Här kan du läsa och hämta ner äldre nummer av Edshultskontakten

 

Nummer 3 2013 Hämta Ordföranden, församlingen. (sent omsider uppladdad)
Nummer 2 2013 Hämta Ordföranden, församlingen.
Nummer 1 2013 Hämta Ordföranden, församlingen: minneslund, vaktmästare och kantor. Pimpelmästerskap.
Nummer 2 2012 Hämta Berättelse Campingen, församlingen, Protokoll från årsmötet, nya ägare till Stallarps missionshus.
Nummer 1 2012 Hämta Ordföranden, församlingen: orgelproblem, ny vaktm. och ny kantor.
Nummer 4 2011 Hämta Ordföranden, Edshultsdagen, ny komminister, släktträff, Ny bok "Så kallad präst".
Nummer 3 2011 Hämta Ordföranden, Församlingen , Nyinflyttade, 100km löpning, Vävstugan, Kenya.
Nummer 2 2011 Hämta Ordföranden, Församlingen , Campingnytt, Årsmötesprotokoll mm.
Nummer 1 2011 Hämta Ordföranden, Församlingsnytt , Kenyaresa
Nummer 6 2010 Hämta Framtiden, Vickenstorp skola töms :-( , SmT kommer sent, Edshults kyrkböcker, Folkskoläraren Carl Jonsson
Nummer 5 2010 Hämta Framtiden, Vägunderhåll, Edshults Församling och Höstglädje
Nummer 4 2010 Hämta Midsommar vid Campingen, Årets amerikabesök, Medlemslista och Kallelse till möte om Campingens framtid
Nummer 3 2010 Hämta Ordföranden har ordet, Församlingsnytt, Vårtankar, Sista Föreläsningen och Mycklaflons Camping
Nummer 2 2010 Hämta Församlingshemmet, Samhällsföreningens protokoll från årsmöte och stadgar
Nummer 1 2010 Hämta Rosenkorsare, München, Barndomsjul i Vickenstorp, Kianäs, Julbord på Campingen, Samhällsföreningens årsmöte mm.
Nummer 10-11 2009 Hämta Flygtur över Edshult, München, "Lilla Fruntimmret", dikostall i Håkarp, Bygge i Norrhult, Bruzaholms bruksmuseum mm.
Nummer 10 2009 Hämta Flygtur över Edshult, Bygge i Norrhult mm. (bara som datafil)
Nummer 8-9 2009 Hämta Antikrundan, Vigsel, Livet vid Mycklaflon del2, Edshultsångarna, Församlingsnytt mm.
Nummer 8 2009 Hämta Antikrundan, Vigsel, Livet vid Mycklaflon del2, dikt (Bonus bara som datafil!)
Nummer 7 2009 Hämta Brigners träff, Livet vid Mycklaflon, Edshultsdagen, Nya företag, O-ringens historia
Nummer 6 2009 Hämta Nya Edshultsbor, Bröllop i Kianäs, Tipsrunda, Församlingsnytt, Blinn-Otto, Syförening
Nummer 5 2009 Hämta Bröllop, Drömmen om Mycklaflon, Tipspromenad, Församlingsnytt, Luffarbesök, Våreld
Nummer 4 2009 Hämta Campingen, Nicolina, Minnen från Vickenstorp del 6, Påsk i NY, mm
Nummer 3 2009 Hämta Minnen från Vickenstorp del 5, Storhagagölen, Andrew Petersson, mm.
Nummer 2 2009 Hämta Årsmöte, Minnen från Vickenstorp del 4, Gammal Psalmbok, naturberättelser, mm.
Nummer 1 2009 Hämta Tillökning, Minnen från Vickenstorp del 3, Vinterfiske, mm.
Nummer 9 2008 Hämta Höstauktion, Minnen från Vickenstorp del 2, Föreläsningar, Sockenstugan, mm.
Nummer 8 2008 Hämta Nödlandning, Minnen från Vickenstorp del 1, Midnight Chruisers, mm.
Nummer 7 2008 Hämta sommarjobb, Fiskehistoria, Församlingen, syföreningen mm.
Nummer 6 2008 Hämta Gummarp, Scensommarflickor, Campingen, Edshultsdagen, mm.
Nummer 5 2008 Hämta Peking, Svampfynd, Slipsmuseum, Stenrike mm.
Nummer 4 2008 Hämta Nystart på Campingen, Vintercamping, Församlingsnytt, mm.
Nummer 3 2008 Hämta Campingen, Anrop "Red Dog", Djurbesök, Bonde på 40-talet, mm.
Nummer 2 2008 Hämta Jan i Beijing del 2, Gammal möbelpolityr, mm.
Nummer 1 2008 Hämta Jan i Beijing del 1, Skultarp, Gärdsgårdshägning mm.
Nummer 7 2007 Hämta Årsmöte, Höstfiske, Helikopterbesök,Kennel, Guldkorn, mm.
Nummer 6 2007 Hämta Milstenar, Kolmila, Lapponia, Spåntak mm.
Nummer 5 2007 Hämta Vita kor, "Vid Solgen", Edshultsdagen, mm.
Nummer 4 2007 Hämta Hembygd, Lundin från Amerika, Sommarbod, Församlingsnytt, mm.
Nummer 3 2007 Hämta Ny ordförande, Gummarp, Edshults geografi, Församlingsnytt mm.
     
     

/Karl-Henrik Rydén

Åter till startsidan