Nytt på Edshultssidorna

Här beskrivs förändringar som gjorts på dessa internetsidor om Edshult.

 

2020-05-11 Flyttad till nytt webhotell (Ionos). Säker dataöverföring via https. Börjat lägga ut spridda avskrifter som vigselböcker från trakten.  
2019-04-14 Avskrifter för Kråkshult påbörjat  
2018-05-10 Ny epostadress  
2018-02-18 Avskrifter för Höreda  
2015-02-27 Avskrifter för Hässleby, Mantal för Södra Vedbo 1767  
2012-05-11 Forum för diskussioner  
2011-10-24 Avskrifter av Hult påbörjat, Gästbok, Räknare för antal besök  
2010-12-01 Avskrifter av kyrkböcker (Ingatorp, Bellö, Edshult) , S-O Nilssons julminnen  
2009-11-29 Upprustning: Gamla länkar uppdaterade, S-O Nilssons skolminnen  
2009-08-24 Edshultskontakten finns för nedladdning!  
2009-08-20 Edshults sida är uppe på igen på adressen http://edshult.eu.  
2007-09 Förbättrad karta via Googlemaps som kan zoomas och med överlagring av klickbara gårdsnamn.  
2006-08-29 Ny artikel baserad på Andreas Lindholms artiken som jag fann i Runeberg-arkivet.  
2003-12-18 Ny url www.edshult.com (eftersom jag var tvungen att avsluta Telia-adressen). Länkar till Historiska museets bildarkiv.  
2002-04-14 Länk till nya sidor med data om emigration från Edshult, Höreda och Mellby socknar  
2001-12-02 Hemsidan flyttad till Telia i Sverige (sedan länge borta)  
2000-08-02 Nya sidor om Edshult och Hult kyrkor samt om Henrikssons affär baserade på urklipp från gamla tidningar.  
2000-04-16 Lagt till historierna från Näs som Olof Danielsson skrivit ned.  
2000-03-26 Färdigställt sista kapitlet i Gustav Nilssons bok, som beskriver Karl Lindkvists levnadsöde.  
2000-03-20 En 'klickbar' karta över Edshult och dess omgivningar har lagts till.  
     
2000-03-15 Sidorna om Edshult görs tillgängliga på http://www.redrival.com/edshult/ (länge borta)  
     

/Karl-Henrik Rydén

Åter till startsidan