Artikel tagen ur SmålandsTidningen för många år sedan:

Edshult. " - - der wid, som kyrkan nu är, skall hafwa bodt ehn Jungfru, at hög Adel och stoor förmögenhet. Nu hände sig att hon ehn Jule morgon skall seent hafwa komet till kyrkian i Hult, så att Gudstiensten mäst varit då förrättat, der af hon blifwit så gramse, att hon sig förswort aldrig skulle mer komma till Hult, eller gå i kyrkia, förr än hon hade silf låtit bygga någon, det och skedde, och för samla hemmes gjorda Eed skull, skall hon wars kallat Edzhult ---".

Ja, kanske var det så Edshult fick sin kyrka och sitt namn en gång. Vem vet? I varje fall är Edshults nuvarande tempel byggt 1836 - 38 och det ersatte en treskeppig timmerbyggnad med bl a mycket märkliga takmålningar. De lär ha varit bland landets dyrbaraste. Dagens stora konstverk i Edshults kyrka är Ludvig Frids altartavla. En annan klenod i helgedomen är Nordströmsorgeln, byggd av Sven Nordström 1843. Nordström - född i Bälaryd 1801 - är en av de största orgelbyggnaderna i Linköpings stift. Han var inte bara en god yrkesman utan en stor konstnär. Och därtill mycket noggrann. Berömda är hans ord: "Allt måste gå på precisen". Och tack vare den principen har vi ännu kvar drygt tjugo, av Nordströms orgier. Den i Edshults grannsocken Hult anses allmänt som den förnämligaste i raden.