Avskrifter av mantal för (huvudsakligen) Södra Vedbo härad år 1767.

Dessa mantalslängder finns avfotograferade hos Arkiv Digital under "Jönköpings läns landskontor EIII:19". Jag har skrivit av dem eftersom de detta år är speciellt rikhaltiga och nästan ersätter en husförhörslängd. De är speciellt intressanta eftersom de flesta av de avskrivna socknarna inte har så tidiga husförhörslängder. Dessutom födelseböcker saknas för dessförinnan för flera socknar t.ex. Edshult och Skede. Med hjälp av denna längd har jag identifierat flera familjer som annars är svåra att säkerställa.

Bellö mantal 1767
Edshult mantal 1767
Eksjö landsförsamling mantal 1767
Hult mantal 1767
Hässleby mantal 1767
Höreda mantal 1767
Ingatorp mantal 1767
Karlstorp mantal 1767
Kråkshult mantal 1767
Mellby mantal 1767
Norra Solberga mantal 1767
Skede mantal 1767

Genom att (i tabellerna) klicka på knapparna med beteckning "Liten/Small text" och "Stor/Large text" kan man ändra framställningen för egen smak dvs. bra läsbarhet eller bättre överblick.

På vissa ställen har jag kompletterat med uppgifter som jag hittat på andra ställen. Eftersom dessa uppgifter bygger på mina egna antaganden och inte finns att läsa i originalkällan har jag valt att färga dem i svag rosa text för att visa att de är osäkra uppgifter.

Nu kan man lättare söka i tabellerna med avskrifter. Läs här om hur man använder filterfunktionen.

För mera information om närliggands Edshult socken se mina Edshultssidor. free counters
This page in English.

Karl-Henrik Rydén 2024-03-09 Gästbok