Jonsdotter
hustru
piga
Slättefall Hult (F)
Sandshult?
MargarethahustruSandshult?Karin Danielsdotter
Marit
piga
piga
Sandshult?
Edshults Klockarstugan
1709-01-071709-01-17CeciliaSvenMånssonMargarethaJonsdotterFörnäsEdshult C:1 p72Måns Petter Falk
Börje Jonsson
Nödjehult
Förnäs ryttaretorp
Sune Danielsson
Håkan
Förnäs
Norrsundatorpet
Per Olofsson
Carl Gummesson
dräng
dräng
Norrsunda
Norrsunda
Karin Persdotter
Karin Eriksdotter
hustru
piga
Johanstorp
Förnäs
Karin
Bengta Gudmundsdotter
Olofs hustru
piga
Wärhult Hult (F)
Förnäs
Lisbeth
Margaretah Eskilsdotter
piga
piga
Möcklehult
Pamparp
1709-02-011709-02-07JohanLarsOlofssonKarinBengtsdotterSkäljarpEdshult C:1 p73Jon Olofsson
Isak Nilsson
Skeppsås, Hult (F)
Skäljarp
Jonas
Johan Larsson
Skäljarp
Fagrabjörk
Lars Johansson
Johan Jonsson
dräng
dräng
Fagrabjörk
Berg
Silia Svensdotter
Ingrid Johansdotter
hustru
piga
Brunnstorp
Fagrabjörk
Annika Johansdotter
Anna Månsdotter
hustru
Piga
Kulla
Brunnstorp
Anna Johansdotter
Maja O.
piga
piga
Skäljarp
Brunnstorp
1709-02-141709-02-28IngiärdVidmundIngiäldssonAnnaJohansdotterBroarpEdshult C:1 p73Per Broddsson
Olof Ingiäldsson
Ramnaklev
Bygdås, Ingatorp (F)
Börje Vidmundsson
Sven Andersson

dräng
Stallarp
Böle, Skede (F)
Olof Jonsson
Jon Jonsson
dräng
dräng
Trullhälla?, Alseda (F)
Ugglarp, Bellö (F)
Karin Johansdotter
Annika Isaksdotter
hustru
piga
Lönås, Ingatorp (F)
Ramnaklev
Kerstin Johansdotter
Ingiärd Johansdotter
Hustru
piga
Broarp
Fagrabjörk
Lisbeth Jonsdotter
Margaretha Johansdotter
piga
piga
Ramnaklev
Broarp
1709-03-261709-04-04KarinPerErikssonElsaBergesdotterKidanäsEdshult C:1 p73Johan Månsson
Anders Eriksson
Kidanäs
Gummarp
Anders BengtssonGummarpCarl JonssondrängNorrsundatorpetAnna Eriksdotter
Karin Andersdotter
hustru
piga
Bellesnäs, Bellö (F)
Gummarp
Kerstin Mårtensdotter
Karin Sunes?dotter
hustru
piga
Gummarp
Gummarp
Karin Eriksdotter
Karin Larsdotter
piga
piga
Gummarp
Kidanäs
1709-07-08KerstinJönsOlofssonryttareAnna IngridJönsdotterBroarpEdshult C:1 p73Bärin Jönsson
Börin
Sjöarp
Fagrabjörk
Bärin MånssonStallarpJohan MånssonBöring drängFagrabjörkKerstin JohansdotterhustruBroarpAnna JohansdotterhustruBroarpMargaretha Johansdotter
Anna Sunesdotter
piga
piga
Broarp
Broarp
1709-08-111709-08-15PerJonPerssonKarinPersdotterRamnaklevEdshult C:1 p74Jon Månsson
Erland Olofsson
Broarp
Johanstorp
Jon JonssonBergJohan Jonsson
Johan Månsson
drängBerg
Berg
BritahustruSjöarpAnna JohansdotterhustruSjöarpElisabeth Persdotter
Margaretha Johansdotter
pigaRamnaklev
Vickenstorp
1709-08-261709-09-05KarinMånsPerssonSaraSamuelsdotterÄrnabergEdshult C:1 p74Olof
Jon

ryttare
Kolstorp
Ärnaberg
JonKolstorpJondrängBolstraIngrid SamuelsdotterhustruLångsjögle Bellö (F)AnnahustruSkäljarpMaria
Ingrid
piga
piga
Ormanäs Bellö (F)
Bollstra
1709-11-101709-11-14MånsJönsKerstinBroarpEdshult C:1 p74Måns
Anders Jacobsson
Brunnstorp
Vickenstorp
Anders Nilsson
Anders
Tingstad
Vickenstorp
Johan
Sven
dräng
dräng
Berg
Skäljarp
IngridhustruBroarpAnna Johansdotter
Bengta
hustru
piga
Broarp
Brunnstorp
Anna
Margaretha
piga
piga
Brunnstorp
Vickenstorp
1709-11-101709-11-14MånsNils?KerstinMelbäckEdshult C:1 p74Per NilssonklockareKullaJonEdshultPer Håkansson
Nils
dräng
dräng
Åsa
Grefegården?
Ingeborg NilsdotterhustruÅsaAnnahustruKidanäsElin
Maria
piga
piga
Åsa
Klockarstugan
1710-04-081710-04-10HåkanJonMärtaNilsdotterKolstorpEdshult C:1 p74Olof Nilsson?
Johan Olofsson
Plommarp
Kolstorp
Nils HåkanssonSkatarpMåns PerssondrängKolstorpIngrid HåkansdotterhustruKolstorpSarahustruÄrnabergIngrid Svensdotter
Maja Göransdotter
piga
piga
Kopparp
Kopparp
1710-04-101710-04-17JahanAndersFridsberg/Börjesson??BritaLarsdotterLinnerydEdshult C:1 p75Johan Persson
Jon Eriksson

moderns svåger
Lid, Svinhult (E)Sven Persson
Per Persson
Bygdås, Ingatorp (F)
Pamparp
BörinLinnerydIngeborg Persdotter
Kerstin Eskilsdotter
hustru bar barnet
piga

Pamparp
Elisabeth Larsdotter
Ingrid Persdotter
hustru
piga
Lid Svinhult (E)
Pamparp
Margaretha Larsdotter
Sigrid Håkansdotter
piga
piga
Lid Svinhult (E)
Månstorp
1710-04-261710-05-01NilsJohanOlofssonElisabethOlofsdotterKolstorpEdshult C:1 p75Olof Nilsson?
Jon
Plommarp
Kolstorp
Olof
Måns

soldat
Ärnaberg
Kolstorp
BritahustruKolstorpSarahustruÄrnabergIngrid Svensdotter
Ingiärd
piga
piga
Kopparp
Tingstad
1710-05-011710-05-08KerstinPerPerssonMariaAndersdotterSkultarpEdshult C:1 p75Per
Daniel Börjesson
den gamleSkultarp
Marhult Bellö (F)
Olof HåkanssonFörnäsAbrahamdrängJohanstorpKarin
Kerstin Persdotter
hustru
piga
Johanstorp
Skultarp
Gertrud
Ingrid Olofsdotter
hustru
piga
Förnäs ryttaretorp
Pamparp
Kerstin Olofsdotter
Ingeborg Svensdotter
piga
piga
Förnäs
Ugglatorp?
1710-07-121710-07-17JohanErikStuss Knutssonfämbting?IngridJohansdotterEdshult C:1 p75Per LarssonNäsPer
Jon Larsson
klockare
dräng hos Jon

Edshult
Nils
Sven Johansson
dräng
dräng
Säteriet?Anna Johansdotter
Elisabeth Johansdotter
hustru
hustru
Karin Johansdotter
Anna
piga och syster med pulpera?
piga

Stohagen
Ingeborg
Kerstin
piga hos Jon
piga
Edshult
Skäljarp
1710-07-061710-07-10MaritBörjeFlinta JonssonBritaNilsdotterEdshult C:1 p76Olof
Sven
Förnäs
Förnäs
Erland
Per
Johanstorp
Pamparp
PerMarit Törnesdotter
Elisabeth
hustru
hustru
Pamparp
Förnäs
MariapigaPamparpIngrid
Kerstin Olofsdotter
piga
piga
Pamparp
Förnäs
1710-08-061710-08-14AndersLarsOlofssonKarinBengtsdotterSkäljarpEdshult C:1 p76Jon
Måns
Skäljarp
Brunnstorp
Isak SvenssonÅsaNilsdrängEdshultCecilia Eriksdotter?
Anna
hustru
hustru
Skeppsås Hult (F)
Skäljarp
Anna
Ingeborg
piga
piga
Skäljarp
Skäljarp
Kerstin
Bengta
piga
piga
Skäljarp
Brunnstorp
1710-08-221710-08-24ElinSvenMånssonsoldatAnnaMagni MånsdotterBrunnstorpEdshult C:1 p76Jon
Ka?
Skultarp
Skultarp
Johan
Per
Fagrabjörk
??
MånsdrängKråkshult?Anna
Brita
hustru
hustru
Berg
Sjöarp
Ingeborg
Kerstin
piga
piga
Skäljarp
Skäljarp
BengtapigaBrunnstorp
1710-09-201710-09-29JonBörjeLind?korpralBritaDanielsdotterSvallarpEdshult C:1 p76Sven
Gudmund
Solberga Skede (F)
Svallarp
SuneEbbarpBonde
Sigfrid Danielsson
dräng
dräng
Solberga Skede (F)
Ry sochen Västra Ryd (E)?
Karin
Elisabeth
hustru
hustru
Ebbarp
Prästtorp
Brita
Elisabeth
piga
piga
Bredagård
Prästtorp
Brita Gudmundsdotter
Ingeborg
piga
piga
Svallarp
Solberga
1710-07-081710-08-17Catharina BeataGustafPistolherrMajaEkman LarsdotterKopparpEdshult C:1 p76Petter Brann
Jonas Lindman
herrIsak Lindman
Nils
herr
Skatarp
OlofPlommarpMaria Silverbrand
Anna Stina Calmberg
fru
hustru
Sophia Calmberg
Lisa Wandeliga

Pamparp
Lisken Lindman
1710-10-051710-10-09KarinVidmundIngiäldssonAnnaJohansdotterBroarpEdshult C:1 p76Anders
Anders Jacobsson
Tingstad
Vickenstorp
Anders SvenssonVickenstorp?drängTingstadIngrid
Elin Sunesdotter
hustru
hustru
Broarp
Äspenäs
Annika
Anna Jöns?dotter
piga
piga
Äspenäs
Broarp
IngiärdpigaTingstad
1710-10-09KarinPerLarssonIngridJonsdotterNästvillingEdshult C:1 p288Jon
Per Nilsson

klockare
EdshultNils
Nils Larsson
Möckelåkra
Saxamåla Mellby (F)
NilsdrängSäteriet
Ingrid
pastorns hustru
hustru

Möckelåkra
Karin
Maja
piga
piga
Möckelåkra
Klockarstugan
1710-10-09MaritPerLarssonIngridJonsdotterNästvillingEdshult C:1 p288Per Arvidsson??
Lars Gunnarsson??
Mellby (F)
Hammar Mellby (F)
Elias TörnqvistfogdeJohan Larsson
Sven
dräng, skräddareMellby (F)
Möckelåkra
Maja Holm
Karin
hustru
hustru

Näs
Kerstin
Ingrid Olofsdotter
piga hos Nils
piga
Möckelåkra
Söraby, Mellby (F)
Kerstinpiga hos Per Larsson, hans svärdotterNäs
1710-10-08LarsNilsSvenssonKarinDanielsdotterNäsEdshult C:1 p289Jon Mårtensson
Jon
Sandshult Hult (F)
Fläsås Hult (F)
JohanStohagenJondrängSandshult Hult (F)Elin
Ingeborg
hustru
hustru
Björnstorp Hult (F)
Sandshult Hult (F)
Kerstin
Anna
piga
piga
Sandshult Hult (F)
Stohagen
1710-11-161710-11-20ElisabethKnutJonssonElisabethSlättamoEdshult C:1 p289Peter Brandt
Daniel Nilsson
befallningsman
Idekulla?
Håkan? Persson
Lars

dräng
Norrsunda ägor
Norrsunda
Sven
Johan
dräng
dräng
Norrsunda
Norrsunda
Ingebor
Brita Larsdotter?
hustru
hustru
Värhult Hult (F)
Linneryd
Kerstin
Margaretha
piga
piga
Pamparp
Linneryd
Kerstin
Elisabeth
piga
piga
Idekulla?
Wärhult, Hult (F)
 
Åter till meny/back to menu


Karl-Henrik Rydén     2020-06-03