Ingrid Danielsson berättar

English version of this page, follow this link!


INLEDNING

Dessa förfäder, nämnda i släktlistan och kommentarer, var alla rättänkande och ordentliga, ingen enda har varit bedragare eller skurk, utan alla har aktat dygd högre än guld. Men det är tydligt, att det småroliga eller dramatiska har varit lättare att i troget minne bevara. Och det må väl sägas: något de tålte att skrattas åt, men mera att hedras ändå. Det är med vördnad och tack vi dröjer inför deras minne. Berättare här är främst Ingrid, som ofta lyssnade till sin farmor Sophia. Ordagranna citat från de gamla är vanligen utmärkta med anföringstecken. Präntare är Olof. Förestående är i första hand tillägnat Inger och Ola.

Eksjö i januari 1973

Ingrid Danielsson