Minnen från Vickenstorps skola

Det är två ting jag noterat när man börjar komma upp i åren. För det första blir man så glömsk och för det andra…..hm….för det andra…eh…det .. andra..nä, det har jag glömt! Men kanske det ändå kan finnas något att vaska fram ur minnet från åren 1947 - 1953 då jag var elev i Vickenstorps skola. Jag minns inte så mycket om de många likartade dagarna men väl litet kuriosa kring min skolgång.
Jag kommer ihåg hur mamma pressade tillbaka mina (troligen hemsydda och laxfärgade) underbyxor (kalsonger bars vid denna tid endast av vuxna män) så att de inte skulle titta fram under kortbyxorna när jag vid mamma Ingrids sida gjorde entré i skolans värld. Jag anade förstås inte då att detta skulle bli mitt arbetslivs område. Vi var några sexåringar som erbjudits att börja tillsammans med de få sjuåringar som fanns i bygden. Av första dagen minns jag bara underbyxorna men vi blev säkert väl mottagna av vår lärare eller fröken som det hetat i alla år, Maj-Britt Andersson (1922 - 2006) från Kalmar, född på Öland. Hon gifte sig med Arne Karlsson från Mellby och de tog namnet Solgevik. Sönerna Ola och Peter föddes. Senare skildes paret och Maj-Britt gifte om sig med Kaj Bergholm. Hon bodde sista tiden i Färjestaden.
Jag hade lärt mig läsa före skolstarten och det gällde nog någon mera. Jag minns inte riktigt hur fröken hanterade detta men vi fick nog litet överkurs att läsa bredvid. Fröken var en solig och glad personlighet som spred trivsel omkring sig och vår lilla grupp, klass 1 - 2 tillsammans var säkert en idyll. Maj-Britts fästman ringde ibland till lärarbostaden. Där på nedre botten bodde folkskollärare Henning Rosander med maka Rut. En gång ropade fru Rosander in genom Maj-Britts öppna klass-rumsfönster att det var telefon till henne. Hon såg hoppfullt på framtiden och tog ett skutt ut genom fönstret, genaste vägen, och bröt benet. Det blev avbrott också i undervisningen men jag minns däremot inte säkert om detta hände före, under eller efter min tid i småskolan. (Sedan jag skrev artikeln har jag talat med Tore Sandh, som har bäst minne av oss. Vår frökens olycka hände medan hon var vår lärare och vikarie blev den bokstavligen rakryggade och alerta f d småskollärarinnan Elin Janzon, faster till Börje Janzon och då boende i Solhaga.)
När jag nämner för min hustru att jag tycker jag glömt mycket brukar hon tröstande säga: - Det är väl inte underligt, så mycket som du stoppat in! Det kan nog vara rätt även om inte vetenskapsmännen formulerar sig så. De båda åren i småskolan gick fort och snart kom en augustidag då vi fick ta till höger i kapprummet och börja i storskolan eller folkskolan i 3:e klass för Henning Rosander. Han var en bygdens son, född i Hytten år 1900 men uppvuxen i Mogärde nedanför Stallarp. Hans far var skomakare. Rosander var en mångsysslare och ingen träig bokmal. Han fiskade, han högg ved i skogen och han odlade frukt och bär. Han handarbetade och vävde. Han var inte främmande för kroppsarbete utan hjälpte t ex oss vid höskörden vid många tillfällen. Han var gift med Rut, f.Träff (1895 - 1971) från Linköping och de fick döttrarna Torborg och Inger. Han fick sin första tjänst i Vickenstorp 1925, där han tjänstgjorde till skolans nedläggning 1958. De sista åren var han lärare i Östraby och Hult innan han avled 1963 utan att hinna få pension.
Man fick lov att vara skicklig pedagog för att undervisa i B 2-skola, dvs fyra årskurser, ordnade med 3 - 4 i en grupp, 5 - 6 i en annan. Det var arrangerat så att vi t ex i 3-4:an hade matematik medan läraren hade historia med 5-6:an. En annan gång hade han geografi med oss yngre medan de äldre skrev uppsats. Man lärde sig ganska snart att arbeta även om det pågick annan verksamhet sam-tidigt. Det har sagts om elever från B2-skolor att de senare i livet haft nytta av sin skolgång t ex i ett kontorslandskap där flera verksamheter pågår samtidigt och man måste kunna arbeta utan att störas.

Hjälpmedlen var enkla jämfört med dagens läromedel. Det var huvudsakligen böcker, läroböcker och böcker för bredvidläsning. Ett omfattande lånebibliotek stod oss till buds och inför julloven t ex bar jag i regel hem 10 - 15 böcker. En uppsättning kartor fanns i materielrummet t h liksom en och annan glaskolv och något provrör. När vi läste geografi fick vi en karta landskap för landskap, land för land. Här skulle höjdförhållanden markeras olika i grönt och gult, städers och floders namn skrivas in. Planscher med djur och växter tillhörde rekvisitan.

Vickenstorps skola idag

Vad gäller AV-hjälpmedel fanns längst fram i klassrummet en lucka som fälldes ned och hölls vågrätt av två kedjor. På denna stod eller placerades en radio från vilken vi hörde skolradio och följde med i speciella häften. Jag minns att vi särskilt lyssnade till sångprogram och sjöng med i häftena. Radion gav ju möjlighet att demonstrera andra instrument och att t ex få sjunga till gitarr eller piano. I klassrummet fanns bara en orgel, som Rosander trakterade med bravur, dock en smula mekaniskt. Eftersom han inte själv kunde sjunga, hade han inget behov av att hämta luft utan verserna följde nästan i varandra. Det vi i min generation minns väl av skolradion är föredragen av forskningsresanden Sten Bergman, som med sin karaktäristiska sträva stämma berättade om sina paradisfåglar. Han hade rest mycket på Nya Guinea men fostrade också upp paradisfåglar i specialhus hemma i Rönninge, där de matades med blåbär och myrägg. - På tal om orgelmusik inleddes varje dag med psalmsång till magisterns ackompanjemang, ofta Din klara sol går åter upp, Morgon mellan fjällen eller Pris vare Gud som låter oss glada vakna opp. Så bad magistern en bön, i regel den som slutade: " Din faderliga vård vare vårt beskydd". Vid matrasten lästes före och efter maten och dagen avslutades med Herrens välsignelse. Det upplevdes av alla som naturligt och inga muslimer protesterade.
Det fanns väl en och annan skärmytsling mellan oss och vår magister men på det hela taget förflöt min skoltid ganska friktionsfritt. Ibland ilsknade Rosander till på oss, när vi pratade eller viskade för mycket. Då väste han: - Om ni inte lyder, så skall jag säga till på ett annat sätt! Jag tror aldrig vi fick veta vad detta andra sätt betydde, om det gällde stryk, eftersittning eller någon annan bestraffning. Han var ingen tyrann men det hände väl någon gång att ett och annat huvuds riktning justerades rätt omilt medelst grepp i aktuellt öra. Likaså kunde linjalen eller pekpinnen användas för att justera våra fingrars placering på bänklocket om de inte stämde med magisterns åsikt eller gängse skolstadgas direktiv om elevs beteende.
En stor begivenhet var det när det någon gång, om jag minns rätt, en gång per termin, svängde upp en flott bil på skolplanen - en inte alltför vanlig händelse på 1950-talet - och ur klev två välklädda herrar i kostym och slips från Sparbanken. Film! Det gick som ett sus genom klassen. Bankdirektör Carl Ek berättade vänligt leende att vi skulle få se film för vi varit så duktiga att spara. Ofta ingick någon film om andra länder och djur. Vidare något historiskt och så förstås en film om Spara och Slösa, figurer som vi kände igen från Lyckoslanten, den tidning som Sparbanken delade ut till oss ibland. I regel ingick också en tecknad Walt Disney-film. Efter presentationen gav Ek tecken till den lika välklädde något mera korpulente vaktmästare Eriksson som startade maskineriet. Det var en upplevelse för oss att bara se filmhjulen röra sig, höra knastret i högtalarna och se bakochframvända siffror i svartvitt blixtra förbi på filmduken. Sedan började filmerna och vi satt som trollbundna. - Sparandet som Ek nämnde gick till så att vi på viss veckodag lade en slant i vårt numrerade fack i en fyrkantig låda. Summan sattes sedan in på ett personligt konto på Eksjö Sparbank. Liknande sparande ägde nog rum litet överallt men så småningom avskaffades det eftersom det ansågs ojämlikt. De som inte hade möjlighet att spara pekades ut.

En annan begivenhet var när en man i vit rock, provinsialläkare Oscar Almblad från Eksjö anlände och tillsammans med sin sköterska upprättade läkarmottagning i vänstra skolsalen. På morgonen hade vi med oss urinprov i flaskor av varierande storlek och form. Sedan vidtog undersökning, då doktorn klämde på oss här och där, kollade knäreflexer, lyssnade på andningen samt testade syn och hörsel. Han viskade t e x "34" och vi skulle bortvända upprepa detta tal. Vi vägdes och mättes. Det blev i alla fall en annorlunda dag för oss tack vare den blide läkaren - sådant var välkommet.
Fördelen med en enda klass under en lärare gjorde all planering enkel. Rosander kunde plötsligt säga: - Nu går vi ut i skogen! Vi traskade iväg, förbi det vi kallade "pissis" och ut i skogen, där vi lekte olika lekar. En fosterpojke från Stockholm, som bodde i ett lantbrukarhem i bygden introducerade en lek, Sparka burken! I en glänta med litet fri sikt placerades någon med ena foten på en plåtburk. Övriga deltagare gömde sig runtomkring. Det gällde att osedd smyga fram och sparka bort burken och den som lyckades med detta fick ta över positionen vid burken. Så fort någon blev sedd ropades namnet ut och man fick backa och börja om. Vintertid förekom skid- och skridskoåkning men mitt bräckliga skelett och luftrörsbesvär gjorde att jag endast deltog passivt i dessa övningar. Jag minns att Rosander hämtade ner ett lager låneskidor från vinden. Den nämnde pojken från Stockholm utsatte mig för mobbning långt innan ordet var uppfunnet. Det jag minns mest var när han på hemväg, påhejad av kumpaner, gick in på vår trädgård, tog en snöskyffel och högg sönder den snöfästning som jag och några kamrater med stor möda hade byggt.

Vi pojkar hade träslöjd i en sal t v i uthusbyggnaden medan flickorna hade s k syslöjd för Maj-Britt inne i hennes sal. Där gjorde vi små krukväxtställ, äggställ etc liksom ljusstakar och fågelholkar. I en pärm fanns ritningar bl a till en s k lill-tambi, ett ensträngat instrument med ett par plywoodbitar som resonanslåda. På halsen placerades tvärgående metalltrådar som angav platsen där man vid tryck fick en viss ton, allt enligt ritningen. De mera avancerade gjorde en stor-tambi enligt samma idé. Man kunde spela enkla melodier på dessa primitiva instrument. En pjäs som jag minns speciellt var limkastrullen på kaminen. Den hade ursprungligen haft en invändig diameter på ca 15 cm men generationer av elever hade inte rengjort den ordentligt, så nu fanns ett hål på bara 8 - 10 cm med gammalt lim runt om.
I adventstiden var det årligen dags för skolans julfest, förlagd till Stallarps missionshus. Då sjöng vi och spelade små sketcher och tablåer för anhöriga. De som tillverkat lill-tambis under hösten fick debutera, inte precis med Schuberts ofullbordade men med Blinka, lilla stjärna och Gubben Noak.
Ett stående inslag mot slutet var Midnatt råder, där klassen sjöng och några utvalda tomtar sprang runt grytor och sökte "lilla äppelbiten". Vidare sålde vi frukt och choklad, hade lotterier och det serverades kaffe och saft. Syftet var att få ihop pengar till en skolresa fram på vårkanten. Det var ganska bullrigt så man ibland kunde tro att Jesus skulle stiga ned från fondväggen och driva månglarna ur templet. I fyran var vi i Linköping med en övernattning på vandrarhem, vilket var en stor händelse i den åldern. För de flesta av oss var det nog första natten borta från hemmet. Både i 5:an och 6:an var jag sjuk vid tiden för skolresan.

På tal om fruktförsäljning minns jag hur Rosander på vintern efter vårterminens start brukade ta hem en låda apelsiner och sälja till oss som mellanmål. Det var säkert billigt och inga stora avanser men jag minns ju att handlanden Axel Henriksson i Stallarp hade synpunkter på att skolläraren blivit frukt-
handlare. Bredvid skolan låg och ligger Karlsberg, i dag ägt av Karin och Peter Schröder från Hamburg. Där bodde min faster Hanna och min farbror Karl, då i 55 -60-årsåldern. De levde ett stilla och enkelt, sparsamt liv, odlade frukt och bär som ett tillskott till den lilla pension som min faster hade. Hon fick polio som tolvåring och haltade alltid svårt men var energisk och arbetsam ändå. Fram på höst-terminen sålde farbror Karl främst äpplen men även i någon mån päron och plommon till eleverna. Han kunde schemat och kom ut med fruktkorgen när det var rast. Priset var troligen inte mera än fem eller tio öre för en sund obesprutad produkt men det blev en liten inkomst efter en säsong.
Min farbror hade varit söndagsskollärare i många år och hade god hand med barn. Jag tror inte det var några bataljer mellan honom och eleverna och ingen som försökte lura honom heller. Vi hade ju frukt hemma så vi handlade inte. Jag minns att från början av småskolan hade även jag matsäck med mig fast jag bara bodde ca 300 m från skolan. Jag ville väl inte avvika. Det rörde sig om en flaska saft eller mjölk plus ett par smörgåsar. En del kamrater hade smörgåsarna i en speciell dosa av aluminium. Drycken var i en särskild sorts flaska av blå - eller grönaktigt glas, kallad patentflaska. Den hade en avlång kork av porslin med gummipackning som drogs åt med en metallbygel som spändes ned mot flaskan. Inte en droppe gick förlorad. Vi satt på bänkarna i kapprummet och åt vår matsäck. Efter några år, kanske när vi lärt oss cykla, åkte vi hem till mamma och åt på rasten och jag gjorde så t o m 6:e klass.
Vår lärare, Rosander hade nära in till sin bostad och kunde snabbt hämta vad han behövde. Ibland när vi t ex skulle räkna tyst gick han efter ett saftigt äpple av egen skörd och satte sig på eller bakom katedern och åt lätt provocerande med god aptit. I den andlösa tystnaden kunde vi höra betten i äpplet och äppelaromen spred sig i klassrummet men jag tror inte att vi på allvar begärde att han skulle hämta till oss. Vi var oftast 15 - 20 elever så det hade gått för hårt åt fruktförrådet. Men litet avundsjuka var vi!
Vid slutet av vårtterminen var det examen och föräldrarna, mest mammorna kom och lyssnade. Där ingick då först en teoretisk del med en liten glimt från skolans ämnen. Så följde sång och sommar-psalmer. Inom parentes kan nämnas att jag vårterminen 1965 hade en gammaldags examen min första termin här i Vetlanda. Genom kapprummet, där både skriv - och räkneböcker liksom slöjdalster var utlagda drog sig så alla ut till den efterlängtade serveringen, som familjen Rosander stod för. Mammorna gick in till kaffeborden inomhus och vi elever fick saft och kakor ute. Jag minns aldrig att det regnade.

Vid ett tillfälle påstod mina kamrater att jag hade en grön äcklig larv i håret och i blotta förskräckel-sen rusade jag in till damernas kaffe och bröt drastiskt den stilla frid som rådde för att be mamma befria mig från odjuret. Jag har glömt om det fanns någon larv över huvud taget eller om den trillat av. Hur som helst fick jag känna mig larvig. När jag kom hem blev det uppsträckning och vad värre var, jag skulle gå till tant Rosander och be så mycket om förlåtelse för det jag gjort och det med omedelbar verkan. Jag minns hur blytunga stegen var. När jag passerat Furuhaga kändes det alltmera omöjligt att släpa sig fram men jag gick till sist och knackade på. Fru Rosander öppnade och jag stammade fram mitt ärende. Hon tog det med ett leende och menade att det inte varit så farligt. Med en lätt kram skickade hon mig hem med hälsning till mamma. Nu var det lätt att gå och benen flög som lärkvingar. Lärarnas hustrur ingick liksom prästernas och kantorernas i ett slags societet i socknarna. De var medvetna om den upphöjelse de åtnjöt p g a männens ställning. Mamma fick av fru Rosander höra att hon gärna kunde säga "du" till henne när ingen hörde det. Det kan vi le åt idag, då en lärares make eller maka i regel har sin egen yrkeskarriär och ställning. Att vi skulle "dua" våra lärare var ju helt otänkbart. Det kom så småningom 1967-68 som först i varje fall i mina klasser här i Vetlanda.
Sammanfattningsvis har jag mest positiva minnen av skolan liksom av kamrater och lärare. På slutet av Rosanders liv hälsade jag på honom hemma i Egesta på vintern 1963. Han var tärd av sjukdom men tyckte det var roligt att någon hälsade på samt att jag valt hans levnadsbana. Han var född i bygden under enkla förhållanden vilket låg honom i fatet. "Ingen är profet i sin egen hemstad" och den kungliga svenska avundsjukan var och är utbredd. Jag tror dock att de allra flesta minns honom som en duktig och rättvis lärare. Du som läst detta har kanske helt andra minnen från och synpunkter på din skolgång än jag. Medan min kropp var bräcklig och jag fick vara borta under veckolånga infektioner hade jag som det hette "lätt för det" och därför blev inte skolan så slitsam, svår eller tråkig.

Under mina 33 år som lärare (tre på mellanstadiet och trettio på högstadiet) i Vetlanda har jag fått möta elever med väldigt olika förutsättningar då man fått försöka ta fram vars och ens förmågor så gott det gått. Även som lärare har jag trivts mycket bra i skolan.
Naturligtvis är skillnaden stor vid en jämförelse mellan min barndoms skola och den skola jag själv undervisat i. Lärarrollen är mycket förändrad. I dag får läraren vara polis, kurator, psykolog, förälder m m. Många tycker att man blir tvungen att sätta undervisningen i andra eller tredje hand. Läraryrkets status har dalat, elever och föräldrar är medvetna om sin makt. Läraren får tåla mycket och det är ett slitsamt yrke. Få män i den yngre generationen väljer lärarbanan till förmån för mera välbetalda sysselsättningar. På min gamla skola är nu merparten lärare kvinnor från 35 år och nedåt. Det vore bra med några män också eftersom många elever saknar manliga förebilder. Allt flera elever även på mindre orter kommer från trassliga hem med relationsproblem, missbruk etc och de lever i ett ständigt mediabrus. Det är krävande att med sådana förutsättningar intressera de unga för skolans ämnen. I den gamla skolan övades huvudräkning och rättstavning mycket mera än i nuläget och eleverna fick goda baskunskaper i kristendom, historia och geografi. Barn och ungdomar liksom yngre vuxna av idag visar upp mycket dåliga kunskaper i dessa ämnen t ex vid frågesporter i TV.
Dock måste nämnas att dagens elever behärskar engelska, de är bra på muntlig framställning och, de kan söka information på olika vägar och genom datorn har de fått ett instrument med oanade utvecklingsmöjligheter.
Härmed avslutar jag mina skolminnen och ber om min hälsning till äldre och yngre, gamla och unga Edshultsbor. Tack för mig!

Sven Olof Nilsson, född i Vickenstorp 1941

Tack Sven Olof!
för dessa minnen från Dina år i Vickenstorp.
Säkert tror jag det är att många har läst
följetongen med stort intresse, både de som
var med på den tiden men också ungdomar,
som ännu bor i Edshult, samt också de som
lämnat bygden. Många av dessa får
Edshults-Kontakten via internet varje månad.
Edshults-Kontakten/ C-G Walfridsson

Tillbaka till startsidan