E M I G R A N T J O U R N A L E N

Första årgången 1975

I Redaktionen: Tore Sandh o. Gustav Nilsson.

Under tiden från 1857 till 1926 utvandrade ca 530 personer från Edshult socken till Nordamerika med undantag av två som tog ut attest till Norge. Dessutom torde ett icke ringa antal Edshultsbor först tagit plats på annan ort för att tjäna in pengar till en Amerikabiljett och sedan därifrån utvandrat. Tore Sandh, Lyckås har gjort en utredning om emigrationen från Edshult som presenteras i denna katalog. Källmaterialet har varit församlingsböcker, husförhörslängder och mikrofilm från Edshult.

Uppställningen är gjord i bokstavsordning lika som i kyrkoböckerna med gårdsnamn och underlydande enligt sedvanlig förkortning: St. Soldattorp, Ht. Husartorp, Trp. Annat torp o. Bs. Backstuga. Datum längst till vänster betecknar dag för utskrivning av flyttningsattesten. De titlar som använts är kulturhistoriskt intressanta och har återgivits ordagrant efter kyrkobokföringen. Tyvärr medger inte utrymmet att alla data om inflyttningar o. dyl., ej heller attestnummer m.m. medtages, men för intresserade är dessa uppgifter tillgängliga hos Tore Sandh Lyckås.

Emigranter från Edshults socken till Nordamerika åren 1857 till 1926
(Sorterade efter gård, utreseår eller födelseår)

Gård Torp
(Om inget annat
angives kommer
emigranten från
stamhemmanet)
Datum för
attesten
(yyyy-mm-dd)
Yrke/ status Namn Födelsedatum
(yyyy-mm-dd)
Födelseort
(yyyy-mm-dd)
             
Berg Bs. Johannisberg 1871-05-11 Ynglingen Johan Alfred Andersson Abt 1860?  
Berg   1882-11-03 Pigan Kristina Matilda Fransson 1863-06-22  
Berg   1898-05-20   Johannes Magnus Andersson 1823-11-21  
Berg   1898-05-20   Kristina Martina Cederblad 1877-08-09  
Bolstra Bolstra kvarn 1868-05-03 Mjölnaren Samuel Magnus Magnusson 1818-01-06 Edshult
Bolstra Bolstra kvarn 1868-05-03 Hustrun Lena Maria Jonsdotter 1825-01-05 Alseda
Bolstra Bolstra kvarn 1868-05-03 Sonen Johan Alfred 1862-04-14 Edshult
Bolstra Bolstra kvarn 1868-05-03 Sonen Samuel August 1864-07-08 Edshult
Bolstra   1869-04-03 Pigan Maria Charlotta Samuelsdotter 1845-05-02 Edshult
Bolstra   1869-05-15 Tredjedelsbrukaren Anton Alfred Johansson 1840-01-01 Edshult
Bolstra   1869-05-15 Hustrun Maria Sofia Karlsdotter 1840-01-07 Höreda
Bolstra   1869-05-15 Dottern Hilma Amanda Adolfina 1866-04-13 Höreda
Bolstra   1869-05-15 Dottern Selma Olivia Amalia 1868-12-08 Edshult
Bolstra Bs. Granstorp 1876-09-14 Pigan Helena Sofia Lind    
Bolstra Bs. Granstorp 1876-03-21 Pigan Anna Kristina Ekstrand    
Bolstra   1878-10-17 Pigan Charlotta Matilda Lind Abt 1859  
Bolstra   1888-03-28 Drängen Johan Olof Emil Olausson 1866-09-16  
Bredagård   1857-05-02   Johan Zakrisson 1812-11-17 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Hustrun Carin Pettersdotter 1810-08-30 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Sonen Jonas Petter 1835-09-02 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Dottern Carin Lotta 1838-04-02 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Dottern Johanna Matilda 1840-05-18 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Sonen Johan Gustav 1843-03-05 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Sonen Karl Magnus 1845-02-15 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Sonen Anders Lorents 1848-11-17 Edshult
Bredagård   1857-05-02 Dottern Anna Sofia Vilhelmina 1852-11-20 Edshult
Bredagård   1858 Pigan Maria Lisa Jonasdotter 1837-02-28 Edshult
Bredagård   1860 Drängen Peter Gustav Jonasson 1840 Edshult
Bredagård   1869-04-11 Undantagsmannen Jonas Petter Zakrisson 1810-10-10 Edshult
Bredagård   1869-04-11 Hustrun Ingrid Pettersdotter 1808-04-25 Edshult
Bredagård   1871-05-13 Pigan Carolina Johansdotter Abt 1846  
Bredagård   1875-05-21 Pigan Inga Sofia Svensdotter Abt 1859  
Bredagård   1883-03-12 Pigan Lovisa Matilda Ragnar 1859-04-08  
Bredagård Trp. Sanden 1889-07-26 Arbetaren Klas Fredrik Johansson 1860-02-24  
Bredagård Trp. Sanden 1891-03-20 Arbetaren Per Gustav Edvard Karlsson 1871-07-05  
Bredagård Trp. Sanden 1895-05-10 Änkan Karolina Maria Ternström 1857-11-20  
Bredagård Trp. Sanden 1895-05-10 Sonen Teodolf Ternström 1889-06-30  
Bredagård Trp. Sanden 1895-05-10 Inhyses Hustrun Hanna Sofia Lind 1860-05-25  
Bredagård Trp. Sanden 1895-05-10 Sonen Hilding Bernhard Lind 1890-01-31  
Bredagård Trp. Sanden 1895-05-10 Sonen Melvin Lind 6) 1892-09-26  
Broarp   1858 Drängen Frans Gustav Andersson 1832-03-21 Mellby
Broarp Bs. Adelsberg 1867-04-23 Pigan Maria Helena Johansdotter 1846-08-05  
Broarp St. Kapernaum. 1868-04-25 Drängen Karl Johan Roth    
Broarp   1887-09-12 Hemmasonen Axel Herman Axelsson 1852-12-15 Norra Vi
Broarp Bs. Bäckstugan 1893-08-11 Arbetaren Johan Petter Berg 1867-05-24  
Broarp   1903-06-03 Drängen Johan Herman Petersson 1871-04-27  
Broarp Bs. Adelsberg 1903-08-24   Emma Palmblad 1887-09-18  
Broarp Bs. Adelsberg 1907-04-12   Emma Palmblad andra gången 1887-09-18  
Broarp   1908-07-17 f.v.Korpralen Gustav David Natanel Rosén 1884-04-11  
Brånstorp Bs. Hagalund 1869-04-12 Drängen Otto Vilhelm Pettersson 1850-10-25 Skede
Brånstorp   1880-05-21 Inhyses David Magnus Pettersson med hustru    
Brånstorp   1880-05-21 Arbetaren Johan Herman Danielsson 1851  
Brånstorp   1880-05-21 Arbetaren Karl Edvard Danielsson 1863  
Brånstorp   1880-05-21 Dottern Hilda Kristina Josefina Danielsson 1854  
Brånstorp Bs. Modal 1882-03-17 Arbetaren Karl Petter Karlsson 1854-05-02  
Brånstorp Bs. Modal 1882-03-17 Hustrun Katarina Amanda Jonsdotter 1852-08-09  
Brånstorp Bs. Modal 1882-03-17 Dottern Anna Charlotta Karlsdotter 1877-09-13  
Brånstorp   1882-05-10   Peter Gustav Ring med hustru 1845  
Brånstorp   1882-05-10 Sonen Karl 1869-05-17  
Brånstorp   1882-05-10 Dottern Helena 1875-08-14  
Brånstorp   1882-05-10 Dottern Anna 1876-07-10  
Brånstorp Bs. Hagalund 1898-05-20   Anna Linnéa Karlsdotter 1883-05-21  
Brånstorp Bs. Modal 1910-07-15   Berta Lilly Teresia Svensson 1895-01-08  
Edshults säteri   1858 Drängen Karl Johan Pettersson 1836-06-03 Edshult
Edshults säteri   1868-10-24 Pigan Anna Greta Pettersdotter 1840-06-23 Vetlanda
Edshults säteri Utgård Storhagen 1870-05-11 Enklingen Carl Magnus Pettersson 1870-11-18 Bellö
Edshults säteri Utgård Storhagen 1870-05-11 Dottern Anna Lena 1847-04-20 Edshult
Edshults säteri Utgård Storhagen 1870-05-11 Sonen Johan Algot 1858-02-14 Edshult
Edshults säteri Trp. Fiskarehemmet 1871-09-21 Inhyses Karl Johan Ljung med hustru o. 3 barn (nedan)    
Edshults säteri " 1871-09-21 Christina Ljung Abt 1841  
Edshults säteri " 1871-09-21 Carl Edvard Ljung Abt 1866  
Edshults säteri " 1871-09-21 Wiktor Alfred Ljung Abt 1868  
Edshults säteri Utgård Storhagen 1873-12-19 Drängen Karl Anders Håkansson Abt 1852  
Edshults säteri   1874-10-17 Pigan Anna Karin Samuelsdotter    
Edshults säteri Utgård Storhagen 1878-10-22 Änkan Karin Lotta Johansdotter med 3 barn    
Edshults säteri Utgård Storhagen 1878-10-22 Pigan Anna Matilda Håkansdotter    
Edshults säteri Trp. Sjöbron 1875-04-08 Drängen Johan Gustav Bondesson    
Edshults säteri Trp. Sjöbron 1876-04-03 Torparen Anders Gustav Isaksson    
Edshults säteri   1881-04-15 Folkskolläraren Nils August Rehnström    
Edshults säteri   1887-04-06 Arbetaren Frans Oskar Johansson 1862-01-21  
Edshults säteri Trp. Udden 1893-05-20 Hemmadottern Anna Matilda Elisabet Andersson 1876-11-21  
Edshults säteri Utgården Prestorp 1895-03-06 Kusken Karl Gustav Gustavsson 1868-10-11  
Edshults säteri Utgården Prestorp 1898-03-17 Hemmadottern Kristina Charlotta Amalia Gustavsson 1873-03-17  
Edshults säteri Utgården Prestorp 1902-08-22   Matilda Kristina Johansdotter 1878-08-18  
Edshults säteri   1919-07-21 Lantbrukaredottern Ellen Martina Lovisa Johansson 1897  
Edshults säteri   1921-08-27 Byggmästaren Johan Wilhelm Johansson 1887-01-18  
Edshults säteri   1921-08-27 Hustrun Nanny Gunhild Johansson f. Berg 1887  
Edshults säteri   1921-08-27 Sonen Maurise Wiliam Hovard 1911  
Edshults säteri   1921-08-27 Sonen Melvin Wiliam Wodrow 1914  
Edshults säteri   1921-08-27 Sonen Evert Wiliam Bernhard 1920  
Fagrabjörk   1874-11-23 Mamsell Maria Rosin    
Fagrabjörk   1874-11-23 Mamsell Hilda Amalia Rosin    
Fagrabjörk   1879-05-14 Mademoiselle Maria Charlotta Rosin    
Fagrabjörk   1880-11-30 Apotekaren Per Olof Rosin med hustru    
Fagrabjörk   1880-11-30 Hustrun Johanna Johannisdotter 1835  
Fagrabjörk   1880-11-30 Dottern Harma Kristina Otilia 1872  
Fagrabjörk   1889-04-18 Fröken Maria Charlotta Rosin 1855-05-03  
Fagrabjörk   1889-04-18 f.d. Bokhållaren Konrad Rosin 1858-10-06  
Fagrabjörk   1913-12-11 Ingeniörsänkan Alma Augusta Rosenqvist av Åkershult 1860-01-02  
Förnäs   1865-07-27 Ynglingen Johan Peter Isaksson-Sandén 1838-12-09 Hult
Förnäs   1867-04-21 Torparen Otto Pettersson 1831-04-03 Hässleby
Förnäs   1867-04-21 Hustrun Tina Catarina Johansdotter 1832-07-01 Hässleby
Förnäs   1867-04-21 Dottern Kristina Wilhelmina 1859-12-20 Hässleby
Förnäs   1867-04-21 Dottern Johanna Augusta 1862-10-14 Edshult
Förnäs   1867-04-21 Sonen Peter Johan Edvard 1865-10-30 Edshult
Förnäs   1867-04-21 Ynglingen Paul Johan Jansson 1851-10-03 Edshult
Förnäs   1869-03-19 Drängen Nikolaus Lind 1844-02-10 Edshult
Förnäs   1875-04-08 Enkan Maja Stina Pettersdotter med 1 dotter    
Förnäs   1875-04-08 Drängen Jonas Petter Jonsson    
Förnäs   1875-04-08 Pigan Augusta Fredrika Jonsdotter    
Förnäs   1875-04-08 Pigan Arma Lovisa Jonsdotter    
Förnäs   1875-04-08 Drängen Karl August Jonsson    
Förnäs   1881-10-24 Pigan Emma Kristina Sandstedt 1859-03-15  
Förnäs Bs. Nyholm 1882-05-16 Arbetaren Axel Wilhelm Jonasson 1840-06-13  
Förnäs Bs. Nyholm 1882-05-16 Hustrun Lovisa Andersdotter 1830-12-03  
Förnäs Bs. Nyholm 1882-05-16 Dottern Hulda Axelina 1872-01-05  
Förnäs Bs. Jonstorp 1884-04-12 Arbetaren Jonas Peter Karlsson 1847-09-26  
Förnäs Bs. Jonstorp 1884-04-12 Hustrun Kristina Lovisa Svensdotter 1854-03-04  
Förnäs Bs. Jonstorp 1884-04-12 Dottern Maria Lovisa 1874-08-04  
Förnäs Bs. Jonstorp 1884-04-12 Sonen Oskar Jonas Martin 1882  
Förnäs Bs. Jonstorp 1884-04-12 Enklingen Jonas Axelsson 1812-04-03  
Förnäs   1890-10-30 Bondesonen Karl Viktor Svensson 1870  
Förnäs Ht. Målaryd 1893-02-20 Arbetaren Johan Gustav Martin Ed 1876-02-23  
Förnäs   1910-12-31 Drängen Pontus Konrad Nilsson 1890-09-14  
Förnäs   1926-01-22 1) Jordbruksarbetaren Karl Emil Svensson 1894-02-11  
Gummarp   1867-04-21 Pigan Magdalena Johansdotter 1843-11-10 Edshult
Gummarp   1868-10-23 Bondedottern Eva Sofia Jonasdotter 1847-10-16 Skede
Gummarp   1881-04-11 Bondedottern Anna Matilda Svensson 1863-11-06  
Gummarp   1881-04-11 Bondedottern Amanda Kristina Svensson 1866-03-23  
Gummarp   1881-04-11 f.d. Hem.äg. Sven Peter Johansson 1836-08-14  
Gummarp   1881-04-11 Hustrun Johanna Klasdotter 1841-01-06  
Gummarp   1881-04-11 Sonen Karl Johan Alfred 1868-09-27  
Gummarp   1881-04-11 Dottern Augusta Charlotta 1871-08-16  
Gummarp   1881-04-11 Sonen Gustav Algot 1874-03-05  
Gummarp   1881-04-11 Dottern Albertina Olivia 1878-05-18  
Gummarp   1881-04-11 Sonen Frans Oskar Ludvik 1880-11-21  
Gummarp   1881-10-17 Drängen Anders Algot Nilsson 1863-04-14  
Gummarp   1882-11-23 Drängen Frans Gustav Jonasson 1853-11-03  
Gummarp   1885-11-20 Bondesonen Karl Johan Konrad Johansson 1859-02-02  
Gummarp   1886-03-23 Hemmadottern Emma Olivia Nilsdotter 1867-05-18  
Gummarp Bs. Ängelund 1887-03-18 Arbetargossen Gustav Alfred Johansson 1872-07-10  
Gummarp   1887-09-13 Bondesonen Jonas Petter Johansson 1864-03-08  
Gummarp   1888-01-27 Skräddaren Karl Johan Widén 1860-09-18  
Gummarp   1888-01-27 Hustrun Ida Charlotta Karlsdotter 1861-12-07  
Gummarp   1888-01-27 Bondesonen Johan Elam 1867-06-17  
Gummarp   1888-01-27 Bondedottern Karolina Albertina Larsdotter 1864-08-17  
Gummarp   1890-03-29 Arbetaren Karl Alfred Nilsson 1859-11-01  
Gummarp Trp. Fageräng 1890-10-11 Hemmasonen Karl Johan Konrad Johansson 1859-02-02  
Gummarp   1898-02-16 Hemmagossen Karl Emil Johansson 1880-11-08  
Gummarp   1900-09-07 Hemmadottern Kristina Lovisa Pettersson 1875-10-05  
Gummarp   1902-10-23 Hemmasonen Johan August Gottfrid Johansson 1882-03-29  
Håkarp   1867-04-21 Pigan Sofia Lovisa Nilsdotter 1843-05-19 Hult
Håkarp Bs. Lyckarp 1869-03-312) Skomakarlärlingen Carl Johan Högberg 1849-08-24 Edshult
Håkarp Trp. Petersborg 1869-03-312) Skomakarlärlingen Karl Johan Karlsson   1852-01-04 Edshult
Håkarp St. Lyckås 1876-04-03 Obemedlade Samuel Peter Johansson med Hustru och 1 barn    
Håkarp Trp. Ljuvakrok 1878-04-23 Enkan Anna Karin Johansdotter med 3 barn    
Håkarp Bs. Lyckarp 1879-03-24 Pigan Maria Lovisa Högberg    
Johanstorp? 1884-08-22 8) Augusta Adelgren Ca 1853 8)  
Johanstorp   1884-08-19 Jungfrun Ida Matilda Charlotta Adelgren 1858-11-15  
Johanstorp Trp. Sannebo 1884-08-19 Jungfrun Kristina Matilda Karlsdotter 1862-03-28  
Johanstorp   1887-04-01 Bondesonen Karl Johan Edvard Adelgren 1865-05-25  
Johanstorp Trp. Sannebo 1887-04-01 Hemmadottern Karolina Josefina Rang 1868-04-02  
Johanstorp   1891-02-20 Bondesonen Anders Fredrik Adelgren 1867-06-12  
Kidanäs St. Sjöviken 1875-04-09 Pigan Anna Lovisa Almkvist Abt 1857 8)  
Kidanäs Bs. Skogsryd 1878-04-27 Drängen Carl Johan Julius Ottoson
1860-06-26
Edshult
Kidanäs Bs. Skogsryd 1878-04-27 Pigan Hanna Matilda Ottosdotter 1862-11-16 Edshult
Kidanäs St. Sjöviken 1879-02-13 Drängen Karl Otto Almkvist    
Kidanäs St. Sjöviken 1880-03-23 Drängen Johan Gustav Almkvist 1862  
Kidanäs Bs. Skogsryd 1882-08-05 Pigan Augusta Charlotta Ottosdotter 1866-01-21 Edshult
Kidanäs St. Sjöviken 1883-03-16 Drängen Jonas August Almkvist 1867-03-24  
Kidanäs St. Sjöviken 1883-03-16 Pigan Sofia Charlotta Almkvist 1864-09-03  
Kidanäs   1904-10-04 Pigan Alma Gunhild Charlotta Jonasdotter 1885-10-12  
Skrivna på socknen   1869-11-21 f. Skomakaren Jonas Peter Johansson 1829-05-01  
Skrivna på socknen   1869-11-21 Hustrun Sofia Johannesdotter 1826-04-21 Bellö
Skrivna på socknen   1869-11-21 Pigan Karolina Sofia Jonasdotter 1852-06-22 Bellö
Skrivna på socknen   1869-11-21 Sonen Peter Johan 1856-02-25 Bellö
Skrivna på socknen   1869-11-21 Dottern Kristina Johanna 1860-07-12 Bellö
Skrivna på socknen   1869-11-21 Sonen Karl Emanuel 1865-07-11  
Skrivna på socknen   1874-11-23 Soldaten Gustav Alfred Fritiof    
Skrivna på socknen   1881 Pigan Anna Lovisa Petersdotter 1853-01-28  
Skrivna på socknen   1901-03-26 Pigan Hanna Viktoria Larsson 1882-10-06  
Från Fattighuset   1877-09-07 Målaren P.J. Johansson med Hustru och 4 barn    
Från Fattighuset   1877-09-07 Flickan Maria Hanodrina Johansson    
Från Fattighuset   1881-04-11 Flickan Anna Olivia Lind 1870-02-01  
Från Fattighuset   1881-05-17 Enkan Stina Lisa Johansdotter 1813-10-05  
Från Fattighuset   1882-10-04 Enkan Lovisa Matilda Hultkvist 1835-12-31  
Från Fattighuset   1882-10-04 Sonen Karl 1874-07-14  
Kohlstorp   1866-06-01 Pigan Stina Charlotta Jonsdotter 1840-03-06 Bellö
Kohlstorp   1868-04-12 Drängen Anders Fritiof Johansson 1844-11-11 Skede
Kohlstorp   1869-03-29 Bondedottern Stina Sofia Jonsdotter 1846-10-16 Skede
Kohlstorp   1870-06-07 Bondedottern Kristina Matilda Persdotter 1855-10-27 Edshult
Kohlstorp   1871-05-11 Brukaresonen Jonas Peter Jonasson    
Kohlstorp Bs. Västralund 1873-04-08   Stina Karin Pettersdotter    
Kohlstorp   1881-04-11 Hemmadottern Arma Matilda Adelina Petersdotter 1860-02-11  
Kohlstorp Bs. Västralund 1887-04-15 Hemmadottern Kristina Matilda Andersdotter 1869-08-09  
Kohlstorp St. Krösenberg 1889-10-24 Arbetaren Frans Elving Johansson Sander 1860-10-04  
Kohlstorp St. Krösenberg 1889-10-24 Hustrun Kristina Sofia Svensdotter 1860-07-20  
Kohlstorp St. Krösenberg 1889-10-24 Sonen Karl Edvin 1885-06-18  
Kohlstorp St. Krösenberg 1889-10-24 Dottern Helga Maria Ducina 1886-10-18  
Kohlstorp St. Krösenberg 1889-10-24 Dottern Eva Linnea 1888-06-19  
Kohlstorp Bs. Västralund 1890-04-125) Arbetaren Karl Johan Anton Andersson 1871-12-31  
Kohlstorp   1893-11-15 Hemmansägaren Petter Johan Karlsson 1849  
Kohlstorp Bs. Västralund 1894-02-17 Arbetaren Karl Johan Anton Andersson 1871-12-31  
Kohlstorp St. Krösenberg 1905-11-24 Hemmasonen Gustav Erik Pettersson 1886-01-06  
Kohlstorp   1913-01-24 Hemmasonen Gustav Albert Sigfrid Johansson 1888-09-19  
Kopparp   1867-04-23 Drängen Karl Magnus Wetterling 1837 Edshult
Kopparp   1869-04-17 Jungfrun Kristina Matilda Petersson 1847-12-27 Vetlanda
Kopparp   1876-04-03 f.d. Hem. äg. J.P. Palmkvist med hustru och 4 barn    
Kopparp   1876-04-03 Drängen Per Emil Palmkvist    
Kopparp   1886-10-26 Pigan Augusta Svensdotter 1863-01-13  
Kopparp   1888-09-14 Drängen Karl Anders Elof Johansson 1868-10-21  
Kopparp   1910-02-18 Pigan Emy Teckla Teresia Lind 1891-03-24  
Kulla   1887-03-05 Bondesonen Karl Emil Fransson 1867-03-10  
Kulla   1891-04-14 Bondesonen Johan Gustav Albert Fransson 1871-06-28  
Kulla St. Kullatorpet 1895-04-06 Hemmadottern Hulda Olivia Karlsdotter    
Kulla   1912-03-08 Hemmasonen Johan Fritiof Karlsson 1837-04-24  
Köttstorp   1868-04-24 Pigan Johanna Matilda Johansdotter 1840-10-25 Hvetlanda
Köttstorp   1872-10-01 Inhyses Karl Gustav Edstrand med Hustru och 5 barn    
Köttstorp Bs. Sälleholmen 1881-11-17 Drängen Karl Otto Pettersson    
Linneryd Trp. Framnäs 1888-08-11 Hemmadottern Ida Sofia Karlsdotter 1867-01-27  
Linneryd Bs. Nybo 1889-04-05 Arbetaren Karl August Andersson 1868-02-26  
Linneryd Bs. Nybo 1891-08-17 Hemmadottern Anna Lovisa Andersdotter 1872-06-29  
Möckelåkra Bs. Källeryd 1859   Alexander Isaksson 1831-07-15 Edshult
Möckelåkra Bs. Källeryd 1867-04-26 Pigan Kristina Charlotta Johansdotter 1822-01-03 Edshult
Möckelåkra   1869-03-26 Bondesonen Johan August Pettersson 1850-08-07 Edshult
Möckelåkra Bs. Möcklarp 1876-03-04 Målaren Gustav Alfred Pettersson    
Möckelåkra   1879-04-21 Enkan Greta Johanna Samuelsdotter med 2 barn    
Möckelåkra   1879-04-21 Hem. ägaresonen Anders Gustav Petersson 1853-09-30 Edshult
Möckelåkra   1879-04-21 Hem. ägaresonen Karl Anton Petersson 1859-03-23 Edshult
Möckelåkra   1887-04-15 Bondedottern Emma Ottomina Pettersdotter 1868-05-03 Edshult
Möckelåkra Bs. Källeryd 1898-03-01 Skräddaren Herman August Nilsson-Lundin 1877-11-15  
Norrsunda Trp. Backen 1867-11-10 Torparen Carl August Aschan 1830-12-02 Eksjö
Norrsunda Trp. Backen 1867-11-10 Hustrun Anna Sofia Adolfsdotter 1830-07-17 Hvetl.
Norrsunda Trp. Backen 1867-11-10 Enkan Anna Stina Pettersdotter 1809-10-31 Hult
Norrsunda Trp. Berghemmet 1868-11-12 f.Torparen Anders Petter Johansson 1819-08-05 Fröd.
Norrsunda Trp. Berghemmet 1868-11-12 Hustrun Carin Sofia Pettersdotter 1822-08-31 Hult
Norrsunda Trp. Berghemmet 1868-11-12 Sonen Johan Petter 1851-09-20 Hult
Norrsunda Trp. Berghemmet 1868-11-12 Dottern Karolina Sofia 1855-05-01 Hult
Norrsunda Trp. Berghemmet 1868-11-12 Dottern Cristina Matilda 1858-07-19 Edshult
Norrsunda Trp. Berghemmet 1868-11-12 Dottern Ida Charlotta 1864-06-16 Edshult
Norrsunda Trp. Månstorp 1869-11-21 Drängen Jonas Petter Jonasson 1848-03-22  
Norrsunda Trp. Månstorp 1872-05-25 Flickan Maria Kristina Jonsdotter 1852-06-13  
Norrsunda Trp. Månstorp 1872-05-25 Ynglingen Anders Gustav Jonsson    
Norrsunda Trp. Pluggen 1881-07-22 Pigan Hulda Lovisa Svensson 1864-08-08  
Norrsunda Trp. Pluggen 1881-07-22 Drängen Karl Edvin Svensson 1866-12-08  
Norrsunda Trp. Månstorp 1884-06-01 Flickan Emma Charlotta Sofia Johansdotter    
Norrsunda Trp. Kärret 1886-09-13 Pigan Hulda Olivia Pettersdotter 1869-04-25  
Norrsunda Trp. Pluggen 1887-02-25 Torparen Sven Magnus Samuelsson 1836-08-17  
Norrsunda Trp. Pluggen 1887-02-25 Hustrun Margareta Israelsdotter 1835-10-01  
Norrsunda Trp. Pluggen 1887-02-25 Sonen Johan August 1870-01-17  
Norrsunda Trp. Pluggen 1887-02-25 Sonen Oskar Ferdinand 1873-07-03  
Norrsunda Trp. Pluggen 1887-02-25 Dottern Selma Susanna 1876-12-24  
Norrsunda Trp. Månstorp 1902-10-23 Hemmadottern Hanna Viktoria Pettersson 1883-03-21  
Näs   1868-04-09 Drängen Johan August Carlsson 1848-11-16 Edshult
Näs   1869-04-05 Pigan Carolina Sofia Persdotter    
Näs   1869-04-23 Ynglingen Jonas August Pettersson    
Näs   1869-12-31 Drängen Gustav Alfred    
Näs   1870-04-18 Drängen Johan Peter Pettersson    
Näs   1871-04-14 Inhyste Peter Persson 1818-01-20 Mellby
Näs   1871-04-14 Hustrun Anna Karin Larsdotter 1821-05-02  
Näs   1871-04-14 Sonen Johan Petter 1844-04-18 Hult
Näs   1871-04-14 Sonen Jonas August 1846-09-08 Hult
Näs   1871-04-14 Sonen Gustav Alfred 1849-01-24 Hult
Näs   1871-04-14 Dottern Carolina Sofia Matilda 1851-04-06 Hult
Näs   1871-04-14 Dottern Cristina Lovisa 1854-01-03 Hult
Näs   1871-04-14 Dottern Emma Charlotta 1858-01-28 Edshult
Näs   1871-04-14 Sonen Carl Oskar 1860-08-03 Edshult
Näs   1871-04-14 Sonen Sven Fredrik 1862-12-13 Edshult
Näs   1871-04-14 Dottern Hulda Amanda 1869-09-20 Edshult
Näs Bs. Höganäs 1875-11-01 Drängen Johan Petter Julius Fransson    
Näs Bs. Höganäs 1880-07-30 Jungfrun Augusta Josefina Fransson    
Näs   1881-08-02 Jungfrun Ida Sofia Karlsson 1862-12-28 Eksjö
Näs Bs. Ljunganäs 1882-08-18 Pigan Frida Matilda Neuman 1865-08-31  
Näs   1884-04-15 Bondedottern Elin Maria Teresia Karlsdotter 1867-05-26 Flisby
Näs   1884-10-20 Drängen Gustav Alfred Fransson 1867-07-15  
Näs   1888-05-11 Pigan Anna Sofia Pettersdotter 1862-07-03  
Näs Bs. Ljunganäs 1889-03-08 Kolaren Johan Alfred Andersson 1855-04-17  
Näs Bs. Ljunganäs 1889-03-08 Hustrun Anna Sofia Neuman 1860-09-28  
Näs   1889-03-08 Drängen Karl Gustav Teodor Neuman 1868-11-14  
Näs Bs. Höganäs 1892-02-26 Hemmasonen Karl Fredrik Fransson 1872-03-25  
Näs   1899-10-23 Pigan Hanna Matilda Hellström 1878-12-21  
Näs Bs. Höganäs 1904-03-30   Fina Olivia Fransdotter 1874-11-15  
Omberg   1868-04-24 f.d. Hem.äg. Lars Johan Pettersson 1835-05-02 Vimmerby
Omberg   1868-04-24 Hustrun Carolina Olofsdotter 1841-12-01 Hult
Omberg   1868-04-24 Sonen Albanus 1862-06-21 Edshult
Omberg   1868-04-24 Dottern Cristina Sofia Emelia 1864-09-25 Edshult
Omberg   1868-04-24 Sonen Johan Peter Alfred 1867-01-05  
Omberg   1881-04-11 f.d. Hem.äg. Johan Gustav Olaus Larsson 1843-05-26  
Omberg   1881-04-11 Hustrun Ida Josefina Ekebäck 1844-12-24  
Omberg   1881-04-11 Dottern Katarina Lovisa Teresia 1869-12-31  
Omberg   1881-04-11 Dottern Josefina Cecilia 1871-07-10  
Omberg   1881-04-11 Sonen Karl Gustav Clemens 1872-11-23  
Omberg   1881-04-11 Sonen Johan Olof Desius 1875-08-21  
Omberg   1891-03-12   Klas Alfred Jonsson 1852  
Omberg   1891-03-12 Hustrun Matilda Johanna Johansdotter 1852-05-20  
Omberg   1907-09-03 Hemmasonen Oskar Viktor Fransson 1888-02-12  
Pamparp Trp. Gripslund 1886-10-26 Drängen Otto Emanuel Jonasson 1866-05-27 Skede
Pamparp Trp. Gripslund 1886-11-04 Pigan Ida Josefina Ros 1864-11-14  
Pamparp   1893-11-03 Pigan Augusta Kristina Johansdotter 1870-07-18  
Plomarp Trp. Lilla Plomarp 1868-04-13 Drängen Jonas Alfred Jonasson   Edshult
Plomarp Trp. Lilla Plomarp 1868-04-13 Pigan Kristina Margareta Pettersson 1835-01-30 Ingatorp
Plomarp Bs. Ängslund 1868-03-24 Avskedade Soldaten Anders Nöjd 1805-11-20 Lönneberga
Plomarp Bs. Ängslund 1868-03-24 Dottern Karolina Sofia Nöjd 1844-09-07 Edshult
Plomarp St. Rostorp 1869-04-30 Flickan Stina Johanna Samuelsdotter 1853-06-30 Ingatorp
Plomarp St. Rostorp 1869-08-10 Pigan Charlotta Johansdotter Lind 1840-02-23  
Plomarp St. Rostorp 1871-05-13 Avskedade Soldaten Jonas Peter Lundkvist med hustru och 1 son    
Plomarp   1872-04-06 Drängen Frans Ludvig Johansson    
Plomarp   1872-09-02 Hem.äg. dottern Adolfina Kristina Fransdotter    
Plomarp   1874-11-23 Pigan Sara Maria Wahlberg    
Plomarp Trp. Lilla Plomarp 1878-05-20 Drängen Johan Edvard Fransson-Strid    
Plomarp Trp. Lilla Plomarp 1879-02-14 Brukaren Frans Strid med hustru och 4 barn    
Plomarp Trp. Lilla Plomarp 1879-02-14 Drängen Karl Gustav Strid    
Plomarp   1885-05-29 Bondesonen Jonas Herman Johansson 1867-01-19  
Plomarp   1887-04-22 Bondesonen Karl August Ivar Johansson 1864-11-28  
Plomarp   1891-03-02 Bondedottern Hilma Olivia Johansdotter 1871-03-21  
Plomarp Bs. Ängslund 1894-04-13 Pigan Helma Karolina Gustavsdotter 1874-05-27  
Plomarp   1895-06-18 Hemmadottern Arma Olivia Johansdotter 1873-02-23  
Plomarp   1899-09-01 Hemmadottern Susanna Johansdotter 1879-08-06  
Plomarp Bs. Källeberg 1901-05-24 Skomakaren Karl Johan Leonard Karlsson 1876-09-20  
Plomarp   1902-09-01 Hemmadottern Karolina Sofia Johansson 1876-04-02  
Plomarp Bs. Källeberg 1903-06-02   Emelie Elisabet Karlsson 1885-01-27  
Plomarp   1921-09-23 Hem.äg.dottern Anna Rut Gunhild Johansson 1902-01-30 Edshult
Plomarp   1922-09-16 Hem.äg.dottern Ellen Elisabet Johansson 1904-12-02 Edshult
Ramnaklev   1860 Drängen Johan Petter Jonasson 1836-02-28 Skede
Ramnaklev   1865-05-29 Drängen Karl Peter Blad 1840-07-06 Skede
Ramnaklev St. Bränna 1869-03-26 Soldatsonen Isak Magnus Törn 1844-07-02 Edshult
Ramnaklev Bs. Moen 1873-05-16 Enklingen Peter Petersson    
Ramnaklev Bs. Moen 1873-05-16 Pigan Johanna Pettersdotter    
Ramnaklev   1876-03-08 Pigan Matilda Lovisa Andersdotter    
Ramnaklev Bs. Lilla Bränna 1881-02-25 Skräddaren Anders Gustav Andersson    
Ramnaklev Bs. Lilla Bränna 1884-04-12 Drängen Karl Fredrik Wilhelm Andersson 1857  
Ramnaklev   1890-08-12 Pigan Kristina Lovisa Karlsdotter 1865-06-18  
Ramnaklev Bs. Ängstugan 1893-05-20 Hemmadottern Adolfina Matilda Palmgren 1867-06-20  
Ramnaklev Bs. Ängstugan 1899-05-03   Anna Maria Palmgren 1882-12-19  
Ramnaklev Bs. Ängstugan 1907-04-19   Julia Katarina Karlsson 1891-05-30  
Sjöarp   1866-06-02 f.Hem.äg. Karl Anders Karlsson 1839-05-20 Solberga
Sjöarp   1866-06-02 Hustrun Carolina Sofia Karlsson 1841-08-25 Solberga
Sjöarp   1866-06-02 Sonen Johan August Edvard Karlsson 1865-07-17 Edshult
Sjöarp   1866-06-02 Flickan Johanna Charlotta Samuelsdotter 1853-12-07 Edshult
Sjöarp   1867-04-22 Pigan Kristina Elisabeth Johansdotter 1834-04-23 Södra Vi
Sjöarp   1867-12-20 Drängen Johan Peter Håkansson 1847-04-27  
Sjöarp Bs. Sjöakull 1875-05-21 Pigan Matilda Sofia Sandkvist 1855-05-307) Edshult
Sjöarp   1880-03-24 Undantagsmannen Jonas Magnus Samuelsson 1847-08-18 Edshult
Sjöarp Bs. Sjöakull 1888-11-02 Muraren Per Gustav Edvard Sandkvist 1864-09-07 Edshult
Sjöarp Bs. Sjöakull 1888-11-02 Hustrun Johanna Maria Karlsdotter 1863-12-20 Alseda
Sjöarp Bs. Sjöakull 1888-11-02 Dottern Anna Elvira Maria 1887-02-19 Edshult
Skultarp   1867-04-22 Drängen Daniel Nilsson 1828-11-23  
Skultarp   1871-03-13 f.d.Brukaren Petter August Jonsson 1836-06-20 Pelarne
Skultarp   1871-03-13 Hustrun Maja Karin Svensdotter 1833-01-19 Ingatorp
Skultarp   1871-03-13 Dottern Augusta Matilda 1862-03-04  
Skultarp   1871-03-13 Dottern Emma Lovisa Cristina 1864-05-01  
Skultarp   1871-03-13 Sonen Carl Emil 1868-05-18  
Skäljarp Trp. Björkudden 1868-11-17 Torparen Zackris Wilhelm Johansson 1837-01-06  
Skäljarp Trp. Björkudden 1868-11-17 Hustrun Anna Maria Jonsdotter 1826-07-16  
Skäljarp Trp. Björkudden 1868-11-17 Dottern Catarina Matilda 1853-04-29  
Skäljarp Trp. Björkudden 1868-11-17 Sonen Johan Algot 1861-10-04  
Skäljarp Trp. Björkudden 1868-11-17 Dottern Maria Sofia 1865-12-04  
Skäljarp   1869-10-25 Drängen Jonas Peter Johnsson 1843-02-15 Skede
Skäljarp   1880-10-22 Drängen Gustav Ludvig Bodin 1860 Mellby
Stallarp Bs. Uppland 1867-04-20 Arbetaren Klas Lorentz Zakrisson 1835-04-10 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1867-04-20 Hustrun Maja Greta Petersdotter 1822-06-16 Ingatorp
Stallarp Bs. Uppland 1867-04-20 Dottern Johanna Matilda 1859-10-12 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1867-04-20 Sonen Samuel August 1863-07-23 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1867-04-20 En Flicka från St. Ingarp Maria Charlotta 1866-04-03 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1868-04-13 Ynglingen Carl Adolf Karlsson 1852-07-23 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1868-11-10 Drängen Peter Johan Karlsson 1845-01-05 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1868-11-10 Pigan Karolina Sofia Carlsdotter 1848-08-14  
Stallarp Bs. Uppland 1869-05-07 Inhyses Carl Petter Pettersson 1818-11-15 Skede
Stallarp Bs. Uppland 1869-05-07 Hustrun Carin Johansdotter 1819-03-02 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1868 Sonen Carl Adolph Karlsson utv. 1868 1852-07-23 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1869-05-07 Sonen Gustav Alfred 1856-01-09 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1869-05-07 Sonen Edvard 1860-06-07 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1868 Sonen Peter Johan Karlsson utv. 1868 1845-11-05 Edshult
Stallarp Bs. Uppland 1869-04-17 Enkan Katarina Charlotta Isaksdotter 1826-11-18  
Stallarp Bs. Uppland 1869-04-18 Dottern Amanda Helena 1860-07-12  
Stallarp Bs. Mogärde 1875-11-01 Torparen Karl Johan Andersson med hustru och 5 barn    
Stallarp St. Ingarp 1881-03-11 Drängen Gustav Alfred Jonsson    
Stallarp Bs. Mogärde 1889-05-03 Gossen Per Albert Vennerlund 1871-07-08  
Stallarp   1893-04-22 Hem.äg.dottern Sofia Karlsdotter 1874-09-09  
Svallarp   1867-04-21 Enkan Eva Karin Johandotter 1796-12-28 Mellby
Svallarp   1867-05-16 Hem.äg. Johannes Isaksson 1825-12-02 Alseda
Svallarp   1867-05-16 Hustrun Eva Lisa Nilsdotter 1826-08-14 Nye
Svallarp   1867-05-16 Dottern Kristina Maria 1852-05-28 Skede
Svallarp   1867-05-16 Sonen Johan August 1854-09-27 Skede
Svallarp   1867-05-16 Sonen Karl Alfred 1857-10-20 Skede
Svallarp   1867-05-16 Sonen Claäs Anton 1857-10-20 Skede
Svallarp   1867-05-16 Dottern Arma Lovisa 1860-01-27 Hvetlanda
Svallarp   1867-05-16 Dottern Matilda Charlotta 1864-01-20 Edshult
Svallarp   1868 Ynglingen Sven Peter Karlsson    
Svallarp Bs. Hultarp 1868-06-05 Inhyses Jonas Petter Pettersson-Hult 1813-08-01  
Svallarp Bs. Hultarp 1868-06-05 Hustrun Lena Karin Nilsdotter 1812-10-07 Eksjö
Svallarp Bs. Hultarp 1868-06-08 f.d.Hem.äg. Johannes Strid 1834-01-10 Karlstorp
Svallarp Bs. Hultarp 1868-06-08 Hustrun Josefina Wilhelmina Wimmerstedt 1826-09-03 Pelarne
Svallarp Bs. Hultarp 1868-06-08 Dottern Ida Apolonia 1864-09-28 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Inhyses Karl August Svensson 1822-03-18 Kråkshult
Svallarp   1869-04-25 Hustrun Anna Maja Pettersdotter 1823-12-22 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Dottern Anna Stina 1846-10-11 Ingatorp
Svallarp   1869-04-25 Sonen Sven Peter 1849-02-18 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Dottern Klara Matilda 1851-11-24 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Sonen Karl Johan 1854-06-12 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Dottern Johanna 1857-02-26 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Sonen Gustav Alfred 1859-08-25 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Sonen Frans August 1862-05-01 Edshult
Svallarp   1869-04-25 Sonen Otto Emil 1865-02-06 Edshult
Svallarp   1869-05-07 Hem.äg. Karl Magnus Johansson 1824-12-28 Björkö
Svallarp   1869-05-07 Hustrun Kristina Josefina Johansdotter 1828-12-26 Flisby
Svallarp   1869-05-07 Sonen Johan Algot 1854-09-26 Björkö
Svallarp   1869-05-07 Sonen Johannes August 1856-12-03 Björkö
Svallarp   1869-05-07 Sonen Carl Wilhelm 1859-06-15 Björkö
Svallarp   1869-05-07 Sonen Frans Gustav 1862-08-01 Björkö
Svallarp   1869-05-07 Sonen Jonas Peter Emil 1866-08-24 Edshult
Svallarp St.Porsarp 1871-10-16 Inhyses Göran Sandberg med hustru och 1 dotter    
Svallarp   1881-04-11 Bondesonen Karl Johan Karlsson med Hustru 1856-03-11  
Svallarp   1883-09-21 Bondedottern Kristina Maria Jonasdotter 1856-04-20  
Svallarp   1887-08-12 Bondedottern Hulda Sofia Nilsdotter 1866-12-11  
Svallarp   1888-03-09 Bondesonen Peter August Karlsson 1864-07-10  
Svallarp   1888-03-14 Bondedottern Matilda Charlotta Jonasdotter 1869-08-08  
Svallarp   1891-03-02 Bondedottern Hedda Amalia Nilsdotter 1871-03-30  
Svallarp   1893-02-10 Hem.äg.sonen Karl Johan Jonasson 1873-01-08  
Svallarp   1893-04-01 Arrendatorn Johan August Nilsson 1865-08-30  
Svallarp   1894-08-22 Hem.äg.dottern Karolina Jonasdotter 1862-10-05  
Svallarp   1894-08-22 Sonen Johan Erik 1893-05-01  
Svallarp   1901-04-01 Enkan Johanna Charlotta Säll född Jonsdotter 1848-07-02  
Wickenstorp   1865-05-25 Drängen Carl Gustav Pettersson 1842-11-25 Frödinge3)
Wickenstorp   1868-04-21 Pigan Kristina Sofia Petterson 1837-07-05 Hvena3)
Wickenstorp   1868-04-21 Drängen Erik Herman Pettersson 1850-03-08 Frödinge3)
Wickenstorp   1868-04-21 Dottern Ida Johanna Petterson 1853-02-26 Frödinge3)
Wickenstorp   1868-04-21 Dottern Charlotta Matilda Petersson 1854-10-20 Frödinge3)
Wickenstorp   1868-12-02 Sonen Nils Otto Petersson 1845-12-26 Tuna3)
Wickenstorp   1868-12-02 Sonen Adolf Oskar Pettersson 1848-05-12 Tuna3)
Wickenstorp   1868-04-21 Drängen August Anders Pettersson 1835-11-22 Hvena3)
Wickenstorp   1869-04-11 f.d. Hem.äg. Carl Wilhelm Magnus Larsson 1845 Djursdala
Wickenstorp   1869-04-11 Hustrun Johanna Charlotta Larsson 1846-05-17 Edshult
Wickenstorp Bs. Ekelund 1869-04-11 Hemmadottern Matilda Charlotta 1853 Edshult
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1869-04-25 Flickan Matilda Carlsdotter-Edström 1853  
Wickenstorp   1871-01-11 Hustrun Maria Lovisa Persdotter med 2 barn    
Wickenstorp St. Backen 1874-06-03 Pigan Kristina Lovisa Wivat    
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1880-05-21 Arbetaren Gustav Adolf Lätt 1857 Edshult
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1882-04-08 Drängen Alfred Lätt 1863-06-08 Edshult
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1883-04-26 Jungfrun Matilda Sofia Lätt 1865-06-16  
Wickenstorp St. Backen 1883-07-10 Soldatsonen Karl Otto Wivat 1866-06-18  
Wickenstorp St. Backen 1884-02-07 Arbetaren Peter Anton Wivat-Jonasson 1860-08-25  
Wickenstorp St. Backen 1884-06-01 Avsk.soldaten Jonas Peter Wivat med Hustru    
Wickenstorp   1884-06-01 Flickan Anna Sofia Wivat    
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1905-03-01 Arbetaren Karl Johan Oskar Johansson-Lätt 1856-09-24  
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1887-07-08 Bondedottern Ida Matilda Persdotter 1867-06-21  
Wickenstorp Bs. Ängholmen 1889-08-04 Drängen Jonas August Lätt 1860-01-17 Edshult
Wickenstorp   1891-03-12 Bondesonen Johan Herman Persson 1871-04-27  
Wickenstorp   1892-02-26 Hemmasonen Karl Gustav Algot Karlsson 4) 1873-10-25  
Wickenstorp St. Backen. 1893-08-02 Inhyses arbeterskan Lisa Eriksdotter 1840-12-09  
Wickenstorp   1893-08-02 Sonen Per Johan Rudolf 1880-10-27  
Wickenstorp   1895-06-18 Hemmadottern Amanda Otilia Johansdotter 1872-02-09  
Wickenstorp   1898-02-16 Hemmasonen Axel Mandus Karlsson 4) 1880-11-15  
Åsa   1867-04-26 Pigan Lisa Karin Johansdotter 1833-12-11 Hvetlanda
Åsa   1867-04-26 Drängen Gustav Alfred Pettersson 1843-12-10 Hvetlanda
Ärnaberg   1858   Johan August Johansson 1834 Edshult
Ärnaberg   1860   Carl Wilhelm Jonasson 1838-12-27 Edshult
Ärnaberg   1860   Johan Alfred Jonasson 1843-12-26 Edshult
Ärnaberg   1860   Jonas Lorents Jonasson 1846-12-28 Edshult
Ärnaberg   1860   Christina Sofia Jonasson 1852-05-07 Edshult
Ärnaberg   1860   Claus August Jonasson 1855-04-18 Edshult
Ärnaberg   1860   Axel Edvard Jonasson 1859-05-11  
Ärnaberg   1869-04-11 Bondedottern Carolina Cristina Birgersdotter 1845-09-29 Edshult
Ärnaberg   1869-05-02 Enkan Catarina Constansia Pettersson med 1 dotter   Edshult
Ärnaberg   1869-05-02 Pigan Matilda Karolina Svärd 1844-06-09 Edshult
Ärnaberg   1869-11-21 Drängen Johan August Danielsson 1848-02-08 Edshult
Ärnaberg   1870-04-18 Bondesonen Carl Gustav Birgersson 1843-05-29 Edshult
Ärnaberg   1873-04-08 Pigan Maria Sofia Svärd    
Ärnaberg   1886-10-31 Pigan Karolina Alexandra Jonasdotter 1867-08-18  
Ärnaberg   1893-04-22 Hemmasonen Jonas August Edvard Salomonsson 1863-04-26  
Ärnaberg   1906-03-22 5) Hemmasonen Jonas August Edvard Salomonsson 1863-04-26  
Äspenäs   1867-04-21 Pigan Anna Helena Johansdotter 1837-03-21 Kråkshult
Äspenäs Trp. Äspelund 1881-04-19 Hemmasonen Johan August Karlsson-Lindkvist 1854-08-27  
Äspenäs   1890-05-09 Arrendatorn Karl Fredrik Karlsson 1861-08-05  
Äspenäs   1890-05-12 Pigan Sara Katarina Karlsdotter    
Äspenäs Trp. Äspelund 1901-05-05 5) Hem.s.Snickaren Johan August Karlsson Lindkvist 1854-08-27  

I tabellen visar blå text tillägg till ursprungsdokumentet, medan röd text visar korrigeringar av samma dokument.

1) Detta var sista emigranten från Edshult till Nordamerika.

2) Utflyttade till Norge. Dessa emigranter och några till från Edshult finns omnämnda som inflyttades i Kragerø kommun (Telemark): C.J Högberg, K J Karlsson, Anna Chalotte Ström, Johannes Ström och Carl Gustav Sundkvist.

3) Hela denna familj inflyttade till Edshult från olika platser i Kalmar län och utvandrade sedan härifrån.

4) Karl Gustav Algot Karlsson och Axel Mandus Karlsson var bröder. En äldre broder Anders Johan född i Askeryd 1865 tog som vuxen plats i Askeryd och reste därifrån till Amerika troligen samtidigt med ovannämda broder. Samtliga bröder antog senare namnet Widell.

5) Utvandrade två gånger.

6) En Melvin Lind född samma dag dog i Tuscon, Prima, Arizona december 1969 enl. SSI. Han hade nr: 526-10-8488.

7) Födelseår finns med i DISBYT

8) Uppgifter från Emigranten CDROM

Karl-Henrik Rydén  
Page last updated 2024-03-09