Ägare och Brukare till Edshults Gårdar

Här följer en förteckning på ägare och brukare av gårdarna i Edshult under åren 1871 - 1975 med reservation för eventuella fel på grund av oklara uppgifter om byte av ägare och brukare. I församlingsböckerna användes både titeln arrendator och brukare. Här förkortas ägare = äg, arrendator = arr, brukare = brk. Som obebodd redovisas gård som ej är bebodd hela året utan bara som semesterbostad. Data för upphörande med kor är ungefärlig då stumdom enstaka kor lämnats kvar. I vissa fall har som årtal angivits den grupp av årtal som respektive band av församlingsboken omfattar.

 

Åter till innehållsförteckning


1/2 mtl. Berg
1871 - 80 äg. o brk. f.d. nämndeman Peter Johansson
1881 - 86 äg. Fil.Doktor J. Jansson Västerås
1881 - 86 brk. Johan Alfred Magnus Pettersson
1887 - 07 äg. o brk. Handelsagenten Lars Magnus Ekelund
1907 - 19 äg. sterbhus och
1907 - 19 brk. Fjäderhandlanden Rickard Henry Ekelund
1919 - 21 äg. o brk. Bjarne Jebsson infl. fr.Partille, född i Norge.
1921 - 23 äg. o brk. f.d. nämndeman Frans Gustav Pettersson infl. fr. Va Ryd
1924 - 35 äg. o brk. Änkan Hulda Charlotta Pettersson
1935 - 60 äg. Hulda Pettersson och sterbhusdelägare
1935 - 58 arr. Karl Oskar Einar Pettersson
  Inga nötkreatur på gården sen 1958
1960 - 73 äg. Ester Nygren, Norrköping
1973 - äg. Karin Linnea Sofia Malmberg infl.fr.Gryt
  Åkern brukas f.n. av (levande)* Djurefjäll

Några år omkring 1930 var Berg pensionat.

 

1/2 mtl Bolstra.
före 1871 äg. o brk. Ingemar Gabriel Alfred Borgstedt infl. fr. Va Harg
1871 - 80 äg. Överstelöjtnant A. Lövenadler
1871 - 80 brk. Johan August Netz
1881 - 86 äg. o brk. Johan August Lindkvist
1887 - 98 äg. o brk Karl Edvard Lindkvist
  Arbetet på gården sköttes under denna tid
huvudsakligen av Karolina och Theodor Rosander
1898 - 14 äg. o brk. Karl Anders Gustavsson, inf. fr.Vetlanda sn.
1914 - 16 äg. o brk. Karl Oskar Alexander Gustavsson
från 1916 äg. Brukspatron Nils Hobro, Pauliström
1916 - 21 arr. Karl Petter Johannesson
1921 - 29 arr. Gustav Arvid Mattias Johansson, infl. fr. Skirö
1929 - 33 arr. Karl Rickard Zackeus Karlsson, infl.fr. Bellö
1933 - 38 arr. Sven Emil Ivar Gustavsson, infl. fr. Bellö
1938 - 40 arr. Karl Sigurd Ingvar Karlsson
1940 - 45 arr. John Helmer Sigurd Krig
1945 - 63 arr. Harald Valentin Karlsson
1963 - 73 arr. Nils-Gunnar Nilsson
  Därefter är gården obebodd och obrukad.
Nuvarande ägare (eventuellt levande)*, Göteborg dotter till Nils Hobro

1/4 mtl. Bredagård
1871 - 84 äg. o brk. Sven August Jonasson
1884 - 07 äg. o brk. Sven August Jonasson sterbhus
1907 - 35 äg. o brk. Karl August Karlsson
1935 - 70 äg. o brk. Sixten Emanuel Karlsson
1970 - 75 äg. Sixten Karlsson
1970 - 75 brk. Nils Einar, Hjältevad
  Inga djur på gården sen 1970

1/4 mtl. Bredagård
1871 - 01 äg. o brk. Nämndeman Samuel Johan Andersson

1902 - 07

Hälftenbrk. Gustav Malkolm Ahlstrand, infl.fr.Myresjö
1907 - 30 äg. o brk. Gustav M. Ahlstrand
1931 - 37 äg. o brk. Gustav M. Ahlstrand sterbhus
1937 - 67 äg. o brk. Oskar Alfred Linus Adolfsson, infl.f. Alseda
1967 - 75 äg. Oskar Adolfsson
1967 - 75 brk. (levande)*, Stallarp
  Inga djur på gården sen 1967

1/6 mtl. Broarp
1871 - 94 äg. o brk. Isak Pettersson
1894 - 28 äg. o brk. Jonas Adolf Birgersson
1928 - 37 äg. o brk. Sterbhus
1937 - 73 äg. o brk. Karl David Birger Börjesson och Margit Hulda Frideborg Börjesson
1973 - 75 äg. Margit Börjesson och (eventuellt levande)*
  Inga djur på gården sen 1971. Åkern brukas f.n. av Ernfrid Ottoson Svallarp

1/2 mtl. Broarp
1871 - 87 äg. o.brk. Axel Jakob Larsson
1887 - 96 arr. Jonas Gustav Roth
1896 - 02 äg. Larssons sterbhus
1902 - 35 äg. o brk. Nämndemannen Gustav Alfred Johansson
1936 - 67 äg. Elsa Naemi Viktoria Martinsson gift 1902 med Luther Erik Herman Fransson, Sjögleryd Ökna
1934 - 38 arr. Johan Ernfrid Jönsson
1938 - 47 arr. Gustav Georg Nilsson
1948 - 49   brukare icke bosatta på gården
1950 - 55   Karl Edvin Hallberg
  Inga djur på gården sen 1955
1967 - 75 äg. Karl Johan Valdemar Wrigfors
  Åkern igenplanterad 1968. Gården obebodd

 

1/6 mtl. Broarp
1871 - 86 äg. o brk. Johan Petter August Johansson
1887 - 29 äg. o brk. Nämndemannen Gustav Alfred Jonsson
1929 - 30 arr. Henning Jonsson
1932 - 37 äg. Sterbhus
1931 - 37 arr. Josef Jonsson
1937 - 62 äg. o brk. Karl Vilhelm Jonsson
1963 - 72 äg. sterbhus
1973 - 75 äg (levande)*

Inga djur på gården sen 1963. Åkern brukas av Karl-Erik Isaksson Hults Prästgård

 

1/6 mtl. Broarp
1894 äg. Johan August Jonsson, Ärnaberg
1892 - 04 arr. Jonas Gustav Roth
1906 - 12 äg. o brk. Jonas Gustav Roth
1913 - 21   Sterbhus
1921 - 32 arr. Oskar Roth
1933 - 46 äg. o brk. Oskar Roth
1947 - 56 arr. Arne Stig Robert Roth
1957 - 62 äg. o brk. Arne Stig Robert Roth
1963 - 75 äg. Karl Johan Valdemar Wrigfors

Inga djur på gården sen 1962. Åkern delvis igenplanterad.

1/2 mtl. Brånstorp
1871 - 80 äg. o brk K.G. Hultenheim Åsa
1881 - 86 äg. o brk. Kapten Phalén på Åsa
1892 - 96 arr. Olaus Andersson
  därefter äges o. brukas till Åsa

 

1 mtl. Edshults säteri
1871 - 80 äg. o brk Kapten Ivar Key
1881 - 98 äg. Brukspatron C.P. av Buren, Boxholm
1881 - 86 arr. Albert Leonard Nydal
1887 - 98 arr. Ernst Josef Sandström
1898 - 12 äg. o brk. Johan August Ostvald
1912 - 14 äg. o brk. Hans Jönsson Gelong, infl. fr. Blädinge
1914 - 23 äg. o brk. Johan Petter Johansson, infl. fr.Rydaholm
1923 - 58 äg. Ernst Gustav Johansson
1923 - 58 äg. Axel Fredrik Johansson
1923 - 58 äg. Landsfiskal John Lindefelt
1928 - 33 arr. Axel Konstantin Pettersson
1933 - 44 arr. Johan Albert Markus Axelsson
1944 - 47 arr. Ragnar Vilhelm Jansson
1947 - 50 arr. Georg Johan Hubert Atmar
1950 - 55 arr. Harald Edvin Svensson
1955 - 57 arr. Axel Theodor Karlsson
1958 brk. Tage Lindgren, Skäljarp
1958 - 63 äg. o brk. Axel Maurits Bjurgert
  Inga kor efter 1963
1963 äg. (eventuellt levande)*
1963 - 67 brk. Olof Olausson, Skälsnäs och (levande)
  brk. Karl-Erik Isaksson, Hults Prästgård
1968 - 75 arr. ( levande)*, Wickenstorp

utgården Prästtorp äges o. brukas till Edshults säteri

1/2 mtl. Fagrabjörk
1871 - 80 äg. o brk. förre apotekaren Per Olof Rosén
1881 - 08 äg. Ingeniör Per Johan Gustav Rosenquist av Åkershult
1881 - 86 brk. Karl Magnus Palmgren
1887 - 07   Tredjedelsbrukaren Johan Peter Nikolaisson
1908 - 42 äg. Rosenqvists sterbhus
1942 - 75 äg. Veterinär Gösta Rosenqvist, Trelleborg
efter hans död Familjen Rosenqvist, Trelleborg
1908 -16 arr. Karl Johan Isaksson
1916 -19 arr. Ernst Johansson
1919 - 21 arr. Enkan Serlin Johansson
1921 - 35 arr. Axel Herman Haager
1935 - 68 arr. Sterbhus Anna Matilda Haager och
sönerna Valdemar och Simon Haager

Inga kor efter 1968. Obebott efter 1970. Åkern brukas av ( levande)*, Håkarp

1/2 mtl. Förnäs södergård
1871 - 86 äg. o brk. Johan Magnus Jonson
1887 - 04 äg. o brk. Enkan Kristina Lovisa Johansson
1905 - 28 äg. o brk. Petrus Johansson
1915 -17   Hälftenbrukaren Emil Oskar Martin Johansson
1928 - 47 arr. Ernst Magnus Johansson
1929 - 47 äg. Petrus Johansson
1948 - 71 äg. o brk. Ernst Magnus Johansson
1971 - 75 äg. (levande)*
1971 - 75   (levande)*

Åkern brukas av Sten Karlsson. Inga djur sen 1960

1/2 mtl. Förenäs södergård
1871 - 03 äg. o brk. Nämdemannen Jonas Petter Johansson
1903 - 33 äg. o brk. Karl Johan Anton Johansson
1933 - 75 äg. o brk. Henry Augustinius Karlsson

 

1/2 mtl. Förenäs norrgård
1871 - 95 äg. o brk. Jonas Alfred Larsson
1895 - 97 äg. o brk. Samuel Johan Emil Lundin
1898 - 22 äg. o brk. Johan Edvard Andersson
1922 - 31 äg. o brk. Sterbhus
1939 - 56 äg. o brk. Syskonen Erik, Ester, Ernst, Robert och Naemi Johansson
1957 - 62 äg. Syskonen Erik, Ester, Ernst, Robert och Naemi Johansson
1957 - 62 brk. (levande)*
1962 - 75 äg. o brk. ( levande)*

Inga djur sen 1957. Större delen an åkern igenplanterad.

1/4 mtl. Förnäs norrgård
1871 - 93 äg. o brk. Sven Otto Gustavsson
1893 - 23 äg. o brk. Frans August Edvin Hultberg
1923 - 35 arr. Gunnar Leonard Emanuel Hultberg
1935 - 57 äg, o brk. Gunnar L.E. Hultberg
1957 - 75 äg. Holger Gustavsson, Eksjö

Inga djur sen 1957. Större delen av åkern igenplanterad.

1/4 mtl. Förnäs norrgård
1891-93 äg. o. brk. Karl Johan Alexander Jonasson
1894-10 äg. o. brk. Johan Oskar Konrad Jonsson
1910-22 äg. o. brk. Karl Edvard Gustavsson
1922-54 äg. o. brk. Gustav Reinhold Lööf
1954-57 äg. o. brk. Gunnar Leonard E. Hultberg
1957-75 äg. Holger Gustavsson, Eksjö

Inga djur på gården sen 1957. Obebodd. Större delen av åkern igenplanterad

Förnäs norrgård 1:6
1925 - 38 äg. o brk. Frans August Edvin Hultberg
1938 - 75 äg. o brk. Karl Albin Natanael Hultberg, Gumarp

 

1/4 mtl. Gumarp västergård
1871 - 80 äg. o brk. Johan Petter Samuelsson
1881 - 92 äg. o brk. Gustav Ferdinand Johansson
1892 - 21 äg. o brk. Gustav F. Johansson
1921 - 46 äg. o brk. Karl Martin Ferdinand Gustavsson
1946 - 51 arr. Karl Gustav Harald Gustavsson
1952 - 75 äg. o brk. K.G. Harald Gustavsson

 

1/4 mtl. Gumarp västergård
1871 - 80 äg. Nils Magnus Johansson i Bellesnäs
1881 - 97 äg. o brk. Nils Johan Jonsson
1897 - 28 äg. o brk. Sven Alfred Johansson
1928 - 61 äg. o brk. Alrik Yngve Gerhard Karlsson
1961 - 75 äg. Sterbhus
  Åkern brukas av ( levande)*

 

1/4 mtl. Gumarp västergård
1871 - 87 äg. o brk. Johan Petter Jonsson
1887 - 98 äg. o brk. Sterbhus
1899 - 20 äg. o brk. Karl Gustav Pettersson
1921 - 26 äg. o brk. Sterbhus
1926 - 66 äg. o brk. Erik Artur Karlsson
1967 - 75 äg. o brk. Harald K.G. Gustavsson

 

1/4 mtl. Gumarps östergård
1871 - 87 äg. o brk. Anders Nilsson
1887 - 26 äg. o brk. Anders Johan Andersson
1927 - 41 äg. o brk. Johan Linus Nilsson
1941 - 46 arr. Karl Gustav Harald Gustavsson
1946 - 49 arr. Hjalmar Gustavsson
1949 - 52 arr. John Strömberg
1941   Efter faderns död var ägaren Ulla Nilsson bosatt i Bellesnäs en längre tid
1953 - 75 äg. o brk. Ulla o ( levande)* Hermansson

 

1/4 mtl. Gumarp östergård
1871 - 94 äg. o brk. Johan Petter Danielsson
1894 - 11 äg. o brk. Sterbhus syskonen Karl, Johan och Johanna Sofia Johansson
1912 - 46 äg. o brk. Albert Johan Gustav Johansson
1947 - 48 äg. Karl Gunnar Ahlstrand, Knivshult
1948 - ? brk. David Bernström
1949 - 61 äg. o bruk Sven Johan Svahn
1961 - 75 äg. Svahns sterbhus
1961 - brk. ( levande)*

 

1/4 mtl. Gumarp östergård
1871 - 80 äg. o brk. Sven Petter Johansson
1881 - 91 äg. o brk. Axel Fredrik Hultenheim
1892 - 02 äg. Axel Hultenheim
1891 - 02 arr. Johan August Pettersson
1903 - 37 äg. o brk. Jonas Edvard August Strömberg
1938 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

1/4 mtl. Gumarp västergård
1871 - 96 äg. o brk Karl Anders Sandström
1896 - 23 äg. o brk Johan August Svahn
1923 - 61 äg. o brk Sven Johan Svahn
1961 - 75 äg. Svahns sterbhus
1961 - 75 brk Harald Gustavsson

Sven Svahn upphörde med djur 1955

1/4 mtl. Gumarp östergård
1871 - 47 äg. o brk. Husaren Johan Petter Johansson och barnen Edvin,
Vilhelmina, Edla och Sigrid Johansson
Från 1948 äg. syskonen (eventuellt levande)* i Norrhult
  brk. ( levande)*

 

Högaberg
1893 - 07 äg. o brk. Johan August Johansson
1921 - 27 äg. o brk. Karl August Erlandsson
1928 - 75 äg. Gustav Albert Johansson

 

Herrehagen
1907 äg. Östraby gård
  arr. Isak Magnus Gustavsson

nuvarande ägare Gustav Albert Johansson

1 mtl. Håkarp
1871 - 80 äg. o brk. Gustav Alfred Hörberg
1881 - 86 äg. o brk. Patron Petter Ernst Wisman
1887 - 91 äg. Kronolänsman Westin
1892 - 95 äg. Karl Alfred Johansson
1887 - 95 arr. Skollärare C.J. Jonsson
1895 - 09 äg. o brk. Nils Petter August Nilsson
1897 - 03   brukades 1/3 av gården av Johan Petter Samuelsson
1910 - 25 äg. o brk. Johan Oskar Konrad Jonsson
1925 - 30 äg. o brk. Helge Konrad Gideon Jonsson
1930 - 39 äg. Helge K.G. Jonsson
1930 - 34 arr. Johan Ernfrid Jönsson
1935 - 39 arr. Karl Artur Widen och Frans Bertil Widen
1939 - 40 arr. Frans Otto Pettersson
1939 - 40 arr. Nils Gustav Blomberg
1941 - 47 arr. Frans Bertil Alfons Widén
1941 - 72 äg. Johan Albert Markus Axelsson
1947 - 64 brk. Johan Albert Markus Axelsson
1964 - 72 arr. ( levande)*
1972 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

Lyckås
1871 - 02   Se avd. för soldattorp
1902 - 09 äg. o brk. Jonas Ivar Widen
1909 - 15 äg. o brk. John Robert Karlsson
1915 - 17 äg. o brk. Herman Johansson
1917 - 40 äg. o brk. Karl Rudolf Sandh
1940 - 68 äg. o brk. Sven Holger Sandvall
1968 - 75 äg. o brk. Tore Sven Mindel Sandh

Inga kor efter 1963 men fårskötsel förekommer som binäring .

1/4 mtl. Johanstorp
1871 - 91 äg. o brk. Karl Fredrik Adelgren
1892 - 32 äg. o brk. Johan August Andersson
    Åren 1904 till 1923 står Karl Johan Isaksson tidvis antecknad som arrendator
1932 - 66 äg. o brk. Sven Viktor Andersson
1966 - 75 äg. o brk. ( levande)*

Efter 1970 endast ungdjursuppfödning

Kidanäs
1871 - 80 äges o. brukas av Edshults säteri
1881 - 86 arr. Inspektor Johan Adolf Björkman
1887 - 93 arr. Frans August Edvin Hultberg
1894 - 96 arr. Soldaten Johan Alfred Tingvall
1895 - 13 äg. Folkskollärare C.J. Jonsson
1898   Hälftenbrukare Magnus Alm
1910 - 13   Hälftenbrukare Johan Ludvig Johansson Norss.
Tidvis brukade C.J. Jonsson gården i egen regi
Från 1917 äg. A.B. Brusafors Hällefors
1918 - 38 arr. Karl Elof Svensson
1938 - 51 arr. Karl David Einar Gustavsson
1951 - 73 arr. Valdemar Karl Johan Wrigfors

Djuren såldes på auktion hösten 1958, en vecka efter auktionen nedbrann ladugården. Huvudbyggnaden riven, men arrendatorsbostad finns obebodd sen 1973. Nuvarande ägare Torsten Örneberg. Åkern brukas av Tage Lindgren, Appelhester Alseda.

1 mtl. Kopparp
1871 - 76 äg. o brk. Jonas August Palmkvist
1876 - 80 äg. o brk. Peter Israel Berg
1881 - 92 äg. Petter Israel Berg
1881 - 92 brk. Anders Petter Berg
1892 - 07 äg. o brk. Anders Petter Berg
1907 - 29 äg. o brk. Karl Konrad Berg
1929 - 50 äg. o brk. Johan Edvard Persson
1951 - 75 äg. Sven Erik Persson
1951 - 68 brk. Sven Erik Persson
1969 - 75 brk. ( levande)* , Kolstorp

Inga djur på gården

1/2 mtl. Köttstorp
1871 - 86 äg. o brk. Inspektor Per Adolf Hjertström, infl.fr. Bleckhem Tomställ socken
1887 - 02 äg. Johan Petter August Johansson
1887 - 02 brk. Gustav Alfred Johansson
1902 - 10 äg. o brk. Johan Ernst Johansson
1910 - 19 äg. P.A. Pettersson, Östraby
1910 - 17 brk. Karl August Leonard Pettersson
1917 - 19 brk. Ernst Ferdinand Pettersson
1919 - 39 äg. o brk. Karl Gottfrid Engvall
1939 - 60 äg. Karl Gottfrid Engvall
1939 - 46 arr. Sune Petrus Karlsson
1946 - 66 arr. Bengt Erik Johansson
1960 - 74 äg. Magda o. Einar Sandh
1974 - äg. sterbhus

Sen 1966 inga djur, gården obebodd. Åkern brukas sen 1967 av Kurt Markusson, Håkarp

Kulla
1871 - 92 äg. Edshults säteri
1887 - 99 arr. Frans Svensson
1892 - 04 äg. Karl Johan Johansson i Ustorp
1904 - 35 äg. o brk. Karl Petter Pettersson infl. f.Rumskulla
1935 - 55 äg. o brk. Sterbhus Axel Karlsson m.f l.
1955 - 67 äg. o brk. John Sigvard Fransson
1967 - 70 arr. John S. Fransson

Nuvrande ägare ( levande)* arr. ( levande)*, Sutarp. Gården är obebodd.

1/4 mtl. Kolstorp
1871 - 80 äg. o brk. Salomon Pettersson, Ärnaberg
1881 - 92 arr. Petter Johan Salomonsson
1892 - 30 äg. o brk. Petter Johan Salomonsson
1930 - 57 äg. o brk. Nämdemannen Gustav Erik Johansson
1957 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

1/2 mtl. Kolstorp
1871 - 80 äg. o brk. Petter Johan Karlsson
1871 - 80 äg. o brk. Per Johan Jonsson
1881 - 86 äg. o brk. Peter Johan Karlsson
1887 - 92 arr. Petter Johan Salomonsson
1892 - 18 äg. o brk. Johan Oskar Johansson
1918 - 24 äg. Brukspatron Nils Hobro, Pauliström
1918 - 23 arr. Karl Arvid Hammarström
1924 - 62 äg. o brk. Henning Gustav Sander
1962 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

Linneryd
1871 - 86 äges o. brukas till Norrsunda
1887 - 94 arr. Johan Pettersson
1895 - 06 arr. Jonas Alfred Larsson
1907 - 13 arr. Gottfrid Alexander Danielsson
1914 - 17 arr. Gustav Reinhold Theodor Blomberg
1917 - 35 arr. Karl Gustav Lennart Blomberg
1935 - 47 arr. Sterbhus
1947 - 57 arr. Lennart Blomberg senior
1958 - 63 arr. (eventuellt levande)*

Därefter obebott

1/2 mtl. Möckelåkra
1871 - 07 äg. o brk. Gustav Emanuel Bruun
1908 - 35 äg. o brk. Algot Bruun
1935 - äg. Disponent Chr. Karlsson, Hjältevad och efter hans död barnen
1936 arr. Karl Henrik Svensson
1936 - 40 arr. Karl Emanuel Fransson
1941 - 47 arr. Ernst Johan Geron Blomander
1948 - 51 arr. Oskar Valdemar Börjesson
1951 - 57 arr. Gustav Johan Fridolf Johansson
1957 - 63 arr. Karl Mandus Karlsson

Därefter inga djur på gården. Obebodd. Åkern brukas av ( levande)* , Värhult.

1/4 mtl. Möckelåkra
1871 - 86 äg. o brk. Petter Johan Samuelsson
1887 - 30 äg. o brk. Samuel Johan Samuelsson
1930 äg. Sterbhus
1931 - 36 arr. Sven Evert Gunnar Widén
1936 - 41 arr. Karl Emanuel Karlsson
1941 - ? arr. John Adolf Rickhard Rehn

Inga djur på gården. Obebodd. Nuvrande ägare, framlidne Chr. Karlssons arvtagare liksom granngården. Åkern brukas av ( levande)* Värhult.

2 mtl. Norrsunda
1871 - 86 äg. Brukspatron F. Jungbeck, Brusaholm
1871 - 86 brk. Lantmätare Gabriel Alfred Borgstedt
1887 - 17 äg. o brk. Gustav Reinhold Thedor Blomberg
1917 - äg. Brusafors - Hällefors
1917 - 20 brk. Inspektor Ernst Verner Nilsson
1921 - 28 arr. Per Algot Jonsson
1928 - 36 arr. Emil Maurits Ekblad
1936 - 43 arr. Olof Axel Torbjörn Ydrén
1943 - 48 arr. Karl Oskar Albin Karlsson
1948 - 51 arr. Ernst Martin Vallentin Eklund
1951 - 60 arr. Gösta Erik Bergkvist
1961 - 63 arr. Maurits Bjugert, Edshult säteri
1964 arr. Valdemar Vrigfors, Kidanäs

Inga djur på gården efter 1960. Obebodd. Åkern planterades igen 1965, på en del åkrar bortfördes matjorden innan planteringen. Huvudbyggnaden riven.

1 mtl. Näs södergård
1871 - 80 äg. o brk. Karl Johan. Larsson
1881 - 87 äg. sterbhus arr. Gustav Alfred Karlsson
1892 - 96   Inspektor Gustav Palmer
1897 - 19 äg. o brk. Gustav Alfred Karlsson
1919 - 47 äg. o brk. Johan Gustav Rudolf Gustavsson
1948 - 67 arr. ( levande)*
1968 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

1/2 mtl. Näs norrgård
1871 - 94 äg. o brk. Karl Henrik Petersson
1895 - 97 arr. Karl Edvin Karlsson
1897 - 37 äg. o brk. Karl Edvin Karlsson
1937 - 46 äg. Karl Edvin Karlsson
1946   sterbhus
1937 - 47 arr. Gustav Ivar Gustavsson infl. fr.V. Eneby
1947 - 51 arr. Karl Fredrik Lennart Johansson
1951 - 56 arr. Bror Anders Emanuel Johansson
1956 - 63 arr. Arne Torsten Ryno ?
  Nuvarande ägare 2/3 delar Ingrid Magda Maria Danielsson, Eksjö
1/3 del Edit Sofia Lindstedt, Eksjö
1974 arr. Teckningslärare ( levande)* som driver ungdjursuppfödning

 

1/6 mtl. Omberg
1871 - 80 äg. o brk. Gustav Olaus Larsson
  För tiden 1881 - 91 är flera personer upptagna som ägare eller
brukare utan bestämt årtal
1881 - äg. Frans August Pettersson, Vannebjörke V.Ryd
  äg. Kantor Gustavsson, Hult
  arr. Jonas Petter Johansson
till 1891 äg. o brk. Klas Alfred Jonsson Liljedal
1891 - 96 arr. Frans Johan Oskar Johansson
1897 - 04 äg. o brk. Nils Henrik Maurits Pettersson
1904 - 06 äg. o brk. Jonas Gustav Roth
1906 - 36 äg. Axel Henrik Nikolaus Gustavsson
1906 - 27 brk. Axel Henrik Nikolaus Gustavsson
1927 - 36 arr. Jonas Ivar Widén
1936 - 39 äg. o brk. Karl Gustav Ferdinand Karlsson
1939 - 41 äg. Ragnar Karlsson, Ekekull
1939 - 44 brk. Bröderna Sigvard o. Olle Karlsson
1941 - 44 äg. Karl Oskar Albin Johansson
1944 - 65 äg. o brk. Karl Oskar Albin Johansson
1965 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

1/6 mtl. Omberg
1871 - 98 äg. Kantor Gustavsson, Hult senare Tjärstad
1871 - 86 arr. Johan Frans Oskar Johansson
1887 - 96 arr. Johan August Frejd
1897 - 98 arr. Johan Frans Oskar Johansson
1899 - 09 äg. o brk. Frans Svensson
1909 - 38 äg. o brk. Jonas Ivar Widén
1938 - 43 äg. o brk. Karl Arthur Signer Widén
1943 - 49 äg. o brk. Moody Bernhard Ernstsson
1949 - 64 äg. o brk. ( levande)*
1964 - 68 äg. Lantbruksnämden
1964 - 68 arr. ( levande)*
1968 - 75 äg. o brk. ( levande)* , Håkarp

Gården obebodd

1/4 mtl. Pamparp
1871 - 86 äg. Jonas Gynnerstedt, bosatt i Bellö
1881 - 86 brk. Frans Svensson
1887 - 07 äg. o brk. Johan Oskar Gynnerstedt
1907 - 10   sterbhus
1910 - 54 äg. o brk. Nämdemannen Robert Valfrid Gynnerstedt
1954 äg. Gunnar Vesterström, Mariannelund
1974 äg. 1/3 ( eventuellt levande)* , Mariannelund
  äg. 1/3 ( eventuellt levande)*, Borås
  äg. 1/3 ( eventuellt levande)*, Mölndal
  Gården obebodd

 

1/4 mtl. Plomarp
1871 - 95 äg. o brk. Isak Lorents Isaksson
1895 - 35 äg. o brk. Johan Oskar Isaksson
1935 - 63 äg. o brk. Ernst Gustav Artur Johansson
1963 - 75 äg. (eventuellt levande)*
1970 - 75 brk. ( levande)* Kolstorp
    Inga kor sen 1970
Obebodd

 

Lilla Plomarp
1871 - 80 äg. o brk. Jonas Isaksson
1881 - 97 äg. o brk. Karin Jonsdotter o. Frans Strid
1897 - 07 äg. o brk. Anders Lindblom
1907 - 36 äg. o brk. Johan Alfred Johansson
1936 - 41 arr. Erik Simon Johansson
1936 - äg. sterbhus
  nuvarande ägare (levande)*

 

1/2 mtl. Plomarp
1871 - 86 äg. Johan Petter Jonsson
1871 - 86 brk. Klas Alfred Jonsson Liljedal
1887 - 96 äg. o brk. Johan Petter Jonsson
1896 - 16 äg. o brk. Johan Alfred Johansson
1916 - 38 äg. o brk. Karl Viktor Emanuel Sander
1939 - 50 äg. Sven Svan, Gumarp
1938 - 50 brk. ( eventuellt levande)*
1951 - 75 äg. o brk. ( eventuellt levande)*
1970 - 75 arr. (levande)*Kolstorp
  Inga kor sen 1970

 

1/3 mtl. Ramnaklev
1871 - 06 äg. o brk. Jonas Johansson Blad
1906 - 39 äg. o brk. Gustav Albert Aldén
1939 - 68 äg. o brk. John Artur Albert Aldén
1968 - 75 äg. ( levande)*
1965 - 75 brk. ( eventuellt levande)*
  Inga kor sen 1965

 

1/3 mtl.Ramlaklev
1871 - 80 äg. o brk. Nämdemannen Johan Johansson
1881 - 31 äg. Gustav Edvard Johansson
1881 - 20 brk. Gustav Edvard Johansson
1920 - 32 brk. Knut Edvard Johansson
1932 - 46 äg. o brk. Gustav Artur Johansson
1946 - 55 äg. Trävaruhandl. Henrik Karlsson, Vetlanda
1946 - 52 arr. Johan Alfred Enok Karlsson
1952 - 54 arr. Johan August Emil Vilhelmsson
1954 - 55 arr. Axel Theodor Karlsson
1955 - 68 äg. John Artur Albert Aldén
1968 - 75 äg. (levande)*
1965 - 75 brk. ( eventuellt levande)*
  Inga djur sen 1965. Obebodd.

 

1/3 mtl. Ramnaklev
1871 - 86 äg. Sofia Karlsdotter i Skede
1871 - 86 arr. Jonas Petter Andersson
1887 - 02 äg. Jonas Peter Jonsson i Kålbråna
1887 - 91 arr. Frans Oskar Johansson
1892 - 02   Tredjedelsbrukare Gustav Anton Karlsson
1903 - 31 äg. o brk. Karl Herman Karlsson
1931 - 75 äg. Henrietta Karlsson och ( eventuellt levande)*, Vetlanda
1931 - 75 brk. ( eventuellt levande)*

 

1/2 mtl. Sjöarp
1871 - 81 äg. o brk. Gustav Pettersson
1871 - 06 äg. Gustav Pettersson
1881 - 87   Hälftenbrukare Jonas Gustav Roth
1895 - 02   Hälftenbrukare Johan August.Valfrid Johansson
1902 - 06 arr. Anders Petter Faust
1907 - 14 äg. o brk. Bröderna Karl Rydén och Ernst Viktor Samuelsson
  Gården delad 1914
1/4 mtl. Sjöarp
1914 - 47 äg. o brk. Karl Rydén
1947 - 77 äg. o brk. Harald Rydén
1972-80 brk. ( levande)*, Sutarp
1977 - 99 äg. Syskonen Karl-Henrik och Birgitta Rydén
1980 - 99 brk. (levande)*, Håkarp

Upphört med kor 1967. Åkern brukas f.n. av (levande)*, Sutarp.

1/4 mtl. Sjöarp
1914 - 41 äg. o brk. Ernst Viktor Samuelsson
1941 - 75 äg. Harry Sigvard Ernstsson
1941 - 73 brk. Harry Sigvard Ernstsson
1973- 80? brk. (levande)*, Sutarp
1980 - 99 äg. Syskonen ( levande)*
1980 - 99 arr. ( eventuellt levande)*n, Håkarp

Upphört med kor 1968.

1/4 mtl. Skatarp
1871 - 80 äg. o brk. Johan Gustav Alm
1881 - 16 äg. o brk. Stefanus Alm
1916 - 55 äg. o brk. Karl Johan Efraim Alm
1916 - 68 äg. Karl Johan Efraim Alm
1955 - 62 arr. Karl Johan Linus Hultin
1962 - 69 arr. (levande)*, Kolstorp
1969 - 70 äg. Lantbruksnämden
1970 - 75 äg. Erik Persson, Kopparp
1970-75 arr. (levande)*, Omberg

Inga djur sen 1962. Obebodd

1/4 mtl. Skatarp
1871 - 80 äg. Nämdemannen Samuel Samuelsson i Svenst.
1871 - 80 arr. Johan August Frejd
1881 - 04 äg. o brk. Johan August Gustavsson
1904 - 38 arr. o senare äg. Johan Emil Drott
1938 - 40 äg. o brk. Johan Ivar Käll
1940 - 68 äg. Karl J. E. Alm
1955 - 62 arr. Karl Johan Linus Hultin
1962 - 69 arr. ( levande)*, Kolstorp
1969 - 70 äg. Lantbruksnämden
1970 - 75 äg. Erik Persson, Kopparp
1970 - 75 arr. (levande)*n, Omberg
  Inga djur sen 1962. Obebodd.

 

1/2 mtl. Skultarp
1871 - 17 äg. o brk. Johan August Johansson
1917 - 35 arr. Gustav Gideon Johansson
1935 - 47 äg. o brk. Gustav Gideon Johansson
1947 - ? arr. Nils Olof Andersson
1975 äg. Viola o. Nils Olof Andersson

 

1/2 mtl. Skäljarp
1871 - 95 äg. o brk. Kronolänsman Johan Petter Gustavsson
1895 - 96 äg. o brk. Sterbhus
1896 - 15 äg. o brk. Serganten Axel Vitalis Gustavsson och Axelina Gustavsson
1915 - 20 äg. o brk. Jonas Albert Engdal
1920 - 41 äg. o brk. Axel Emil Karlsson, Kvillehult Vimmerby
1920 - 41 arr. Ernst Nilsson
1941 - 53 äg. Disponent Axel Dunge, Vimmerby
1941 - 71 arr. Tage Birger Lindgren
1953 - 69 äg. Sterbhus
1969 - 75 äg. ( levande)*Barsebäck

Sedan 1972 brukas gården av bröderna ( levande)*, Östraby. Inga djur på gården sen 1971. Hyresgäst sen 1974 Berth Lindström.

1 mtl. Stallarp
1871 - 91 äg. o brk. Nämdemannen Karl Karlsson
1892 - 23 äg. o brk. Johan August Dahlberg
1923 - 35 äg. Johan August Dahlberg
1923 - 35 arr. Paul Dahlberg
1935 - 55 äg. o brk. Paul Dahlberg
1955 - 65 arr. ( levande)*
1965 - 75 äg. o brk. ( levande)*

 

Sutarp
1871   Torparen Johan Petter Johansson
1881   Torparen Samuel Johan Karlsson
1892 - 06   Torparen Anders Petter Faust
1896 - äg. C.J. Jonsson Kidanäs
1907 arr. Jonas August Ludvig Neuman
1908 äg. Karl Gustav Theodor Neuman
1937 - 60 arr. Karl Alfred Göte Svensson lever
1960 - 75 arr. Tore Svensson lever
  äg. Inga Allis Kristina Svensson

Har tidigare tillhört Kidanäs

 

Storhagen
1871   Jonas Petter Gustavsson
1881   Isak Magnus Gustavsson
1892 - 01 äg. Oskar Eriksson, Bjärsby
1892 - 01 arr. Petter August Stolt
1901 - 47 äg. o brk. Anton Vilhelm Jonsson
1947 - 75 äg. o brk. Erik Vallentin Jonsson

 

1/4 mtl. Svallarp
1871 - 93 äg. o brk. Nils Petter Johansson
1893 - 98 äg. Nils Petter Johansson
1893 - 96 arr. Nils Petter Samuelsson
1896 - 98 arr. Harald Vilhelm Haraldsson
1898 - 31 äg. o brk. Gustav Alfred Antonius Karlsson
1931 - 75 äg. o brk. Nils Konrad Karlsson

 

1/8 mtl. Svallarp
1871 - 86 äg. o brk. Anders Lindblom
1887 - 92 arr. Johan August Frejd
1892 - 99 äg. o brk. Anders Lindblom
1900 - 25 äg. o brk. Johan August Pettersson
1925 - 39 äg. o brk. Sven Edvin Bernhard Österberg
1939 - 54 äg. Johan Elof Jansson
1939 - 46 äg. o brk. Johan Elof Jansson
1946 - 47 arr. Johan Sven Valdemar Johansson
1948 - 54 arr. Axel Hugo Ferdinand Fahlström
1954 - 75 äg. ( levande)*
1954 - 70 brk. (levande)*

Inga kor sen 1970. Åkern brukas sen 1970 av Ernfrid Ottosson.

3/8 mtl. Svallarp
1871 - 92 äg. o brk. Nämdemannen Karl Petter Svensson
1892 - 04 äg. o brk. Sterbhus
1904 - 31 äg. o brk. Sven Jonas Theodor Karlsson
1931 - 46 äg. o brk. Sterbhus
1946 - 75 äg. o brk. Josef Alfred Theodor Karlsson

 

1/4 mtl. Svallarp
1871 - 03 äg. o brk. Jonas Petter Pettersson
1903 - 12 äg. o brk. Karl Johan Nilsson
1912 - 16 äg. o brk. Johan Petter Lindkvist
1916 - 18 äg. o brk. Gustav Alfred Jonsson, Broarp
1918 - 25 äg. o brk. Karl Oskar Karlsson
1925 - 43 äg. o brk. Otto Emil Johansson
1943 - 75 först arr.
sen äg. o brk.
( levande)*

 

1/4 mtl. Tingstad
1905 - 16 äg. o brk. Serganten Per Algot Jonsson
1917 - 30 äg. o brk. Karl Oskar Alexander Gustavsson
1924 - 26   Karl Josef Edvin Johansson
1930 - 32 äg. o brk. Karl Alfred Gräns
1932 - äg. August Gustavsson, Vimarp
1932 - 60 först arr.
sen äg. o brk
Karl Gustav Engborg
1960 - 75 äg. o brk. Tage Lindgren, Skäljarp senare Appelhester

Inga djur sen 1960 på gården. Obebodd.

 

1/2 mtl. Tingstad
1871 - 07   Nämdemannen Jonas Pettersson
1907 - 17 äg. o brk. Georg Jonas Janzon
1917 - 22 arr. Emil Martin Johansson
1917 - 22 äg. Georg Jonas Janzon
1922 - 48 äg. o brk. Georg Jonas Janzon
1948 - 75 först Sterbhus sen
  äg. o brk. (levande)*

 

1/3 mtl. Wickenstorp
1871 - 02 äg. o brk. Johan Petter Birgersson
1902 - 32 äg. o brk. Samuel Johan Ivar Johansson
1932 - 39 först arr.
sen äg. o brk.
Josef Ivar Gunnar Johansson
1939 - 46 äg. Sterbhus
1940 - 48 arr. Nils Johan Persson
1946 - 75 äg. o brk. (levande)*, Solberga Skede

Inga djur sen 1948. Gården obebodd men från 1966 är boningshuset hembygdsmuseum.

1/6 mtl. Wickenstorp
1871 - 07 äg. o brk. Per Johan Pettersson, infl. fr. Hvena
1907 - 43 äg. o brk. Johan Herman Pettersson
1943 - 65 äg. o brk. Johan Vilhelm Harry Pettersson
1965 - 75 äg. Vasti Linnea Adelia Bergtorp
1966 - 75 brk. (levande)*, Svallarp

Inga kor på gården sen 1962

1/6 mtl. Wickenstorp
1871 - 96 äg. o brk Karl Andersson, infl. fr. Askeryd
1896 - 29 äg. o brk Nils Petter Samuelsson, infl. fr. Kråkshult
1929 - 38 äg. o brk Sterbhus
1938 - 68 äg. o brk Gustav Artur Harry Nilsson
1968 - 75 äg. o brk (levande)*, infl. fr. Fagerhult sn.

 

Wickenstorp Ekelund
1871 - 02 äg. Johan Petter Birgersson
1871 Inneboende Kyrkoväktaren Karl Magnus Andersson Kjell
  Inneboende Enkan Maja Lisa Andersdotter
  Inneboende Johanna Matilda Kjell
1902 - 33 äg. o brk Samuel Johan Ivar Johansson
1903 - 11 Inneboende Lovisa Pettersson
1913 Inneboende Olivia Karlsson
1916 - 18 Inneboende Matilda Nilsson
1918 - 20 Inneboende Johan August Lindkvist
1920 - 34
Obebott Nytt boningshus 1933
1933 - 45 äg. o brk. Ivar Johansson
1945 - 75 äg. David Johansson
1945 - 67 brk. David Johansson

Inga kor sedan 1965. Sedan 1968 brukas åkern av Henry Ekenvärn.

1/2 mtl. Åsa med 1/2 mtl. Brånstorp
1871 - 80 äg. o brk. Löjtnant Karl Otto Johansson och K.G. Hultenheim
1880 - 86 äg. o brk. Kapten Karl Kristian Herman Phalén Kapten Phalén med maka
drunknade i Soljen den 24 februari 1887. Vid begravningen paraderade soldater från Kalmar reg.te i Hultsfred och bildade häck man vid man på båda sidor om vägen från Skjäljarp till Edshults kyrka. Båda makarna vilade i en dubbelkista.
1887 - 92 äg. o brk. Professor Gustav Vilhelm Sjöstedt
1892 - 99 äg. Isak Olofsson, Stockholm
1892 - 99 arr. Johan Petter Nickolaisson
1899 - 49 äg. Nämdemannen Karl Anders Ivar Andersson
1899 - 35   även brukare av Åsa
1936 - 61 arr. Bröderna Artur Samuel Isaksson och John Gustav Isaksson
1950 äg. Arvsfonden därefter Domänverket och senare ( eventuellt levande)*

Inga djur på gården sen 1961. Obebodd. Åkern har brukats av Tage Lindgren, Skjäljarp, senare bosatt i Appelhester.

1/8 mtl. Ärnaberg
1871 - 94 äg. o brk. Nämdemannen Birger Pettersson
1894 - 14 äg. o brk. Samuel Fredrik Samuelsson
1914 - 30 äg. Samuel Fredrik Samuelsson
1914 - 34 arr. Per Algot Johansson
1931 - äg. Brukspatron Nils Hobro, Pauliström
1934 - 40 arr. Ernst Edvin Erasmus Lindström
1940 - 74 arr. Oskar Einar Folke Svensson

Inga djur sen 1971. Nuvarande ägare ( eventuellt levande)*, Göteborg. Ägarna är dottersöner till Nils Hobro.

1/32 mtl. Ärnaberg
1871 - 35 äg. Johan August Jonsson
1935 - 49 äg. Karl Andersson Åsa därefter Arvsfonden
1922 - 33 arr. Ernst Edvin Erasmus Lindström
  År 1934 skedde ett byte av arr. mellan 1/8 mtl. o. 1/32 mtl.
1934 - 47 arr. Per Algot Johansson
1947 - 75 arr. ( levande)*

Ägare bröderna Frumerie se ovan.

 

1/16 mtl. Ärnaberg
1871 - 86 äg. o brk. Salomon Pettersson
1887 - 92 äg. Anders Andersson, Olofstorp Hult
1892 - 96 äg. o brk. Salomon Pettersson
1896 - 99 arr. Johan Anders Frejd
1897 - 05 äg. o brk. Jonas Edvard Salomonsson
1906 - 35 äg. o brk. Johan August Jonsson
1906 - 12 arr. Frans August Nilsson

En kort tid var Johan August Lindkvist ägare o brukare av denna gård varefter Johan August Jonsson åter blev ägare, sedan genom arv Karl Andersson därefter arvsfonden och Domänverket och nu Bröderna Frumerie se ovan.

1/2 mtl. Äspenäs
1871 - 73 äg. o brk. Enkan Stina Greta Johansdotter
1873 - 86 äg. Sterbhus: sonen Johan Alfred Karlsson dottern Anna Amanda Olivia Karlsson
1873 - 86 arr. Serganten Anders Oskar Axelsson
1887 - 07 först arr, sen äg. Johan Alfred Pettersson
1907 - 15 arr. Herman Johansson, infl. fr.Dalstorp sn. Västergötland
1915 - 17 äg. o brk. Johan Alfred Pettersson
1917 - 48 äg. o brk. Herman Johansson
1948 - 75 äg. o brk. Nämdemannen Aldor Fredrik Valen Johansson och
Aina Svea Karolina Abrahamsson

Inga djur på gården sen 1970. Åkern brukas av (levande)*

(levande)* Jag har uteslutit namnen på personer som ännu lever från denna förteckning, om jag inte fått uttryckligt tillstånd att publicera namnet.

Åter till början av sidan