Karta över Edshult

        Den blå linjen visar Edhults gräns mot andra socknar. Den lilla mörkröda rektangeln visar kartans läge i Sverige. Stallarp Östra Edshult Mellersta Edshult Västra Edshult

Uppdaterad 2000-03-20